SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.112 1.112 0,00
VIOP 1.240 1.240 0,00
USD/TRY 7,5652 7,5555 0,13
BIST BANKS 1.098 1.098 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.116 13.208 -0,70
GOLD 1.953,09 1.950,56 0,13
BRENT 43,23 43,15 0,19

Rhea Girişim Ser. Y.O. Hisse Senedi | RHEAG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,09 2,83 0,74
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,0 146,1 140,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Rhea Girişim Ser. Y.O.
Kuruluş 18.04.1996
Faal Alanı SPK’nun risk sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere kurulmuş olup, faaliyet esasları, yönetim ilkeleri ve tasfiyelerine dair hususlarda yukarıda tanımlanan tebliğ ile belirlenmiş olan mevzuat hükümlerine tabidir.
Telefon (0212)3862600
Faks (0212)3862635
Adres Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No:5 Kat:10 PK 34398 Sarıyer/ İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar23,926,6
Ödenmiş Sermaye41,541,5
Net Kâr-1,90,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 4,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,11
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,6 / 2,3
Piyasa Değeri 106,8 mnTL
Net Borç -19,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,53 4,90 4,05 115,97
USD -1,80 3,51 1,43 70,20
Göreceli -1,65 4,03 5,24 122,24

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RHEAG27.03.20027,330,550055,0055,00 495.000 A/D
RHEAG27.03.20027,330,550055,0055,00495.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar30.802.36533.695.42931.853.00330.993.759
Nakit ve Nakit Benzerleri26.743.1334.813.3485.392.143900.416
Finansal Yatırımlar0004.475.341
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.028.49828.780.38126.362.66925.528.780
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar30.734101.70098.19189.222
(Ara Toplam)30.802.36533.695.42931.853.00330.993.759
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.112.9161.082.4521.016.8441.072.971
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.085.2011.054.432986.6441.040.367
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar25.84028.02030.20032.604
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.875000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR31.915.28134.777.88132.869.84732.066.730
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.990.2908.171.9767.050.8558.038.658
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler7.707.9287.340.4556.691.7967.356.830
Ticari Borçlar0045.000172.616
Diğer Borçlar148.342697.706179.535324.837
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları121.441121.441121.441121.441
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.57912.37413.08362.934
(Ara Toplam)7.990.2908.171.9767.050.8558.038.658
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler35.49929.49924.8817.254
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar35.49929.49924.8817.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar23.889.49226.576.40625.794.11124.020.818
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.889.49226.576.40625.794.11124.020.818
Ödenmiş Sermaye41.550.00041.550.00041.550.00041.550.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler378.467378.467378.467378.467
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-50.812.764-50.812.764-51.320.618-51.320.618
Dönem Net Kar/Zararı-1.904.619782.295507.854-1.379.231
Diğer Özsermaye Kalemleri34.678.40834.678.40834.678.40834.792.200
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR31.915.28134.777.88132.869.84732.066.730
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.006.413-969.343-2.378.633-1.739.674
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.227.2382.176.2503.213.2942.354.118
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.667.951-108.956-2.912.112-2.489.580
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-447.1261.097.951-2.077.451-1.875.136
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.006.413-969.343-2.378.633-1.739.674
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler103.27574.8372.639.5761.046.410
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-2160
Diğer Gelir ve Giderler002.4140
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-1.353.109-9.826-37.299-27.198
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.696.9601.162.962527.024-855.924
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler808.473267.9921.010.0810
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.016.132-648.659-1.029.251-523.307
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler103.27574.8372.641.7741.046.410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.904.619782.295507.854-1.379.231
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.904.619782.295507.854-1.379.231
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.904.619782.295507.854-1.379.231
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.904.619782.295507.854-1.379.231
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.4142.1808.3276.035
Kıdem Tazminatı10.3884.50322.5954.983
Finansman Giderleri-1.016.132-648.659-1.029.251-523.307
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu19.585.46619.189.28517.636.76615.157.165
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu17.870.877-5.129.622-4.149.306-6.631.166
Net YPP (Hedge Dahil)19.585.46619.189.28517.636.76615.157.165

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RHEAG 2,6 A/D A/D A/D 4,5 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
RHEAG 2,57 1,32 1,11 -21,29 -0,21
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi