SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.520 98.415 -0,91
VIOP 120.711 122.040 -1,09
USD/TRY 5,8212 5,7922 0,50
BIST BANKS 137.459 140.323 -2,04
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.491,02 1.490,58 0,03
BRENT 58,94 59,42 -0,81

 Alarko GYO Hisse Senedi | ALGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 41,1 53,9 12,8
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,5 34,8 33,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Alarko GYO
Kuruluş 06.08.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmektir.
Telefon (0212)2275200
Faks (0212)2618431
Adres Muallim Naci Caddesi No:69 34347 Ortaköy - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.189,51.163,6
Ödenmiş Sermaye10,710,7
Net Kâr69,145,6

Cari Değerler

F/K 2,4
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 22,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,9
Piyasa Değeri 534,7 mnTL
Net Borç -562,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,41 -2,90 10,09 18,90
USD 4,36 -1,72 8,38 8,82
Göreceli -1,25 -2,29 14,02 10,27

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ALGYO27.05.20196,002,5400254,00254,00 27.053.017 10
ALGYO30.05.20183,241,4400144,00144,00 15.337.143 10
ALGYO31.05.20172,251,0000100,00100,00 10.650.794 8
ALGYO31.05.20161,900,630063,0063,00 6.710.000 5
ALGYO29.05.20152,010,470047,0047,00 5.005.873 6
ALGYO30.05.20141,870,400040,0040,00 4.260.318 5
ALGYO31.05.20131,000,216421,6421,64 2.304.540 16
ALGYO31.05.20121,720,290129,0129,01 3.089.547 8
ALGYO31.05.20110,690,126212,6212,62 1.344.470 22
ALGYO30.05.20080,700,140014,0014,00 768.614 25
ALGYO30.05.20070,540,180018,0018,00 988.218 20
ALGYO29.05.20031,670,200020,0020,00 713.000 4
ALGYO29.05.20021,740,200020,0020,00 713.000 2
ALGYO28.05.20000,950,150015,0015,00 375.000 A/D
ALGYO27.05.20196,002,5400254,00254,0027.053.01710
ALGYO30.05.20183,241,4400144,00144,0015.337.14310
ALGYO31.05.20172,251,0000100,00100,0010.650.7948
ALGYO31.05.20161,900,630063,0063,006.710.0005
ALGYO29.05.20152,010,470047,0047,005.005.8736
ALGYO30.05.20141,870,400040,0040,004.260.3185
ALGYO31.05.20131,000,216421,6421,642.304.54016
ALGYO31.05.20121,720,290129,0129,013.089.5478
ALGYO31.05.20110,690,126212,6212,621.344.47022
ALGYO30.05.20080,700,140014,0014,00768.61425
ALGYO30.05.20070,540,180018,0018,00988.21820
ALGYO29.05.20031,670,200020,0020,00713.0004
ALGYO29.05.20021,740,200020,0020,00713.0002
ALGYO28.05.20000,950,150015,0015,00375.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar578.070.684590.970.004545.419.019447.243.727
Nakit ve Nakit Benzerleri102.799.508109.719.63179.114.990109.633.143
Finansal Yatırımlar466.080.756468.250.535434.127.719303.711.588
Ticari Alacaklar4.353.3547.271.73828.207.31929.719.672
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.271.7353.271.7353.271.7353.271.735
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.565.3312.456.365697.256907.589
(Ara Toplam)578.070.684590.970.004545.419.019447.243.727
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar622.220.220608.517.355606.871.264748.283.120
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar30.43430.43424.08424.084
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar12.528.21911.346.6909.702.658204.934.306
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller609.596.431597.070.000597.070.000543.245.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar27.71228.71829.72330.730
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.42441.51344.79949.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR1.200.290.9041.199.487.3591.152.290.2831.195.526.847
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.303.35234.234.1407.356.2915.748.712
Finansal Borçlar2.600.166000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar41.2002.902.1802.990.5362.178.434
Diğer Borçlar2.365.0124.173.3813.914.0503.386.021
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)222.275043.0640
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler74.69927.158.579408.641184.257
(Ara Toplam)5.303.35234.234.1407.356.2915.748.712
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.468.0301.635.7091.525.7351.883.194
Finansal Borçlar3.787.963000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.342.7361.316.5631.248.6691.422.373
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar337.331319.146277.066460.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.189.519.5221.163.617.5101.143.408.2571.187.894.941
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.189.519.5221.163.617.5101.143.408.2571.187.894.941
Ödenmiş Sermaye10.650.79410.650.79410.650.79410.650.794
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33.145.3049.347.2246.695.1766.695.176
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.044.522.1131.068.320.193828.425.786828.425.786
Dönem Net Kar/Zararı69.129.15945.608.302269.599.472287.116.600
Diğer Özsermaye Kalemleri32.072.15229.690.99728.037.02955.006.585
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.200.290.9041.199.487.3591.152.290.2831.195.526.847
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.795.9865.245.39529.206.91830.356.489
Satışların Maliyeti (-)-845.178-416.453-2.821.3620
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.950.8084.828.94226.385.55630.356.489
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.950.8084.828.94226.385.55630.356.489
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.982.744-880.447-4.241.830-5.027.136
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri69.958.28545.401.875276.802.267277.433.361
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.665.634-3.742.073-29.510.786-15.810.379
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)69.260.71545.608.297269.435.207286.952.335
Net Faaliyet Kar/Zararı7.968.0643.948.49522.143.72625.329.353
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler202.0185164.265164.265
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı69.462.73345.608.302269.599.4720
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-333.574000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler202.0185164.265164.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)69.129.15945.608.302269.599.472287.116.600
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI69.129.15945.608.302269.599.472287.116.600
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)69.129.15945.608.302269.599.472287.116.600
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları69.129.15945.608.302269.599.472287.116.600
Hisse Başına Kazanç742527
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç742527
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç742527
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç742527
Amortisman Giderleri10.3135.21921.45716.249
Kıdem Tazminatı0020.4760
Finansman Giderleri-333.574000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu565.690.392577.642.845537.211.360632.545.461
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu565.690.392577.642.845537.211.360632.545.461
Net YPP (Hedge Dahil)565.690.392577.642.845537.211.360632.545.461
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ALGYO 50,2 2,4 A/D A/D 0,4 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ALGYO 50,20 22,49 22,08 -40,39 -0,40
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi