SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 120.995 120.150 0,70
VIOP 145.359 144.461 0,62
USD/TRY 5,9388 5,9442 -0,09
BIST BANKS 176.755 175.112 0,94
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.205 13.577 -2,74
GOLD 1.578,61 1.582,72 -0,26
BRENT 58,55 58,58 -0,05

 Armada Bilgisayar Hisse Senedi | ARMDA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,04 27,8 17,76
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 9,8 9,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Armada Bilgisayar
Kuruluş 16.03.1993
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışı satıcılardan tedarik ettiği bilgisayar donanımı, yazılım ürünleri ve yedek parçalarının yurtiçinde satış, dağıtım ve bakım-onarım hizmetleri.
Telefon (0212)4673800
Faks (0212)4930082
Adres Maltepe Cad. No:10/B Bayrampaşa - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar255,9255,1
Ödenmiş Sermaye24,024,0
Net Kâr9,44,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 17,2
PD/DD 2,6
FD/Satışlar 0,4
Yabancı Oranı (%) 3,34
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,1
Piyasa Değeri 667,2 mnTL
Net Borç 122,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 13,65 64,50 79,01 69,62
USD 13,46 63,39 79,01 69,62
Göreceli 15,53 67,87 69,37 61,54

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ARMDA30.05.201410,300,240024,0020,40 5.760.000 66
ARMDA31.05.20136,520,150015,0012,75 3.600.000 38
ARMDA31.05.20124,520,08008,006,80 1.920.000 27
ARMDA31.05.20113,340,124412,4410,57 1.492.795 26
ARMDA31.05.20105,910,100510,058,54 1.205.969 38
ARMDA29.05.20085,130,08008,006,80 960.000 32
ARMDA30.05.201410,300,240024,0020,405.760.00066
ARMDA31.05.20136,520,150015,0012,753.600.00038
ARMDA31.05.20124,520,08008,006,801.920.00027
ARMDA31.05.20113,340,124412,4410,571.492.79526
ARMDA31.05.20105,910,100510,058,541.205.96938
ARMDA29.05.20085,130,08008,006,80960.00032

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar875.074.1481.013.601.173910.034.005861.863.540
Nakit ve Nakit Benzerleri155.682.765227.903.214204.755.997167.194.645
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar607.498.332607.342.750585.573.689593.511.117
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar51.64852.51151.49044.837
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar99.375.002165.175.518101.720.12881.856.082
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar11.206.72511.846.13516.679.85918.085.820
(Ara Toplam)873.814.4721.012.320.128908.781.163860.692.501
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar1.259.6761.281.0451.252.8421.171.039
Duran Varlıklar23.433.12423.266.37511.724.68611.542.265
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları11.097.09410.837.30300
Maddi Duran Varlıklar6.393.4435.951.3695.353.9475.336.267
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar161.323169.848171.770165.846
Ertelenmiş Vergi Varlığı5.781.2646.307.8556.198.9696.040.152
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR898.507.2721.036.867.548921.758.691873.405.805
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler498.851.643579.376.844459.481.278444.369.911
Finansal Borçlar138.523.14797.921.40822.659.03018.712.093
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar354.169.366471.010.233428.041.074402.710.579
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü01.751.51000
Borç Karşılıkları1.338.9352.125.5281.495.1812.077.009
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.820.1956.568.1657.285.99320.870.230
(Ara Toplam)498.851.643579.376.844459.481.278444.369.911
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler140.738.734200.146.791213.659.214199.644.830
Finansal Borçlar139.597.453199.025.623212.582.927198.670.019
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.141.2811.121.1681.076.287974.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar258.916.895257.343.913248.618.199229.391.064
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar255.852.420255.063.534248.110.804228.951.139
Ödenmiş Sermaye24.000.00024.000.00024.000.00024.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0169.602.49600
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.343.6846.343.6846.343.6846.343.684
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları50.929.45150.929.45150.929.45151.964.533
Dönem Net Kar/Zararı9.413.2144.196.9273.108.758-1.035.082
Diğer Özsermaye Kalemleri165.166.071-9.024163.728.911147.678.004
Azınlık Payları3.064.4752.280.379507.395439.925
TOPLAM KAYNAKLAR898.507.2721.036.867.548921.758.691873.405.805
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.451.398.316969.319.106457.298.0291.712.794.033
Satışların Maliyeti (-)-1.382.682.145-923.278.388-434.161.407-1.619.529.777
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)68.716.17146.040.71823.136.62293.264.256
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)68.716.17146.040.71823.136.62293.264.256
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-17.227.405-11.195.102-5.803.240-20.770.562
Genel Yönetim Giderleri (-)-22.496.173-15.444.882-6.342.838-25.690.162
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri13.712.1998.887.5873.888.56717.970.214
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.433.904-6.109.881-3.735.879-26.028.235
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)35.270.88822.178.44011.143.23238.745.511
Net Faaliyet Kar/Zararı28.992.59319.400.73410.990.54446.803.532
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı35.270.88822.178.44011.143.23238.745.511
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler19.688.41315.537.45611.960.66224.745.447
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-35.128.929-24.132.716-14.538.690-45.592.256
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.830.37213.583.1808.565.20417.898.702
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-7.772.440-7.513.235-5.580.225-18.577.088
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-7.063.540-7.216.347-5.340.964-18.024.496
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-708.900-296.888-239.261-552.592
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI12.057.9326.069.9452.984.979-678.386
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)12.057.9326.069.9452.984.979-678.386
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları2.644.7181.873.01852.862356.696
Ana Ortaklık Payları9.413.2144.196.9272.932.117-1.035.082
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.179.0611.966.237515.3152.135.028
Kıdem Tazminatı-326.442129.801-397.140192.371
Finansman Giderleri-35.128.929-24.132.716-14.538.690-45.592.256
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu9.331.52821.056.3464.640.88010.996.996
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu371.42412.317.773-6.322.7873.374.678
Net YPP (Hedge Dahil)5.658.7727.219.0884.378.9404.303.343
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ARMDA 27,8 A/D 17,2 0,4 2,6 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ARMDA 27,80 3,34 3,34 0,00 0,00
ARMDA 27,80 3,34 3,34 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi