SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 116.337 115.315 0,89
VIOP 133.561 132.481 0,81
USD/TRY 6,8554 6,8470 0,12
BIST BANKA 132.014 130.775 0,95
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.261 12.311 -0,41
ALTIN 1.769,32 1.770,25 -0,05
BRENT 42,61 42,03 1,38

 ARD Grup Bilişim Hisse Senedi | ARDYZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 14,41 36,3 21,89
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,6 267,6 264,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı ARD Grup Bilişim
Kuruluş 25.08.2011
Faal Alanı Sürekli gelişen teknolojilerin, birbirleriyle iç içe geçmiş uygulama alanlarında uçtan uca yazılım çözümleri üretmek.
Telefon (0312)2992596
Faks (0312)2992595
Adres Hacettepe Üniversitesi Teknokent I. ARGE Binası No:21 Çankaya / Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar116,272,5
Ödenmiş Sermaye23,918,0
Net Kâr6,726,4

Cari Değerler

F/K 25,3
FD/FAVÖK 19,1
PD/DD 6,3
FD/Satışlar 11,2
Yabancı Oranı (%) 4,74
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 11,5 / 10,1
Piyasa Değeri 735,8 mnTL
Net Borç -11,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,85 4,76 4,05 -
USD 1,85 4,76 3,59 -
Göreceli 2,92 3,97 -4,79 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ARDYZ0,000,00000,000,00 0 A/D
ARDYZ0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar60.684.14042.986.69225.414.1220
Nakit ve Nakit Benzerleri20.789.1861.744.6561.717.3980
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar39.569.30240.856.50714.952.1110
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.0002.0005.869.5430
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0280.810429.0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar323.652102.7192.446.0700
(Ara Toplam)60.684.14042.986.69225.414.1220
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar67.484.04545.951.58545.989.0200
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller26.20026.20026.2000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları88.817135.080206.0260
Maddi Duran Varlıklar5.583.2482.450.1472.618.4380
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar61.785.78040.792.08041.487.2900
Ertelenmiş Vergi Varlığı02.548.0781.651.0660
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR128.168.18588.938.27771.403.1420
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.661.23611.135.82710.425.8050
Finansal Borçlar4.953.8317.436.5056.623.3350
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.039.2143.172.3943.184.1700
Diğer Borçlar45.84934.759119.6080
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.2201.02000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü03.1829.0160
Borç Karşılıkları176.511199.684258.6650
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler444.611288.283231.0110
(Ara Toplam)6.661.23611.135.82710.425.8050
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.355.5965.253.4393.862.0750
Finansal Borçlar4.745.0242.141.1031.832.4070
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar247.834152.478162.9080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü362.7382.959.8581.866.7600
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar116.151.35372.549.01157.115.2620
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar116.151.35372.549.01157.115.2620
Ödenmiş Sermaye23.875.00018.000.00018.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları54.540.51328.132.75328.132.7530
Dönem Net Kar/Zararı6.746.40126.407.76010.978.6960
Diğer Özsermaye Kalemleri30.989.4398.4983.8130
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR128.168.18588.938.27771.403.1420
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri13.865.93956.757.77118.393.7455.688.072
Satışların Maliyeti (-)-4.640.132-23.134.792-4.475.579-1.506.682
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.225.80733.622.97913.918.1664.181.390
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.225.80733.622.97913.918.1664.181.390
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-921.690-2.861.879-2.236.146-439.646
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-910.475-1.769.487-1.790.295-548.983
Diğer Faaliyet Gelirleri867.6942.949.2862.633.6481.706.272
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.567.494-3.864.353-1.200.292-629.052
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.693.84228.076.54611.325.0814.269.981
Net Faaliyet Kar/Zararı7.393.64228.991.6139.891.7253.192.761
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler039.6765.2140
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.693.84228.116.22211.330.2954.269.981
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler191.935000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-189.073-1.760.249-606.802-66.040
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler039.6765.2140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.696.70426.355.97310.723.4934.203.941
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)49.69751.787255.203-136.675
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.780-33.786-25.135-3.071
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)54.47785.573280.338-133.604
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.746.40126.407.76010.978.6964.067.266
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.746.40126.407.76010.978.6964.067.266
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.746.40126.407.76010.978.6964.067.266
Hisse Başına Kazanç0110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0110
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0110
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0110
Dipnot
Amortisman Giderleri1.396.3934.384.7673.188.860956.206
Kıdem Tazminatı101.76244.31252.3750
Finansman Giderleri-189.073-1.760.249-606.802-66.040
Yurtiçi Satışlar22.180.33162.674.08100
Yurtdışı Satışlar022.39918.950.4920
Net Yabancı Para Pozisyonu30.2462.01600
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu30.2462.01600
Net YPP (Hedge Dahil)30.2462.01600

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ARDYZ 30,8 25,3 19,1 11,2 6,3 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ARDYZ 30,82 4,83 4,74 -9,12 -0,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi