SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 121.475 121.001 0,39
VIOP 147.228 146.641 0,40
USD/TRY 5,8882 5,8569 0,53
BIST BANKS 177.585 176.872 0,40
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.526 13.429 0,72
GOLD 1.557,18 1.553,84 0,21
BRENT 65,10 64,62 0,74

 Akfen GYO Hisse Senedi | AKFGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,26 4,25 1,99
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 53,3 53,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Akfen GYO
Kuruluş 25.06.1997
Faal Alanı Gayimenkul yatırımları.
Telefon (0212)3718700
Faks (0212)2796262
Adres Levent Loft, Büyükdere Cad. No:201 C Blok K:8 34394 Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar809,0771,1
Ödenmiş Sermaye184,0184,0
Net Kâr50,72,9

Cari Değerler

F/K 1,6
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 21,52
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,4
Piyasa Değeri 767,3 mnTL
Net Borç 1.383,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,24 0,24 0,72 2,96
USD 0,41 0,41 0,72 4,36
Göreceli -0,15 -2,08 -7,90 -3,01

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AKFGY0,000,00000,000,00 0 A/D
AKFGY0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar107.448.390144.008.236439.758.878183.109.299
Nakit ve Nakit Benzerleri47.390.93370.565.37693.969.948993.485
Finansal Yatırımlar006.705.5370
Ticari Alacaklar31.376.80034.662.26340.475.80517.122.673
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar42.46997.571104.268258.375
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar6.355.76312.682.756284.159.452146.957.087
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar22.282.42526.000.27014.343.86817.777.679
(Ara Toplam)107.448.390144.008.236439.758.878183.109.299
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.342.070.8462.367.621.1422.344.913.4252.253.827.715
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar38.492.82440.001.60337.851.86235.419.707
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar78.343.19584.593.90483.142.31080.788.066
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.179.180.1312.199.822.7262.172.045.7122.096.928.047
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar55.89959.48459.92570.959
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar40.14241.07041.98842.894
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.787.6625.059.2144.893.1294.580.813
Diğer Duran Varlıklar41.170.99338.043.14146.878.49935.997.229
TOPLAM VARLIKLAR2.449.519.2362.511.629.3782.784.672.3032.436.937.014
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler195.928.298222.329.908560.845.548258.829.504
Finansal Borçlar146.884.354154.811.803141.108.853135.536.556
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar20.868.65912.915.8772.943.93146.548.566
Diğer Borçlar12.419.88921.796.38831.348.98728.512.435
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)15.359.74032.451.855381.487.86146.167.388
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü002.045.1970
Borç Karşılıkları395.656353.985260.177263.885
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler001.650.5421.800.674
(Ara Toplam)195.928.298222.329.908560.845.548258.829.504
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.425.066.7381.499.384.0611.475.824.9751.434.111.666
Finansal Borçlar1.283.992.0311.359.313.5191.292.608.2801.253.430.591
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.093.8432.760.46145.171.51549.825.483
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar265.127255.055224.056215.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü139.715.737137.055.026133.620.712126.353.505
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler004.200.4124.286.832
Özkaynaklar828.524.200789.915.409748.001.780743.995.844
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar808.951.853771.149.704729.249.057724.881.988
Ödenmiş Sermaye184.000.000184.000.000184.000.000184.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri58.880.00058.880.000058.880.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları14.948.88820.526.43711.769.393-17.518.793
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.996.1165.609.5015.609.5015.609.501
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları425.591.512429.978.127424.686.834320.194.513
Dönem Net Kar/Zararı50.697.5062.931.193-24.921.117104.492.321
Diğer Özsermaye Kalemleri64.837.83169.224.446128.104.44669.224.446
Azınlık Payları19.572.34718.765.70518.752.72319.113.856
TOPLAM KAYNAKLAR2.449.519.2362.511.629.3782.784.672.3032.436.937.014
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri450.783.802403.614.13622.752.03498.124.335
Satışların Maliyeti (-)-315.728.338-304.113.573-5.837.187-13.836.974
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)135.055.46499.500.56316.914.84784.287.361
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)135.055.46499.500.56316.914.84784.287.361
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.728.178-848.0660-5.828.911
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.554.781-4.646.862-2.210.387-7.818.621
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri664.015602.944440.583421.432.114
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-139.624-138.998-61.233-1.445.827
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)127.296.89694.469.58115.083.810490.626.116
Net Faaliyet Kar/Zararı126.772.50594.005.63514.704.46070.639.829
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı127.296.89694.469.58115.083.810490.626.116
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler86.095.43836.249.64928.455.584124.065.421
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-149.270.787-119.545.449-62.117.642-454.675.786
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)64.121.54711.173.781-18.578.248160.015.751
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-12.704.756-8.426.207-5.963.476-57.352.346
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.692.660-2.257.465-2.045.197-1.574.934
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-10.012.096-6.168.742-3.918.279-55.777.412
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI51.416.7912.747.574-24.541.724102.663.405
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)51.416.7912.747.574-24.541.724102.663.405
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları719.285-183.619-84.717-1.828.916
Ana Ortaklık Payları50.697.5062.931.193-24.457.007104.492.321
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri22.76618.253476.05045.198
Kıdem Tazminatı55.51555.60053.97054.051
Finansman Giderleri-149.270.787-119.545.449-62.117.642-454.675.786
Yurtiçi Satışlar411.086.944000
Yurtdışı Satışlar39.696.858000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.052.577.428-1.116.095.263-1.050.510.194-1.099.896.120
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.089.565.346-1.154.923.498-1.170.246.878-1.215.986.763
Net YPP (Hedge Dahil)-1.052.577.428-1.116.095.263-1.050.510.194-1.099.896.120
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AKFGY 4,2 1,6 A/D A/D 0,9 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AKFGY 4,17 21,68 21,52 -15,23 -0,30
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi