SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7285 6,7342 -0,08
BIST BANKA 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.620,19 1.618,28 0,12
BRENT 30,68 34,83 -11,92

 Ata GYO Hisse Senedi | ATAGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,29 4,8 1,51
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 24,3 23,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ata GYO
Kuruluş 20.03.1997
Faal Alanı Menkul kıymet portföy yönetimi.
Telefon (0212)3106200
Faks (0212)3106210
Adres Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule K:11 34349 Balmumcu - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar36,236,5
Ödenmiş Sermaye23,823,8
Net Kâr-7,5-7,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 0,4
Piyasa Değeri 87,6 mnTL
Net Borç 47,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,54 4,53 -4,90 -18,54
USD -0,84 0,63 -13,42 -27,66
Göreceli -0,59 2,86 17,65 4,09

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ATAGY12.05.20142,060,03073,073,07 729.816 89
ATAGY23.04.200221,741,0000100,00100,00 500.000 130
ATAGY12.05.20142,060,03073,073,07729.81689
ATAGY23.04.200221,741,0000100,00100,00500.000130

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.744.6123.945.115719.1335.200.895
Nakit ve Nakit Benzerleri4.370.5543.671.260366.3314.746.204
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.36039.02931.4172.360
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20323.39401.174
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar371.495211.432321.385451.157
(Ara Toplam)4.744.6123.945.115719.1335.200.895
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar85.519.09086.502.96793.152.62191.421.704
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller82.567.00083.232.48388.803.21987.345.880
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar12.89617.92722.95827.989
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar2.939.1943.252.5574.326.4444.047.835
TOPLAM VARLIKLAR90.263.70290.448.08293.871.75496.622.599
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler53.661.68453.646.40154.375.21553.172.229
Finansal Borçlar51.950.75852.196.31652.934.72352.368.334
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.535.7891.275.9361.310.735583.865
Diğer Borçlar50.62050.826090.426
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)00056.855
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler124.517123.323129.75772.749
(Ara Toplam)53.661.68453.646.40154.375.21553.172.229
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler370.919318.428313.335312.359
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar370.919318.428313.335312.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar36.231.09936.483.25339.183.20443.138.011
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.231.09936.483.25339.183.20443.138.011
Ödenmiş Sermaye23.750.00023.750.00023.750.00023.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri2.353.94302.353.9432.353.943
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler262.863262.863262.863262.863
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları17.387.07517.387.07517.387.07517.387.075
Dönem Net Kar/Zararı-7.525.067-7.272.913-4.572.962-618.155
Diğer Özsermaye Kalemleri2.2852.356.2282.2852.285
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR90.263.70290.448.08293.871.75496.622.599
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri15.125.93810.088.1221.508.419660.889
Satışların Maliyeti (-)-14.768.327-9.466.049-102.412-31.191
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)357.611622.0731.406.007629.698
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)357.611622.0731.406.007629.698
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.469.846-1.833.202-1.171.571-609.533
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.331.733829.253636.043555.094
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-89.734-89.734-1.050.771-89.734
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.129.764-471.610-180.292485.525
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.112.235-1.211.129234.43620.165
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.129.764-471.610-180.292485.525
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.654.831-6.801.303-4.392.670-1.103.681
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.525.067-7.272.913-4.572.962-618.156
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-7.525.067-7.272.913-4.572.962-618.156
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-7.525.067-7.272.913-4.572.962-618.156
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-7.525.067-7.272.913-4.572.962-618.156
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri20.18715.15610.1255.094
Kıdem Tazminatı42.3468.6226.5202.068
Finansman Giderleri-9.654.831-6.801.303-4.392.670-1.103.681
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ATAGY 3,7 A/D A/D A/D 2,4 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ATAGY 3,69 0,05 0,06 0,89 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi