SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.339 119.339 0,00
VIOP 135.758 135.758 0,00
USD/TRY 6,8617 6,8577 0,06
BIST BANKA 131.476 131.476 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.617 12.733 -0,92
ALTIN 1.794,34 1.794,97 -0,04
BRENT 42,89 43,08 -0,44

 Adese AVM Hisse Senedi | ADESE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,14 2,17 1,03
Hacim Hareketi (Milyon TL) 30,0 493,4 463,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Adese AVM
Kuruluş 01.01.1991
Faal Alanı Alışveriş merkezi işletmeciliği.
Telefon (0332)2214242
Faks (0332)2214235
Adres Hacı Yusuf Mescid Mh. Gülçiçek Sk. No:4 Karatay / KONYA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar703,6585,3
Ödenmiş Sermaye252,0126,0
Net Kâr-5,3-0,5

Cari Değerler

F/K 23,1
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,8
FD/Satışlar 4,7
Yabancı Oranı (%) 13,98
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 17,7 / 12,1
Piyasa Değeri 541,8 mnTL
Net Borç 366,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,92 6,97 32,72 50,35
USD -0,92 6,97 30,98 30,41
Göreceli -1,63 4,45 22,36 44,17

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ADESE0,000,00000,000,00 0 A/D
ADESE0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar371.523.000442.073.000454.126.556424.503.590
Nakit ve Nakit Benzerleri66.667.0005.837.0008.606.9278.290.965
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar10.118.00017.546.00019.155.13632.098.812
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar246.735.000383.013.000380.385.509341.526.503
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar003.368.2813.236.302
Stoklar34.750.00030.516.00038.237.57137.511.002
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar13.253.0005.161.0004.373.1321.840.006
(Ara Toplam)371.523.000442.073.000454.126.556424.503.590
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.046.457.0001.093.637.0001.106.456.2681.034.174.959
Ticari Alacaklar507.000518.000540.5346.775.525
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.645.0003.688.0003.688.3983.483.786
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0072.296.96374.296.121
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller631.978.000631.442.000594.048.937593.919.262
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0055.535.40748.470.628
Maddi Duran Varlıklar336.553.000346.504.000286.445.442289.649.919
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.733.00014.516.00014.520.30714.184.372
Ertelenmiş Vergi Varlığı265.00037.554.00074.522.141179.005
Diğer Duran Varlıklar58.776.00059.415.0004.858.1393.216.341
TOPLAM VARLIKLAR1.417.980.0001.535.710.0001.560.582.8241.458.678.549
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler480.237.000685.592.000659.539.813618.194.271
Finansal Borçlar318.396.000334.089.000299.596.961274.197.735
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar128.148.000162.185.000175.637.758161.162.330
Diğer Borçlar5.366.000151.992.000149.025.106118.519.896
Müşteri Söz. Doğan Yük.0012.192.07439.450.868
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.367.0009.647.00000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü01.000015.414
Borç Karşılıkları6.393.0006.844.0008.354.8988.433.113
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.567.00020.834.00014.733.01616.414.915
(Ara Toplam)480.237.000685.592.000659.539.813618.194.271
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler234.139.000264.741.000328.034.794258.888.373
Finansal Borçlar114.410.000111.395.000130.634.329133.570.752
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.721.0004.282.0005.552.3745.110.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü115.008.000149.064.000191.848.091120.206.944
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar703.604.000585.377.000573.008.217581.595.905
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar703.569.000585.342.000572.973.318581.561.011
Ödenmiş Sermaye252.000.000126.000.000126.000.000126.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri511.000000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.482.0004.482.0004.482.0894.482.089
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları180.644.000181.144.000179.910.132179.910.137
Dönem Net Kar/Zararı-5.278.000-499.000-6.364.286-499.773
Diğer Özsermaye Kalemleri271.210.000274.215.000268.945.383271.668.558
Azınlık Payları35.00035.00034.89934.894
TOPLAM KAYNAKLAR1.417.980.0001.535.710.0001.560.582.8241.458.678.549
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri47.369.000198.985.000152.601.14193.610.189
Satışların Maliyeti (-)-26.119.000-143.353.000-118.442.273-73.255.780
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)21.250.00055.632.00034.158.86820.354.409
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)21.250.00055.632.00034.158.86820.354.409
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-21.106.000-87.412.000-73.085.082-48.766.890
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.311.000-25.524.000-18.454.151-12.447.472
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.457.00018.960.00023.405.30917.892.445
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.167.000-5.638.000-3.983.327-6.452.867
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-6.877.000-43.982.000-37.958.383-29.420.375
Net Faaliyet Kar/Zararı-7.167.000-57.304.000-57.380.365-40.859.953
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.212.00087.012.00067.502.82266.151.281
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-607.000-4.398.000-3.078.544-1.617.511
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-6.272.00038.632.00026.465.89535.113.395
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler8.783.00054.711.00051.547.17931.516.991
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.024.000-94.093.000-77.243.408-57.949.501
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler605.00082.614.00064.424.27864.533.770
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.513.000-750.000769.6668.680.885
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.765.000251.000-7.133.946-9.180.657
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.000-24.000-6.400-23.475
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3.763.000275.000-7.127.546-9.157.182
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-5.278.000-499.000-6.364.280-499.772
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-5.278.000-499.000-6.364.280-499.772
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0061
Ana Ortaklık Payları-5.278.000-499.000-6.364.286-499.773
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.470.00025.220.00023.999.19814.625.274
Kıdem Tazminatı722.000487.000538.1480
Finansman Giderleri-4.024.000-94.093.000-77.243.408-57.949.501
Yurtiçi Satışlar0103.697.00000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-17.390.000-16.310.000-15.936.585-16.742.352
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-17.394.000-16.306.000-15.936.580-16.742.357
Net YPP (Hedge Dahil)-17.390.000-16.310.000-15.936.585-16.742.352

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ADESE 2,2 23,1 A/D 4,7 0,8 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ADESE 2,15 12,87 13,98 110,95 1,11
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi