SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.734 96.579 -0,87
VIOP 119.260 120.570 -1,09
USD/TRY 5,5795 5,5664 0,24
BIST BANKA 132.731 136.738 -2,93
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.563 11.413 1,31
ALTIN 1.513,47 1.523,18 -0,64
BRENT 58,69 58,23 0,79

 Artı Yatırım Holding A.Ş. Hisse Senedi | ARTI

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,86 1,03 0,17
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,1 0,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Artı Yatırım Holding A.Ş.
Kuruluş 2006
Faal Alanı Yatırım holdingi
Telefon (0216)2907959
Faks (0216)2907963
Adres Sahrayıcedid Mah.Halk Sokak.Pakpen Plaza No:44 Kat:5 Kadıköy/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar27,026,1
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr0,911,8

Cari Değerler

F/K 2,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 8,6 mnTL
Net Borç 5,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -1,15 -2,27 -1,15
USD 0,54 -2,22 0,55 -5,78
Göreceli 0,88 2,64 0,07 -5,76

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ARTI0,000,00000,000,00 0 A/D
ARTI0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar33.617.74834.254.23311.866.70511.704.352
Nakit ve Nakit Benzerleri23.4851.417.907366.50236.765
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.797.3007.571.7173.806.5553.670.974
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar24.435.47724.989.7877.139.5057.348.091
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar74.8440188.610230.205
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.286.642274.822365.533418.317
(Ara Toplam)33.617.74834.254.23311.866.70511.704.352
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.988.5283.265.48944.181.13842.093.477
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar00016.500
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.847.6761.675.7241.769.4521.639.485
Şerefiye3.072.7501.525.02542.374.28540.328.426
Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.86047.02537.401109.066
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar35.24217.71500
TOPLAM VARLIKLAR38.606.27637.519.72256.047.84353.797.829
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.814.5258.408.85928.910.07429.544.950
Finansal Borçlar5.109.6005.995.0981.934.0442.035.459
Diğer Finansal Yükümlülükler0493.152728.846853.553
Ticari Borçlar949.774916.792813.946819.805
Diğer Borçlar38.80731.00025.092.88025.556.557
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.045000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları63.37263.77842.22639.344
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.647.927909.039298.132240.232
(Ara Toplam)7.814.5258.408.85928.910.07429.544.950
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler441.838232.518346.864301.039
Finansal Borçlar0020.00020.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar85.89093.053102.42869.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü355.948139.465224.436211.756
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar30.349.91328.878.34526.790.90523.951.840
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.962.47126.101.19425.229.68920.836.216
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri01.906.03801.499.678
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.137.0021.137.0021.137.001551.682
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları11.759.951-39.294541.667-1.210.012
Dönem Net Kar/Zararı856.60611.791.61510.308.88310.091.155
Diğer Özsermaye Kalemleri3.208.9121.305.8333.242.138-96.287
Azınlık Payları3.387.4422.777.1511.561.2163.115.624
TOPLAM KAYNAKLAR38.606.27637.519.72256.047.84353.797.829
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.456.2704.027.753394.409262.928
Satışların Maliyeti (-)-1.310.363-1.836.594-308.867-363.601
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.145.9072.191.15985.542-100.673
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.145.9072.191.15985.542-100.673
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-23.534-670.497-603.270-475.545
Genel Yönetim Giderleri (-)-341.760-1.406.820-961.004-521.836
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri587.751496.229494.426325.689
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-908.666-742.924-491.513-462.729
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)459.698-132.853-1.475.819-1.235.094
Net Faaliyet Kar/Zararı780.613113.842-1.478.732-1.098.054
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.547.72515.749.85213.961.56111.907.360
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-74.3270-164
Diğer Gelir ve Giderler00-74.2670
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.007.42315.542.67200
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-331.333-1.009.783-493.804-424.770
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.547.72515.675.52513.887.29411.907.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.676.09014.532.88911.917.67110.247.332
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-209.19335.877-47.572-156.178
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-209.19335.877-47.572-156.178
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.466.89714.568.76611.870.09910.091.154
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.466.89714.568.76611.870.09910.091.154
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları610.2912.777.1511.561.2161.520.449
Ana Ortaklık Payları856.60611.791.61510.308.8838.570.705
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0110
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Amortisman Giderleri35.679626.411614.74975.713
Kıdem Tazminatı3.44434.63115.77969.283
Finansman Giderleri-331.333-1.009.783-493.804-424.770
Yurtiçi Satışlar2.625.2704.044.333411.988279.410
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu15.05714.07016.02112.204
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu15.05714.07016.02112.204
Net YPP (Hedge Dahil)15.05714.07016.02112.204
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ARTI 0,9 2,3 A/D A/D 0,3 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi