SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Ata GYO Hisse Senedi | ATAGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,22 4,15 0,93
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,9 19,9 19,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ata GYO
Kuruluş 20.03.1997
Faal Alanı Menkul kıymet portföy yönetimi.
Telefon (0212)3106200
Faks (0212)3106210
Adres Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule K:11 34349 Balmumcu - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar34,336,2
Ödenmiş Sermaye23,823,8
Net Kâr-1,9-7,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 4,59
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 0,6
Piyasa Değeri 92,4 mnTL
Net Borç 40,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,52 8,06 13,08 -14,13
USD 0,67 8,06 12,09 -25,41
Göreceli 1,53 7,05 5,60 -15,11

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ATAGY12.05.20142,060,03073,073,07 729.816 89
ATAGY23.04.200221,741,0000100,00100,00 500.000 130
ATAGY12.05.20142,060,03073,073,07729.81689
ATAGY23.04.200221,741,0000100,00100,00500.000130

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.087.1554.744.6123.945.115719.133
Nakit ve Nakit Benzerleri10.731.0034.370.5543.671.260366.331
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar93.1652.36039.02931.417
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar27020323.3940
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar262.717371.495211.432321.385
(Ara Toplam)11.087.1554.744.6123.945.115719.133
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar75.909.45085.519.09086.502.96793.152.621
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller74.501.60382.567.00083.232.48388.803.219
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar15.97012.89617.92722.958
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar1.391.8772.939.1943.252.5574.326.444
TOPLAM VARLIKLAR86.996.60590.263.70290.448.08293.871.754
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler52.418.02453.661.68453.646.40154.375.215
Finansal Borçlar51.052.87851.950.75852.196.31652.934.723
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.213.7281.535.7891.275.9361.310.735
Diğer Borçlar26.59550.62050.8260
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler124.823124.517123.323129.757
(Ara Toplam)52.418.02453.661.68453.646.40154.375.215
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler254.387370.919318.428313.335
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar254.387370.919318.428313.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar34.324.19436.231.09936.483.25339.183.204
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.324.19436.231.09936.483.25339.183.204
Ödenmiş Sermaye23.750.00023.750.00023.750.00023.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri2.353.9432.353.94302.353.943
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler262.863262.863262.863262.863
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları9.862.00817.387.07517.387.07517.387.075
Dönem Net Kar/Zararı-1.906.905-7.525.067-7.272.913-4.572.962
Diğer Özsermaye Kalemleri2.2852.2852.356.2282.285
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR86.996.60590.263.70290.448.08293.871.754
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.994.14715.125.93810.088.1221.508.419
Satışların Maliyeti (-)-8.776.646-14.768.327-9.466.049-102.412
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)217.501357.611622.0731.406.007
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)217.501357.611622.0731.406.007
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-105.085000
Genel Yönetim Giderleri (-)-750.192-2.469.846-1.833.202-1.171.571
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri242.5414.331.733829.253636.043
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0-89.734-89.734-1.050.771
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-395.2352.129.764-471.610-180.292
Net Faaliyet Kar/Zararı-637.776-2.112.235-1.211.129234.436
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-395.2352.129.764-471.610-180.292
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.511.670-9.654.831-6.801.303-4.392.670
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.906.905-7.525.067-7.272.913-4.572.962
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.906.905-7.525.067-7.272.913-4.572.962
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.906.905-7.525.067-7.272.913-4.572.962
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.906.905-7.525.067-7.272.913-4.572.962
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri3.49420.18715.15610.125
Kıdem Tazminatı-12.40342.3468.6226.520
Finansman Giderleri-1.511.670-9.654.831-6.801.303-4.392.670
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ATAGY 3,9 A/D A/D A/D 2,7 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ATAGY 3,89 3,49 4,59 109,84 1,64
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi