SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.324 98.415 -1,11
VIOP 120.450 122.040 -1,30
USD/TRY 5,8533 5,7922 1,05
BIST BANKS 137.396 140.323 -2,09
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.485,20 1.490,58 -0,36
BRENT 58,66 59,42 -1,28

 Akfen GYO Hisse Senedi | AKFGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,55 2,4 0,85
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 41,2 41,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Akfen GYO
Kuruluş 25.06.1997
Faal Alanı Gayimenkul yatırımları.
Telefon (0212)3718700
Faks (0212)2796262
Adres Levent Loft, Büyükdere Cad. No:201 C Blok K:8 34394 Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar771,1729,2
Ödenmiş Sermaye184,0184,0
Net Kâr2,9-24,5

Cari Değerler

F/K 1,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 20,70
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,2
Piyasa Değeri 417,7 mnTL
Net Borç 1.443,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,44 1,34 0,00 37,58
USD -1,12 3,08 -2,07 25,05
Göreceli 0,68 -2,14 3,00 29,03

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AKFGY0,000,00000,000,00 0 A/D
AKFGY0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar144.008.236439.758.878183.109.299207.294.696
Nakit ve Nakit Benzerleri70.565.37693.969.948993.48528.079.124
Finansal Yatırımlar06.705.53705.746.875
Ticari Alacaklar34.662.26340.475.80517.122.67333.062.100
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar97.571104.268258.375368.827
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar12.682.756284.159.452146.957.087125.504.601
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar26.000.27014.343.86817.777.67914.533.169
(Ara Toplam)144.008.236439.758.878183.109.299207.294.696
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.367.621.1422.344.913.4252.253.827.7151.947.953.817
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar40.001.60337.851.86235.419.70740.042.257
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar84.593.90483.142.31080.788.06694.848.898
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.199.822.7262.172.045.7122.096.928.0471.770.628.505
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar59.48459.92570.95994.164
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar41.07041.98842.89443.822
Ertelenmiş Vergi Varlığı5.059.2144.893.1294.580.8136.311.406
Diğer Duran Varlıklar38.043.14146.878.49935.997.22935.984.765
TOPLAM VARLIKLAR2.511.629.3782.784.672.3032.436.937.0142.155.248.513
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler222.329.908560.845.548258.829.504271.913.890
Finansal Borçlar154.811.803141.108.853135.536.556155.265.792
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar12.915.8772.943.93146.548.56632.493.968
Diğer Borçlar21.796.38831.348.98728.512.43517.628.717
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)32.451.855381.487.86146.167.3880
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü02.045.19700
Borç Karşılıkları353.985260.177263.88510.180.577
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler01.650.5421.800.67456.344.836
(Ara Toplam)222.329.908560.845.548258.829.504271.913.890
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.499.384.0611.475.824.9751.434.111.6661.566.056.982
Finansal Borçlar1.359.313.5191.292.608.2801.253.430.5911.435.780.674
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar000240.345
Diğer Borçlar2.760.46145.171.51549.825.48347.680.572
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar255.055224.056215.2559.231.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü137.055.026133.620.712126.353.50569.694.674
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler04.200.4124.286.8323.429.507
Özkaynaklar789.915.409748.001.780743.995.844317.277.641
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar771.149.704729.249.057724.881.988306.342.993
Ödenmiş Sermaye184.000.000184.000.000184.000.000184.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri58.880.000058.880.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları20.526.43711.769.393-17.518.7936.499.818
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.609.5015.609.5015.609.5015.609.501
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları429.978.127424.686.834320.194.513320.194.513
Dönem Net Kar/Zararı2.931.193-24.921.117104.492.321-338.065.285
Diğer Özsermaye Kalemleri69.224.446128.104.44669.224.446128.104.446
Azınlık Payları18.765.70518.752.72319.113.85610.934.648
TOPLAM KAYNAKLAR2.511.629.3782.784.672.3032.436.937.0142.155.248.513
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri403.614.13622.752.03498.124.33574.067.680
Satışların Maliyeti (-)-304.113.573-5.837.187-13.836.974-10.033.228
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)99.500.56316.914.84784.287.36164.034.452
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)99.500.56316.914.84784.287.36164.034.452
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-848.0660-5.828.911-3.985.739
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.646.862-2.210.387-7.818.621-5.784.653
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri602.944440.583421.432.114329.109
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-138.998-61.233-1.445.827-430.831
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)94.469.58115.083.810490.626.11654.162.338
Net Faaliyet Kar/Zararı94.005.63514.704.46070.639.82954.264.060
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı94.469.58115.083.810490.626.1160
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler36.249.64928.455.584124.065.4214.000.542
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-119.545.449-62.117.642-454.675.786-411.388.544
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.173.781-18.578.248160.015.751-353.225.664
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-8.426.207-5.963.476-57.352.3464.834.691
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.257.465-2.045.197-1.574.9340
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-6.168.742-3.918.279-55.777.4124.834.691
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.747.574-24.541.724102.663.405-348.390.973
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.747.574-24.541.724102.663.405-348.390.973
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-183.619-84.717-1.828.916-10.325.688
Ana Ortaklık Payları2.931.193-24.457.007104.492.321-338.065.285
Hisse Başına Kazanç001-2
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç000-2
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Amortisman Giderleri18.253476.05045.19840.539
Kıdem Tazminatı55.60053.97054.05144.111
Finansman Giderleri-119.545.449-62.117.642-454.675.786-411.388.544
Yurtiçi Satışlar00034.794.645
Yurtdışı Satışlar00039.273.035
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.116.095.263-1.050.510.194-1.099.896.120-1.270.201.264
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.154.923.498-1.170.246.878-1.215.986.763-1.403.876.409
Net YPP (Hedge Dahil)-1.116.095.263-1.050.510.194-1.099.896.120-1.270.201.264
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AKFGY 2,3 1,8 A/D A/D 0,5 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AKFGY 2,27 20,72 20,70 -2,73 -0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi