SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKA 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Utopya Turizm&Inş. Hisse Senedi | UTPYA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 18,8 24,7 5,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 13,0 12,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Utopya Turizm&Inş.
Kuruluş 01.01.1990
Faal Alanı
Telefon (0312)4964540
Faks (0312)4960219
Adres Çankaya Mah. Çankaya Cad. Çankaya Apt. N:28/5 Çankaya Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar131,792,5
Ödenmiş Sermaye25,025,0
Net Kâr231,2221,8

Cari Değerler

F/K 2,2
FD/FAVÖK 35,9
PD/DD 3,7
FD/Satışlar 9,7
Yabancı Oranı (%) 3,36
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,8
Piyasa Değeri 487,0 mnTL
Net Borç 16,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,80 2,53 -4,88 -49,79
USD -0,42 -1,53 -14,29 -61,14
Göreceli 1,10 -2,34 -9,54 -49,90

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
UTPYAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
UTPYAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar57.324.536212.887.571319.176.295447.633.970
Nakit ve Nakit Benzerleri8.595.9817.400.7281.761.5535.420.546
Finansal Yatırımlar003.620.2155.275.913
Ticari Alacaklar35.352.041190.217.577790.7521.031.469
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.283.6877.039.1356.258.47522.859.541
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.017.360000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.075.4678.230.1316.490.3373.835.350
(Ara Toplam)57.324.536212.887.57118.921.33238.422.819
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00300.254.963409.211.151
Duran Varlıklar119.495.88487.075.51787.336.59372.174.261
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.157.0903.189.9683.136.4165.224.005
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.822.753450.253450.253450.253
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar96.146.77468.551.30068.865.34951.509.911
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.3456.6977.765113.281
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar18.362.92214.877.29914.876.81014.876.811
TOPLAM VARLIKLAR176.820.420299.963.088406.512.888519.808.231
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler38.384.00990.587.210349.262.058472.761.971
Finansal Borçlar21.694.19073.451.67700
Diğer Finansal Yükümlülükler233.3598.74736.20612.071
Ticari Borçlar2.619.4881.526.7461.256.9751.199.486
Diğer Borçlar2.671.97247.49726.399507
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.739.5558.288.79783.495126.825
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00089.641
Borç Karşılıkları067.73600
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.425.4457.196.010745.885218.400
(Ara Toplam)38.384.00990.587.2102.148.9601.646.930
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler00347.113.098471.115.041
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.361.847116.522.8414.920.9002.608.870
Finansal Borçlar3.523.232107.670.08600
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)13.36013.360012.092
Uzun vadeli karşılıklar90.4143.213.13600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.734.8415.626.2594.920.9002.596.778
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar132.074.56492.853.03752.329.93044.437.390
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar131.708.07492.492.00151.979.02444.078.870
Ödenmiş Sermaye25.000.00025.000.00025.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri012.174.42700
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler340.767340.767340.767243.597
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-180.750.947-180.184.419-135.202.562-135.661.973
Dönem Net Kar/Zararı231.242.550221.756.145-46.131.843-52.064.073
Diğer Özsermaye Kalemleri55.875.70413.405.081207.972.662206.561.319
Azınlık Payları366.490361.036350.906358.520
TOPLAM KAYNAKLAR176.820.420299.963.088406.512.888519.808.231
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.309.8213.757.75250.659.51135.502.051
Satışların Maliyeti (-)-3.049.353-4.570.510-37.726.034-26.556.021
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.260.468-812.75812.933.4778.946.030
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.260.468-812.75812.933.4778.946.030
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.570-58.574-1.342.748-752.484
Genel Yönetim Giderleri (-)-674.052-661.974-4.842.715-3.878.868
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri252.213.593251.010.5852.297.9593.078.108
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.345.298-2.837.970-1.891.617-1.495.973
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)251.449.141246.639.3097.154.3565.896.813
Net Faaliyet Kar/Zararı1.580.846-1.533.3066.748.0144.314.678
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı251.449.141246.639.3097.154.3565.896.813
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler11.106.191189.65546.450.27841.068.413
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-32.843.727-24.068.648-96.835.065-98.063.369
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)229.711.605222.760.316-43.230.431-51.098.143
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.546.530-994.041-2.886.382-965.930
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-639.529-288.683-701.203-642.206
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.186.059-705.358-2.185.179-323.724
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI231.258.135221.766.275-46.116.813-52.064.073
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)231.258.135221.766.275-46.116.813-52.064.073
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları15.58510.13015.03022.645
Ana Ortaklık Payları231.242.550221.756.145-46.131.843-52.086.718
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri011.269.771592.8382.552.066
Kıdem Tazminatı3.161132.982102.0001.340.217
Finansman Giderleri-32.843.727-24.068.648-96.835.065-98.063.369
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu18.157.26610.470.299-150.911.147-163.739.868
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu14.675.18612.878.461-98.918.566-163.739.868
Net YPP (Hedge Dahil)18.157.26610.470.299-150.911.147-163.739.868
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit76.697.653-59.119.78825.565.1583.682.642
Düzeltme Öncesi Kar231.242.550221.766.275-46.131.843-52.064.073
Düzeltmeler:-3.116.06634.882.53640.739.53739.160.430
Amortisman & İtfa Payları011.269.771592.8382.552.066
Karşılıklardaki Değişim0608.815628.228-1.075.183
Diğer Gelir/ Gider-3.116.06623.003.95039.518.47137.683.547
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)228.126.484256.648.811-5.392.306-12.903.643
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-151.519.245-277.603.89330.957.46416.586.285
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)76.607.239-20.955.08225.565.1583.682.642
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit90.414-38.164.70600
Sabit Sermaye Yatırımları252.697.894241.743.240-24.089.914-9.897.911
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-180.750.882-182.393.15300
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit71.947.01259.350.087-24.089.914-9.897.911
Serbest Nakit Akım148.644.665230.2991.475.244-6.215.269
Finansal Borçlardaki Değişim-131.968.207-449.219-4.747.8508.492.424
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-9.842.0285.858.0961.890.7690
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-141.810.2355.408.877-2.857.0818.492.424
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış6.834.4305.639.176-1.381.8372.277.155
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim6.834.4305.639.176-1.381.8372.277.155
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler1.761.5521.761.5523.143.3903.143.391
Dönem Sonu Nakit8.595.9827.400.7281.761.5535.420.546

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UTPYA 19,5 2,2 35,9 9,7 3,7 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
UTPYA 19,48 3,36 3,36 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi