SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.387 2.394 -0,26
VIOP 2.648 2.655 -0,25
USD/TRY 15,9740 15,8419 0,83
BIST BANKA 2.029 2.012 0,85
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.882 14.008 -0,90
ALTIN 1.844,23 1.842,03 0,12
BRENT 112,47 112,04 0,38

Rhea Girişim Ser. Y.O. Hisse Senedi | RHEAG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,46 2,11 0,65
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 7,4 7,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Rhea Girişim Ser. Y.O.
Kuruluş 18.04.1996
Faal Alanı SPK’nun risk sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere kurulmuş olup, faaliyet esasları, yönetim ilkeleri ve tasfiyelerine dair hususlarda yukarıda tanımlanan tebliğ ile belirlenmiş olan mevzuat hükümlerine tabidir.
Telefon (0212)3862600
Faks (0212)3862635
Adres Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No:5 Kat:10 PK 34398 Sarıyer/ İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar22,021,9
Ödenmiş Sermaye41,541,5
Net Kâr0,1-3,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 83,9 mnTL
Net Borç -6,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 94,6

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,42 23,93 22,42 10,38
USD -3,21 19,04 12,36 -7,62
Göreceli -2,37 27,06 27,57 -14,33

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RHEAG27.03.20027,330,550055,0055,00 495.000 A/D
RHEAG27.03.20027,330,550055,0055,00495.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar26.446.11825.604.24418.787.28818.193.409
Nakit ve Nakit Benzerleri22.946.35222.254.93416.200.85015.626.438
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.762.4832.571.2532.499.0862.501.292
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar737.283778.05787.35265.679
(Ara Toplam)26.446.11825.604.24418.787.28818.193.409
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar15.751.54415.648.20015.072.58915.052.283
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar15.12913.4619.3279.189
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar2.113.2452.005.1151.431.1381.408.788
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar10.57912.75914.93917.120
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.64116.91517.23617.236
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar13.599.95013.599.95013.599.94913.599.950
TOPLAM VARLIKLAR42.197.66241.252.44433.859.87733.245.692
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler20.117.80319.244.48313.940.51013.272.017
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler16.498.90014.619.5149.962.2239.806.649
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar573.5261.353.906786.211317.389
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.946.6953.068.8533.117.7793.117.779
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler98.682202.21074.29730.200
(Ara Toplam)20.117.80319.244.48313.940.51013.272.017
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler103.44886.52196.29961.442
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar103.44886.52196.29961.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar21.976.41121.921.44019.823.06819.912.233
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.976.41121.921.44019.823.06819.912.233
Ödenmiş Sermaye41.550.00041.550.00041.550.00041.550.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler616.645449.029449.029449.029
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-54.923.613-51.765.573-51.765.573-51.765.573
Dönem Net Kar/Zararı54.971-2.990.424-5.088.796-4.999.631
Diğer Özsermaye Kalemleri34.678.40834.678.40834.678.40834.678.408
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR42.197.66241.252.44433.859.87733.245.692
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-524.492-2.395.817-1.769.049-1.250.786
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.993.1552.909.8521.191.964544.305
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.478.899-12.799.838-6.638.463-5.452.019
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.010.236-12.285.803-7.215.548-6.158.500
Net Faaliyet Kar/Zararı-524.492-2.395.817-1.769.049-1.250.786
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0675.793675.793675.793
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0-56.595-40.582-62.912
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.010.236-11.666.605-6.580.337-5.545.619
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.452.51112.715.3104.699.7193.988.010
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-387.304-4.039.129-3.208.178-3.442.022
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0675.793675.793675.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)54.971-2.990.424-5.088.796-4.999.631
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI54.971-2.990.424-5.088.796-4.999.631
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)54.971-2.990.424-5.088.796-4.999.631
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları54.971-2.990.424-5.088.796-4.999.631
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.4543.8437.3195.138
Kıdem Tazminatı35.02588.59052.51718.248
Finansman Giderleri-387.304-4.039.129-3.208.178-3.442.022
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu6.331.3677.540.7467.594.5596.421.773
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu22.830.26822.160.2606.334.9995.643.258
Net YPP (Hedge Dahil)6.331.3677.540.7467.594.5596.421.773
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-1.284.911-14.777.963-11.790.535-12.985.445
Düzeltme Öncesi Kar54.971-2.990.424-5.088.796-4.999.631
Düzeltmeler:-22.9585.876.8288.480.0607.463.122
Amortisman & İtfa Payları6.4543.8437.3195.138
Karşılıklardaki Değişim35.6863.035.5514.587.6004.552.743
Diğer Gelir/ Gider-65.0982.837.4343.885.1412.905.241
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)32.0132.886.4043.391.2642.463.491
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-1.292.543-17.670.441-15.190.812-15.464.836
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-1.260.530-14.784.037-11.799.548-13.001.345
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-24.3816.0749.01315.900
Sabit Sermaye Yatırımları0-19.204-16.461-16.461
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit0-19.204-16.461-16.461
Serbest Nakit Akım-1.284.911-14.797.167-11.806.996-13.001.906
Finansal Borçlardaki Değişim1.879.386000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit96.9438.587.591-350.096263.571
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit1.976.3298.587.591-350.096263.571
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış691.418-6.209.576-12.157.092-12.738.335
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim691.418-6.209.576-12.157.092-12.738.335
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler22.254.93428.357.44928.357.44928.357.449
Dönem Sonu Nakit22.946.35222.147.87316.200.35715.619.114

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RHEAG 2,0 A/D A/D A/D 3,8 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
RHEAG 2,02 0,01 0,01 -0,01 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi