SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.861 -0,94
VIOP 119.889 121.122 -1,02
USD/TRY 5,8242 5,8096 0,25
BIST BANKS 126.112 128.270 -1,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.222 12.153 0,57
GOLD 1.275,25 1.275,80 -0,04
BRENT 74,11 71,95 3,00

 ATAGY Hisse Senedi | Ata GYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,78 4,01 0,23
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,5 0,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ata GYO
Kuruluş 20.03.1997
Faal Alanı Menkul kıymet portföy yönetimi.
Telefon (0212)3106200
Faks (0212)3106210
Adres Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule K:11 34349 Balmumcu - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar43,839,1
Ödenmiş Sermaye23,823,8
Net Kâr1,7-2,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 91,4 mnTL
Net Borç 40,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -0,26 -0,26 -3,99
USD -0,69 -0,94 -5,39 -13,03
Göreceli 0,95 -1,05 3,78 -8,67

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ATAGY12.05.20142,060,03073,073,07 729.816 89
ATAGY23.04.200221,741,0000100,00100,00 500.000 130
ATAGY12.05.20142,060,03073,073,07729.81689
ATAGY23.04.200221,741,0000100,00100,00500.000130

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar14.924.97521.453.00823.822.69026.252.546
Nakit ve Nakit Benzerleri12.737.01917.024.91920.630.19123.603.119
Finansal Yatırımlar1.753.5181.731.9541.774.8982.046.661
Ticari Alacaklar5.33654.46200
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.90030.52830.3704.032
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar412.2022.611.1451.387.231598.734
(Ara Toplam)14.924.97521.453.00823.822.69026.252.546
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar85.604.34472.069.56370.631.75569.308.755
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller78.134.00070.848.25669.508.75367.576.112
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar33.08331.92337.18942.630
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar7.437.2611.189.3841.085.8131.690.013
TOPLAM VARLIKLAR100.529.31993.522.57194.454.44595.561.301
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler56.505.83911.384.1548.818.1451.977.478
Finansal Borçlar54.864.82810.761.4608.466.6111.728.844
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.149.910253.666203.13577.121
Diğer Borçlar267.27262.13769.58851.108
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler223.829306.89178.811120.405
(Ara Toplam)56.505.83911.384.1548.818.1451.977.478
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler267.31443.013.38043.786.59852.618.973
Finansal Borçlar042.761.55643.545.59752.403.656
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar267.314251.824241.001215.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar43.756.16639.125.03741.849.70240.964.850
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar43.756.16639.125.03741.849.70240.964.850
Ödenmiş Sermaye23.750.00023.750.00023.750.00023.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri2.353.9432.353.94302.353.943
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler262.863262.863262.863262.863
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları15.659.76415.659.76415.659.76415.659.764
Dönem Net Kar/Zararı1.727.311-2.903.818-179.153-1.064.005
Diğer Özsermaye Kalemleri2.2852.2852.356.2282.285
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR100.529.31993.522.57194.454.44595.561.301
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri20.442.26613.679.11912.876.458887.054
Satışların Maliyeti (-)-14.630.517-8.630.529-8.626.766-4.213
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.811.7495.048.5904.249.692882.841
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.811.7495.048.5904.249.692882.841
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.174.202-1.576.749-982.671-496.314
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri11.658.4652.942.0231.936.428950.502
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-32.007-53.568-22.130-8.570
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)15.264.0056.360.2965.181.3191.328.459
Net Faaliyet Kar/Zararı3.637.5473.471.8413.267.021386.527
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-13.536.694-9.264.114-5.360.472-2.392.464
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.727.311-2.903.818-179.153-1.064.005
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.727.311-2.903.818-179.153-1.064.005
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.727.311-2.903.818-179.153-1.064.005
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.727.311-2.903.818-179.153-1.064.005
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri21.62516.34311.0775.636
Kıdem Tazminatı1.9614.8423.667-6.645
Finansman Giderleri-13.536.694-9.264.114-5.360.472-2.392.464
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu000-2.324.342
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu000-2.324.342
Net YPP (Hedge Dahil)000-2.324.342
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ATAGY 3,9 A/D A/D A/D 2,1 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi