SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.225 92.382 0,91
VIOP 110.843 109.870 0,89
USD/TRY 6,7703 6,7714 -0,02
BIST BANKA 116.718 115.889 0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 10.333 10.357 -0,23
ALTIN 1.645,94 1.645,10 0,05
BRENT 33,62 33,64 -0,06

 Artı Yatırım Holding A.Ş. Hisse Senedi | ARTI

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,61 1,1 0,49
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,3 0,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Artı Yatırım Holding A.Ş.
Kuruluş 2006
Faal Alanı Yatırım holdingi
Telefon (0216)2907959
Faks (0216)2907963
Adres Sahrayıcedid Mah.Halk Sokak.Pakpen Plaza No:44 Kat:5 Kadıköy/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1,810,1
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr-21,9-15,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 4,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 8,3 mnTL
Net Borç 8,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,75 9,21 1,22 2,47
USD 3,30 7,12 -8,63 -10,07
Göreceli 2,81 4,36 12,40 25,78

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ARTI0,000,00000,000,00 0 A/D
ARTI0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.101.96118.586.36613.392.24233.617.748
Nakit ve Nakit Benzerleri15.82216.065171.93623.485
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar51.6117.374.6367.528.6587.797.300
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.620.3369.135.7633.907.59024.435.477
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar00074.844
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar414.1922.059.9021.784.0581.286.642
(Ara Toplam)2.101.96118.586.36613.392.24233.617.748
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar10.702.1397.214.33910.273.4634.988.528
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.766.9251.799.5181.813.5711.847.676
Şerefiye1.011.4311.333.7753.391.5003.072.750
Maddi Olmayan Duran Varlıklar33.66436.56132.34832.860
Ertelenmiş Vergi Varlığı7.888.9044.026.7705.018.3290
Diğer Duran Varlıklar1.21517.71517.71535.242
TOPLAM VARLIKLAR12.804.10025.800.70523.665.70538.606.276
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler12.327.56011.536.52510.229.6787.814.525
Finansal Borçlar8.454.8687.483.3376.599.6005.109.600
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar749.811529.390497.919949.774
Diğer Borçlar91.239284.785254.18538.807
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.5735.0455.0455.045
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları62.397533.945273.67263.372
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.966.6722.700.0232.599.2571.647.927
(Ara Toplam)12.327.56011.536.52510.229.6787.814.525
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler69.28566.640191.974441.838
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar69.28566.64059.03885.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00132.936355.948
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar407.25514.197.54013.244.05330.349.913
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.760.08210.102.2289.302.95526.962.471
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.543.2801.906.0381.906.0380
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler521.2191.137.0021.137.0021.137.002
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları11.421.85911.432.33411.752.32111.759.951
Dönem Net Kar/Zararı-21.861.030-15.692.084-16.791.640856.606
Diğer Özsermaye Kalemleri134.7541.318.9381.299.2343.208.912
Azınlık Payları-1.352.8274.095.3123.941.0983.387.442
TOPLAM KAYNAKLAR12.804.10025.800.70523.665.70538.606.276
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.212.3125.209.6595.138.9272.456.270
Satışların Maliyeti (-)-3.561.850-3.370.954-3.349.437-1.310.363
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.650.4621.838.7051.789.4901.145.907
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.650.4621.838.7051.789.4901.145.907
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-23.535-23.535-23.535-23.535
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.484.527-1.082.447-729.918-341.760
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.376.3771.552.582946.947587.751
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-36.153.345-19.125.737-23.562.312-908.666
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-33.634.568-16.840.432-21.579.328459.697
Net Faaliyet Kar/Zararı142.400732.7231.036.037780.612
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler001.866.4751.547.725
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-513.594-191.25000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-34.148.162-17.031.682-19.712.8532.007.422
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.311.140-1.771.645-573.779-331.333
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-513.594-191.2501.866.4751.547.725
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-36.459.302-18.803.327-20.286.6321.676.089
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)8.026.2694.163.3524.687.337-209.193
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)8.026.2694.163.3524.687.337-209.193
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-28.433.033-14.639.975-15.599.2951.466.896
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-28.433.033-14.639.975-15.599.2951.466.896
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-6.572.0031.052.1091.192.345610.291
Ana Ortaklık Payları-21.861.030-15.692.084-16.791.640856.605
Hisse Başına Kazanç-3-1-20
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-30-20
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-30-20
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-30-20
Amortisman Giderleri134.443103.24055.31835.679
Kıdem Tazminatı2.721-23.082-23.7163.444
Finansman Giderleri-2.311.140-1.771.645-573.779-331.333
Yurtiçi Satışlar5.419.8675.417.2145.346.4822.625.270
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu15.66815.12815.39315.057
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu15.66815.12815.39315.057
Net YPP (Hedge Dahil)15.66815.12815.39315.057

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ARTI 0,8 A/D A/D A/D 4,7 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi