SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.382 1.401 -1,40
VIOP 1.476 1.498 -1,52
USD/TRY 8,8433 8,7619 0,93
BIST BANKS 1.201 1.240 -3,13
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
GOLD 1.751,33 1.742,90 0,48
BRENT 77,18 77,23 -0,06

Tac Tarım Ürünleri Hisse Senedi | TACTR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 23 35,08 12,08
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 3,8 3,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tac Tarım Ürünleri
Kuruluş 30.12.2011
Faal Alanı Süt sığırcılığı, fason tavuk yetiştiriciliği, sulu tarım
Telefon (0212)5726645
Faks (0212)5716297
Adres Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 2293.Sokak No: 2A/10 K:2 D:19 Esenyurt-İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar10,97,2
Ödenmiş Sermaye7,17,1
Net Kâr-0,2-0,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 16,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 180,5 mnTL
Net Borç 7,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,16 -6,59 6,34 142,17
USD -1,39 -8,85 3,39 107,53
Göreceli -0,73 -5,48 11,23 155,18

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TACTRAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TACTRAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.179.961303.8342.352.6892.886.064
Nakit ve Nakit Benzerleri13.93012.26312.1504.576
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.586.121002.356.988
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar239.506233.6392.288.8752.846
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.315.00000446.549
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar25.40457.93251.66475.105
(Ara Toplam)4.179.961303.8342.352.6892.886.064
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar21.094.92121.611.23521.926.84821.853.952
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.37911.37911.3799.343
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar20.519.78520.869.07421.212.95721.426.261
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı468.757635.782607.512323.348
Diğer Duran Varlıklar95.00095.00095.00095.000
TOPLAM VARLIKLAR25.274.88221.915.06924.279.53724.740.016
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.460.44511.492.87412.114.31610.483.610
Finansal Borçlar5.901.5486.321.6485.119.2862.892.568
Diğer Finansal Yükümlülükler067.90867.90867.908
Ticari Borçlar2.048.0552.540.8312.576.4402.151.985
Diğer Borçlar2.601.2531.739.1443.481.8514.512.246
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11.55523.53337.2011.539
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları158.915158.915158.915118.855
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler739.119640.895672.715738.509
(Ara Toplam)11.460.44511.492.87412.114.31610.483.610
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.902.4753.264.6994.880.5384.927.452
Finansal Borçlar1.654.9352.025.7973.514.4043.547.228
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar36.17936.17936.1790
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.38837258.82718.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.208.9731.202.3511.271.1281.362.201
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar10.911.9627.157.4967.284.6839.328.954
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.911.9627.157.4967.284.6839.328.954
Ödenmiş Sermaye7.080.0007.080.0007.080.0007.080.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.805.000000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-15.344.351-15.344.351-13.402.390-13.402.390
Dönem Net Kar/Zararı-230.532-178.528-1.941.96190.226
Diğer Özsermaye Kalemleri15.601.84515.600.37515.549.03415.561.118
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR25.274.88221.915.06924.279.53724.740.016
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.786.30001.017.57254.113
Satışların Maliyeti (-)-3.202.1720-1.027.897-680.408
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-415.8720-10.325-626.295
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-415.8720-10.325-626.295
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-310.408-122.235-780.041-536.875
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.343.003472.731889.7821.736.593
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-484.227-353.811-1.854.688-145.259
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)132.496-3.315-1.755.272428.164
Net Faaliyet Kar/Zararı-726.280-122.235-790.366-1.163.170
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı132.496-3.315-1.755.272428.164
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-301.323-285.095-605.759-384.793
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-168.827-288.410-2.361.03143.371
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-61.705109.882419.07046.855
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-61.705109.882419.07046.855
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-230.532-178.528-1.941.96190.226
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-230.532-178.528-1.941.96190.226
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-230.532-178.528-1.941.96190.226
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri693.172343.883854.915641.611
Kıdem Tazminatı3.8043.76392435.749
Finansman Giderleri-301.323-285.095-605.759-384.793
Yurtiçi Satışlar4.555.10001.020.7450
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TACTR 25,5 A/D A/D A/D 16,5 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi