SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 118.485 118.485 0,00
VIOP 134.917 134.917 0,00
USD/TRY 6,8626 6,8602 0,03
BIST BANKS 132.676 132.676 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.733 12.528 1,64
GOLD 1.784,03 1.784,47 -0,02
BRENT 42,84 43,10 -0,60

 Artı Yatırım Holding A.Ş. Hisse Senedi | ARTI

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,91 3,53 2,62
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 6,1 6,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Artı Yatırım Holding A.Ş.
Kuruluş 2006
Faal Alanı Yatırım holdingi
Telefon (0216)2907959
Faks (0216)2907963
Adres Sahrayıcedid Mah.Halk Sokak.Pakpen Plaza No:44 Kat:5 Kadıköy/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar0,61,8
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr-1,3-21,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD A/D
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,0
Piyasa Değeri 22,5 mnTL
Net Borç 8,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,75 0,90 -2,17 177,78
USD -1,90 0,75 -3,45 140,94
Göreceli -4,02 -1,35 -9,16 168,26

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ARTI0,000,00000,000,00 0 A/D
ARTI0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar577.9682.101.96118.586.36613.392.242
Nakit ve Nakit Benzerleri17.48715.82216.065171.936
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar164.43351.6117.374.6367.528.658
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar300.9691.620.3369.135.7633.907.590
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar95.079414.1922.059.9021.784.058
(Ara Toplam)577.9682.101.96118.586.36613.392.242
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar11.152.83710.702.1397.214.33910.273.463
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.610.6531.766.9251.799.5181.813.571
Şerefiye1.064.1611.011.4311.333.7753.391.500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.79833.66436.56132.348
Ertelenmiş Vergi Varlığı8.447.1317.888.9044.026.7705.018.329
Diğer Duran Varlıklar941.21517.71517.715
TOPLAM VARLIKLAR11.730.80512.804.10025.800.70523.665.705
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler12.529.68412.327.56011.536.52510.229.678
Finansal Borçlar8.566.6948.454.8687.483.3376.599.600
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar835.557749.811529.390497.919
Diğer Borçlar7.49191.239284.785254.185
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.5732.5735.0455.045
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları55.71562.397533.945273.672
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.061.6542.966.6722.700.0232.599.257
(Ara Toplam)12.529.68412.327.56011.536.52510.229.678
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler95.40169.28566.640191.974
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar95.40169.28566.64059.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü000132.936
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar-894.280407.25514.197.54013.244.053
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar550.2571.760.08210.102.2289.302.955
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri01.543.2801.906.0381.906.038
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler521.219521.2191.137.0021.137.002
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-10.365.10911.421.85911.432.33411.752.321
Dönem Net Kar/Zararı-1.281.214-21.861.030-15.692.084-16.791.640
Diğer Özsermaye Kalemleri1.675.361134.7541.318.9381.299.234
Azınlık Payları-1.444.537-1.352.8274.095.3123.941.098
TOPLAM KAYNAKLAR11.730.80512.804.10025.800.70523.665.705
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri05.212.3125.209.6595.138.927
Satışların Maliyeti (-)0-3.561.850-3.370.954-3.349.437
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)01.650.4621.838.7051.789.490
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)01.650.4621.838.7051.789.490
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-23.535-23.535-23.535
Genel Yönetim Giderleri (-)-244.906-1.484.527-1.082.447-729.918
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri679.0812.376.3771.552.582946.947
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.732.700-36.153.345-19.125.737-23.562.312
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.298.525-33.634.568-16.840.432-21.579.328
Net Faaliyet Kar/Zararı-244.906142.400732.7231.036.037
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler52.730001.866.475
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-126.127-513.594-191.2500
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.371.922-34.148.162-17.031.682-19.712.853
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-203.447-2.311.140-1.771.645-573.779
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-73.397-513.594-191.2501.866.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.575.369-36.459.302-18.803.327-20.286.632
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)217.5088.026.2694.163.3524.687.337
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)217.5088.026.2694.163.3524.687.337
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.357.861-28.433.033-14.639.975-15.599.295
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.357.861-28.433.033-14.639.975-15.599.295
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-76.647-6.572.0031.052.1091.192.345
Ana Ortaklık Payları-1.281.214-21.861.030-15.692.084-16.791.640
Hisse Başına Kazanç0-3-1-2
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-30-2
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-30-2
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-30-2
Amortisman Giderleri22.955134.443103.24055.318
Kıdem Tazminatı3.8462.721-23.082-23.716
Finansman Giderleri-203.447-2.311.140-1.771.645-573.779
Yurtiçi Satışlar05.419.8675.417.2145.346.482
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu17.18715.66815.12815.393
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu17.18715.66815.12815.393
Net YPP (Hedge Dahil)17.18715.66815.12815.393

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ARTI 2,3 A/D A/D A/D A/D 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi