SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.761 95.421 -0,69
VIOP 118.556 119.469 -0,76
USD/TRY 5,7678 5,7939 -0,45
BIST BANKS 132.464 134.120 -1,23
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
GOLD 1.406,57 1.423,61 -1,20
BRENT 65,39 64,28 1,73

 Alcatel Teletaş Hisse Senedi | ALCTL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,82 7,13 2,31
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 43,0 42,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Alcatel Teletaş
Kuruluş 14.09.1983
Faal Alanı Telefon santralleri ve transmisyon cihazları başta olmak üzere telekomünikasyon teçhizatı üretimi ve satışı.
Telefon (0216)5792000
Faks (0216)4207543
Adres Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No:17/1 34776 Ümraniye - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar278,7299,5
Ödenmiş Sermaye38,738,7
Net Kâr-34,137,5

Cari Değerler

F/K 22,1
FD/FAVÖK 1,0
PD/DD 0,9
FD/Satışlar 0,2
Yabancı Oranı (%) 4,70
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,7
Piyasa Değeri 245,0 mnTL
Net Borç -142,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -1,40 26,60 9,90
USD -0,86 -0,55 32,72 0,24
Göreceli -0,25 -2,65 14,20 5,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ALCTL30.05.19992,370,700070,0070,00 1.400.000 A/D
ALCTL28.05.19981,490,500050,0050,00 1.000.000 A/D
ALCTL29.05.19971,670,300030,0030,00 300.000 A/D
ALCTL30.05.19992,370,700070,0070,001.400.000A/D
ALCTL28.05.19981,490,500050,0050,001.000.000A/D
ALCTL29.05.19971,670,300030,0030,00300.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar542.594.149551.309.088619.992.991448.374.423
Nakit ve Nakit Benzerleri188.612.875103.544.99941.250.80749.463.996
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar200.806.491322.012.746355.627.108224.441.450
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar519.671390.1878.190.0031.104.293
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar95.142.00180.282.857122.207.89095.841.471
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar57.513.11145.078.29992.717.18377.523.213
(Ara Toplam)542.594.149551.309.088619.992.991448.374.423
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar124.941.835100.337.864106.556.53090.572.322
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar87.52864.614153.001354.612
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları47.311.162000
Maddi Duran Varlıklar3.382.4093.603.5207.448.9006.076.767
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar79.52891.396212.726166.040
Ertelenmiş Vergi Varlığı50.137.96775.895.86248.769.33745.802.923
Diğer Duran Varlıklar23.943.24120.682.47249.972.56638.171.980
TOPLAM VARLIKLAR667.535.984651.646.952726.549.521538.946.745
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler194.185.779194.634.862257.831.222175.590.878
Finansal Borçlar10.469.595154.85330.517.824314.570
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar62.304.91668.512.85689.508.14365.677.931
Diğer Borçlar718.681484.9344.244.024437.154
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)40.346.258000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü024.803.6472.386.885578.252
Borç Karşılıkları75.521.31268.827.43389.621.63080.123.596
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.825.01731.851.13941.552.71628.459.375
(Ara Toplam)194.185.779194.634.862257.831.222175.590.878
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler194.613.834157.521.207161.632.759124.239.002
Finansal Borçlar35.210.736000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)62.835.097000
Uzun vadeli karşılıklar96.568.00194.870.425112.797.45586.935.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler062.650.78248.835.30437.303.273
Özkaynaklar278.736.371299.490.883307.085.540239.116.865
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar278.736.371299.490.883307.085.540239.116.865
Ödenmiş Sermaye38.700.77238.700.77238.700.77238.700.772
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri000956.213
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları00173.870.245103.742.818
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler672.158672.158672.158672.158
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları89.026.37851.518.16851.518.16851.518.168
Dönem Net Kar/Zararı-34.101.42337.508.21011.409.86813.547.902
Diğer Özsermaye Kalemleri184.438.486171.091.57530.914.32929.978.834
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR667.535.984651.646.952726.549.521538.946.745
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri69.653.343552.527.375443.212.239226.082.231
Satışların Maliyeti (-)-66.751.720-410.631.878-360.598.584-178.055.651
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.901.623141.895.49782.613.65548.026.580
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.901.623141.895.49782.613.65548.026.580
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.980.212-9.549.104-9.084.924-4.462.224
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.555.528-19.448.182-17.974.231-9.149.227
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-2.074.586-13.000.509-11.649.169-8.105.574
Diğer Faaliyet Gelirleri7.824.7136.124.9569.224.6606.106.256
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-210.882-47.222.951-15.566.322-8.011.563
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.094.87258.799.70737.563.66924.404.248
Net Faaliyet Kar/Zararı-9.708.70399.897.70243.905.33126.309.555
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0022.61310.272
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-416.37500
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar19.172-240.776-202.82371.081
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-2.075.70058.142.55600
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.105.550-5.344.135-4.143.196-2.565.090
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0-416.37522.61310.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.181.25052.798.42133.240.26321.920.511
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-28.920.173-15.290.211-21.830.395-8.372.609
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-304.986-29.858.998-4.321.176-2.785.543
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-28.615.18714.568.787-17.509.219-5.587.066
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-34.101.42337.508.21011.409.86813.547.902
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-34.101.42337.508.21011.409.86813.547.902
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-34.101.42337.508.21011.409.86813.547.902
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri753.1234.081.9983.202.1412.552.764
Kıdem Tazminatı0788.000-728.9320
Finansman Giderleri-3.105.550-5.344.135-4.143.196-2.565.090
Yurtiçi Satışlar0488.582.45700
Yurtdışı Satışlar063.944.91800
Net Yabancı Para Pozisyonu185.021.895268.368.151202.843.817132.515.933
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu185.021.895268.368.151202.843.817132.515.933
Net YPP (Hedge Dahil)185.021.895268.368.151202.843.817132.515.933
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ALCTL 6,3 22,1 1,0 0,2 0,9 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ALCTL 6,33 4,71 4,70 -0,39 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi