SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 ASCEL | Asil Çelik Sanayi

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,24 3,92 0,68
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Asil Çelik Sanayi
Kuruluş 16.01.1974
Faal Alanı Çelik üretimi
Telefon (0224)2806100
Faks (0224)2806200
Adres Gemiç Köyü Mevkii 16800 Orhangazi - BURSA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar448.953.427444.356.715
Ödenmiş Sermaye180.082.302180.082.302
Net Kâr4.658.62516.213.725

Cari Oranlar

F/K 85,7
FD/FAVÖK 19,7
PD/DD 1,5
FD/Satışlar 1,7
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,63 -4,15 0,00 -12,88
USD -0,18 3,88 -18,15 -2,98
Göreceli -2,00 -8,97 -14,79 -1,60

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
ASCEL21.08.20151,890,070031
ASCEL02.06.20141,420,070049
ASCEL21.08.20151,890,070031
ASCEL02.06.20141,420,070049

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar344.318.760343.690.517337.103.371303.435.250
Nakit ve Nakit Benzerleri11.045.21520.781.4277.160.85823.760.653
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar101.719.64194.817.288109.858.065106.486.935
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar75.065114.19056.449127.789
Stoklar196.604.246186.328.946197.059.140154.178.905
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar34.874.59341.648.66622.968.85918.880.968
(Ara Toplam)344.318.760343.690.517337.103.371303.435.250
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar519.478.087494.740.800345.414.319297.355.778
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.9611.9611.9611.961
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar505.341.616480.673.834313.349.771257.155.260
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.316.134169.733173.129207.927
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.783.5673.559.4608.459.6327.494.430
Diğer Duran Varlıklar9.034.80910.335.81223.429.82632.496.200
TOPLAM VARLIKLAR863.796.847838.431.317682.517.690600.791.028
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler141.013.288174.095.269156.711.224107.672.926
Finansal Borçlar70.321.734104.406.13880.570.47149.718.853
Diğer Finansal Yükümlülükler042.441349.48971.655
Ticari Borçlar55.656.96553.797.01439.604.20138.918.969
Diğer Borçlar93.67294.98513.067.19985.259
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü733.02702.689.7731.066.783
Borç Karşılıkları7.530.6146.351.5426.276.5445.625.642
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.677.2769.403.14914.153.54712.185.765
(Ara Toplam)141.013.288174.095.269156.711.224107.672.926
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler273.830.132219.979.333130.955.53898.760.638
Finansal Borçlar260.766.025207.938.944120.354.13489.076.791
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları13.064.10712.040.38910.601.4049.683.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar448.953.427444.356.715394.850.928394.357.464
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar448.953.427444.356.715394.850.928394.357.464
Ödenmiş Sermaye180.082.302180.082.302180.082.302180.082.302
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-44.09917.8145.296-447
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.665.14214.398.22314.398.21911.811.752
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları143.466.198127.519.392127.519.396101.645.044
Dönem Net Kar/Zararı4.658.62516.213.72513.093.48241.066.580
Diğer Özsermaye Kalemleri106.125.259106.125.25959.752.23359.752.233
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR863.796.847838.431.317682.517.690600.791.028
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri282.313.340643.943.971354.433.748768.736.832
Satışların Maliyeti (-)-250.922.315-577.612.186-312.993.043-665.109.592
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)31.391.02566.331.78541.440.705103.627.240
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)01500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)31.391.02566.331.78541.440.705103.627.240
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-11.298.869-22.214.225-12.162.286-22.318.622
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.115.465-13.603.125-7.423.608-11.379.978
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri475.1028.910.7135.406.2421.144.677
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.791.006-3.473.791-1.666.468-15.162.252
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.660.78735.951.35725.594.58555.911.065
Net Faaliyet Kar/Zararı10.976.69130.514.43521.854.81169.928.640
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.492.496-15.742.965-9.250.302-4.815.897
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler46.292202.18752.850105.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.214.58320.410.57916.397.13351.200.598
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.555.958-4.196.854-3.303.651-10.134.018
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-780.065-2.687.584-4.268.853-11.819.401
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-775.893-1.509.270965.2021.685.383
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.658.62516.213.72513.093.48241.066.580
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.658.62516.213.72513.093.48241.066.580
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.658.62516.213.72513.093.48241.066.580
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri17.334.83325.419.61612.202.62123.168.838
Kıdem Tazminatı2.746.8933.173.4821.341.3871.608.261
Finansman Giderleri-2.492.496-15.742.965-9.250.302-4.815.897
Yurtiçi Satışlar215.938.024486.534.704262.434.382533.384.250
Yurtdışı Satışlar67.601.227163.880.12892.888.372240.641.233
Net Yabancı Para Pozisyonu-295.185.428-293.271.929-167.072.459-92.194.960
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-292.697.731-291.255.870-167.164.120-89.307.919
Net YPP (Hedge Dahil)-295.185.428-293.271.929-167.072.459-92.194.960
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ASCEL 3,7 A/D 19,7 1,7 1,5 6/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
ASCEL 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.