SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.376 0,18
VIOP 1.422 1.414 0,55
USD/TRY 8,1057 8,1057 0,00
BIST BANKA 1.069 1.063 0,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.215 0,13
ALTIN 1.748,18 1.745,25 0,17
BRENT 63,95 63,96 -0,02

Utopya Turizm&Inş. Hisse Senedi | UTPYA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 18,67 46,5 27,83
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 78,4 78,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Utopya Turizm&Inş.
Kuruluş 01.01.1990
Faal Alanı
Telefon (0312)4964540
Faks (0312)4960219
Adres Çankaya Mah. Çankaya Cad. Çankaya Apt. N:28/5 Çankaya Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar52,044,1
Ödenmiş Sermaye25,025,0
Net Kâr-46,1-52,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 9,0
FD/Satışlar 9,1
Yabancı Oranı (%) 12,87
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,8 / 1,2
Piyasa Değeri 466,8 mnTL
Net Borç -5,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -9,98 -30,65 -56,48 -51,88
USD -9,65 -30,57 -59,52 -56,13
Göreceli -10,14 -28,53 -50,83 -48,45

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
UTPYAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
UTPYAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar319.176.294447.633.970403.993.840392.644.796
Nakit ve Nakit Benzerleri1.761.5535.420.5465.245.5943.995.009
Finansal Yatırımlar3.620.2155.275.9133.958.9616.089.131
Ticari Alacaklar790.7521.031.46996.1191.538.403
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.258.47522.859.54123.067.08218.681.431
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.490.3363.835.3504.719.1993.180.123
(Ara Toplam)18.921.33138.422.81937.086.95533.484.097
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar300.254.963409.211.151366.906.885359.160.699
Duran Varlıklar87.336.59472.174.26172.267.44470.456.501
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.136.4165.224.0053.541.4723.595.025
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar00014.876.811
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller450.253450.253464.946464.946
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları7.765000
Maddi Duran Varlıklar68.865.34951.509.91152.952.88451.484.206
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0113.281431.33135.513
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar14.876.81114.876.81114.876.8110
TOPLAM VARLIKLAR406.512.888519.808.231476.261.284463.101.297
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler349.262.058472.761.971409.810.142381.610.171
Finansal Borçlar007.9230
Diğer Finansal Yükümlülükler36.20612.07100
Ticari Borçlar1.256.9751.199.4861.712.5662.762.171
Diğer Borçlar26.39950750853.614
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)83.495126.8250432.057
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü089.641261.1880
Borç Karşılıkları0019.1590
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler745.885218.400495.742774.490
(Ara Toplam)2.148.9601.646.9302.497.0864.022.332
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler347.113.098471.115.041407.313.056377.587.839
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.920.9012.608.8703.059.5823.946.517
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)012.09214.93814.938
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.920.9012.596.7783.044.6443.931.579
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar52.329.92944.437.39063.391.56077.544.609
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.979.02344.078.87063.039.78277.254.620
Ödenmiş Sermaye25.000.00025.000.00025.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri12.174.427000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler340.768243.597243.597243.597
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-135.202.562-135.661.973-135.597.780-135.075.016
Dönem Net Kar/Zararı-46.131.843-52.064.073-34.073.600-19.706.259
Diğer Özsermaye Kalemleri195.798.233206.561.319207.467.565206.792.298
Azınlık Payları350.906358.520351.778289.989
TOPLAM KAYNAKLAR406.512.888519.808.231476.261.284463.101.297
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri50.659.51135.502.0514.020.6611.961.898
Satışların Maliyeti (-)-37.726.034-26.556.021-7.593.804-4.835.454
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)12.933.4778.946.030-3.573.143-2.873.556
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)12.933.4778.946.030-3.573.143-2.873.556
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.342.748-752.484-187.735-135.847
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.842.715-3.878.868-2.060.441-1.063.717
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.297.9593.078.10893.247629.760
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.891.617-1.495.973-381.020-144.407
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.154.3565.896.813-6.109.092-3.587.767
Net Faaliyet Kar/Zararı6.748.0144.314.678-5.821.319-4.073.120
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.154.3565.896.813-6.109.092-3.587.767
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler46.450.27841.068.41317.324.7759.302.881
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-96.835.065-98.063.369-44.411.623-24.098.898
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-43.230.431-51.098.143-33.195.940-18.383.784
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.886.382-965.930-861.756-1.322.475
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-701.203-642.206-552.8330
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-2.185.179-323.724-308.923-1.322.475
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-46.116.813-52.064.073-34.057.696-19.706.259
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-46.116.813-52.064.073-34.057.696-19.706.259
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları15.03022.645-34.073.60036.891
Ana Ortaklık Payları-46.131.843-52.086.71815.904-19.743.150
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri592.8382.552.066704.409327.490
Kıdem Tazminatı102.0001.340.21763.283117.519
Finansman Giderleri-96.835.065-98.063.369-44.411.623-24.098.898
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-150.911.147-163.739.868-124.297.187107.827.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-98.918.566-163.739.868-83.675.699107.827.000
Net YPP (Hedge Dahil)-150.911.147-163.739.868-160.297.187107.827.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UTPYA 18,7 A/D A/D 9,1 9,0 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
UTPYA 18,67 12,87 12,87 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi