SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.142 -0,20
VIOP 119.736 120.016 -0,23
USD/TRY 5,8950 5,8727 0,38
BIST BANKS 127.484 128.625 -0,89
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.313 12.236 0,63
GOLD 1.277,76 1.275,92 0,14
BRENT 75,19 74,55 0,86

 ALCTL Hisse Senedi | Alcatel Teletaş

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,18 7,65 1,47
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,9 73,3 72,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Alcatel Teletaş
Kuruluş 14.09.1983
Faal Alanı Telefon santralleri ve transmisyon cihazları başta olmak üzere telekomünikasyon teçhizatı üretimi ve satışı.
Telefon (0216)5792000
Faks (0216)4207543
Adres Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No:17/1 34776 Ümraniye - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar299,5307,1
Ödenmiş Sermaye38,738,7
Net Kâr37,511,4

Cari Değerler

F/K 7,1
FD/FAVÖK 1,6
PD/DD 0,9
FD/Satışlar 0,3
Yabancı Oranı (%) 5,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 0,7
Piyasa Değeri 266,3 mnTL
Net Borç -103,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -1,15 -1,01 19,44
USD -0,51 -3,17 -4,55 7,64
Göreceli -0,20 0,97 2,27 13,39

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ALCTL30.05.19992,370,700070,0070,00 1.400.000 A/D
ALCTL28.05.19981,490,500050,0050,00 1.000.000 A/D
ALCTL29.05.19971,670,300030,0030,00 300.000 A/D
ALCTL30.05.19992,370,700070,0070,001.400.000A/D
ALCTL28.05.19981,490,500050,0050,001.000.000A/D
ALCTL29.05.19971,670,300030,0030,00300.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar551.309.088619.992.991448.374.423367.425.703
Nakit ve Nakit Benzerleri103.544.99941.250.80749.463.996143.932.266
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar322.012.746355.627.108224.441.450131.462.280
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar390.1878.190.0031.104.2931.392.866
Stoklar80.282.857122.207.89095.841.47158.420.037
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar45.078.29992.717.18377.523.21332.218.254
(Ara Toplam)551.309.088619.992.991448.374.423367.425.703
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar100.337.864106.556.53090.572.32299.077.915
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar64.614153.001354.612311.595
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar3.603.5207.448.9006.076.7676.671.262
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar91.396212.726166.040509.037
Ertelenmiş Vergi Varlığı75.895.86248.769.33745.802.92347.771.831
Diğer Duran Varlıklar20.682.47249.972.56638.171.98043.814.190
TOPLAM VARLIKLAR651.646.952726.549.521538.946.745466.503.618
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler194.634.862257.831.222175.590.878223.474.410
Finansal Borçlar154.85330.517.824314.5701.858.072
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar68.512.85689.508.14365.677.93180.906.734
Diğer Borçlar484.9344.244.024437.154152.420
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24.803.6472.386.885578.2520
Borç Karşılıkları68.827.43389.621.63080.123.596107.409.032
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler31.851.13941.552.71628.459.37533.148.152
(Ara Toplam)194.634.862257.831.222175.590.878223.474.410
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler157.521.207161.632.759124.239.00261.242.628
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar94.870.425112.797.45586.935.72924.465.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler62.650.78248.835.30437.303.27336.776.795
Özkaynaklar299.490.883307.085.540239.116.865181.786.580
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar299.490.883307.085.540239.116.865181.786.580
Ödenmiş Sermaye38.700.77238.700.77238.700.77238.700.772
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00956.213956.213
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0173.870.245103.742.81867.558.754
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler672.158672.158672.158672.158
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları51.518.16851.518.16851.518.16851.518.155
Dönem Net Kar/Zararı37.508.21011.409.86813.547.902-7.665.323
Diğer Özsermaye Kalemleri171.091.57530.914.32929.978.83430.045.851
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR651.646.952726.549.521538.946.745466.503.618
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri552.527.375443.212.239226.082.23177.206.484
Satışların Maliyeti (-)-410.631.878-360.598.584-178.055.651-72.482.060
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)141.895.49782.613.65548.026.5804.724.424
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)141.895.49782.613.65548.026.5804.724.424
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.549.104-9.084.924-4.462.224-2.346.256
Genel Yönetim Giderleri (-)-19.448.182-17.974.231-9.149.227-4.805.856
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-13.000.509-11.649.169-8.105.574-1.703.142
Diğer Faaliyet Gelirleri6.124.9569.224.6606.106.256949.244
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-47.222.951-15.566.322-8.011.563-526.904
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)58.799.70737.563.66924.404.248-3.708.490
Net Faaliyet Kar/Zararı99.897.70243.905.33126.309.555-4.130.830
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler022.61310.2720
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-416.375000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-240.776-202.82371.08151.035
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0007.393
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.344.135-4.143.196-2.565.090-4.468.432
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-416.37522.61310.2720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.798.42133.240.26321.920.511-8.118.494
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-15.290.211-21.830.395-8.372.609453.171
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-29.858.998-4.321.176-2.785.5430
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)14.568.787-17.509.219-5.587.066453.171
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI37.508.21011.409.86813.547.902-7.665.323
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)37.508.21011.409.86813.547.902-7.665.323
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları37.508.21011.409.86813.547.902-7.665.323
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.081.9983.202.1412.552.764454.351
Kıdem Tazminatı788.000-728.93200
Finansman Giderleri-5.344.135-4.143.196-2.565.090-4.468.432
Yurtiçi Satışlar488.582.457000
Yurtdışı Satışlar63.944.918000
Net Yabancı Para Pozisyonu268.368.151202.843.817132.515.933282.941.146
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu268.368.151202.843.817132.515.933282.941.146
Net YPP (Hedge Dahil)268.368.151202.843.817132.515.933282.941.146
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ALCTL 6,9 7,1 1,6 0,3 0,9 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ALCTL 6,88 5,06 5,06 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi