SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 117.650 114.809 2,47
VIOP 133.881 131.285 1,98
USD/TRY 6,8654 6,8612 0,06
BIST BANKS 127.510 124.982 2,02
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.489 1,15
GOLD 1.808,48 1.798,58 0,55
BRENT 42,64 43,24 -1,39

 Afyon Çimento Hisse Senedi | AFYON

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,4125 4,25 1,8375
Hacim Hareketi (Milyon TL) 45,6 1.409,1 1.363,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Afyon Çimento
Kuruluş 11.04.1990
Faal Alanı Çimento üretip satmak ve ana faaliyet konusu ile ilgili her türlü yan sanayi kuruluşlarına iştirak etmek.
Telefon (0216)5547000
Faks (0216)6511415
Adres Kısıklı Cad. Sarkusyan-Ak İş Merkezi S Blok kat:2 34662 Altunizade - Üsküdar / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar159,7171,7
Ödenmiş Sermaye100,0100,0
Net Kâr-12,0-61,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 9,3
FD/Satışlar 10,7
Yabancı Oranı (%) 4,78
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 32,6 / 13,5
Piyasa Değeri 1.488,0 mnTL
Net Borç 437,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,59 -2,36 29,17 63,16
USD -1,44 -2,51 28,04 41,52
Göreceli -0,75 -1,56 22,90 62,61

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AFYON09.05.20110,130,250025,0021,25 750.000 132
AFYON30.04.20101,326,2000620,00527,00 744.000 A/D
AFYON29.05.20090,846,2000620,00527,00 744.000 20
AFYON28.05.20081,9519,22001.922,001.634,00 2.306.400 20
AFYON13.05.20072,0422,00002.200,001.870,00 2.640.000 21
AFYON21.05.20061,6921,00002.100,001.890,00 2.520.000 24
AFYON30.05.20011,001,0000100,00100,00 120.000 25
AFYON30.05.20000,801,2169121,69115,00 146.000 A/D
AFYON30.05.199910,176,0000600,00600,00 720.000 A/D
AFYON28.05.19985,562,0000200,00200,00 240.000 A/D
AFYON09.05.20110,130,250025,0021,25750.000132
AFYON30.04.20101,326,2000620,00527,00744.000A/D
AFYON29.05.20090,846,2000620,00527,00744.00020
AFYON28.05.20081,9519,22001.922,001.634,002.306.40020
AFYON13.05.20072,0422,00002.200,001.870,002.640.00021
AFYON21.05.20061,6921,00002.100,001.890,002.520.00024
AFYON30.05.20011,001,0000100,00100,00120.00025
AFYON30.05.20000,801,2169121,69115,00146.000A/D
AFYON30.05.199910,176,0000600,00600,00720.000A/D
AFYON28.05.19985,562,0000200,00200,00240.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar71.924.55266.528.43158.679.54372.357.068
Nakit ve Nakit Benzerleri222.1185.704.011218.576907.232
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar28.757.89233.186.11629.963.85333.783.383
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar22.726.23211.120.23517.121.96932.541.401
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar20.088.42116.386.21911.241.7694.894.749
(Ara Toplam)71.794.66366.396.58158.546.16772.126.765
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar129.889131.850133.376230.303
Duran Varlıklar584.488.059581.790.711591.506.465601.682.013
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar94.58194.58194.58194.581
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları6.453.2286.716.3346.980.8167.243.784
Maddi Duran Varlıklar508.005.253514.812.202520.905.002528.058.766
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar131.927177.090222.625618.381
Ertelenmiş Vergi Varlığı41.800.62037.683.58233.442.12030.268.199
Diğer Duran Varlıklar28.002.45022.306.92229.861.32135.398.302
TOPLAM VARLIKLAR656.412.611648.319.142650.186.008674.039.081
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler324.715.423297.312.242250.450.607270.259.770
Finansal Borçlar270.564.223265.834.884210.759.720223.360.660
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar46.734.85427.598.17136.650.26433.167.034
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.025.5671.613.738511.06511.520.044
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.143.5071.002.6251.589.5231.172.618
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.247.2721.262.824940.0351.039.414
(Ara Toplam)324.715.423297.312.242250.450.607270.259.770
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler172.016.106179.312.386213.497.077200.458.660
Finansal Borçlar166.762.720174.492.013209.218.178195.817.553
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar5.253.3864.820.3734.278.8994.641.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar159.681.082171.694.514186.238.324203.320.651
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar159.681.082171.694.514186.238.324203.320.651
Ödenmiş Sermaye100.000.000100.000.000100.000.000100.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.320.1696.320.1696.320.1696.320.169
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları49.012.063110.015.040110.015.040110.015.040
Dönem Net Kar/Zararı-11.967.781-61.002.977-46.263.498-29.545.917
Diğer Özsermaye Kalemleri16.316.63116.362.28216.166.61316.531.359
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR656.412.611648.319.142650.186.008674.039.081
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri43.598.273163.332.069122.333.85667.112.693
Satışların Maliyeti (-)-43.667.863-169.930.960-129.277.488-75.703.242
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-69.590-6.598.891-6.943.632-8.590.549
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-69.590-6.598.891-6.943.632-8.590.549
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-360.410-1.144.588-834.700-552.154
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.853.621-6.834.819-5.349.538-3.375.724
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri928.0053.259.6382.747.5642.221.577
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-43.031-4.750.635-3.987.178-3.604.402
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.398.647-16.069.295-14.367.484-13.901.252
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.283.621-14.578.298-13.127.870-12.518.427
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.859.64711.217.60210.650.7118.840.282
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı461.000-4.851.693-3.716.773-5.060.970
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler30.891672.998460.492412.891
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-16.563.834-76.732.576-58.618.861-37.438.438
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.859.64711.217.60210.650.7118.840.282
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-16.071.943-80.911.271-61.875.142-42.086.517
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)4.104.16219.908.29415.611.64412.540.600
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)4.104.16219.908.29415.611.64412.540.600
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-11.967.781-61.002.977-46.263.498-29.545.917
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-11.967.781-61.002.977-46.263.498-29.545.917
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-11.967.781-61.002.977-46.263.498-29.545.917
Hisse Başına Kazanç0-100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.612.91930.417.02124.891.84515.188.984
Kıdem Tazminatı401.410892.776132.923646.059
Finansman Giderleri-16.563.834-76.732.576-58.618.861-37.438.438
Yurtiçi Satışlar19.458.659109.955.26474.552.77043.386.660
Yurtdışı Satışlar24.390.26853.893.26948.704.14124.313.395
Net Yabancı Para Pozisyonu-5.643.075-5.633.289-8.220.772-1.953.078
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-5.643.075-5.633.289-8.220.772-1.953.078
Net YPP (Hedge Dahil)-5.643.075-5.633.289-8.220.772-1.953.078

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AFYON 3,7 A/D A/D 10,7 9,3 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AFYON 3,72 5,23 4,78 -45,24 -0,93
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi