SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.112 1.111 0,12
VIOP 1.240 1.241 -0,06
USD/TRY 7,5555 7,5467 0,12
BIST BANKA 1.098 1.100 -0,22
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.116 13.208 -0,70
ALTIN 1.950,56 1.944,19 0,33
BRENT 43,09 43,31 -0,51

Denizli Cam Hisse Senedi | DENCM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,83 8,97 2,14
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 42,1 41,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Denizli Cam
Kuruluş 09.10.1973
Faal Alanı El imalatı,,kristal cam ev eşyası,cam çubuk üretimi.
Telefon (0258)2954000
Faks (0258)3772479
Adres Bahçelievler Mah. 4013 Sokak No:10 20014 DENİZLİ

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar64,865,8
Ödenmiş Sermaye15,015,0
Net Kâr-0,50,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 32,9
PD/DD 1,7
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 0,56
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 0,9
Piyasa Değeri 107,4 mnTL
Net Borç 6,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,50 -7,49 -0,97 -14,15
USD -3,76 -8,71 -3,46 -32,34
Göreceli -3,62 -8,26 0,16 -11,66

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DENCM30.05.19993,720,400040,0040,00 160.000 A/D
DENCM30.05.19993,720,400040,0040,00160.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar64.321.02356.227.20855.914.64367.273.954
Nakit ve Nakit Benzerleri10.406.2768.496.9038.696.0678.582.247
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar14.627.4069.800.00114.825.60119.147.363
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar566.37419.22921.859639.401
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar19.930.69514.111.64413.378.23413.284.912
Stoklar16.053.56020.757.66417.279.21822.855.442
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.736.7123.041.7671.713.6642.764.589
(Ara Toplam)64.321.02356.227.20855.914.64367.273.954
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar78.727.67469.107.97469.870.96169.440.874
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları012.36337.16561.968
Maddi Duran Varlıklar75.397.56467.802.52168.007.55468.048.870
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.330.1101.293.0901.826.2421.330.036
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR143.048.697125.335.182125.785.604136.714.828
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler62.770.23645.195.23747.372.25458.052.514
Finansal Borçlar17.259.25015.85846.644996.124
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.397.9319.260.8938.170.0579.110.030
Diğer Borçlar35.329.52428.917.54433.190.96041.918.182
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)084.85378.135107.987
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.292.3191.383.245730.1821.019.649
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.491.2125.532.8445.156.2764.900.542
(Ara Toplam)62.770.23645.195.23747.372.25458.052.514
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler15.432.83014.292.28013.059.08411.853.865
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar014.292.28013.059.08411.853.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15.432.830000
Özkaynaklar64.845.63165.847.66565.354.26666.808.449
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar64.845.63165.847.66565.354.26666.808.449
Ödenmiş Sermaye15.000.00015.000.00015.000.00015.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler699.583699.583699.583699.583
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-13.794.250-13.794.250-7.815.646-7.815.646
Dönem Net Kar/Zararı-508.635493.399-5.978.604-5.253.475
Diğer Özsermaye Kalemleri63.448.93363.448.93363.448.93364.177.987
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR143.048.697125.335.182125.785.604136.714.828
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri45.364.02631.436.712132.360.65696.202.223
Satışların Maliyeti (-)-38.587.873-25.504.374-114.834.161-82.235.067
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.776.1535.932.33817.526.49513.967.156
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.776.1535.932.33817.526.49513.967.156
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.392.052-964.037-3.469.532-2.732.202
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.771.804-2.912.366-10.367.686-7.464.899
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-208.793-80.789-279.223-194.718
Diğer Faaliyet Gelirleri507.738119.571553.211324.719
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-510.113-381.848-923.537-744.181
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-598.8711.712.8693.039.7283.155.875
Net Faaliyet Kar/Zararı-596.4961.975.1463.410.0543.575.337
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-598.8711.712.8693.039.7283.155.875
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler542.804228.504342.51596.865
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.956.436-914.822-8.123.625-6.955.051
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.012.5031.026.551-4.741.382-3.702.311
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.503.868-533.152-1.237.222-1.551.164
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.503.868-533.152-1.237.222-1.551.164
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-508.635493.399-5.978.604-5.253.475
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-508.635493.399-5.978.604-5.253.475
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-508.635493.399-5.978.604-5.253.475
Hisse Başına Kazanç00-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-10
Dipnot
Amortisman Giderleri1.642.997836.8773.697.6032.847.210
Kıdem Tazminatı2.112.3661.916.3442.398.7541.950.348
Finansman Giderleri-1.956.436-914.822-8.123.625-6.955.051
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-627.439-695.682-289.435-420.911
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-627.439-695.682-289.435-420.911
Net YPP (Hedge Dahil)-627.439-695.682-289.435-420.911

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DENCM 7,2 A/D 32,9 1,0 1,7 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DENCM 7,16 0,53 0,56 2,91 0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi