SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6347 3,6303 0,12
BIST BANKA 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.630 20.588 0,20
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,67 1.235,69 0,00
BRENT 56,22 55,69 0,95

 ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Hisse Önerisi

TUT
  • Tarihi 18.01.2016
  • Hedef Fiyat 5,70
  • Getiri Pot %7,5

Kutluğ Doğanay

Bu hisse için öneri açıklaması bulunmamaktadır.

Önceki Öneri Tarihi 09.12.2015
Önceki Hedef Fiyat 6,05
TUT

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,57 5,45 0,88
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 9 9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Kuruluş 31.05.1990
Faal Alanı Ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak fon içtüzüğü oluşturmak, emeklilik sözleşmeleri,yıllık gelir sögortası sözleşmeleri, portföy yönetimi sözleşmeleri, fon varlıklarının saklanması için saklayıcı ile saklama sözleşmeleri akdetmek, iştigal konuları ile ilgili diğer sözleşmeleri akdetmek.
Telefon (0212)3177070
Faks (0212)3177077
Adres İş Kuleleri Kule 2 K: 16,18-20 34330 Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar860.854.832824.795.656
Net Kâr190.274.456130.212.650

Özet Finansal Göstergeler

Öz Sermaye 778.205.453 TL
Kazanılmış Primler 453.292 TL
Net Kar 145.067.326 TL
ROE (%) 19,6
F/K 15,7
PD/DD 2,9
Öz Sermaye 860.854.832 TL
Kazanılmış Primler 448.281 TL
Net Kar 190.274.456 TL
ROE (%) 23,2
F/K 12,0
PD/DD 2,6
Öz Sermaye 968.000.000 TL
Kazanılmış Primler TL
Net Kar 175.000.000 TL
ROE (%) 19,1
F/K 13,0
PD/DD 2,4

Cari Oranlar

F/K 12,0
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,7
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 62,23
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,3
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,75 2,91 8,61 -6,19
USD -0,48 7,12 -12,11 2,57
Göreceli -2,26 -3,77 -10,20 6,64

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
ANHYT 5,3
190,3
860,9
14.391,7
0,4
05.01.2017
05.01.2017
40,2
-61,8
40,2
-61,8
39,3
-44,1
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
ANHYT 17.01.2016 TUT TUT 5,70 0,00 TUT 5,70 0,00
Kod Kapanış Fiyat Temettü Verim (%) Hisse Başı TL Dağıtma Oranı (%) Tahmin/
Gerçekleşen
ANHYT 5,3
4,36
3,18
0,2439
0,1579
68,9
56,3
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Kod Özsermaye (mn TL) Net Kar (mn TL) Kazanılmış Primler (mn TL) Tahmin/Açıklanan
ANHYT 778,2 145,1 0,5 Açıklanan
ANHYT 860,9 190,3 0,4 Açıklanan
ANHYT 968,0 175,0
Kod F/K ROE (%) PD/DD Tahmin/Açıklanan
ANHYT 15,7 19,6 2,9 Açıklanan
ANHYT 12,0 23,2 2,6 Açıklanan
ANHYT 13,0 19,1 2,4 Tahmin
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
ANHYT23.03.20164,360,243969
ANHYT27.03.20153,180,157956
ANHYT26.03.20143,020,142960
ANHYT28.03.20132,190,133350
ANHYT30.03.20123,320,133362
ANHYT30.03.20113,170,160056
ANHYT31.03.20104,680,220069
ANHYT30.03.200911,350,168079
ANHYT31.03.20082,600,085733
ANHYT30.03.20071,070,068647
ANHYT15.05.20060,550,033312
ANHYT31.03.20051,450,055013
ANHYT24.03.20038,280,107719
ANHYT30.03.20013,610,166036
ANHYT31.05.20003,281,000040
ANHYT23.03.20164,360,243969
ANHYT27.03.20153,180,157956
ANHYT26.03.20143,020,142960
ANHYT28.03.20132,190,133350
ANHYT30.03.20123,320,133362
ANHYT30.03.20113,170,160056
ANHYT31.03.20104,680,220069
ANHYT30.03.200911,350,168079
ANHYT31.03.20082,600,085733
ANHYT30.03.20071,070,068647
ANHYT15.05.20060,550,033312
ANHYT31.03.20051,450,055013
ANHYT24.03.20038,280,107719
ANHYT30.03.20013,610,166036
ANHYT31.05.20003,281,000040

Mali Tablolar

Bilanço
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR326.886.784337.998.518267.592.385268.876.922
Kasa8.3708.2975.9305.391
Alınan Çekler0000
Bankalar146.204.151170.391.65593.945.72394.306.630
Verilen Çekler Ve Öd. Emirl. (-)-2.7450-868.3000
Diğer Nakit Ve Nakit Ben. Var.0000
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİG. AİT FİN. YAT.2.373.082.9512.333.592.8832.378.282.6702.288.874.192
Satılmaya Hazır Fin. Var.747.069.736699.714.225729.469.119673.129.902
Vadeye Kadar Elde Tut. Fin. Var.0000
Alım Satım Amaçlı Fin. Var.36.591.88635.052.74634.704.44936.833.255
Krediler19.007.70522.640.86120.804.75719.505.289
Krediler Karşılığı (-)0000
Ris. Hay. Pol. Sah. Ait Fin. Yat.1.580.922.4291.580.946.2411.598.065.5351.564.166.936
Şirket Hissesi0000
Fin. Var. Değ. Düş. Kar. (-)-10.508.805-4.761.190-4.761.190-4.761.190
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR11.449.563.54410.905.652.95310.315.985.1259.689.283.335
Sigortacılık Faal. Alac.28.651.47023.984.15523.792.48723.325.363
Sigortacılık Faal. Alac. Kar. (-)-2.574-2.574-2.574-2.574
Reas. Faal. Alac.0000
Reas. Faal. Alac. Kar. (-)0000
Sigorta Ve Reas. Şir. Nez. Dep.0000
Sig. Kred. (İkrazlar)31.647.26331.396.78131.411.81931.722.663
Sig. Kred. (İkrazlar) Kar.(-)0000
Emeklilik Faal. Alac.11.389.267.38510.850.274.59110.260.783.3939.634.237.883
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac.117.996117.996117.996117.996
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac. Kar.(-)-117.996-117.996-117.996-117.996
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR5.2214.3392.9125.883
Ortaklardan Alac.0000
İştiraklerden Alac.0000
Bağlı Ortaklıklardan Alac.0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Alac.0000
Personelden Alac.5.2214.3392.9125.883
Diğer İlişkili Taraf. Alac.0000
İlişkili Taraf. Alac. Rees. (-)0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac.0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac. Kar.(-)0000
DİĞER ALACAKLAR10.663.49310.744.56364.058.18261.859.828
Fin. Kir. Alac.0000
Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gel. (-)0000
Verilen Depozito ve Tem.82.83677.66776.54254.509
Diğer Çeşitli Alac.10.628.17710.714.41664.029.16061.852.839
Diğer Çeşitli Alac. Rees.(-)-47.520-47.520-47.520-47.520
Şüp. Diğer Alac.0000
Şüp. Diğer Alac. Kar.(-)0000
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.23.523.08515.498.46316.127.15922.730.434
Gelecek Aylara Ait Gid.17.170.56213.005.05012.525.31310.492.401
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gel.204.671239.535295.7891.716.433
Gelir Tahakkukları0002.426.867
Gelecek Ay. Ait Diğ. Gid. Ve Gelir Tah.6.147.8522.253.8783.306.0578.094.733
DİĞER CARİ VARLIKLAR18.19927.66938.24715.438
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0012.0600
Peşin Ödenen Ver. Ve Fonlar8.1338.1338.1338.133
Ertelenmiş Vergi Varlıkları0000
İş Avansları10.06619.53618.0547.305
Personele Verilen Avanslar0000
Sayım Ve Tesellüm Noksanları0000
Diğer Çeşitli Cari Var.0000
Diğer Cari Var. Kar.(-)0000
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI14.183.743.27713.603.519.38813.042.086.68012.331.646.032
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0000
Sigortacılık Faal. Alac.0000
Sigortacılık Faal. Alac. Kar.(-)0000
Reas. Faal. Alac.0000
Reas. Faal. Alac. Kar.(-)0000
Sigorta ve Reas. Şirk. Nez. Dep.0000
Sigortalılara Kred. (İkrazlar)0000
Sigortalılara Kred. (İkrazlar) Kar.(-)0000
Emeklilik Faal. Alac.0000
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac.0000
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac. Kar.(-)0000
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0000
Ortaklardan Alac.0000
İştiraklerden Alac.0000
Bağlı Ortaklıklardan Alac.0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Alac.0000
Personelden Alac.0000
Diğer İlişkili Taraf. Alac.0000
İlişkili Taraf. Alac. Rees. (-)0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac.0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac. Kar.(-)0000
DİĞER ALACAKLAR764.981764.981764.981764.981
Fin. Kir. Alac.ı0000
Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gel. (-)0000
Verilen Depozito ve Tem.0000
Diğer Çeşitli Alac.1.064.9161.064.9161.064.9161.064.916
Diğer Çeşitli Alac. Rees.(-)-299.935-299.935-299.935-299.935
Şüp. Diğer Alac.0000
Şüp. Diğer Alac. Kar.(-)0000
FİNANSAL VARLIKLAR12.762.19312.762.19312.762.19312.762.193
Bağlı Menkul Kıymetler0000
İştirakler12.762.19312.762.19312.762.19312.762.193
İştirakler Sermaye Taah. (-)0000
Bağlı Ortaklıklar0000
Bağlı Ortaklıklar Ser. Taah. (-)0000
Müşterek Yön. Tabi Teş.0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Serm. Taah. (-)0000
Finansal Var. Ve Riski Sig. Ait Fin. Yat.0000
Diğer Fin. Var.0000
Fin. Var. Değer Düş. Kar.(-)0000
MADDİ VARLIKLAR162.607.274136.587.751137.619.533137.190.294
Yatırım Amaçlı Gay.144.262.511119.013.433119.614.810119.614.810
Yatırım Amaçlı Gay. Değer Düş. Kar.(-)0000
Kullanım Amaçlı Gay.4.610.0004.610.0004.610.0004.610.000
Makine Ve Teçhizatlar24.339.73322.458.42821.757.80620.434.456
Demirbaş Ve Tesisatlar3.824.3693.822.5413.799.2313.798.691
Motorlu Taşıtlar486.876538.860538.860538.860
Diğer Maddi Var. (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)3.637.1203.461.7843.461.7843.461.784
Kir. Yoluyla Ed. Mad. Var.533.750533.750634.906634.906
Birikmiş Amortismanlar (-)-19.087.085-17.851.045-16.797.864-15.903.213
Maddi Var.a İlişkin Av. (Yapıl. Olan Yat. Dahil)0000
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR31.273.86621.244.60719.247.76717.465.086
Haklar44.936.48234.936.70432.137.31430.414.580
Şerefiye0000
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Gid.0000
Araştırma Ve Geliştirme Gid.i0000
Diğer Maddi Olmayan Var.0000
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)-26.661.466-24.698.812-23.117.677-21.544.885
Maddi Olmayan Var.a İlişkin Avanslar12.998.85011.006.71510.228.1308.595.391
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI530.611305.396189.76716.946
Gelecek Yıllara Ait Gid.0000
Gelir Tah.0000
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gid. Ve Gelir Tah.530.611305.396189.76716.946
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR0000
Efektif Yabancı Para Hesapları0000
Döviz Hesapları0000
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0000
Peşin Ödenen Ver. Ve Fonlar0000
Ertelenmiş Vergi Varlıkları0000
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Var.0000
Diğer Cari Olmayan Var. Amor. (-)0000
Diğer Cari Olmayan Var. Kar.(-)0000
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI207.938.925171.664.928170.584.241168.199.500
TOPLAM AKTİFLER14.391.682.20213.775.184.31613.212.670.92112.499.845.532
FİNANSAL BORÇLAR45.376.52045.335.80445.254.40344.693.178
Kredi Kuruluşlarına Borçlar0000
Fin. Kir. İşlemelerinden Borçlar0000
Ert. Fin. Kir. Borçlanma Maliyetleri (-)0000
Uzun Vadeli Kred. Ana Para Tak. Ve Faiz.0000
Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Ana., Tak. ve Faiz.0000
Çıkarılmış Diğer Fin. Var.0000
Çıkarılmış Diğer Fin. Var. İhraç Farkı (-)0000
Diğer Fin. Borçlar (Yük.)45.376.52045.335.80445.254.40344.693.178
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR11.598.054.88311.034.415.91010.502.063.2069.872.645.474
Sigortacılık Faal. Borçlar14.097.44712.288.91011.804.26110.001.599
Reas. Faal. Borçlar0000
Sigorta Ve Reas. Şirk. Al. Dep.1.084.0111.185.1822.097.2561.247.300
Emeklilik Faal. Borçlar11.581.732.53511.020.426.87910.487.748.3049.861.088.597
Diğer Esas Faal. Borçlar1.140.890514.939413.385307.978
Diğer Esas Faal. Borçlar Borç Sen. Rees.(-)0000
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR117.850122.93079.7572.153.110
Ortaklara Borçlar62.23179.49763.51738.909
İştiraklere Borçlar0000
Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Borçlar0000
Personele Borçlar55.57143.38516.1923.279
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar4848482.110.922
DİĞER BORÇLAR20.144.86012.693.4139.834.8257.953.221
Alınan Depozito ve Tem.823.067454.684418.732420.611
Diğer Çeşitli Borçlar19.321.79312.238.7299.416.0937.532.610
Diğer Çeşitli Borçlar Rees. (-)0000
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI1.818.688.7431.804.520.6671.810.577.1171.779.270.869
Kazanılmamış Prim. Karşılığı - Net29.184.80422.500.89121.780.42618.450.400
Devam Eden Risk. Karşılığı - Net9.4794.02315.8260
Hay. Mat. Karşılığı - Net1.682.433.9741.679.993.8761.695.308.7181.665.831.240
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net90.385.97287.127.76879.832.27882.299.948
İkramiye Ve İnd. Karşılığı - Net459.163474.124358.935568.130
Yat. Ris. Hay. Sig. Pol. Sah. Ait Pol. İçin Ay. Kar. - Net0000
Diğer Teknik Karşılıklar - Net16.215.35114.419.98513.280.93412.121.151
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜK. İLE KARŞ.13.013.11217.117.99620.471.11817.711.037
Ödenecek Vergi Ve Fonlar5.174.3435.198.8455.248.40536.208.673
Ödenecek Sos. Güv. Kes.1.836.8502.030.1681.904.9442.331.456
Vadesi Geç., Ert. Veya Tak. Vergi Ve Diğ. Yük.0000
Ödenecek Diğ. Ver. Ve Benzeri Yük.76.74427070
Dönem Karı Vergi Ve Diğ. Yasal Yük. Karş.39.530.00032.940.00022.720.0008.940.000
Dönem Kar. Peş. Öd. Ver. Ve Diğ. Yük. (-)-33.604.825-23.051.044-9.402.231-29.769.162
Diğer Ver. Ve Benzeri Yük. Karşılıkları0000
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR15.679.20517.124.92714.725.38215.383.987
Kıdem Tazminatı Karşılığı0000
Sosyal Yard. San. Var. Aç. Kar.0000
Maliyet Gid.i Karşılığı15.679.20517.124.92714.725.38215.383.987
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.5.581.1344.492.6124.597.9084.165.431
Gelecek Aylara Ait Gelirler190.391377.867426.072387.693
Gider Tahakkukları1.635.6791.107.1111.161.514775.535
Gel. Ay. Ait Diğ. Gel. Ve Gider Tah.3.755.0643.007.6343.010.3223.002.203
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0000
Ert. Vergi Yükümlüğü0000
Sayım Ve Tesel. Faz.0000
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yük.0000
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI13.516.656.30712.935.824.25912.407.603.71611.743.976.307
FİNANSAL BORÇLAR0000
Kredi Kuruluşlarına Borçlar0000
Fin. Kir. İşlemlerinden Borçlar0000
Ert. Fin. Kir. Borç. Mal. (-)0000
Çıkarılmış Tahviller0000
Çıkarılmış Diğer Fin. Var.0000
Çıkarılmış Diğ. Fin.Var.İh.Farkı (-)0000
Diğer Fin. Borçlar (Yük.)0000
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0000
Sigortacılık Faal. Borçlar0000
Reas. Faal. Borçlar0000
Sigorta Ve Reas. Şirk. Al. Dep.0000
Emeklilik Faal. Borçlar0000
Diğer Esas Faal. Borç.0000
Diğer Esas Faal. Borçl. Borç Sen. Rees. (-)0000
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0000
Ortaklara Borçlar0000
İştiraklere Borçlar0000
Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
Müşterek Yön. Tabi Teş.Borç.0000
Personele Borçlar0000
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0000
DİĞER BORÇLAR0000
Alınan Depozito Ve Tem.0000
Diğer Çeşitli Borçlar0000
Diğer Çeşitli Borçlar Rees.0000
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI0000
Kazanılmamış Prim. Kar. – Net0000
Devam Eden Risk. Kar. - Net0000
Hay. Mat. Kar. - Net0000
Muallak Hasar Ve Taz. Kar. - Net0000
İkramiye Ve İnd. Kar. - Net0000
Yat. Ris. Hay. Sig. Pol. Sah. Ait Pol. İçin Ayr. Kar.-Net0000
Diğer Teknik Karşılıklar - Net0000
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0000
Ödenecek Diğer Yük.0000
Vadesi Geç., Ert. Veya Tak. Vergi Ve Diğer Yük.0000
Diğer Borç Ve Gider Kar.0000
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR12.709.09914.020.02413.666.67113.128.776
Kıdem Tazminatı Kar.12.709.09914.020.02413.666.67113.128.776
Sosyal Yard. San. Varlık Açıkları Kar.0000
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.0000
Gelecek Yıllara Ait Gel.0000
Gider Tahakkukları0000
Gelecek Yıll. Ait Diğ. Gel. Ve Gid. Tah.0000
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.461.964544.3772.278.1224.041.420
Ert. Vergi Yükümlülüğü1.461.964544.3772.278.1224.041.420
Diğer Uzun Vadeli Yük.0000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI14.171.06314.564.40115.944.79317.170.196
ÖDENMİŞ SERMAYE430.000.000430.000.000430.000.000410.000.000
(Nominal) Sermaye430.000.000430.000.000430.000.000410.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)0000
Sermaye Düz. Olum. Fark.0000
Sermaye Düz. Olums. Fark (-)0000
SERMAYE YEDEKLERİ0000
Hisse Senedi İhraç Prim.0000
Hisse Senedi İptal Karları0000
Sermayeye Ekl. Satış Karları0000
Yabancı Para Çevirim Farkları0000
Diğer Sermaye Yedekleri0000
KAR YEDEKLERİ141.680.085165.682.715173.918.559188.356.447
Yasal Yedekler104.906.965104.906.965104.906.965104.906.965
Statü Yedekleri1.321.8201.321.8201.321.82011.321.820
Olağanüstü Yedekler8.489.6788.489.6788.489.67818.489.678
Özel Fonlar (Yedekler)0000
Finansal Varlıkların Değerlemesi26.974.47849.839.21858.075.06252.512.950
Diğer Kar Yedekleri-12.8561.125.0341.125.0341.125.034
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI98.900.29198.900.29198.900.29198.900.291
Geçmiş Yıllar Karları00098.900.291
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0000
Geçmiş Yıllar Zararları0000
DÖNEM NET KARI190.274.456130.212.65086.303.56241.442.291
Dönem Net Karı190.274.456130.212.65086.303.56241.442.291
Dönem Net Zararı (-)0000
ÖZSERMAYE TOPLAMI860.854.832824.795.656789.122.412738.699.029
TOPLAM PASİFLER14.391.682.20213.775.184.31613.212.670.92112.499.845.532
Gelir Tablosu
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR448.281303.914141.87580.854
Kazanılmış Prim. (Reasürör Payı Düş. Ol.)448.281303.914141.87580.854
Yazılan Prim. (Reasürör Payı Düş. Ol.)624.669496.701182.00079.959
Kazanılmamış Prim. Karş. Değ. (Re. Payı ve Dev.Kıs. Düş.)(+/-)-166.909-188.764-24.300895
Devam Eden Risk. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)-9.479-4.023-15.8250
Teknik Olm. Böl. Akt. Yat. Gel.0000
Diğ. Tek. Gel. (Reasürör Payı Düş. Ol.)0000
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER(-)-1.013.807-659.137-412.145-253.414
Gerç. Has. (Reasürör Payı Düş. Ol.)-450.502-251.640-192.134-156.588
Ödenen Has. (Reasürör Payı Düş. Ol)-440.010-200.011-120.007-110.708
Muallak Has. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)-10.492-51.629-72.127-45.880
İkr. ve İnd. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)-904-904-904-904
Diğ. Tek. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)-12.834-10.414-2.897-832
Faaliyet Gid. (-)-549.567-396.179-216.210-95.090
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT DIŞI-565.526-355.223-270.270-172.560
HAYAT TEKNİK GELİR700.849.526434.495.131275.267.504125.865.386
Kazanılmış Prim. (Reasürör Payı Düş. Ol.)475.432.266313.591.921202.810.51091.707.856
Yazılan Prim. (Reasürör payı Düş. Ol.)487.850.880319.304.767207.967.35593.559.870
Kazanılmamış Prim. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)-12.418.614-5.712.846-5.156.845-1.852.014
Devam Eden Risk. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
Hay. Branşı Yatırım Geliri214.833.562114.982.36468.609.35832.344.143
Yatırımlardaki Gerç. Karlar0000
Diğer Tek. Gel. (Reasürör Payı Düş. Ol.)(+/-)10.583.6985.920.8463.847.6361.813.387
HAYAT TEKNİK GİDER (-)-588.363.510-352.275.290-223.514.130-103.623.556
Gerçekleşen Has. (Reasürör Payı Düş. Ol.)-448.861.326-333.235.745-245.666.521-143.233.153
Ödenen Taz. (Reasürör Payı Düş. Ol.)-434.691.400-322.365.159-242.112.040-142.631.265
Muallak Taz.Kar.Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)-14.169.926-10.870.586-3.554.481-601.888
İkramiye ve İnd.Kar.Değ.(Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)-143.322-158.283-43.094-252.289
Hay. Mat. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
Yat. Risk Hay. Sig.Pol. İç. Ayr. Kar. Değ0000
Diğ. Tek. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş)(+/-)-4.956.762-3.163.816-2.032.282-874.564
Faaliyet Gid. (-)-136.669.238-94.147.639-60.859.451-27.459.983
Yatırım Gid. (-)0000
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zar. (-)0000
Teknik Olmayan Böl. Akt. Yat. Gel. (-)0000
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT112.486.01682.219.84151.753.37422.241.830
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR236.760.325173.300.498113.337.59055.219.131
Fon İşletim Gel.173.816.154127.037.25682.036.51839.624.515
Yönetim Gideri Kes.21.201.11315.155.9799.615.1734.582.915
Giriş Aidatı Gel.37.075.26827.778.14719.547.7409.975.135
Ara Verme Hal. Yön. Gid. Kes.4.514.8783.213.7332.071.4461.010.681
Özel Hizmet Gid. Kes.0000
Sermaye Tah. Av. Değ. Artış Gel.0000
Diğer Tek. Gel.152.912115.38366.71325.885
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ (-)-215.669.232-152.084.193-102.073.852-48.686.651
Fon İşletim Gid. (-)-24.572.325-18.286.944-12.257.406-6.133.072
Sermaye Tahsis Av. Değ. Az. Gid.(-)0000
Faaliyet Gid. (-)-181.706.419-128.107.237-85.990.873-40.745.701
Diğer Teknik Gid. (-)-9.390.488-5.690.012-3.825.573-1.807.878
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- EMEKLİLİK21.091.09321.216.30511.263.7386.532.480
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT DIŞI-565.526-355.223-270.270-172.560
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT112.486.01682.219.84151.753.37422.241.830
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- EMEKLİLİK21.091.09321.216.30511.263.7386.532.480
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ133.011.583103.080.92362.746.84228.601.750
YATIRIM GELİRLERİ123.362.92875.304.61056.319.78430.711.635
Fin. Yat. Elde Edilen Gel.63.413.82555.218.53829.317.35115.156.733
Fin.Yat.Nakde Çev.Elde Edilen Kar6.752.4525.802.1375.055.1054.075.809
Fin. Yat. Değ.16.579.8137.192.98816.883.9607.445.259
Kambiyo Karları4.785.4521.792.725591.499434.825
iştiraklerden Gelirler2.306.7212.306.7212.306.7212.306.721
Bağlı Ort. ve Müş. Yön. Tabi Teş. Gel.0000
Arazi, Arsa ile Bin. Elde Ed. Gel.27.699.3391.637.2571.342.952919.709
Türev Ürün. Elde Ed Gel.0000
Diğer Yatırımlar1.825.3261.354.244822.196372.579
Hay. Tek. Bölüm. Akt. Yat. Gel.0000
YATIRIM GİDERLERİ (-)-21.483.949-15.900.256-11.112.712-6.136.948
Yat. Yön. Gid. Faiz Dahil (-)-2.284.577-1.828.265-1.574.712-728.686
Yat. Değ. Azalışları (-)-995.480-335.804-254.403-193.178
Yat. Nakte Çev. Son. Oluş. Zar. (-)-5.235.169-4.295.594-2.893.985-1.837.672
Hay. Dışı Tek. Böl. Akt. Yat. Gel. (-)0000
Türev Ür. Son. Ol. Zararlar (-)0000
Kambiyo Zar. (-)-1.283.125-1.081.014-912.877-709.101
Amortisman Gid. (-)-11.685.598-8.359.579-5.476.735-2.668.311
Diğer Yatırım Gid. (-)0000
DİĞER FAAL. VE OLĞ.DIŞI FAAL. GR VE KAR İLE GD. VE ZARAR-5.086.106667.3731.069.648-2.794.146
Karşılıklar Hesabı (+/-)-3.992.100-4.998.342-4.295.444-4.011.978
Reeskont Hesabı (+/-)1.9641.9641.9641.964
Zorunlu Deprem Sig. Hesabı (+/-)0000
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0000
Ert. Vergi Varlığı Hesabı (+/-)-158.0326.498.7546.056.1721.591.656
Ert. Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0000
Diğer Gelir ve Karlar25.71781780843
Diğer Gider ve Zararlar (-)-963.655-835.820-693.852-375.831
Önceki Yıl Gelir ve Karları0000
Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)0000
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI190.274.456130.212.65086.303.56241.442.291
Dönem Karı Ve Zararı229.804.456163.152.650109.023.56250.382.291
Dönem Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Kar (-)-39.530.000-32.940.000-22.720.000-8.940.000
Dönem Net Kar veya Zararı190.274.456130.212.65086.303.56241.442.291
Enflasyon Düzeltme Hesabı0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ANHYT 5,3 12,0 A/D A/D 2,6 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ANHYT 5,30 62,24 62,23 -1,39 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
ANHYT 5,30 12,0 2,6
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
ANHYT 12,0 -25,51 2,6 -11,46
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.