SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.419 -1,40
VIOP 1.499 1.520 -1,37
USD/TRY 8,6602 8,6468 0,15
BIST BANKS 1.260 1.278 -1,40
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.490 15.652 -1,03
GOLD 1.760,12 1.755,04 0,29
BRENT 73,93 75,34 -1,87

Özbal Çelik Boru Hisse Senedi | OZBAL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 12,18 15,65 3,47
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,8 189,0 181,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Özbal Çelik Boru
Kuruluş 10.07.1995
Faal Alanı Spiral Kaynaklı Çelik Boru Üretimi
Telefon (0216)4659697
Faks (0216)4659783
Adres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23 Akdeniz/MERSİN

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar78,674,9
Ödenmiş Sermaye43,943,9
Net Kâr5,24,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 8,0
FD/Satışlar 5,8
Yabancı Oranı (%) 0,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,5 / 3,6
Piyasa Değeri 630,3 mnTL
Net Borç 39,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,11 -8,31 9,13 119,08
USD -3,48 -10,02 7,86 89,71
Göreceli -2,21 -7,06 11,45 127,92

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OZBALAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
OZBALAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar120.157.496103.447.48793.554.67489.781.752
Nakit ve Nakit Benzerleri515.940501.5715.238.2185.508.518
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar80.169.26960.296.77657.828.76753.975.087
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar17.94317.94300
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar39.063.08840.156.10729.125.04929.050.140
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar391.2562.475.0901.362.6401.248.007
(Ara Toplam)120.157.496103.447.48793.554.67489.781.752
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar135.789.183130.972.514115.519.209123.388.116
Ticari Alacaklar14.782.90114.114.63312.411.57212.454.402
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.3775.3771.9641.710
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar150.626144.065127.013135.102
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller32.771.11731.343.60227.633.64329.394.333
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları182.213208.950235.688213.929
Maddi Duran Varlıklar87.650.18784.897.81574.863.07380.892.910
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar245.722257.024246.002273.639
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar1.0401.04825422.091
TOPLAM VARLIKLAR255.946.679234.420.001209.073.883213.169.868
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler156.364.031128.649.742117.048.791105.962.481
Finansal Borçlar31.203.49226.612.55422.695.68921.543.095
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar40.085.48134.899.15134.521.57436.274.489
Diğer Borçlar80.922.89663.757.08356.876.01445.702.314
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)298.525297.548269.496274.175
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.410.8161.924.0142.035.7221.230.537
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.442.8211.159.392650.296937.871
(Ara Toplam)156.364.031128.649.742117.048.791105.962.481
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler20.993.81630.865.68830.415.03735.580.478
Finansal Borçlar8.433.10516.990.78819.895.32723.982.805
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar3.112.3602.976.7852.624.4402.791.585
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.366.1301.205.377969.163925.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8.082.2219.692.7386.926.1077.880.458
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar78.588.83274.904.57161.610.05571.626.909
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar78.588.83274.904.57161.610.05571.626.909
Ödenmiş Sermaye43.920.00043.920.00043.920.00043.920.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri13.886.02513.886.02500
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları016.501.95800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.366.3423.366.3423.366.3423.366.342
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-33.673.652-33.673.652-50.425.148-50.425.148
Dönem Net Kar/Zararı5.157.6924.401.01316.751.50221.067.734
Diğer Özsermaye Kalemleri45.932.42526.502.88547.997.35953.697.981
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR255.946.679234.420.001209.073.883213.169.868
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri65.537.83818.451.423112.573.49689.037.467
Satışların Maliyeti (-)-60.554.254-18.232.410-96.194.689-76.181.396
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.983.584219.01316.378.80712.856.071
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.983.584219.01316.378.80712.856.071
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-323.625-183.978-778.808-688.277
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.878.970-1.202.059-4.567.925-3.428.049
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)00-35.840.7800
Diğer Faaliyet Gelirleri18.688.34115.107.04935.983.16929.011.570
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-13.412.618-7.457.1640-24.187.277
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.056.7126.482.86111.174.46313.564.038
Net Faaliyet Kar/Zararı1.780.989-1.167.024-24.808.7068.739.745
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13.4036.44812.535.71312.009.413
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-385-813
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.070.1156.489.30923.709.79125.572.638
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.084.4572.938.4855.928.0977.272.490
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.153.126-3.424.973-10.241.518-8.889.473
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler13.4036.44812.535.32812.008.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.001.4466.002.82119.396.37023.955.655
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)156.246-1.601.808-2.644.868-2.887.921
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)156.246-1.601.808-2.644.868-2.887.921
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.157.6924.401.01316.751.50221.067.734
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.157.6924.401.01316.751.50221.067.734
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.157.6924.401.01316.751.50221.067.734
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.451.2741.149.1734.871.5433.524.222
Kıdem Tazminatı0509.09635.5940
Finansman Giderleri-6.153.126-3.424.973-10.241.518-8.889.473
Yurtiçi Satışlar63.936.75717.812.673110.240.48487.248.820
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-127.008.838-110.599.440-99.589.142-86.313.891
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-127.008.838-110.599.440-89.209.687-86.313.891
Net YPP (Hedge Dahil)-127.008.838-110.599.440-99.589.142-86.313.891

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OZBAL 14,4 A/D A/D 5,8 8,0 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
OZBAL 14,35 0,14 0,27 13,54 0,15
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi