SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.519 1.509 0,67
VIOP 1.635 1.626 0,60
USD/TRY 9,4834 9,5357 -0,55
BIST BANKS 1.323 1.286 2,89
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.706 15.757 -0,33
GOLD 1.796,65 1.792,72 0,22
BRENT 83,49 85,65 -2,52

Margün Enerji Hisse Senedi | MAREN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,3 10,05 1,75
Hacim Hareketi (Milyon TL) 61,1 1.361,9 1.300,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Margün Enerji
Kuruluş 25.11.2014
Faal Alanı Elektrik üretim dağıtım
Telefon (312)4671833
Faks (312)4676186
Adres Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak ATM Plaza B Blok No: 1/68-69 Çukurambar-Ankara/TURKEY

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.497,2467,0
Ödenmiş Sermaye310,040,0
Net Kâr679,277,0

Cari Değerler

F/K 4,5
FD/FAVÖK 38,3
PD/DD 2,3
FD/Satışlar 28,2
Yabancı Oranı (%) 6,07
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 43,4 / 43,4
Piyasa Değeri 3.448,1 mnTL
Net Borç 786,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,48 1,33 - -
USD 0,16 -0,48 - -
Göreceli -0,19 -4,43 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MARENAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MARENAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar118.964.426137.405.742023.129.662
Nakit ve Nakit Benzerleri24.149.77897.556.019017.130.879
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar25.422.3327.158.20004.463.376
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar230.9882.257.6320551.130
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.008.4951.893.33200
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar68.152.83328.540.5590984.277
(Ara Toplam)118.964.426137.405.742023.129.662
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.376.390.233968.916.3260472.346.185
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar06.1420226.282
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar050.000050.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller01.600.00001.425.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar2.376.238.013967.102.0170470.460.205
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar152.220158.1670178.865
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0005.833
TOPLAM VARLIKLAR2.495.354.6591.106.322.0680495.475.847
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler343.215.347194.014.1330120.565.681
Finansal Borçlar159.756.36581.087.560032.861.933
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.985.831102.004.459075.452.933
Diğer Borçlar163.762.5661.601.551011.685.042
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü020.90200
Borç Karşılıkları76.833000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.633.7529.299.6610565.773
(Ara Toplam)343.215.347194.014.1330120.565.681
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler654.945.240445.304.2790192.719.987
Finansal Borçlar650.367.139309.723.9310141.965.670
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar21.0457.02200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.557.056135.573.326050.754.317
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.497.194.072467.003.6560182.190.179
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.497.194.072467.003.6560182.190.179
Ödenmiş Sermaye310.000.00040.000.000018.100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-239.968.91273.406.89007.825.410
Dönem Net Kar/Zararı679.240.89177.038.667065.581.480
Diğer Özsermaye Kalemleri747.922.093276.558.099090.683.289
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.495.354.6591.106.322.0680495.475.847
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri95.172.97589.178.46034.295.74723.761.946
Satışların Maliyeti (-)-35.049.486-23.442.299-6.934.837-20.771.745
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)60.123.48965.736.16127.360.9102.990.201
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)60.123.48965.736.16127.360.9102.990.201
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)00-24.4850
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.808.917-1.721.373-831.249-652.334
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri62.953.465933.527480.25066.643
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-14.890.740-4.660.085-3.577.279-253.252
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)105.377.29760.288.23023.408.1472.151.258
Net Faaliyet Kar/Zararı57.314.57264.014.78826.505.1762.337.867
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler653.519.79085.587.63310.993.96680.835.790
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı758.897.087145.875.86334.402.11382.987.048
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler21.973.25411.606.003898.027632.950
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-119.455.248-88.416.604-38.900.644-22.532.472
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler653.519.79085.587.63310.993.96680.835.790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)661.415.09369.065.262-3.600.50461.087.526
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)17.825.7987.973.405669.6704.493.954
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-20.90200
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)17.825.7987.994.307669.6704.493.954
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI679.240.89177.038.667-2.930.83465.581.480
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)679.240.89177.038.667-2.930.83465.581.480
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları679.240.89177.038.667-2.930.83465.581.480
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri9.970.01511.640.2455.820.1236.146.598
Kıdem Tazminatı2.7367.90100
Finansman Giderleri-119.455.248-88.416.604-38.900.644-22.532.472
Yurtiçi Satışlar95.171.62089.161.98534.285.11223.761.946
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-807.296.360-269.326.3730-144.990.286
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-807.296.360-269.326.3730-144.990.286
Net YPP (Hedge Dahil)-770.367.339-269.326.3730-144.990.286
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-602.325.912-217.930.899-143.164.177-109.841.893
Düzeltme Öncesi Kar679.240.89177.038.667-2.930.83465.581.480
Düzeltmeler:-1.147.074.302-300.853.892-53.435.033-223.662.437
Amortisman & İtfa Payları9.970.01511.640.2455.820.1236.146.598
Karşılıklardaki Değişim222.3499.13000
Diğer Gelir/ Gider-1.157.266.666-312.503.267-59.255.156-229.809.035
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-467.833.411-223.815.225-56.365.867-158.080.957
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-134.492.5015.884.326-86.798.31048.239.064
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-602.325.912-217.930.899-143.164.177-109.841.893
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-67.358.676-6.588.352-35.099.825-18.173.788
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit50.000059.1150
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-67.308.676-6.588.352-35.040.710-18.173.788
Serbest Nakit Akım-669.634.588-224.519.251-178.204.887-128.015.681
Finansal Borçlardaki Değişim459.282.465231.138.47885.443.123109.094.409
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı021.900.00000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit136.945.88251.905.91382.593.99535.961.171
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit596.228.347304.944.391168.037.118145.055.580
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-73.406.24180.425.140-10.167.76917.039.899
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-73.406.24180.425.140-10.167.76917.039.899
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler97.556.01917.130.87917.130.87990.980
Dönem Sonu Nakit24.149.77897.556.0196.963.11017.130.879

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAREN 8,4 4,5 38,3 28,2 2,3 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAREN 8,41 6,06 6,07 0,43 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi