SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.402 1.402 0,00
VIOP 1.512 1.512 0,00
USD/TRY 8,6618 8,6400 0,25
BIST BANKA 1.210 1.210 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.456 15.636 -1,15
ALTIN 1.776,68 1.778,97 -0,13
BRENT 75,17 75,19 -0,03

Rhea Girişim Ser. Y.O. Hisse Senedi | RHEAG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,04 3,18 1,14
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 3,6 3,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Rhea Girişim Ser. Y.O.
Kuruluş 18.04.1996
Faal Alanı SPK’nun risk sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere kurulmuş olup, faaliyet esasları, yönetim ilkeleri ve tasfiyelerine dair hususlarda yukarıda tanımlanan tebliğ ile belirlenmiş olan mevzuat hükümlerine tabidir.
Telefon (0212)3862600
Faks (0212)3862635
Adres Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No:5 Kat:10 PK 34398 Sarıyer/ İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar25,524,9
Ödenmiş Sermaye41,541,5
Net Kâr0,6-0,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 1,4
Piyasa Değeri 85,2 mnTL
Net Borç -20,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,49 -6,39 -11,26 -44,89
USD 0,78 -7,36 -13,63 -52,55
Göreceli 0,04 -4,46 -8,11 -41,97

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RHEAG27.03.20027,330,550055,0055,00 495.000 A/D
RHEAG27.03.20027,330,550055,0055,00495.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar33.811.50132.386.87534.127.85430.802.365
Nakit ve Nakit Benzerleri29.631.47228.357.44930.106.35226.743.133
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.084.5213.966.5093.997.1754.028.498
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar95.50862.91724.32730.734
(Ara Toplam)33.811.50132.386.87534.127.85430.802.365
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.364.7831.218.7911.371.2781.112.916
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.8107.82400
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.335.2821.187.9351.345.9041.085.201
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar19.29921.47923.66025.840
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.3921.5531.7141.875
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR35.176.28433.605.66635.499.13231.915.281
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler9.660.0178.651.3959.258.5147.990.290
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler9.379.4648.269.2798.795.9237.707.928
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar98.575242.578248.638148.342
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları165.000121.441121.441121.441
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.97818.09792.51212.579
(Ara Toplam)9.660.0178.651.3959.258.5147.990.290
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler47.59042.40741.12235.499
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar47.59042.40741.12235.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar25.468.67724.911.86426.199.49623.889.492
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.468.67724.911.86426.199.49623.889.492
Ödenmiş Sermaye41.550.00041.550.00041.550.00041.550.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler449.029449.029378.467378.467
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-51.765.573-50.883.326-50.812.764-50.812.764
Dönem Net Kar/Zararı556.813-882.247405.385-1.904.619
Diğer Özsermaye Kalemleri34.678.40834.678.40834.678.40834.678.408
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR35.176.28433.605.66635.499.13231.915.281
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-489.060-3.326.310-2.710.088-2.006.413
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri255.4213.177.4363.520.9903.227.238
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-481.173-2.208.803-2.269.508-1.667.951
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-714.812-2.357.677-1.458.606-447.126
Net Faaliyet Kar/Zararı-489.060-3.326.310-2.710.088-2.006.413
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler321.433109.554109.554103.275
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-2.53700
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-12.139-1.270.873-1.092.407-1.353.109
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-405.518-3.521.533-2.441.459-1.696.960
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.187.8986.315.6844.950.971808.473
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.225.567-3.676.398-2.104.127-1.016.132
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler321.433107.017109.554103.275
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)556.813-882.247405.385-1.904.619
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI556.813-882.247405.385-1.904.619
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)556.813-882.247405.385-1.904.619
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları556.813-882.247405.385-1.904.619
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.3429.0956.7544.414
Kıdem Tazminatı4.89741.85140.68210.388
Finansman Giderleri-1.225.567-3.676.398-2.104.127-1.016.132
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu12.225.26211.437.46619.917.59419.585.466
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu11.480.65910.780.99818.171.11717.870.877
Net YPP (Hedge Dahil)12.225.26211.437.46619.917.59419.585.466

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RHEAG 2,1 A/D A/D A/D 3,3 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi