SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.588 88.830 -0,27
VIOP 108.784 109.112 -0,30
USD/TRY 3,6227 3,6303 -0,21
BIST BANKS 151.187 152.557 -0,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.641 20.588 0,26
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.237,54 1.235,69 0,15
BRENT 56,15 55,69 0,83

 AKMGY | Akmerkez GYO

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 18,6 21,78 3,18
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 2 2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Akmerkez GYO
Kuruluş 08.12.1989
Faal Alanı Gayrimenkul portföyü oluşturmak ve bunu geliştirmek ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak.
Telefon (0212)2820170
Faks (0212)2820165
Adres Nispetiye Cd. Akmerkez Ticaret Merkezi Kule E-3 K:1 Etiler - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar207.070.121188.967.053
Ödenmiş Sermaye37.264.00037.264.000
Net Kâr59.092.12540.913.900

Cari Oranlar

F/K 10,6
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,9
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 1,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,65 4,04 45,53 -7,59
USD 0,92 8,30 17,77 1,04
Göreceli -0,89 -2,71 20,32 5,05

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
AKMGY24.08.20161,580,270014
AKMGY25.05.20169,451,790091
AKMGY15.09.20151,080,180010
AKMGY27.05.20157,431,420081
AKMGY27.05.20146,841,300081
AKMGY29.03.20135,911,217584
AKMGY30.05.20124,770,970089
AKMGY26.05.20104,652,220080
AKMGY27.05.20098,762,980084
AKMGY28.05.20087,403,200086
AKMGY08.10.20071,940,810019
AKMGY20.08.20070,770,29747
AKMGY28.05.20077,333,500084
AKMGY20.11.20064,131,600051
AKMGY12.06.20063,971,460047
AKMGY10.05.20066,202,836791
AKMGY24.08.20161,580,270014
AKMGY25.05.20169,451,790091
AKMGY15.09.20151,080,180010
AKMGY27.05.20157,431,420081
AKMGY27.05.20146,841,300081
AKMGY29.03.20135,911,217584
AKMGY30.05.20124,770,970089
AKMGY26.05.20104,652,220080
AKMGY27.05.20098,762,980084
AKMGY28.05.20087,403,200086
AKMGY08.10.20071,940,810019
AKMGY20.08.20070,770,29747
AKMGY28.05.20077,333,500084
AKMGY20.11.20064,131,600051
AKMGY12.06.20063,971,460047
AKMGY10.05.20066,202,836791

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar24.688.43138.482.15966.141.11344.819.057
Nakit ve Nakit Benzerleri15.324.93014.346.52559.704.06940.330.904
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar4.831.6493.289.3582.428.3332.751.341
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.531.85220.846.2764.008.7111.736.812
(Ara Toplam)24.688.43138.482.15966.141.11344.819.057
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar209.278.028186.077.525187.796.024189.605.195
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller199.302.169185.964.851187.669.521189.464.856
Maddi Duran Varlıklar90.278101.500112.719123.944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.36110.97213.58216.193
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar9.877.220202202202
TOPLAM VARLIKLAR233.966.459224.559.684253.937.137234.424.252
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler25.360.29534.082.78586.578.7708.168.076
Finansal Borçlar15.541.66715.000.00000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.267.0642.322.2013.043.6233.192.241
Diğer Borçlar508.28511.290.93378.052.280159.475
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları3.996.3593.615.7203.287.7353.095.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.046.9201.853.9312.195.1321.720.753
(Ara Toplam)25.360.29534.082.78586.578.7708.168.076
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.536.0431.509.8461.449.9901.450.202
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar540.366521.914451.556463.381
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları995.677987.932998.434986.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar207.070.121188.967.053165.908.377224.805.974
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar207.070.121188.967.053165.908.377224.805.974
Ödenmiş Sermaye37.264.00037.264.00037.264.00037.264.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler66.149.45066.149.45066.149.45058.547.594
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları16.842.10816.842.10816.842.10827.882.759
Dönem Net Kar/Zararı59.092.12540.913.90017.834.07373.325.045
Diğer Özsermaye Kalemleri27.722.43827.797.59527.818.74627.786.576
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR233.966.459224.559.684253.937.137234.424.252
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri86.934.90359.099.89627.083.579105.088.206
Satışların Maliyeti (-)-24.019.875-16.545.033-8.116.260-30.290.195
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)62.915.02842.554.86318.967.31974.798.011
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)62.915.02842.554.86318.967.31974.798.011
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)000-3.769
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.326.879-3.525.956-1.668.562-5.388.722
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri330.073229.113165.121232.505
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.415.008-985.690-602.363-932.356
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)56.503.21438.272.33016.861.51568.705.669
Net Faaliyet Kar/Zararı57.588.14939.028.90717.298.75769.405.520
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.163.3663.688.8971.671.5664.915.534
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.574.455-1.047.327-699.008-296.158
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)59.092.12540.913.90017.834.07373.325.045
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI59.092.12540.913.90017.834.07373.325.045
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)59.092.12540.913.90017.834.07373.325.045
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları59.092.12540.913.90017.834.07373.325.045
Hisse Başına Kazanç2102
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0102
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç2102
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0102
Amortisman Giderleri5.591.5023.618.3371.809.1715.172.180
Kıdem Tazminatı136.189139.00737.1671.025.322
Finansman Giderleri-1.574.455-1.047.327-699.008-296.158
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu343.017311.64013.870.29314.125.918
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu343.017311.64013.870.29314.125.918
Net YPP (Hedge Dahil)343.017311.64013.870.29314.125.918
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AKMGY 21,6 10,6 A/D A/D 3,9 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AKMGY 21,78 1,01 1,01 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
AKMGY 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.