SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.277 98.415 -1,16
VIOP 120.378 122.040 -1,36
USD/TRY 5,8479 5,7922 0,96
BIST BANKA 136.966 140.323 -2,39
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.489,45 1.490,58 -0,08
BRENT 58,70 59,42 -1,21

 Alcatel Teletaş Hisse Senedi | ALCTL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,96 8,6 2,64
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 76,5 75,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Alcatel Teletaş
Kuruluş 14.09.1983
Faal Alanı Telefon santralleri ve transmisyon cihazları başta olmak üzere telekomünikasyon teçhizatı üretimi ve satışı.
Telefon (0216)5792000
Faks (0216)4207543
Adres Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No:17/1 34776 Ümraniye - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar284,4278,7
Ödenmiş Sermaye38,738,7
Net Kâr-39,9-34,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 3,5
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 0,5
Yabancı Oranı (%) 7,61
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,8 / 1,0
Piyasa Değeri 308,8 mnTL
Net Borç -11,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,91 0,38 11,92 38,54
USD 5,89 1,60 10,18 26,80
Göreceli 0,19 1,01 15,92 28,48

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ALCTL30.05.19992,370,700070,0070,00 1.400.000 A/D
ALCTL28.05.19981,490,500050,0050,00 1.000.000 A/D
ALCTL29.05.19971,670,300030,0030,00 300.000 A/D
ALCTL30.05.19992,370,700070,0070,001.400.000A/D
ALCTL28.05.19981,490,500050,0050,001.000.000A/D
ALCTL29.05.19971,670,300030,0030,00300.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar600.516.151542.594.149551.309.088619.992.991
Nakit ve Nakit Benzerleri45.215.774188.612.875103.544.99941.250.807
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar304.200.372200.806.491322.012.746355.627.108
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar75.260.089519.671390.1878.190.003
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar113.006.15195.142.00180.282.857122.207.890
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar62.833.76557.513.11145.078.29992.717.183
(Ara Toplam)600.516.151542.594.149551.309.088619.992.991
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar82.872.628124.941.835100.337.864106.556.530
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.781.602000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar105.76787.52864.614153.001
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları27.010.66547.311.16200
Maddi Duran Varlıklar4.003.4673.382.4093.603.5207.448.900
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar65.58579.52891.396212.726
Ertelenmiş Vergi Varlığı40.716.75850.137.96775.895.86248.769.337
Diğer Duran Varlıklar5.188.78423.943.24120.682.47249.972.566
TOPLAM VARLIKLAR683.388.779667.535.984651.646.952726.549.521
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler240.222.095194.185.779194.634.862257.831.222
Finansal Borçlar10.262.14310.469.595154.85330.517.824
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar65.262.71162.304.91668.512.85689.508.143
Diğer Borçlar771.751718.681484.9344.244.024
Müşteri Söz. Doğan Yük.59.898.199000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)040.346.25800
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.672.398024.803.6472.386.885
Borç Karşılıkları93.144.44975.521.31268.827.43389.621.630
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.210.4444.825.01731.851.13941.552.716
(Ara Toplam)240.222.095194.185.779194.634.862257.831.222
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler158.756.274194.613.834157.521.207161.632.759
Finansal Borçlar23.280.71035.210.73600
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.68.439.565000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)062.835.09700
Uzun vadeli karşılıklar67.035.99996.568.00194.870.425112.797.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0062.650.78248.835.304
Özkaynaklar284.410.410278.736.371299.490.883307.085.540
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar284.410.410278.736.371299.490.883307.085.540
Ödenmiş Sermaye38.700.77238.700.77238.700.77238.700.772
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri956.213000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları000173.870.245
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler672.158672.158672.158672.158
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları89.026.37889.026.37851.518.16851.518.168
Dönem Net Kar/Zararı-39.936.896-34.101.42337.508.21011.409.868
Diğer Özsermaye Kalemleri194.991.785184.438.486171.091.57530.914.329
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR683.388.779667.535.984651.646.952726.549.521
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri228.121.22669.653.343552.527.375443.212.239
Satışların Maliyeti (-)-200.508.070-66.751.720-410.631.878-360.598.584
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)27.613.1562.901.623141.895.49782.613.655
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)27.613.1562.901.623141.895.49782.613.655
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.953.967-2.980.212-9.549.104-9.084.924
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.344.493-7.555.528-19.448.182-17.974.231
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-6.850.790-2.074.586-13.000.509-11.649.169
Diğer Faaliyet Gelirleri5.837.4497.824.7136.124.9569.224.660
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-17.394.595-210.882-47.222.951-15.566.322
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-6.093.240-2.094.87258.799.70737.563.669
Net Faaliyet Kar/Zararı5.463.906-9.708.70399.897.70243.905.331
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00022.613
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-416.3750
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar34.43119.172-240.776-202.823
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-6.058.809-2.075.70058.142.5560
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.325.666-3.105.550-5.344.135-4.143.196
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00-416.37522.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.384.475-5.181.25052.798.42133.240.263
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-28.552.421-28.920.173-15.290.211-21.830.395
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.672.395-304.986-29.858.998-4.321.176
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-23.880.026-28.615.18714.568.787-17.509.219
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-39.936.896-34.101.42337.508.21011.409.868
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-39.936.896-34.101.42337.508.21011.409.868
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-39.936.896-34.101.42337.508.21011.409.868
Hisse Başına Kazanç-1010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.485.858753.1234.081.9983.202.141
Kıdem Tazminatı00788.000-728.932
Finansman Giderleri-5.325.666-3.105.550-5.344.135-4.143.196
Yurtiçi Satışlar00488.582.4570
Yurtdışı Satışlar0063.944.9180
Net Yabancı Para Pozisyonu291.996.745185.021.895268.368.151202.843.817
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu291.996.745185.021.895268.368.151202.843.817
Net YPP (Hedge Dahil)291.996.745185.021.895268.368.151202.843.817
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ALCTL 8,0 A/D 3,5 0,5 1,1 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ALCTL 7,98 7,73 7,61 -11,71 -0,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi