SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.499 96.142 -1,71
VIOP 117.736 120.016 -1,90
USD/TRY 5,9389 5,8727 1,13
BIST BANKS 123.744 128.625 -3,79
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.283 12.313 -0,25
GOLD 1.277,52 1.275,92 0,13
BRENT 74,97 74,55 0,56

 ARTI Hisse Senedi | Artı Yatırım Holding A.Ş.

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,92 1,24 0,32
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,3 0,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Artı Yatırım Holding A.Ş.
Kuruluş 2006
Faal Alanı Yatırım holdingi
Telefon (0216)2907959
Faks (0216)2907963
Adres Sahrayıcedid Mah.Halk Sokak.Pakpen Plaza No:44 Kat:5 Kadıköy/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar26,125,2
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr11,810,3

Cari Değerler

F/K 0,9
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 10,8 mnTL
Net Borç 5,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -1,82 17,39 24,14
USD -0,51 -3,15 9,43 11,31
Göreceli 1,74 0,66 20,97 19,90

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ARTI0,000,00000,000,00 0 A/D
ARTI0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar34.254.23311.866.70511.704.3525.488.110
Nakit ve Nakit Benzerleri1.417.907366.50236.7657.565
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.571.7173.806.5553.670.97427.802
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar24.989.7877.139.5057.348.0915.394.414
Stoklar0188.610230.2050
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar274.822365.533418.31758.329
(Ara Toplam)34.254.23311.866.70511.704.3525.488.110
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.265.48944.181.13842.093.47740.000.098
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0016.5000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar1.675.7241.769.4521.639.48514.635
Şerefiye1.525.02542.374.28540.328.42639.917.291
Maddi Olmayan Duran Varlıklar47.02537.401109.06668.172
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar17.715000
TOPLAM VARLIKLAR37.519.72256.047.84353.797.82945.488.208
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.408.85928.910.07429.544.95024.187.174
Finansal Borçlar5.995.0981.934.0442.035.4590
Diğer Finansal Yükümlülükler493.152728.846853.5530
Ticari Borçlar916.792813.946819.805114.226
Diğer Borçlar31.00025.092.88025.556.55724.033.059
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları63.77842.22639.3440
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler909.039298.132240.23239.889
(Ara Toplam)8.408.85928.910.07429.544.95024.187.174
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler232.518346.864301.03924.503
Finansal Borçlar020.00020.00020.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar93.053102.42869.2830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü139.465224.436211.7564.503
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar28.878.34526.790.90523.951.84021.276.531
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.101.19425.229.68920.836.21621.276.531
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.906.03801.499.6781.499.678
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.137.0021.137.001551.682447.203
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-39.294541.667-1.210.012588.619
Dönem Net Kar/Zararı11.791.61510.308.88310.091.1558.845.510
Diğer Özsermaye Kalemleri1.305.8333.242.138-96.287-104.479
Azınlık Payları2.777.1511.561.2163.115.6240
TOPLAM KAYNAKLAR37.519.72256.047.84353.797.82945.488.208
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.027.753394.409262.92815.632
Satışların Maliyeti (-)-1.836.594-308.867-363.601-51.688
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.191.15985.542-100.673-36.056
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.191.15985.542-100.673-36.056
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-670.497-603.270-475.545-5.682
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.406.820-961.004-521.836-18.358
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri496.229494.426325.6890
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-742.924-491.513-462.729-470
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-132.853-1.475.819-1.235.094-60.566
Net Faaliyet Kar/Zararı113.842-1.478.732-1.098.054-60.096
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15.749.85213.961.56111.907.3608.906.509
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-74.3270-1640
Diğer Gelir ve Giderler0-74.26700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.009.783-493.804-424.770-433
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler15.675.52513.887.29411.907.1968.906.509
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.532.88911.917.67110.247.3328.845.510
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)35.877-47.572-156.1780
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)35.877-47.572-156.1780
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI14.568.76611.870.09910.091.1548.845.510
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)14.568.76611.870.09910.091.1548.845.510
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları2.777.1511.561.2161.520.4490
Ana Ortaklık Payları11.791.61510.308.8838.570.7058.845.510
Hisse Başına Kazanç1003
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1103
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1003
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1003
Amortisman Giderleri626.411614.74975.7130
Kıdem Tazminatı34.63115.77969.2830
Finansman Giderleri-1.009.783-493.804-424.770-433
Yurtiçi Satışlar4.044.333411.988279.41015.632
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu14.07016.02112.2040
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu14.07016.02112.2040
Net YPP (Hedge Dahil)14.07016.02112.2040
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ARTI 1,1 0,9 A/D A/D 0,4 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi