SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 AKSA | Aksa

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,83 11,6 2,77
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 16 15

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,4

Şirket Künyesi

Ünvanı Aksa
Kuruluş 18.11.1968
Faal Alanı Akrilik esaslı tow, elyaf ve tops üretimi.
Telefon (0212)2514500
Faks (0212)2514507
Adres Miralay Şefik Bey Sk. No:15 K:5 Ak Han 34437 Gümüşsuyu - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.249.705.0001.225.825.000
Ödenmiş Sermaye185.000.000185.000.000
Net Kâr125.798.000136.335.000

Cari Oranlar

F/K 15,4
FD/FAVÖK 5,9
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 56,64
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 1,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -7,3

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -9,05 1,95 15,47 0,78
USD -6,77 10,49 -5,49 12,24
Göreceli -8,46 -3,17 -1,61 13,83

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
AKSA05.04.20179,571,0000147
AKSA06.04.20167,980,850079
AKSA02.04.20156,770,660075
AKSA01.04.20148,600,586477
AKSA28.03.20139,070,484153
AKSA30.05.20125,890,243246
AKSA26.05.20111,990,088629
AKSA31.05.20103,380,083839
AKSA28.05.20073,770,150027
AKSA26.05.20053,690,450032
AKSA26.05.20033,130,500014
AKSA31.05.20023,280,500014
AKSA10.12.20011,070,255624
AKSA31.05.20000,670,25000
AKSA29.05.19981,710,30000
AKSA30.05.19977,230,85000
AKSA06.04.20167,980,850079
AKSA02.04.20156,770,660075
AKSA01.04.20148,600,586477
AKSA28.03.20139,070,484153
AKSA30.05.20125,890,243246
AKSA26.05.20111,990,088629
AKSA31.05.20103,380,083839
AKSA28.05.20073,770,150027
AKSA26.05.20053,690,450032
AKSA26.05.20033,130,500014
AKSA31.05.20023,280,500014
AKSA10.12.20011,070,255624
AKSA31.05.20000,670,25000
AKSA29.05.19981,710,30000
AKSA30.05.19977,230,85000
AKSA05.04.20179,571,0000147

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.387.576.0001.156.408.000914.890.0001.027.976.000
Nakit ve Nakit Benzerleri458.301.000335.047.000197.567.000351.800.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar618.067.000550.002.000444.464.000441.754.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar760.000517.000495.000433.000
Stoklar217.522.000191.617.000188.939.000158.179.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar92.926.00079.225.00083.425.00075.810.000
(Ara Toplam)1.387.576.0001.156.408.000914.890.0001.027.976.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.245.394.0001.174.391.0001.169.144.0001.174.626.000
Ticari Alacaklar00084.710.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar105.374.00089.705.00086.642.0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar214.252.000205.159.000214.097.000225.915.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller47.155.00047.471.00047.787.00048.102.000
Maddi Duran Varlıklar756.840.000732.209.000724.954.000725.059.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar78.326.00079.465.00080.539.00075.656.000
Şerefiye0005.989.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar43.447.00020.382.00015.125.0009.195.000
TOPLAM VARLIKLAR2.632.970.0002.330.799.0002.084.034.0002.202.602.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.097.750.000898.634.000702.400.000701.725.000
Finansal Borçlar580.798.000502.464.000378.138.000361.390.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar487.665.000363.628.000290.036.000314.606.000
Diğer Borçlar409.000563.000559.000535.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7.411.00015.000.00016.547.00012.190.000
Borç Karşılıkları13.783.0009.440.0007.483.0005.585.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.684.0007.539.0009.637.0007.419.000
(Ara Toplam)1.097.750.000898.634.000702.400.000701.725.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler285.515.000206.311.000217.037.000232.524.000
Finansal Borçlar253.574.000167.533.000178.312.000194.614.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar07.303.0008.399.0009.494.000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları19.131.00022.959.00022.829.00021.348.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11.673.0008.434.0006.570.0006.542.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.137.00082.000927.000526.000
Özkaynaklar1.249.705.0001.225.854.0001.164.597.0001.268.353.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.249.705.0001.225.825.0001.164.571.0001.268.325.000
Ödenmiş Sermaye185.000.000185.000.000185.000.000185.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri44.00044.00044.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları155.147.000123.864.000116.241.000111.613.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler122.685.000122.685.000122.685.000107.501.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları468.981.000468.981.000468.981.000645.254.000
Dönem Net Kar/Zararı125.798.000136.335.00083.091.00029.493.000
Diğer Özsermaye Kalemleri192.050.000188.916.000188.529.000189.464.000
Azınlık Payları029.00026.00028.000
TOPLAM KAYNAKLAR2.632.970.0002.330.799.0002.084.034.0002.202.602.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.954.385.0001.420.361.000920.751.000442.754.000
Satışların Maliyeti (-)-1.517.371.000-1.098.431.000-719.168.000-360.063.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)437.014.000321.930.000201.583.00082.691.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)437.014.000321.930.000201.583.00082.691.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-56.150.000-38.826.000-23.545.000-11.202.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-57.260.000-40.687.000-26.477.000-12.627.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-5.426.000-4.155.000-2.786.000-1.372.000
Diğer Faaliyet Gelirleri164.785.00059.834.00034.796.00020.595.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-108.268.000-41.920.000-30.595.000-23.399.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)374.695.000256.176.000152.976.00054.686.000
Net Faaliyet Kar/Zararı318.178.000238.262.000148.775.00057.490.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-79.152.000-42.461.000-26.090.000-9.570.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler185.428.000136.596.00071.700.00040.591.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-298.311.000-167.523.000-86.278.000-43.998.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)182.660.000182.788.000112.308.00041.709.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-56.910.000-46.472.000-29.239.000-12.236.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-52.985.000-44.933.000-29.472.000-12.722.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3.925.000-1.539.000233.000486.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI125.750.000136.316.00083.069.00029.473.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)125.750.000136.316.00083.069.00029.473.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-48.000-19.000-22.000-20.000
Ana Ortaklık Payları125.798.000136.335.00083.091.00029.493.000
Hisse Başına Kazanç1100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri71.476.00054.211.00036.605.00018.233.000
Kıdem Tazminatı5.068.000000
Finansman Giderleri-298.311.000-167.523.000-86.278.000-43.998.000
Yurtiçi Satışlar1.288.095.000000
Yurtdışı Satışlar771.299.000000
Net Yabancı Para Pozisyonu-223.120.000-63.837.000-140.508.000-31.121.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-328.577.000-153.613.000-227.218.000-115.831.000
Net YPP (Hedge Dahil)-261.926.000-57.461.000-134.246.000-23.858.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AKSA 10,5 15,4 5,9 1,2 1,5 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AKSA 10,45 56,44 56,64 20,25 0,21
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
AKSA 15,4 53,07 5,9 -0,73 1,5 6,69
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.