SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKS 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Alcatel Teletaş Hisse Senedi | ALCTL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,93 16,2 8,27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,2 74,5 72,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Alcatel Teletaş
Kuruluş 14.09.1983
Faal Alanı Telefon santralleri ve transmisyon cihazları başta olmak üzere telekomünikasyon teçhizatı üretimi ve satışı.
Telefon (0216)5792000
Faks (0216)4207543
Adres Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No:17/1 34776 Ümraniye - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar310,9284,4
Ödenmiş Sermaye38,738,7
Net Kâr3,6-39,9

Cari Değerler

F/K 21,1
FD/FAVÖK 5,5
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 15,98
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,5 / 1,6
Piyasa Değeri 627,0 mnTL
Net Borç -29,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,82 34,44 31,71 34,55
USD 1,65 32,86 31,93 34,78
Göreceli 2,16 33,70 22,02 26,05

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ALCTL30.05.19992,370,700070,0070,00 1.400.000 A/D
ALCTL28.05.19981,490,500050,0050,00 1.000.000 A/D
ALCTL29.05.19971,670,300030,0030,00 300.000 A/D
ALCTL30.05.19992,370,700070,0070,001.400.000A/D
ALCTL28.05.19981,490,500050,0050,001.000.000A/D
ALCTL29.05.19971,670,300030,0030,00300.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar662.115.103600.516.151542.594.149551.309.088
Nakit ve Nakit Benzerleri66.787.90545.215.774188.612.875103.544.999
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar390.047.737304.200.372200.806.491322.012.746
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar39.977.72675.260.089519.671390.187
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar112.890.314113.006.15195.142.00180.282.857
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar52.411.42162.833.76557.513.11145.078.299
(Ara Toplam)662.115.103600.516.151542.594.149551.309.088
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar80.542.00782.872.628124.941.835100.337.864
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.781.6065.781.60200
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar73.349105.76787.52864.614
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları26.523.43027.010.66547.311.1620
Maddi Duran Varlıklar3.545.7304.003.4673.382.4093.603.520
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.09665.58579.52891.396
Ertelenmiş Vergi Varlığı40.145.33940.716.75850.137.96775.895.862
Diğer Duran Varlıklar4.426.4575.188.78423.943.24120.682.472
TOPLAM VARLIKLAR742.657.110683.388.779667.535.984651.646.952
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler292.025.628240.222.095194.185.779194.634.862
Finansal Borçlar13.045.41410.262.14310.469.595154.853
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar109.615.57665.262.71162.304.91668.512.856
Diğer Borçlar575.850771.751718.681484.934
Müşteri Söz. Doğan Yük.64.070.53359.898.19900
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0040.346.2580
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.547.0004.672.398024.803.647
Borç Karşılıkları94.404.76093.144.44975.521.31268.827.433
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.766.4956.210.4444.825.01731.851.139
(Ara Toplam)292.025.628240.222.095194.185.779194.634.862
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler139.749.804158.756.274194.613.834157.521.207
Finansal Borçlar23.913.30623.280.71035.210.7360
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.63.127.92368.439.56500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0062.835.0970
Uzun vadeli karşılıklar52.708.57567.035.99996.568.00194.870.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00062.650.782
Özkaynaklar310.881.678284.410.410278.736.371299.490.883
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar310.881.678284.410.410278.736.371299.490.883
Ödenmiş Sermaye38.700.77238.700.77238.700.77238.700.772
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri956.213956.21300
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler672.158672.158672.158672.158
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları89.026.37889.026.37889.026.37851.518.168
Dönem Net Kar/Zararı3.575.692-39.936.896-34.101.42337.508.210
Diğer Özsermaye Kalemleri177.950.465194.991.785184.438.486171.091.575
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR742.657.110683.388.779667.535.984651.646.952
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri474.403.928228.121.22669.653.343552.527.375
Satışların Maliyeti (-)-398.492.183-200.508.070-66.751.720-410.631.878
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)75.911.74527.613.1562.901.623141.895.497
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)75.911.74527.613.1562.901.623141.895.497
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.735.545-5.953.967-2.980.212-9.549.104
Genel Yönetim Giderleri (-)-12.402.302-9.344.493-7.555.528-19.448.182
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-10.992.731-6.850.790-2.074.586-13.000.509
Diğer Faaliyet Gelirleri7.605.8325.837.4497.824.7136.124.956
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.919.912-17.394.595-210.882-47.222.951
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)42.467.087-6.093.240-2.094.87258.799.707
Net Faaliyet Kar/Zararı42.781.1675.463.906-9.708.70399.897.702
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-416.375
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar7.05134.43119.172-240.776
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı42.474.138-6.058.809-2.075.70058.142.556
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.690.165-5.325.666-3.105.550-5.344.135
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler000-416.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.783.973-11.384.475-5.181.25052.798.421
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-31.208.281-28.552.421-28.920.173-15.290.211
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-9.041.634-4.672.395-304.986-29.858.998
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-22.166.647-23.880.026-28.615.18714.568.787
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.575.692-39.936.896-34.101.42337.508.210
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.575.692-39.936.896-34.101.42337.508.210
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.575.692-39.936.896-34.101.42337.508.210
Hisse Başına Kazanç0-101
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri8.327.7275.485.858753.1234.081.998
Kıdem Tazminatı7.735.06400788.000
Finansman Giderleri-7.690.165-5.325.666-3.105.550-5.344.135
Yurtiçi Satışlar000488.582.457
Yurtdışı Satışlar00063.944.918
Net Yabancı Para Pozisyonu326.055.779291.996.745185.021.895268.368.151
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu326.055.779291.996.745185.021.895268.368.151
Net YPP (Hedge Dahil)326.055.779291.996.745185.021.895268.368.151
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ALCTL 16,2 21,1 5,5 1,0 2,0 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ALCTL 16,20 16,02 15,98 -3,42 -0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi