SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6347 3,6303 0,12
BIST BANKA 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.630 20.588 0,20
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,67 1.235,69 0,00
BRENT 56,22 55,69 0,95

 ANSA | Ansa Yatırım Holding

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,63 1,16 0,53
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Ansa Yatırım Holding
Kuruluş 20.12.2004
Faal Alanı Ana sözleşmede yazılı işler
Telefon (0212)2939804
Faks (0212)2939977
Adres Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4.137.5854.198.610
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.000
Net Kâr222.133283.158

Cari Oranlar

F/K 125,9
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,8
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 0,29
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,55 8,49 210,81 12,40
USD 4,83 12,93 151,53 22,90
Göreceli 2,95 1,45 156,97 27,78

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
ANSA30.05.20120,700,009312
ANSA05.05.20087,520,07900
ANSA22.05.200610,530,10000
ANSA30.05.20120,700,009312
ANSA05.05.20087,520,07900
ANSA22.05.200610,530,10000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar6.312.8176.319.857521.457511.522
Nakit ve Nakit Benzerleri30.88643.96511.77311.510
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar192.769192.429279.681272.528
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.880.0005.880.0007.2807.280
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar209.162203.463222.723220.204
(Ara Toplam)6.312.8176.319.857521.457511.522
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar71.34871.7606.093.6145.915.813
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar006.010.1405.829.179
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar6.4955.8166.7027.474
Maddi Olmayan Duran Varlıklar58.75660.05667.17070.290
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı6.0975.8889.6028.870
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR6.384.1656.391.6176.615.0716.427.335
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.246.5802.193.0072.186.4522.510.361
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar149.935119.880136.011114.011
Diğer Borçlar1.880.5321.881.5321.993.0812.356.016
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0011.55211.552
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler216.113191.59545.80828.782
(Ara Toplam)2.246.5802.193.0072.186.4522.510.361
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler001.8741.522
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları001.098978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00776544
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.137.5854.198.6104.426.7453.915.452
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.137.5854.198.6104.426.7453.915.452
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler136.112136.112136.112136.112
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-6.266.344-6.266.344-6.170.388-1.286.825
Dönem Net Kar/Zararı222.133283.158511.273-4.883.563
Diğer Özsermaye Kalemleri45.68445.684-50.252-50.272
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR6.384.1656.391.6176.615.0716.427.335
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri00055.438
Satışların Maliyeti (-)-421-4210-97.078
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-421-4210-41.640
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-421-4210-41.640
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)000-17.504
Genel Yönetim Giderleri (-)-209.278-137.784-54.612-485.946
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri27.58327.24312.4676.328
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-26.738-36.696-10.966-11.705
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-208.854-147.658-53.111-550.467
Net Faaliyet Kar/Zararı-209.699-138.205-54.612-545.090
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00180.961-50.821
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0093.972
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-766-728-252-29.773
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler433.982433.982383.161-2.696.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)224.362285.596510.768-3.323.297
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.229-2.4385054.041
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-2.229-2.4385054.041
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI222.133283.158511.273-3.319.256
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)000-1.564.307
DÖNEM KARI (ZARARI)222.133283.158511.273-4.883.563
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları222.133283.158511.273-4.883.563
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0010
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri11.7189.7403.892590.732
Kıdem Tazminatı-978-978128863
Finansman Giderleri-766-728-252-29.773
Yurtiçi Satışlar00055.438
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ANSA 1,2 A/D A/D A/D 2,8 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ANSA 1,15 0,29 0,29 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
ANSA 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.