SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3503 8,3479 0,03
BIST BANKA 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
ALTIN 1.813,51 1.813,64 -0,01
BRENT 73,23 73,09 0,19

Utopya Turizm&Inş. Hisse Senedi | UTPYA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 18,74 32 13,26
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 9,0 8,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Utopya Turizm&Inş.
Kuruluş 01.01.1990
Faal Alanı
Telefon (0312)4964540
Faks (0312)4960219
Adres Çankaya Mah. Çankaya Cad. Çankaya Apt. N:28/5 Çankaya Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar92,552,0
Ödenmiş Sermaye25,025,0
Net Kâr221,8-46,1

Cari Değerler

F/K 2,6
FD/FAVÖK 32,3
PD/DD 5,4
FD/Satışlar 12,8
Yabancı Oranı (%) 5,95
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 1,1
Piyasa Değeri 499,5 mnTL
Net Borç 173,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,10 0,35 -4,68 -48,51
USD 0,26 2,62 -1,27 -54,46
Göreceli -0,58 -3,28 -6,25 -45,67

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
UTPYAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
UTPYAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar212.887.571319.176.294447.633.970403.993.840
Nakit ve Nakit Benzerleri7.400.7281.761.5535.420.5465.245.594
Finansal Yatırımlar03.620.2155.275.9133.958.961
Ticari Alacaklar190.217.577790.7521.031.46996.119
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.039.1356.258.47522.859.54123.067.082
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.230.1316.490.3363.835.3504.719.199
(Ara Toplam)212.887.57118.921.33138.422.81937.086.955
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0300.254.963409.211.151366.906.885
Duran Varlıklar87.075.51787.336.59472.174.26172.267.444
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.189.9683.136.4165.224.0053.541.472
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller450.253450.253450.253464.946
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar68.551.30068.865.34951.509.91152.952.884
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.6977.765113.281431.331
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar14.877.29914.876.81114.876.81114.876.811
TOPLAM VARLIKLAR299.963.088406.512.888519.808.231476.261.284
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler90.587.210349.262.058472.761.971409.810.142
Finansal Borçlar73.451.677007.923
Diğer Finansal Yükümlülükler8.74736.20612.0710
Ticari Borçlar1.526.7461.256.9751.199.4861.712.566
Diğer Borçlar47.49726.399507508
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.288.79783.495126.8250
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0089.641261.188
Borç Karşılıkları67.7360019.159
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.196.010745.885218.400495.742
(Ara Toplam)90.587.2102.148.9601.646.9302.497.086
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0347.113.098471.115.041407.313.056
Uzun Vadeli Yükümlülükler116.522.8414.920.9012.608.8703.059.582
Finansal Borçlar107.670.086000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)13.360012.09214.938
Uzun vadeli karşılıklar3.213.136000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.626.2594.920.9012.596.7783.044.644
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar92.853.03752.329.92944.437.39063.391.560
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar92.492.00151.979.02344.078.87063.039.782
Ödenmiş Sermaye25.000.00025.000.00025.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri12.174.42712.174.42700
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler340.767340.768243.597243.597
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-180.184.419-135.202.562-135.661.973-135.597.780
Dönem Net Kar/Zararı221.756.145-46.131.843-52.064.073-34.073.600
Diğer Özsermaye Kalemleri13.405.081195.798.233206.561.319207.467.565
Azınlık Payları361.036350.906358.520351.778
TOPLAM KAYNAKLAR299.963.088406.512.888519.808.231476.261.284
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.757.75250.659.51135.502.0514.020.661
Satışların Maliyeti (-)-4.570.510-37.726.034-26.556.021-7.593.804
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-812.75812.933.4778.946.030-3.573.143
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-812.75812.933.4778.946.030-3.573.143
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-58.574-1.342.748-752.484-187.735
Genel Yönetim Giderleri (-)-661.974-4.842.715-3.878.868-2.060.441
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri251.010.5852.297.9593.078.10893.247
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.837.970-1.891.617-1.495.973-381.020
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)246.639.3097.154.3565.896.813-6.109.092
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.533.3066.748.0144.314.678-5.821.319
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı246.639.3097.154.3565.896.813-6.109.092
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler189.65546.450.27841.068.41317.324.775
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-24.068.648-96.835.065-98.063.369-44.411.623
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)222.760.316-43.230.431-51.098.143-33.195.940
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-994.041-2.886.382-965.930-861.756
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-288.683-701.203-642.206-552.833
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-705.358-2.185.179-323.724-308.923
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI221.766.275-46.116.813-52.064.073-34.057.696
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)221.766.275-46.116.813-52.064.073-34.057.696
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları10.13015.03022.645-34.073.600
Ana Ortaklık Payları221.756.145-46.131.843-52.086.71815.904
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri11.269.771592.8382.552.066704.409
Kıdem Tazminatı132.982102.0001.340.21763.283
Finansman Giderleri-24.068.648-96.835.065-98.063.369-44.411.623
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu10.470.299-150.911.147-163.739.868-124.297.187
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu12.878.461-98.918.566-163.739.868-83.675.699
Net YPP (Hedge Dahil)10.470.299-150.911.147-163.739.868-160.297.187

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UTPYA 20,0 2,6 32,3 12,8 5,4 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
UTPYA 19,98 5,95 5,95 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi