SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKS 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Artı Yatırım Holding A.Ş. Hisse Senedi | ARTI

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,76 1,1 0,34
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,4 0,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Artı Yatırım Holding A.Ş.
Kuruluş 2006
Faal Alanı Yatırım holdingi
Telefon (0216)2907959
Faks (0216)2907963
Adres Sahrayıcedid Mah.Halk Sokak.Pakpen Plaza No:44 Kat:5 Kadıköy/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar10,19,3
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr-15,7-16,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 10,0 mnTL
Net Borç 7,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,26 1,00 21,95 23,46
USD 5,08 -0,19 22,16 23,67
Göreceli 5,61 0,45 12,98 15,66

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ARTI0,000,00000,000,00 0 A/D
ARTI0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar18.586.36613.392.24233.617.74834.254.233
Nakit ve Nakit Benzerleri16.065171.93623.4851.417.907
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.374.6367.528.6587.797.3007.571.717
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.135.7633.907.59024.435.47724.988.336
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0074.8440
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.059.9021.784.0581.286.642276.273
(Ara Toplam)18.586.36613.392.24233.617.74834.254.233
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar7.214.33910.273.4634.988.5283.265.489
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.799.5181.813.5711.847.6761.675.724
Şerefiye1.333.7753.391.5003.072.7501.525.025
Maddi Olmayan Duran Varlıklar36.56132.34832.86047.025
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.026.7705.018.32900
Diğer Duran Varlıklar17.71517.71535.24217.715
TOPLAM VARLIKLAR25.800.70523.665.70538.606.27637.519.722
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.536.52510.229.6787.814.5258.408.859
Finansal Borçlar7.483.3376.599.6005.109.6006.488.250
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar529.390497.919949.774916.792
Diğer Borçlar284.785254.18538.80731.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.0455.0455.0451.445
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları533.945273.67263.37263.778
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.700.0232.599.2571.647.927907.594
(Ara Toplam)11.536.52510.229.6787.814.5258.408.859
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler66.640191.974441.838232.518
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar66.64059.03885.89093.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0132.936355.948139.465
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar14.197.54013.244.05330.349.91328.878.345
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.102.2289.302.95526.962.47126.101.194
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.906.0381.906.03801.906.038
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.137.0021.137.0021.137.0021.137.002
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları11.432.33411.752.32111.759.951-39.294
Dönem Net Kar/Zararı-15.692.084-16.791.640856.60611.791.615
Diğer Özsermaye Kalemleri1.318.9381.299.2343.208.9121.305.833
Azınlık Payları4.095.3123.941.0983.387.4422.777.151
TOPLAM KAYNAKLAR25.800.70523.665.70538.606.27637.519.722
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.209.6595.138.9272.456.2704.027.753
Satışların Maliyeti (-)-3.370.954-3.349.437-1.310.363-1.836.594
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.838.7051.789.4901.145.9072.191.159
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.838.7051.789.4901.145.9072.191.159
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-23.535-23.535-23.535-670.497
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.082.447-729.918-341.760-1.406.820
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.552.582946.947587.751496.229
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-19.125.737-23.562.312-908.666-742.924
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-16.840.432-21.579.328459.697-132.853
Net Faaliyet Kar/Zararı732.7231.036.037780.612113.842
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler01.866.4751.547.72515.749.852
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-191.25000-74.327
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-17.031.682-19.712.8532.007.42215.542.672
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.771.645-573.779-331.333-1.009.783
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-191.2501.866.4751.547.72515.675.525
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-18.803.327-20.286.6321.676.08914.532.889
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)4.163.3524.687.337-209.19335.877
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)4.163.3524.687.337-209.19335.877
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-14.639.975-15.599.2951.466.89614.568.766
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-14.639.975-15.599.2951.466.89614.568.766
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.052.1091.192.345610.2912.777.151
Ana Ortaklık Payları-15.692.084-16.791.640856.60511.791.615
Hisse Başına Kazanç-1-201
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-201
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-201
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-201
Amortisman Giderleri103.24055.31835.679626.411
Kıdem Tazminatı-23.082-23.7163.44434.631
Finansman Giderleri-1.771.645-573.779-331.333-1.009.783
Yurtiçi Satışlar5.417.2145.346.4822.625.2704.044.333
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu15.12815.39315.05714.070
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu15.12815.39315.05714.070
Net YPP (Hedge Dahil)15.12815.39315.05714.070
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ARTI 1,0 A/D A/D A/D 1,0 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi