SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.153 1.153 0,00
VIOP 1.267 1.267 0,00
USD/TRY 8,1954 8,1848 0,13
BIST BANKS 1.161 1.161 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.064 12.177 -0,93
GOLD 1.909,02 1.907,91 0,06
BRENT 40,94 41,61 -1,61

Yapı Kredi Koray GYO Hisse Senedi | YKGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,61 4,88 1,27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,0 129,6 125,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yapı Kredi Koray GYO
Kuruluş 24.12.1996
Faal Alanı Gayrimenkul portföyü oluşturmak ve bunu geliştirmek ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak
Telefon (0212)3801680
Faks (0212)3801681
Adres 19 Mayıs Caddesi,Elit Residence,İsmet Öztürk Sokak,No:17,Kat:17,Daire:42,Şişli 34363 İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar80,580,1
Ödenmiş Sermaye40,040,0
Net Kâr-0,4-0,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 8,83
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,5 / 3,4
Piyasa Değeri 160,4 mnTL
Net Borç -28,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,74 -17,83 -12,45 65,70
USD -1,96 -20,35 -18,58 21,12
Göreceli -1,44 -13,71 -14,61 64,50

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YKGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
YKGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar39.262.48039.733.19338.113.38436.748.394
Nakit ve Nakit Benzerleri12.117.77113.461.7999.609.63710.674.494
Finansal Yatırımlar16.154.38415.449.31016.062.67915.025.486
Ticari Alacaklar5.231.7005.344.9056.365.6045.391.508
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar581.122396.099811.386441.427
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.956.5832.956.5832.956.5832.956.583
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.220.9202.124.4972.307.4952.258.896
(Ara Toplam)39.262.48039.733.19338.113.38436.748.394
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar57.847.69357.999.81860.478.65460.435.584
Ticari Alacaklar603.184734.137769.479795.832
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar376.061397.078396.971401.197
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller53.763.00053.763.00056.308.00056.308.000
Stoklar1.387.9531.348.6921.245.7451.206.310
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.445.5801.460.1301.458.9591.470.013
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.36117.53019.67616.090
Ertelenmiş Vergi Varlığı256.554279.251256.566214.884
Diğer Duran Varlıklar0023.25823.258
TOPLAM VARLIKLAR97.110.17397.733.01198.592.03897.183.978
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.378.5138.694.8999.805.5708.006.082
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.384.9854.274.2134.457.7813.823.489
Diğer Borçlar604.768927.546859.546272.455
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)909.927968.610510.060274.102
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.413.4121.364.6172.659.7762.566.644
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.065.4211.159.9131.318.4071.069.392
(Ara Toplam)7.378.5138.694.8999.805.5708.006.082
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.779.5217.809.1587.497.8737.244.774
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar369.362369.364369.363369.364
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.410.1597.439.7947.128.5106.875.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar81.952.13981.228.95481.288.59581.933.122
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.522.39480.120.06280.399.59180.791.661
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.00040.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.228.2495.228.2495.228.2495.228.249
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-54.971.989-54.971.989-54.971.989-58.850.302
Dönem Net Kar/Zararı-386.111-723.687-523.0743.878.313
Diğer Özsermaye Kalemleri90.652.24590.587.48990.666.40590.535.401
Azınlık Payları1.429.7451.108.892889.0041.141.461
TOPLAM KAYNAKLAR97.110.17397.733.01198.592.03897.183.978
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri37.066.66524.900.28413.485.84547.287.877
Satışların Maliyeti (-)-28.996.098-19.745.411-10.583.561-36.976.999
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.070.5675.154.8732.902.28410.310.878
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.070.5675.154.8732.902.28410.310.878
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-686.899-469.499-274.088-1.069.364
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.775.395-5.350.960-2.831.510-9.921.519
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri688.035723.71372.3345.690.604
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.215.435-1.475.492-846.840-2.884.308
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.919.127-1.417.365-977.8202.126.291
Net Faaliyet Kar/Zararı-391.727-665.586-203.314-680.005
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.123.153776.610439.5321.280.143
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-795.974-640.755-538.2883.406.434
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.526.544526.450231.6091.541.875
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-34.528-33.077-344-4.035
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.123.153776.610439.5321.280.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)696.042-147.382-307.0234.944.274
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-452.017-232.195-117.209-459.505
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-505.564-290.671-165.949-459.042
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)53.54758.47648.740-463
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI244.025-379.577-424.2324.484.769
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)244.025-379.577-424.2324.484.769
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları630.136344.11098.842606.456
Ana Ortaklık Payları-386.111-723.687-523.0743.878.313
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri96.01362.68631.222111.988
Kıdem Tazminatı380.519390.012375.751194.220
Finansman Giderleri-34.528-33.077-344-4.035
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu06.844.68400
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu06.844.68400
Net YPP (Hedge Dahil)06.844.68400

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YKGYO 4,0 A/D A/D A/D 2,0 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YKGYO 4,01 9,17 8,83 -33,47 -0,37
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi