SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.121 1.124 -0,32
VIOP 1.257 1.263 -0,43
USD/TRY 7,7780 7,6582 1,56
BIST BANKS 1.137 1.153 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.469 12.607 -1,09
GOLD 1.853,11 1.861,75 -0,46
BRENT 42,07 42,41 -0,80

Utopya Turizm&Inş. Hisse Senedi | UTPYA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,46 12 5,54
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 31,9 31,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Utopya Turizm&Inş.
Kuruluş 01.01.1990
Faal Alanı
Telefon (0312)4964540
Faks (0312)4960219
Adres Çankaya Mah. Çankaya Cad. Çankaya Apt. N:28/5 Çankaya Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar63,077,3
Ödenmiş Sermaye25,025,0
Net Kâr-34,1-19,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 16,9
PD/DD 4,4
FD/Satışlar 4,0
Yabancı Oranı (%) 15,30
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 0,8
Piyasa Değeri 278,0 mnTL
Net Borç -9,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,96 7,96 63,77 126,02
USD 4,45 7,68 59,23 77,65
Göreceli 2,54 6,79 60,10 130,05

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
UTPYA0,000,00000,000,00 0 A/D
UTPYA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar403.993.840392.644.796361.499.601110.670.049
Nakit ve Nakit Benzerleri5.245.5943.995.0093.143.3903.623.589
Finansal Yatırımlar3.958.9616.089.1313.704.2383.819.165
Ticari Alacaklar96.1191.538.403893.58136.237.632
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar23.067.08218.681.43118.357.52415.954.376
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0003.335.995
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.719.1993.180.123923.50047.699.292
(Ara Toplam)37.086.95533.484.09727.022.233110.670.049
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar366.906.885359.160.699334.477.3680
Duran Varlıklar72.267.44470.456.50173.045.291315.118.625
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.541.4723.595.0255.277.5585.277.558
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar014.876.81114.876.81114.876.811
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller464.946464.946464.946464.946
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0044.7670
Maddi Duran Varlıklar52.952.88451.484.20651.919.503293.894.093
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar431.33135.513054.017
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar14.876.8110461.706551.200
TOPLAM VARLIKLAR476.261.284463.101.297434.544.892425.788.674
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler409.810.142381.610.171334.827.154189.658.746
Finansal Borçlar7.9230053.509.766
Diğer Finansal Yükümlülükler0033.2560
Ticari Borçlar1.712.5662.762.1711.308.76114.479.453
Diğer Borçlar50853.61453.29127.020
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0432.057163.177114.754.005
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü261.188000
Borç Karşılıkları19.15900428.867
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler495.742774.490104.5796.459.635
(Ara Toplam)2.497.0864.022.3321.663.064189.658.746
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler407.313.056377.587.839333.164.0900
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.059.5823.946.5172.749.854123.822.865
Finansal Borçlar00099.676.408
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)14.93814.93814.13369.030
Uzun vadeli karşılıklar0002.469.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.044.6443.931.5792.735.72121.608.042
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar63.391.56077.544.60996.967.884112.307.063
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar63.039.78277.254.62096.632.009111.975.583
Ödenmiş Sermaye25.000.00025.000.00025.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0012.174.4270
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler243.597243.597243.596243.597
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-135.597.780-135.075.016-130.124.681-130.247.092
Dönem Net Kar/Zararı-34.073.600-19.706.259-5.137.2259.653.123
Diğer Özsermaye Kalemleri207.467.565206.792.298194.475.892207.325.955
Azınlık Payları351.778289.989335.875331.480
TOPLAM KAYNAKLAR476.261.284463.101.297434.544.892425.788.674
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.020.6611.961.89899.836.47389.065.731
Satışların Maliyeti (-)-7.593.804-4.835.454-70.769.012-58.876.437
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-3.573.143-2.873.55629.067.46130.189.294
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-3.573.143-2.873.55629.067.46130.189.294
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-187.735-135.847-1.709.745-1.310.124
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.060.441-1.063.717-8.815.748-7.114.698
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri93.247629.7604.775.4843.788.302
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-381.020-144.407-1.669.041-1.469.148
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-6.109.092-3.587.76721.648.41124.083.626
Net Faaliyet Kar/Zararı-5.821.319-4.073.12018.541.96821.764.472
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-6.109.092-3.587.76721.648.41124.083.626
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler17.324.7759.302.88125.733.75718.449.254
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-44.411.623-24.098.898-53.034.463-32.739.917
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-33.195.940-18.383.784-5.652.2959.792.963
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-861.756-1.322.475542.529-116.777
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-552.83300-381.909
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-308.923-1.322.475542.529265.132
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-34.057.696-19.706.259-5.109.7669.676.186
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-34.057.696-19.706.259-5.109.7669.676.186
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları15.90436.89127.45923.063
Ana Ortaklık Payları-34.073.600-19.743.150-5.137.2259.653.123
Hisse Başına Kazanç-1-100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri704.409327.4909.563.4708.515.980
Kıdem Tazminatı63.283117.519645.4031.109.371
Finansman Giderleri-44.411.623-24.098.898-53.034.463-32.739.917
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-124.297.187107.827.000-149.571.598-143.146.052
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-83.675.699107.827.000-149.571.598-181.745.579
Net YPP (Hedge Dahil)-160.297.187107.827.000-149.571.598-143.146.051

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UTPYA 11,1 A/D 16,9 4,0 4,4 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
UTPYA 11,12 17,40 15,30 -210,83 -2,18
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi