SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 AKGRT | Aksigorta

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Hisse Önerisi

TUT
  • Tarihi 18.01.2016
  • Hedef Fiyat 2,12
  • Getiri Pot %-19,5

Kutluğ Doğanay

Bu hisse için öneri açıklaması bulunmamaktadır.

Önceki Öneri Tarihi 09.12.2015
Önceki Hedef Fiyat 2,20
TUT

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,14 2,8 0,66
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 20 20

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Aksigorta
Kuruluş 25.04.1960
Faal Alanı Türkiye'de yangın, nakliyat, kaza, makina montaj, dolu, hayvan, hayat ve hastalık ana sigortacılık branşlarında sigortacılık.
Telefon (0212)3934610
Faks (0212)3343900
Adres Meclis-i Mebusan Cad. No:67 Fındıklı - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar402.843.591357.536.301
Net Kâr48.167.2765.179.876

Özet Finansal Göstergeler

Öz Sermaye 348.639.709 TL
Kazanılmış Primler 1.157.208.324 TL
Net Kar -135.945.560 TL
ROE (%) -31,7
F/K -5,9
PD/DD 2,3
Öz Sermaye 402.843.591 TL
Kazanılmış Primler 1.078.668.207 TL
Net Kar 48.167.276 TL
ROE (%) 12,8
F/K 16,8
PD/DD 2,0
Öz Sermaye 468.000.000 TL
Kazanılmış Primler TL
Net Kar 87.000.000 TL
ROE (%) 20,0
F/K 9,3
PD/DD 1,7

Cari Oranlar

F/K 16,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,0
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 69,61
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,3
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,58 1,93 63,98 1,86
USD -2,32 6,10 32,70 11,37
Göreceli -4,07 -4,68 35,58 15,79

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
AKGRT 2,64
48,2
402,8
2.056,0
1.078,7
05.01.2017
05.01.2017
-16,4
7,3
-16,4
7,3
-16,8
14,8
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
AKGRT 17.01.2016 TUT TUT 2,12 0,00 TUT 2,12 0,00
Kod Kapanış Fiyat Temettü Verim (%) Hisse Başı TL Dağıtma Oranı (%) Tahmin/
Gerçekleşen
AKGRT 2,64
3,40
0,0783
78,3
Gerçekleşen
Kod Özsermaye (mn TL) Net Kar (mn TL) Kazanılmış Primler (mn TL) Tahmin/Açıklanan
AKGRT 348,6 -135,9 1.157,2 Açıklanan
AKGRT 402,8 48,2 1.078,7 Açıklanan
AKGRT 468,0 87,0
Kod F/K ROE (%) PD/DD Tahmin/Açıklanan
AKGRT -5,9 -31,7 2,3 Açıklanan
AKGRT 16,8 12,8 2,0 Açıklanan
AKGRT 9,3 20,0 1,7 Tahmin
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
AKGRT24.03.20153,400,078378
AKGRT01.04.20146,840,198338
AKGRT17.04.20136,160,146092
AKGRT01.06.20125,080,094590
AKGRT13.04.20104,500,100088
AKGRT31.03.20096,390,1700100
AKGRT02.04.20086,320,327588
AKGRT30.03.20073,090,213088
AKGRT29.03.20064,850,320068
AKGRT28.03.20055,560,280064
AKGRT30.03.20044,130,196173
AKGRT10.04.20034,440,210750
AKGRT31.05.20024,200,420027
AKGRT29.03.20014,300,400038
AKGRT30.03.20001,550,205048
AKGRT20.05.19992,050,575048
AKGRT21.05.19981,520,293047
AKGRT09.04.19971,930,13500
AKGRT24.03.20153,400,078378
AKGRT01.04.20146,840,198338
AKGRT17.04.20136,160,146092
AKGRT01.06.20125,080,094590
AKGRT13.04.20104,500,100088
AKGRT31.03.20096,390,1700100
AKGRT02.04.20086,320,327588
AKGRT30.03.20073,090,213088
AKGRT29.03.20064,850,320068
AKGRT28.03.20055,560,280064
AKGRT30.03.20044,130,196173
AKGRT10.04.20034,440,210750
AKGRT31.05.20024,200,420027
AKGRT29.03.20014,300,400038
AKGRT30.03.20001,550,205048
AKGRT20.05.19992,050,575048
AKGRT21.05.19981,520,293047
AKGRT09.04.19971,930,13500

Mali Tablolar

Bilanço
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR481.198.544933.224.672439.364.134970.867.569
Kasa0000
Alınan Çekler0000
Bankalar270.379.281698.705.916200.674.141764.409.382
Verilen Çekler Ve Öd. Emirl. (-)0000
Diğer Nakit Ve Nakit Ben. Var.0000
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİG. AİT FİN. YAT.866.438.586426.465.508819.318.510335.567.640
Satılmaya Hazır Fin. Var.863.908.401423.788.616816.702.074327.552.345
Vadeye Kadar Elde Tut. Fin. Var.0000
Alım Satım Amaçlı Fin. Var.0000
Krediler0000
Krediler Karşılığı (-)0000
Ris. Hay. Pol. Sah. Ait Fin. Yat.2.530.1852.676.8922.616.4368.015.295
Şirket Hissesi0000
Fin. Var. Değ. Düş. Kar. (-)0000
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR441.331.531347.027.820416.207.724423.518.589
Sigortacılık Faal. Alac.440.123.021345.809.808414.688.753422.261.646
Sigortacılık Faal. Alac. Kar. (-)-6.796.115-10.257.055-11.530.462-12.326.838
Reas. Faal. Alac.0000
Reas. Faal. Alac. Kar. (-)0000
Sigorta Ve Reas. Şir. Nez. Dep.30.95430.95430.95430.954
Sig. Kred. (İkrazlar)0000
Sig. Kred. (İkrazlar) Kar.(-)0000
Emeklilik Faal. Alac.0000
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac.87.090.41182.559.37478.434.92274.942.995
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac. Kar.(-)-79.116.740-71.115.261-65.416.443-61.390.168
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR102.137231.836231.23795.667
Ortaklardan Alac.0000
İştiraklerden Alac.0000
Bağlı Ortaklıklardan Alac.0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Alac.0000
Personelden Alac.0000
Diğer İlişkili Taraf. Alac.102.137231.836231.23795.667
İlişkili Taraf. Alac. Rees. (-)0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac.0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac. Kar.(-)0000
DİĞER ALACAKLAR8.229.91816.150.28716.994.47413.108.679
Fin. Kir. Alac.0000
Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gel. (-)0000
Verilen Depozito ve Tem.416.937432.786421.612421.613
Diğer Çeşitli Alac.7.812.98115.717.50116.572.86212.687.066
Diğer Çeşitli Alac. Rees.(-)0000
Şüp. Diğer Alac.0000
Şüp. Diğer Alac. Kar.(-)0000
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.151.665.564144.843.030155.195.992145.493.996
Gelecek Aylara Ait Gid.148.889.525135.594.274140.000.647129.860.781
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gel.0000
Gelir Tahakkukları91.00091.00091.000245.797
Gelecek Ay. Ait Diğ. Gid. Ve Gelir Tah.2.685.0399.157.75615.104.34515.387.418
DİĞER CARİ VARLIKLAR11.962.0767.964.3126.751.3488.242.188
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar22222222
Peşin Ödenen Ver. Ve Fonlar11.855.3347.843.4866.634.4288.048.351
Ertelenmiş Vergi Varlıkları0000
İş Avansları20.86439.39731.330153.666
Personele Verilen Avanslar85.85681.40785.56840.149
Sayım Ve Tesellüm Noksanları0000
Diğer Çeşitli Cari Var.0000
Diğer Cari Var. Kar.(-)0000
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI1.960.928.3561.875.907.4651.854.063.4191.896.894.328
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0000
Sigortacılık Faal. Alac.0000
Sigortacılık Faal. Alac. Kar.(-)0000
Reas. Faal. Alac.0000
Reas. Faal. Alac. Kar.(-)0000
Sigorta ve Reas. Şirk. Nez. Dep.0000
Sigortalılara Kred. (İkrazlar)0000
Sigortalılara Kred. (İkrazlar) Kar.(-)0000
Emeklilik Faal. Alac.0000
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac.0000
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac. Kar.(-)0000
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0000
Ortaklardan Alac.0000
İştiraklerden Alac.0000
Bağlı Ortaklıklardan Alac.0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Alac.0000
Personelden Alac.0000
Diğer İlişkili Taraf. Alac.0000
İlişkili Taraf. Alac. Rees. (-)0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac.0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac. Kar.(-)0000
DİĞER ALACAKLAR0000
Fin. Kir. Alac.ı0000
Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gel. (-)0000
Verilen Depozito ve Tem.0000
Diğer Çeşitli Alac.0000
Diğer Çeşitli Alac. Rees.(-)0000
Şüp. Diğer Alac.0000
Şüp. Diğer Alac. Kar.(-)0000
FİNANSAL VARLIKLAR07.961.2517.961.2517.961.251
Bağlı Menkul Kıymetler0000
İştirakler30.116.65330.116.65330.116.65330.116.653
İştirakler Sermaye Taah. (-)0000
Bağlı Ortaklıklar0000
Bağlı Ortaklıklar Ser. Taah. (-)0000
Müşterek Yön. Tabi Teş.0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Serm. Taah. (-)0000
Finansal Var. Ve Riski Sig. Ait Fin. Yat.0000
Diğer Fin. Var.0000
Fin. Var. Değer Düş. Kar.(-)-30.116.653-22.155.402-22.155.402-22.155.402
MADDİ VARLIKLAR28.081.95827.132.40328.136.16625.744.378
Yatırım Amaçlı Gay.80.12680.12680.12680.126
Yatırım Amaçlı Gay. Değer Düş. Kar.(-)0000
Kullanım Amaçlı Gay.1.598.5691.598.5691.598.5691.598.569
Makine Ve Teçhizatlar0000
Demirbaş Ve Tesisatlar21.816.97619.836.52519.744.76716.517.832
Motorlu Taşıtlar0000
Diğer Maddi Var. (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)20.331.35420.215.64120.231.56020.082.694
Kir. Yoluyla Ed. Mad. Var.351.395351.395351.395351.395
Birikmiş Amortismanlar (-)-16.096.462-14.957.229-13.877.627-12.893.614
Maddi Var.a İlişkin Av. (Yapıl. Olan Yat. Dahil)07.3767.3767.376
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR41.176.25035.489.48234.065.25633.675.828
Haklar69.825.96461.215.89457.331.78153.565.189
Şerefiye0000
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Gid.0000
Araştırma Ve Geliştirme Gid.i0000
Diğer Maddi Olmayan Var.0000
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)-30.227.061-27.476.168-24.870.229-22.783.339
Maddi Olmayan Var.a İlişkin Avanslar1.577.3471.749.7561.603.7042.893.978
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI207.203218.655226.296237.748
Gelecek Yıllara Ait Gid.0000
Gelir Tah.0000
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gid. Ve Gelir Tah.207.203218.655226.296237.748
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR25.632.23536.620.55541.066.58340.227.395
Efektif Yabancı Para Hesapları0000
Döviz Hesapları0000
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0000
Peşin Ödenen Ver. Ve Fonlar0000
Ertelenmiş Vergi Varlıkları25.632.23536.620.55541.066.58340.227.395
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Var.0000
Diğer Cari Olmayan Var. Amor. (-)0000
Diğer Cari Olmayan Var. Kar.(-)0000
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI95.097.646107.422.346111.455.552107.846.600
TOPLAM AKTİFLER2.056.026.0021.983.329.8111.965.518.9712.004.740.928
FİNANSAL BORÇLAR30.031.43857.789.67920.089.425141.226.063
Kredi Kuruluşlarına Borçlar0000
Fin. Kir. İşlemelerinden Borçlar0000
Ert. Fin. Kir. Borçlanma Maliyetleri (-)0000
Uzun Vadeli Kred. Ana Para Tak. Ve Faiz.0000
Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Ana., Tak. ve Faiz.0000
Çıkarılmış Diğer Fin. Var.0000
Çıkarılmış Diğer Fin. Var. İhraç Farkı (-)0000
Diğer Fin. Borçlar (Yük.)30.031.43857.789.67920.089.425141.226.063
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR202.020.282205.560.997275.191.405292.062.286
Sigortacılık Faal. Borçlar202.020.282205.560.997275.191.405292.062.286
Reas. Faal. Borçlar0000
Sigorta Ve Reas. Şirk. Al. Dep.0000
Emeklilik Faal. Borçlar0000
Diğer Esas Faal. Borçlar0000
Diğer Esas Faal. Borçlar Borç Sen. Rees.(-)0000
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR103.3752.57837.564-19.917
Ortaklara Borçlar1.1431.1431.1431.143
İştiraklere Borçlar0000
Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Borçlar0000
Personele Borçlar102.2321.43536.421-21.060
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0000
DİĞER BORÇLAR44.423.84229.025.67834.469.20926.912.709
Alınan Depozito ve Tem.0000
Diğer Çeşitli Borçlar40.155.39522.797.40228.164.70224.314.560
Diğer Çeşitli Borçlar Rees. (-)0000
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI1.200.339.4401.182.327.8661.140.673.5411.049.933.198
Kazanılmamış Prim. Karşılığı - Net609.668.379551.287.977552.405.187495.226.665
Devam Eden Risk. Karşılığı - Net043.280.73648.248.18321.123.539
Hay. Mat. Karşılığı - Net0000
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net590.667.604587.759.153538.820.171532.379.786
İkramiye Ve İnd. Karşılığı - Net3.45701.200.0001.203.208
Yat. Ris. Hay. Sig. Pol. Sah. Ait Pol. İçin Ay. Kar. - Net0000
Diğer Teknik Karşılıklar - Net0000
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜK. İLE KARŞ.17.877.55310.595.43916.152.06410.049.335
Ödenecek Vergi Ve Fonlar16.343.4819.072.02014.631.5008.530.577
Ödenecek Sos. Güv. Kes.1.529.0951.518.4421.515.5871.513.781
Vadesi Geç., Ert. Veya Tak. Vergi Ve Diğ. Yük.0000
Ödenecek Diğ. Ver. Ve Benzeri Yük.4.9774.9774.9774.977
Dönem Karı Vergi Ve Diğ. Yasal Yük. Karş.0000
Dönem Kar. Peş. Öd. Ver. Ve Diğ. Yük. (-)0000
Diğer Ver. Ve Benzeri Yük. Karşılıkları0000
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR36.839.06224.877.98220.497.84120.422.005
Kıdem Tazminatı Karşılığı0000
Sosyal Yard. San. Var. Aç. Kar.0000
Maliyet Gid.i Karşılığı36.839.06224.877.98220.497.84120.422.005
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.53.979.31351.614.40956.601.50358.256.223
Gelecek Aylara Ait Gelirler53.979.31351.539.63956.451.96358.031.913
Gider Tahakkukları0000
Gel. Ay. Ait Diğ. Gel. Ve Gider Tah.074.770149.540224.310
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER235235235235
Ert. Vergi Yükümlüğü0000
Sayım Ve Tesel. Faz.0000
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yük.235235235235
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.585.614.5401.561.794.8631.563.712.7871.598.842.137
FİNANSAL BORÇLAR0000
Kredi Kuruluşlarına Borçlar0000
Fin. Kir. İşlemlerinden Borçlar0000
Ert. Fin. Kir. Borç. Mal. (-)0000
Çıkarılmış Tahviller0000
Çıkarılmış Diğer Fin. Var.0000
Çıkarılmış Diğ. Fin.Var.İh.Farkı (-)0000
Diğer Fin. Borçlar (Yük.)0000
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0000
Sigortacılık Faal. Borçlar0000
Reas. Faal. Borçlar0000
Sigorta Ve Reas. Şirk. Al. Dep.0000
Emeklilik Faal. Borçlar0000
Diğer Esas Faal. Borç.0000
Diğer Esas Faal. Borçl. Borç Sen. Rees. (-)0000
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0000
Ortaklara Borçlar0000
İştiraklere Borçlar0000
Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
Müşterek Yön. Tabi Teş.Borç.0000
Personele Borçlar0000
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0000
DİĞER BORÇLAR0000
Alınan Depozito Ve Tem.0000
Diğer Çeşitli Borçlar0000
Diğer Çeşitli Borçlar Rees.0000
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI61.232.50457.934.58855.737.32153.545.027
Kazanılmamış Prim. Kar. – Net0000
Devam Eden Risk. Kar. - Net0000
Hay. Mat. Kar. - Net1.526.5881.572.5401.580.0991.767.825
Muallak Hasar Ve Taz. Kar. - Net0000
İkramiye Ve İnd. Kar. - Net0000
Yat. Ris. Hay. Sig. Pol. Sah. Ait Pol. İçin Ayr. Kar.-Net0000
Diğer Teknik Karşılıklar - Net59.705.91656.362.04854.157.22251.777.202
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0000
Ödenecek Diğer Yük.0000
Vadesi Geç., Ert. Veya Tak. Vergi Ve Diğer Yük.0000
Diğer Borç Ve Gider Kar.0000
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR6.335.3676.064.0596.122.2885.981.140
Kıdem Tazminatı Kar.6.335.3676.064.0596.122.2885.981.140
Sosyal Yard. San. Varlık Açıkları Kar.0000
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.0000
Gelecek Yıllara Ait Gel.0000
Gider Tahakkukları0000
Gelecek Yıll. Ait Diğ. Gel. Ve Gid. Tah.0000
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0000
Ert. Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yük.0000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI67.567.87163.998.64761.859.60959.526.167
ÖDENMİŞ SERMAYE306.000.000306.000.000306.000.000306.000.000
(Nominal) Sermaye306.000.000306.000.000306.000.000306.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)0000
Sermaye Düz. Olum. Fark.0000
Sermaye Düz. Olums. Fark (-)0000
SERMAYE YEDEKLERİ95.377.20195.377.20195.377.20195.377.201
Hisse Senedi İhraç Prim.0000
Hisse Senedi İptal Karları0000
Sermayeye Ekl. Satış Karları95.377.20195.377.20195.377.20195.377.201
Yabancı Para Çevirim Farkları0000
Diğer Sermaye Yedekleri0000
KAR YEDEKLERİ89.231.52386.911.63387.382.53583.624.189
Yasal Yedekler83.064.17283.064.17283.064.17283.064.172
Statü Yedekleri62626262
Olağanüstü Yedekler26.66626.66626.66626.666
Özel Fonlar (Yedekler)13.343.6686.711.7635.470.2574.754.816
Finansal Varlıkların Değerlemesi-7.203.045-2.891.030-1.178.622-4.221.527
Diğer Kar Yedekleri0000
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI13.15113.15113.15113.151
Geçmiş Yıllar Karları00013.151
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)-135.945.560-135.945.560-135.945.560-135.945.560
Geçmiş Yıllar Zararları000-135.945.560
DÖNEM NET KARI48.167.2765.179.876-12.880.752-2.696.357
Dönem Net Karı48.167.2765.179.87600
Dönem Net Zararı (-)00-12.880.752-2.696.357
ÖZSERMAYE TOPLAMI402.843.591357.536.301339.946.575346.372.624
TOPLAM PASİFLER2.056.026.0021.983.329.8111.965.518.9712.004.740.928
Gelir Tablosu
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR1.216.166.108847.686.038537.956.776275.737.020
Kazanılmış Prim. (Reasürör Payı Düş. Ol.)1.078.668.207752.703.085476.698.995248.833.105
Yazılan Prim. (Reasürör Payı Düş. Ol.)1.166.586.770822.952.742552.256.077237.546.282
Kazanılmamış Prim. Karş. Değ. (Re. Payı ve Dev.Kıs. Düş.)(+/-)-104.272.701-43.323.060-43.663.03716.056.226
Devam Eden Risk. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)16.354.138-26.926.597-31.894.045-4.769.403
Teknik Olm. Böl. Akt. Yat. Gel.114.366.77281.510.84551.785.76822.612.026
Diğ. Tek. Gel. (Reasürör Payı Düş. Ol.)3.376.7181.199.494820.99081.732
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER(-)-1.096.010.542-811.755.785-535.267.495-270.894.166
Gerç. Has. (Reasürör Payı Düş. Ol.)-725.941.866-542.210.085-356.348.602-180.658.395
Ödenen Has. (Reasürör Payı Düş. Ol)-658.211.656-480.217.644-343.291.629-174.527.880
Muallak Has. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)-67.730.210-61.992.441-13.056.973-6.130.515
İkr. ve İnd. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)1.196.5431.200.0000-3.208
Diğ. Tek. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)-11.094.203-7.750.336-5.545.509-3.165.488
Faaliyet Gid. (-)-307.052.324-228.159.713-150.869.367-76.804.181
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT DIŞI120.155.56635.930.2532.689.2814.842.854
HAYAT TEKNİK GELİR157.641121.09484.04644.547
Kazanılmış Prim. (Reasürör Payı Düş. Ol.)7.6216.1214.6212.621
Yazılan Prim. (Reasürör payı Düş. Ol.)7.4805.9804.4802.480
Kazanılmamış Prim. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)141141141141
Devam Eden Risk. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
Hay. Branşı Yatırım Geliri150.020114.97379.42541.926
Yatırımlardaki Gerç. Karlar0000
Diğer Tek. Gel. (Reasürör Payı Düş. Ol.)(+/-)0000
HAYAT TEKNİK GİDER (-)2.521.779-264.775-216.292-109.944
Gerçekleşen Has. (Reasürör Payı Düş. Ol.)2.201.957-538.947-482.998-189.003
Ödenen Taz. (Reasürör Payı Düş. Ol.)-1.077.124-971.680-936.275-163.138
Muallak Taz.Kar.Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)3.279.081432.733453.277-25.865
İkramiye ve İnd.Kar.Değ.(Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)0000
Hay. Mat. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
Yat. Risk Hay. Sig.Pol. İç. Ayr. Kar. Değ0000
Diğ. Tek. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş)(+/-)0000
Faaliyet Gid. (-)-63.874-63.572-63.479-63.402
Yatırım Gid. (-)0000
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zar. (-)0000
Teknik Olmayan Böl. Akt. Yat. Gel. (-)0000
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT2.679.420-143.681-132.246-65.397
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0000
Fon İşletim Gel.0000
Yönetim Gideri Kes.0000
Giriş Aidatı Gel.0000
Ara Verme Hal. Yön. Gid. Kes.0000
Özel Hizmet Gid. Kes.0000
Sermaye Tah. Av. Değ. Artış Gel.0000
Diğer Tek. Gel.0000
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ (-)0000
Fon İşletim Gid. (-)0000
Sermaye Tahsis Av. Değ. Az. Gid.(-)0000
Faaliyet Gid. (-)0000
Diğer Teknik Gid. (-)0000
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- EMEKLİLİK0000
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT DIŞI120.155.56635.930.2532.689.2814.842.854
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT2.679.420-143.681-132.246-65.397
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- EMEKLİLİK0000
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ122.834.98635.786.5722.557.0354.777.457
YATIRIM GELİRLERİ185.070.492122.914.32979.370.59532.252.142
Fin. Yat. Elde Edilen Gel.85.986.10556.248.36845.261.46619.118.638
Fin.Yat.Nakde Çev.Elde Edilen Kar3.730.4053.170.6221.027.277557.174
Fin. Yat. Değ.12.929.68717.995.4135.487.6216.570.519
Kambiyo Karları77.269.83242.843.26126.231.2835.760.013
iştiraklerden Gelirler0000
Bağlı Ort. ve Müş. Yön. Tabi Teş. Gel.0000
Arazi, Arsa ile Bin. Elde Ed. Gel.0000
Türev Ürün. Elde Ed Gel.5.154.4632.656.6651.362.948245.798
Diğer Yatırımlar0000
Hay. Tek. Bölüm. Akt. Yat. Gel.0000
YATIRIM GİDERLERİ (-)-198.760.576-132.709.216-85.398.412-35.209.056
Yat. Yön. Gid. Faiz Dahil (-)0000
Yat. Değ. Azalışları (-)0000
Yat. Nakte Çev. Son. Oluş. Zar. (-)-521.260000
Hay. Dışı Tek. Böl. Akt. Yat. Gel. (-)-114.366.772-81.510.845-51.785.768-22.612.026
Türev Ür. Son. Ol. Zararlar (-)0000
Kambiyo Zar. (-)-70.182.459-41.403.483-27.584.827-9.640.116
Amortisman Gid. (-)-13.690.085-9.794.888-6.027.817-2.956.914
Diğer Yatırım Gid. (-)0000
DİĞER FAAL. VE OLĞ.DIŞI FAAL. GR VE KAR İLE GD. VE ZARAR-60.977.626-20.811.809-9.409.970-4.516.900
Karşılıklar Hesabı (+/-)-28.295.599-14.881.462-10.627.075-4.665.439
Reeskont Hesabı (+/-)0000
Zorunlu Deprem Sig. Hesabı (+/-)499.332469.218450.922359.580
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0000
Ert. Vergi Varlığı Hesabı (+/-)-12.070.498-1.662.1522.901.6021.122.828
Ert. Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0000
Diğer Gelir ve Karlar748.524-158.059514.500353.594
Diğer Gider ve Zararlar (-)-21.856.902-4.579.354-2.649.919-1.687.463
Önceki Yıl Gelir ve Karları0000
Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)-2.483000
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI48.167.2765.179.876-12.880.752-2.696.357
Dönem Karı Ve Zararı48.167.2765.179.876-12.880.752-2.696.357
Dönem Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Kar (-)0000
Dönem Net Kar veya Zararı48.167.2765.179.876-12.880.752-2.696.357
Enflasyon Düzeltme Hesabı0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AKGRT 2,6 16,8 A/D A/D 2,0 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AKGRT 2,64 69,58 69,61 2,60 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
AKGRT 2,64 16,8 2,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
AKGRT 16,8 6,83 2,0 16,59
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.