SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.538 0,26
VIOP 1.631 1.625 0,37
USD/TRY 7,5320 7,5113 0,28
BIST BANKA 1.408 1.417 -0,62
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.921 14.056 -0,97
ALTIN 1.698,21 1.697,41 0,05
BRENT 69,54 66,74 4,20

Utopya Turizm&Inş. Hisse Senedi | UTPYA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 29,98 46,5 16,52
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 78,4 77,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Utopya Turizm&Inş.
Kuruluş 01.01.1990
Faal Alanı
Telefon (0312)4964540
Faks (0312)4960219
Adres Çankaya Mah. Çankaya Cad. Çankaya Apt. N:28/5 Çankaya Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar44,163,0
Ödenmiş Sermaye25,025,0
Net Kâr-52,10,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 22,7
FD/Satışlar 21,4
Yabancı Oranı (%) 12,35
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,8 / 1,2
Piyasa Değeri 1.000,0 mnTL
Net Borç -10,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,71 8,40 2,67 3,09
USD 4,01 6,38 -2,38 1,86
Göreceli 4,44 3,44 0,64 -1,27

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
UTPYA0,000,00000,000,00 0 A/D
UTPYA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar447.633.970403.993.840392.644.796361.499.602
Nakit ve Nakit Benzerleri5.420.5465.245.5943.995.0093.143.391
Finansal Yatırımlar5.275.9133.958.9616.089.1313.704.238
Ticari Alacaklar1.031.46996.1191.538.403893.580
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar22.859.54123.067.08218.681.43118.357.524
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.835.3504.719.1993.180.123923.501
(Ara Toplam)38.422.81937.086.95533.484.09727.022.234
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar409.211.151366.906.885359.160.699334.477.368
Duran Varlıklar72.174.26172.267.44470.456.50173.045.292
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.224.0053.541.4723.595.0255.277.558
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0014.876.8110
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller450.253464.946464.946464.946
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar51.509.91152.952.88451.484.20651.919.503
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar113.281431.33135.51344.767
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar14.876.81114.876.811015.338.518
TOPLAM VARLIKLAR519.808.231476.261.284463.101.297434.544.894
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler472.761.971409.810.142381.610.171334.827.155
Finansal Borçlar07.92300
Diğer Finansal Yükümlülükler12.0710033.256
Ticari Borçlar1.199.4861.712.5662.762.1711.308.761
Diğer Borçlar50750853.61453.291
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)126.8250432.057163.177
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü89.641261.18800
Borç Karşılıkları019.15900
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler218.400495.742774.490104.580
(Ara Toplam)1.646.9302.497.0864.022.3321.663.065
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler471.115.041407.313.056377.587.839333.164.090
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.608.8703.059.5823.946.5172.749.854
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)12.09214.93814.93814.133
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.596.7783.044.6443.931.5792.735.721
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar44.437.39063.391.56077.544.60996.967.885
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.078.87063.039.78277.254.62096.632.010
Ödenmiş Sermaye25.000.00025.000.00025.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler243.597243.597243.597243.597
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-135.661.973-135.597.780-135.075.016-130.124.681
Dönem Net Kar/Zararı-52.064.073-34.073.600-19.706.259-5.137.225
Diğer Özsermaye Kalemleri206.561.319207.467.565206.792.298206.650.319
Azınlık Payları358.520351.778289.989335.875
TOPLAM KAYNAKLAR519.808.231476.261.284463.101.297434.544.894
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri35.502.0514.020.6611.961.89899.836.473
Satışların Maliyeti (-)-26.556.021-7.593.804-4.835.454-70.769.012
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.946.030-3.573.143-2.873.55629.067.461
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.946.030-3.573.143-2.873.55629.067.461
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-752.484-187.735-135.847-1.709.745
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.878.868-2.060.441-1.063.717-8.815.748
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.078.10893.247629.7604.775.484
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.495.973-381.020-144.407-1.669.041
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.896.813-6.109.092-3.587.76721.648.411
Net Faaliyet Kar/Zararı4.314.678-5.821.319-4.073.12018.541.968
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.896.813-6.109.092-3.587.76721.648.411
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler41.068.41317.324.7759.302.88125.733.757
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-98.063.369-44.411.623-24.098.898-53.034.463
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-51.098.143-33.195.940-18.383.784-5.652.295
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-965.930-861.756-1.322.475542.529
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-642.206-552.83300
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-323.724-308.923-1.322.475542.529
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-52.064.073-34.057.696-19.706.259-5.109.766
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-52.064.073-34.057.696-19.706.259-5.109.766
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları22.645-34.073.60036.89127.459
Ana Ortaklık Payları-52.086.71815.904-19.743.150-5.137.225
Hisse Başına Kazanç00-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.552.066704.409327.4909.563.470
Kıdem Tazminatı1.340.21763.283117.519645.403
Finansman Giderleri-98.063.369-44.411.623-24.098.898-53.034.463
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-163.739.868-124.297.187107.827.000-149.571.598
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-163.739.868-83.675.699107.827.000-149.571.598
Net YPP (Hedge Dahil)-163.739.868-160.297.187107.827.000-149.571.598

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UTPYA 40,0 A/D A/D 21,4 22,7 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
UTPYA 40,00 12,35 12,78 43,16 0,42
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi