SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.124 1.120 0,41
VIOP 1.263 1.257 0,47
USD/TRY 7,6582 7,6254 0,43
BIST BANKA 1.153 1.142 0,93
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.469 12.607 -1,09
ALTIN 1.861,75 1.867,86 -0,33
BRENT 41,83 41,94 -0,26

Egeli Co Yatırım Holding Hisse Senedi | EGCYH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,63 0,9 0,27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 2,7 2,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Egeli Co Yatırım Holding
Kuruluş 01.02.1998
Faal Alanı Sermaye Piyasası araçlarını satın almak, bu araçlardan portföy oluşturmak, bu portföyü işletmek ve profesyonel portföy yönetimi sunmak.
Telefon (0212)3430626
Faks (0212)3430627
Adres Abdi İpekçi Cad.Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 34367 Harbiye,Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2,41,2
Ödenmiş Sermaye40,040,0
Net Kâr1,30,6

Cari Değerler

F/K 24,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 13,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 32,8 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,33 10,81 20,59 310,00
USD 10,92 10,52 17,25 222,25
Göreceli 8,88 9,60 17,89 317,30
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EGCYH14.05.20135,850,05035,034,27 2.011.640 125
EGCYH28.05.20085,770,05775,775,77 346.315 22
EGCYH26.04.20073,290,08358,358,35 313.118 A/D
EGCYH14.05.20135,850,05035,034,272.011.640125
EGCYH28.05.20085,770,05775,775,77346.31522
EGCYH26.04.20073,290,08358,358,35313.118A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar424.549372.326412.624456.171
Nakit ve Nakit Benzerleri8298298282.991
Finansal Yatırımlar26262626
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar420.627370.395409.265450.049
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.0671.0762.5053.105
(Ara Toplam)424.549372.326412.624456.171
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar6.048.7024.672.4023.699.0113.322.965
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar5.294.7293.896.1212.897.1162.497.514
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar22.27051.51380.756110.033
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar731.703724.768721.139715.418
TOPLAM VARLIKLAR6.473.2515.044.7284.111.6353.779.136
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.027.9583.876.3113.547.9013.395.432
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar242.716201.265187.280206.954
Diğer Borçlar340.430190.552159.575102.972
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.397.7342.397.7342.397.7342.397.734
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları27.04727.04777.10783.683
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.020.0311.059.713726.205604.089
(Ara Toplam)4.027.9583.876.3113.547.9013.395.432
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler00027.715
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar00027.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar2.445.2931.168.417563.734355.989
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.445.2931.168.417563.734355.989
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.00040.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00297.610297.610
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.594.7112.594.7112.594.7112.594.711
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-41.975.784-42.600.058-42.600.058-42.600.058
Dönem Net Kar/Zararı1.276.876624.27419.591-182.378
Diğer Özsermaye Kalemleri549.490549.490251.880246.104
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR6.473.2515.044.7284.111.6353.779.136
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-160.023-679.505-587.838-404.187
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.452.6031.608.303609.297223.212
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-15.704-304.524-1.868-1.361
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.276.876624.27419.591-182.336
Net Faaliyet Kar/Zararı-160.023-679.505-587.838-404.187
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.276.876624.27419.591-182.336
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)000-42
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.276.876624.27419.591-182.378
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.276.876624.27419.591-182.378
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.276.876624.27419.591-182.378
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.276.876624.27419.591-182.378
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri29.243116.83487.59158.315
Kıdem Tazminatı013.15113.135-13.522
Finansman Giderleri000-42
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EGCYH 0,8 24,3 A/D A/D 13,4 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi