SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 AGYO | Atakule GYO

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,28 2,68 0,4
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 1 1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Atakule GYO
Kuruluş 28.01.2000
Faal Alanı Gayrimenkul portföyü oluşturmak ve bunu geliştirmek ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak.
Telefon (0312)44476500
Faks (0312)4476575
Adres Kuleli Sokak No:3/3-4 06700 G.O.P. Çankaya - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar292.994.987291.336.091
Ödenmiş Sermaye84.000.00084.000.000
Net Kâr4.488.1362.799.944

Cari Oranlar

F/K 5,6
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,7
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 0,18
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,15 0,39 77,93 -12,15
USD 1,33 8,80 45,63 -2,16
Göreceli -0,51 -4,65 51,61 -0,77

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
AGYO29.05.20130,900,01312
AGYO12.05.20112,130,030011
AGYO06.05.20102,200,029813
AGYO22.05.20097,370,083344
AGYO30.04.20071,790,03309
AGYO25.05.20061,920,02489
AGYO25.04.20053,120,022828
AGYO09.05.200310,600,055181
AGYO31.05.200221,530,129279
AGYO29.05.20130,900,01312
AGYO12.05.20112,130,030011
AGYO06.05.20102,200,029813
AGYO22.05.20097,370,083344
AGYO30.04.20071,790,03309
AGYO25.05.20061,920,02489
AGYO25.04.20053,120,022828
AGYO09.05.200310,600,055181
AGYO31.05.200221,530,129279

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar42.500.85545.413.17754.232.45556.554.082
Nakit ve Nakit Benzerleri29.792.00127.697.54922.923.45023.064.985
Finansal Yatırımlar8.241.91514.469.36228.925.24231.923.062
Ticari Alacaklar363.952220.261279.534179.609
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar56.762118.754117.18640.464
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.046.2252.907.2511.987.0431.345.962
(Ara Toplam)42.500.85545.413.17754.232.45556.554.082
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar253.681.653248.911.181235.052.817235.479.018
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar28.35728.35728.35712.526
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller236.972.495229.946.333219.175.762219.175.762
Maddi Duran Varlıklar3.420.0283.397.9863.452.9613.506.287
Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.80852.69748.81744.609
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar13.213.96515.485.80812.346.92012.739.834
TOPLAM VARLIKLAR296.182.508294.324.358289.285.272292.033.100
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler774.764910.8641.103.4601.938.466
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar175.201208.383502.1371.295.156
Diğer Borçlar28.39637.39025.70215
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları132.925140.596151.23666.215
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler438.242524.495424.385542.687
(Ara Toplam)774.764910.8641.103.4601.938.466
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.412.7572.077.4031.685.6631.554.347
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları130.828150.055138.309128.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.281.9291.927.3481.547.3541.425.790
Özkaynaklar292.994.987291.336.091286.496.149288.540.287
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar292.994.987291.336.091286.496.149288.540.287
Ödenmiş Sermaye84.000.00084.000.00084.000.00084.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.144.6907.144.6907.144.69015
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları162.655.732162.655.732162.655.732125.796.557
Dönem Net Kar/Zararı4.488.1362.799.944-2.072.39937.939.105
Diğer Özsermaye Kalemleri34.706.42934.735.72534.768.12634.739.865
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR296.182.508294.324.358289.285.272292.033.100
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.903.1963.240.4631.606.6766.121.239
Satışların Maliyeti (-)-1.763.050-1.276.719-490.227-2.514.364
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.140.1461.963.7441.116.4493.606.875
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.140.1461.963.7441.116.4493.606.875
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-185.958-185.429-124.178-755.046
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.284.711-2.744.291-1.368.062-4.656.766
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)000-39.550
Diğer Faaliyet Gelirleri4.228.2273.904.54193.07126.439.485
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.124.256-3.940.178-3.783.128-306.601
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.226.552-1.001.613-4.065.84824.288.397
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.330.523-965.976-375.791-1.844.487
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.540.0032.746.3851.083.6498.502.481
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.248.825-1.751.866-1.012.556-3.624.515
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.423.5102.807.0381.922.3568.772.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.488.1362.799.944-2.072.39937.939.105
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.488.1362.799.944-2.072.39937.939.105
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.488.1362.799.944-2.072.39937.939.105
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.488.1362.799.944-2.072.39937.939.105
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri155.149206.906110.769388.447
Kıdem Tazminatı007.89925.448
Finansman Giderleri-2.248.825-1.751.866-1.012.556-3.624.515
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu19.721.43221.381.92621.778.33921.875.645
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu19.721.43221.381.92621.778.33921.875.645
Net YPP (Hedge Dahil)19.721.43221.381.92621.778.33921.875.645
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AGYO 2,6 5,6 A/D A/D 0,7 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AGYO 2,58 0,18 0,18 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
AGYO 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.