SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.776 1.819 -2,35
VIOP 1.914 1.972 -2,93
USD/TRY 12,3690 11,9998 3,08
BIST BANKA 1.548 1.603 -3,40
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.257 15.918 -4,15
ALTIN 1.792,65 1.788,71 0,22
BRENT 72,91 82,22 -11,32

Rhea Girişim Ser. Y.O. Hisse Senedi | RHEAG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,84 2,35 0,51
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 7,9 7,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Rhea Girişim Ser. Y.O.
Kuruluş 18.04.1996
Faal Alanı SPK’nun risk sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere kurulmuş olup, faaliyet esasları, yönetim ilkeleri ve tasfiyelerine dair hususlarda yukarıda tanımlanan tebliğ ile belirlenmiş olan mevzuat hükümlerine tabidir.
Telefon (0212)3862600
Faks (0212)3862635
Adres Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No:5 Kat:10 PK 34398 Sarıyer/ İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar19,819,9
Ödenmiş Sermaye41,541,5
Net Kâr-5,1-5,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 4,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,3
Piyasa Değeri 83,1 mnTL
Net Borç -6,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,99 -5,21 -0,99 -46,24
USD -1,65 -13,43 -22,51 -66,99
Göreceli 1,39 -7,30 -15,89 -55,31

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RHEAG27.03.20027,330,550055,0055,00 495.000 A/D
RHEAG27.03.20027,330,550055,0055,00495.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar18.787.28818.193.40933.811.50132.386.875
Nakit ve Nakit Benzerleri16.200.85015.626.43829.631.47228.357.449
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.499.0862.501.2924.084.5213.966.509
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar87.35265.67995.50862.917
(Ara Toplam)18.787.28818.193.40933.811.50132.386.875
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar15.072.58915.052.2831.364.7831.218.791
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.3279.1898.8107.824
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.431.1381.408.7881.335.2821.187.935
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar14.93917.12019.29921.479
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.23617.2361.3921.553
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar13.599.94913.599.95000
TOPLAM VARLIKLAR33.859.87733.245.69235.176.28433.605.666
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler13.940.51013.272.0179.660.0178.651.395
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler9.962.2239.806.6499.379.4648.269.279
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar786.211317.38998.575242.578
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları3.117.7793.117.779165.000121.441
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler74.29730.20016.97818.097
(Ara Toplam)13.940.51013.272.0179.660.0178.651.395
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler96.29961.44247.59042.407
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar96.29961.44247.59042.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar19.823.06819.912.23325.468.67724.911.864
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.823.06819.912.23325.468.67724.911.864
Ödenmiş Sermaye41.550.00041.550.00041.550.00041.550.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler449.029449.029449.029449.029
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-51.765.573-51.765.573-51.765.573-50.883.326
Dönem Net Kar/Zararı-5.088.796-4.999.631556.813-882.247
Diğer Özsermaye Kalemleri34.678.40834.678.40834.678.40834.678.408
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR33.859.87733.245.69235.176.28433.605.666
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.769.049-1.250.786-489.060-3.326.310
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.191.964544.305255.4213.177.436
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.638.463-5.452.019-481.173-2.208.803
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-7.215.548-6.158.500-714.812-2.357.677
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.769.049-1.250.786-489.060-3.326.310
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler675.793675.793321.433109.554
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-2.537
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-40.582-62.912-12.139-1.270.873
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-6.580.337-5.545.619-405.518-3.521.533
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.699.7193.988.0102.187.8986.315.684
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.208.178-3.442.022-1.225.567-3.676.398
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler675.793675.793321.433107.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.088.796-4.999.631556.813-882.247
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-5.088.796-4.999.631556.813-882.247
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-5.088.796-4.999.631556.813-882.247
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-5.088.796-4.999.631556.813-882.247
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.3195.1382.3429.095
Kıdem Tazminatı52.51718.2484.89741.851
Finansman Giderleri-3.208.178-3.442.022-1.225.567-3.676.398
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu7.594.5596.421.77312.225.26211.437.466
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.334.9995.643.25811.480.65910.780.998
Net YPP (Hedge Dahil)7.594.5596.421.77312.225.26211.437.466
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-11.790.535-12.985.4451.126.904-2.910.550
Düzeltme Öncesi Kar-5.088.796-4.999.631556.813-882.247
Düzeltmeler:8.480.0607.463.1221.342.396272.178
Amortisman & İtfa Payları7.3195.1382.3429.095
Karşılıklardaki Değişim4.587.6004.552.74348.74242.313
Diğer Gelir/ Gider3.885.1412.905.2411.291.312220.770
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)3.391.2642.463.4911.899.209-610.069
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-15.190.812-15.464.836-755.358-2.317.645
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-11.799.548-13.001.3451.143.851-2.927.714
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit9.01315.900-16.94717.164
Sabit Sermaye Yatırımları-16.461-16.461018.703
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit00127.42223.408.653
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-16.461-16.461127.42223.427.356
Serbest Nakit Akım-11.806.996-13.001.9061.254.32620.516.806
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-350.096263.57102.431.627
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-350.096263.57102.431.627
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-12.157.092-12.738.3351.254.32622.948.433
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-12.157.092-12.738.3351.254.32622.948.433
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler28.357.44928.357.44928.357.4495.392.143
Dönem Sonu Nakit16.200.35715.619.11429.611.77528.340.576

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RHEAG 2,0 A/D A/D A/D 4,2 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi