SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 98.415 94.896 3,71
VIOP 122.040 117.640 3,74
USD/TRY 5,7922 5,8258 -0,58
BIST BANKA 140.323 132.725 5,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.490,58 1.491,89 -0,09
BRENT 59,29 59,91 -1,03

 Akenerji Hisse Senedi | AKENR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,48 0,62 0,14
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 26,6 26,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Akenerji
Kuruluş 12.05.1989
Faal Alanı Elektrik enerjisi ve buhar üretimi.
Telefon (0212)2498282
Faks (0212)2497355
Adres Miralay Şefik Bey Sk. Ak Han No:15 Kat:3-4 Gümüşsuyu - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar98,1213,5
Ödenmiş Sermaye729,2729,2
Net Kâr-375,5-259,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 11,8
PD/DD 4,4
FD/Satışlar 2,4
Yabancı Oranı (%) 1,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,5
Piyasa Değeri 430,2 mnTL
Net Borç 4.731,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,36 3,51 1,72 -6,35
USD 7,37 4,77 0,14 -14,29
Göreceli 1,59 4,16 5,35 -13,15

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AKENR04.05.20093,230,268326,8322,81 17.530.000 20
AKENR28.05.20032,240,156015,6015,60 8.422.799 19
AKENR04.05.20093,230,268326,8322,8117.530.00020
AKENR28.05.20032,240,156015,6015,608.422.79919

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar494.888.491290.398.287325.456.992245.223.735
Nakit ve Nakit Benzerleri270.105.31874.605.96719.319.81118.340.382
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar132.967.96693.279.044172.518.893163.507.481
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.763.36116.194.35413.753.68519.679.026
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar619.698721.351674.3998.155.247
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar75.922.173104.087.596119.190.20435.541.599
(Ara Toplam)493.378.516288.888.312325.456.992245.223.735
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar1.509.9751.509.97500
Duran Varlıklar5.268.854.6945.300.488.5305.379.111.7105.715.455.838
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.958.784969.953939.624348.767
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar100.000100.000100.000100.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar20.233.56119.329.33018.769.29817.899.707
Kullanım Hakkı Varlıkları22.571.0644.060.63300
Maddi Duran Varlıklar5.105.532.1475.165.656.5735.227.937.9155.288.313.239
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar109.683.081110.316.286110.933.961111.340.793
Ertelenmiş Vergi Varlığı642.86021.174741.959208.629.244
Diğer Duran Varlıklar7.133.19734.58119.688.95388.824.088
TOPLAM VARLIKLAR5.763.743.1855.590.886.8175.704.568.7025.960.679.573
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.885.531.3741.698.802.4941.467.969.3931.232.589.805
Finansal Borçlar1.526.278.3631.393.757.1621.117.130.226937.520.694
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar319.585.659273.835.854313.211.446260.100.889
Diğer Borçlar1.860.0291.611.1522.341.9125.259.996
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü124.50750.058107.071783.780
Borç Karşılıkları22.093.61220.616.95221.678.20520.920.052
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.589.2048.931.31613.500.5338.004.394
(Ara Toplam)1.885.531.3741.698.802.4941.467.969.3931.232.589.805
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.780.126.7323.678.538.2143.776.034.3164.504.485.014
Finansal Borçlar3.474.930.5273.383.707.7993.394.757.1874.062.070.125
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar147.138.604127.448.135177.807.845216.958.645
Diğer Borçlar16.52116.47116.32416.615
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar5.340.2755.071.2754.331.4124.126.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü122.991.431138.224.794181.839.302206.782.227
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29.709.37424.069.74017.282.24614.531.161
Özkaynaklar98.085.079213.546.109460.564.993223.604.754
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar98.085.079213.546.109460.564.993223.604.754
Ödenmiş Sermaye729.164.000729.164.000729.164.000729.164.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00050.220.043
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.053.17212.053.17212.053.17212.053.172
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.884.667.439-2.926.762.853-1.408.141.204-1.500.991.858
Dönem Net Kar/Zararı-375.483.440-259.397.998-1.556.396.550-1.647.696.313
Diğer Özsermaye Kalemleri2.617.018.7862.658.489.7882.683.885.5752.580.855.710
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR5.763.743.1855.590.886.8175.704.568.7025.960.679.573
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri895.998.547466.242.0682.215.717.9881.592.243.661
Satışların Maliyeti (-)-672.267.948-358.112.678-2.156.701.251-1.550.167.441
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)223.730.599108.129.39059.016.73742.076.220
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)223.730.599108.129.39059.016.73742.076.220
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-27.204.548-14.507.448-60.324.900-39.703.671
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri15.262.4205.170.14243.474.24731.136.161
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-27.277.739-13.659.658-87.661.815-89.641.452
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)184.510.73285.132.426-45.495.731-56.132.742
Net Faaliyet Kar/Zararı196.526.05193.621.942-1.308.1632.372.549
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.020149173.753166.102
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-130.291-130.29100
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı184.397.46185.002.284-45.321.9780
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler12.489.25112.706.59024.193.27735.173.779
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-619.454.815-388.253.907-1.535.285.650-1.954.699.269
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-113.271-130.142173.753166.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-422.568.103-290.545.033-1.556.414.351-1.975.492.130
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)47.084.66331.147.03517.801327.795.817
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-124.507-50.981-3.412.544-3.358.352
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)47.209.17031.198.0163.430.345331.154.169
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-375.483.440-259.397.998-1.556.396.550-1.647.696.313
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-375.483.440-259.397.998-1.556.396.550-1.647.696.313
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-375.483.440-259.397.998-1.556.396.550-1.647.696.313
Hisse Başına Kazanç-50-2-23
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri130.551.74565.145.031258.745.997194.037.996
Kıdem Tazminatı2.254.2921.009.746424.4440
Finansman Giderleri-619.454.815-388.253.907-1.535.285.650-1.954.699.269
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-4.435.445.879-4.329.373.145-4.022.322.920-4.569.321.205
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-4.435.445.879-4.329.373.145-4.022.322.920-4.569.321.205
Net YPP (Hedge Dahil)-4.435.445.879-4.329.373.145-4.022.322.920-4.569.321.205
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AKENR 0,6 A/D 11,8 2,4 4,4 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AKENR 0,59 1,02 1,06 4,38 0,09
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi