SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 103.186 102.494 0,67
VIOP 129.512 128.686 0,64
USD/TRY 5,3207 5,3186 0,04
BIST BANKA 133.335 134.072 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.458 11.423 0,30
ALTIN 1.328,45 1.323,76 0,35
BRENT 66,94 67,07 -0,19

 ALCTL Hisse Senedi | Alcatel Teletaş

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,4 7,17 1,77
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 15,4 15,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Alcatel Teletaş
Kuruluş 14.09.1983
Faal Alanı Telefon santralleri ve transmisyon cihazları başta olmak üzere telekomünikasyon teçhizatı üretimi ve satışı.
Telefon (0216)5792000
Faks (0216)4207543
Adres Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No:17/1 34776 Ümraniye - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar307,1239,1
Ödenmiş Sermaye38,738,7
Net Kâr11,413,5

Cari Değerler

F/K 6,8
FD/FAVÖK 4,3
PD/DD 0,9
FD/Satışlar 0,4
Yabancı Oranı (%) 6,67
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,7
Piyasa Değeri 277,5 mnTL
Net Borç -10,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,13 6,07 10,48 24,48
USD 0,94 4,87 9,23 23,54
Göreceli 0,46 5,58 9,00 10,11

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ALCTL30.05.19992,370,700070,0070,00 1.400.000 A/D
ALCTL28.05.19981,490,500050,0050,00 1.000.000 A/D
ALCTL29.05.19971,670,300030,0030,00 300.000 A/D
ALCTL30.05.19992,370,700070,0070,001.400.000A/D
ALCTL28.05.19981,490,500050,0050,001.000.000A/D
ALCTL29.05.19971,670,300030,0030,00300.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar619.992.991448.374.423367.425.703398.746.706
Nakit ve Nakit Benzerleri41.250.80749.463.996143.932.26665.870.569
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar355.627.108224.441.450131.462.280251.871.168
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.190.0031.104.2931.392.8661.785.198
Stoklar122.207.89095.841.47158.420.03752.527.602
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar92.717.18377.523.21332.218.25426.692.169
(Ara Toplam)619.992.991448.374.423367.425.703398.746.706
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar106.556.53090.572.32299.077.91576.680.103
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar153.001354.612311.595239.854
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar7.448.9006.076.7676.671.2627.022.876
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar212.726166.040509.037186.285
Ertelenmiş Vergi Varlığı48.769.33745.802.92347.771.83143.881.920
Diğer Duran Varlıklar49.972.56638.171.98043.814.19025.349.168
TOPLAM VARLIKLAR726.549.521538.946.745466.503.618475.426.809
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler257.831.222175.590.878223.474.410182.506.905
Finansal Borçlar30.517.824314.5701.858.0721.112.624
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar89.508.14365.677.93180.906.73475.583.536
Diğer Borçlar4.244.024437.154152.420130.421
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.386.885578.25206.200.757
Borç Karşılıkları89.621.63080.123.596107.409.03262.929.772
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler41.552.71628.459.37533.148.15236.549.795
(Ara Toplam)257.831.222175.590.878223.474.410182.506.905
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler161.632.759124.239.00261.242.628101.172.215
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar112.797.45586.935.72924.465.83363.173.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler48.835.30437.303.27336.776.79537.998.560
Özkaynaklar307.085.540239.116.865181.786.580191.747.689
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar307.085.540239.116.865181.786.580191.747.689
Ödenmiş Sermaye38.700.77238.700.77238.700.77238.700.772
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0956.213956.213956.213
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları173.870.245103.742.81867.558.75469.854.527
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler672.158672.158672.158672.158
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları51.518.16851.518.16851.518.15528.308.857
Dönem Net Kar/Zararı11.409.86813.547.902-7.665.32323.209.311
Diğer Özsermaye Kalemleri30.914.32929.978.83430.045.85130.045.851
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR726.549.521538.946.745466.503.618475.426.809
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri443.212.239226.082.23177.206.484494.923.786
Satışların Maliyeti (-)-360.598.584-178.055.651-72.482.060-423.750.936
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)82.613.65548.026.5804.724.42471.172.850
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)82.613.65548.026.5804.724.42471.172.850
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.084.924-4.462.224-2.346.256-8.532.208
Genel Yönetim Giderleri (-)-17.974.231-9.149.227-4.805.856-19.445.304
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-11.649.169-8.105.574-1.703.142-14.173.866
Diğer Faaliyet Gelirleri9.224.6606.106.256949.2447.792.708
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-15.566.322-8.011.563-526.904-3.768.159
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)37.563.66924.404.248-3.708.49033.046.021
Net Faaliyet Kar/Zararı43.905.33126.309.555-4.130.83029.021.472
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22.61310.272016.541
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-202.82371.08151.035164.778
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler007.3931.233.212
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.143.196-2.565.090-4.468.432-1.586.677
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler22.61310.272016.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.240.26321.920.511-8.118.49432.873.875
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-21.830.395-8.372.609453.171-9.664.564
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.321.176-2.785.5430-10.135.865
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-17.509.219-5.587.066453.171471.301
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI11.409.86813.547.902-7.665.32323.209.311
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)11.409.86813.547.902-7.665.32323.209.311
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları11.409.86813.547.902-7.665.32323.209.311
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.202.1412.552.764454.3514.960.176
Kıdem Tazminatı-728.93200713.754
Finansman Giderleri-4.143.196-2.565.090-4.468.432-1.586.677
Yurtiçi Satışlar000414.822.627
Yurtdışı Satışlar00080.101.159
Net Yabancı Para Pozisyonu202.843.817132.515.933282.941.146119.777.368
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu202.843.817132.515.933282.941.146119.777.368
Net YPP (Hedge Dahil)202.843.817132.515.933282.941.146119.777.368
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ALCTL 7,2 6,8 4,3 0,4 0,9 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ALCTL 7,17 6,52 6,67 14,29 0,14
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi