SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 118.238 118.399 -0,14
VIOP 134.607 134.736 -0,10
USD/TRY 6,8653 6,8599 0,08
BIST BANKS 127.719 128.001 -0,22
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.800 12.634 1,32
GOLD 1.800,49 1.802,57 -0,12
BRENT 42,27 42,72 -1,05

 Şirket KartıHisse Senedi | Şirket Kartı

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-750,5-852,1
Ödenmiş Sermaye657,7657,7
Net Kâr-315,0-580,3

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A /
Piyasa Değeri
Net Borç
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.282.412.8401.411.626.0702.323.530.8912.333.916.509
Nakit ve Nakit Benzerleri13.325.556226.362.630191.975.976290.359.771
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar285.349.354255.877.250293.288.777313.033.215
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar44.320.28341.928.30939.904.01714.027.366
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar822.156.309772.697.4701.504.409.7071.458.396.015
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar117.261.338114.760.411293.952.414258.100.142
(Ara Toplam)1.282.412.8401.411.626.0702.323.530.8912.333.916.509
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.159.131.2612.769.733.1594.198.869.7612.223.023.530
Ticari Alacaklar2.054.0271.772.5091.889.1112.469.768
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar335.661.289344.962.42573.422.4443.673.475
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.588.2491.878.3232.073.3362.073.336
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16.110.00016.110.00016.110.00028.460.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.149.926.1531.203.171.5281.932.629.8340
Maddi Duran Varlıklar152.001.303145.626.860403.370.362423.368.802
Şerefiye454.561.206454.561.206797.708.560797.708.560
Maddi Olmayan Duran Varlıklar509.413.633514.291.098813.069.833820.109.689
Ertelenmiş Vergi Varlığı522.122.87968.543.24973.966.38240.031.128
Diğer Duran Varlıklar15.692.52218.815.96184.629.899105.128.772
TOPLAM VARLIKLAR4.441.544.1014.181.359.2296.522.400.6524.556.940.039
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.535.059.6172.778.355.1263.456.618.8833.242.802.970
Finansal Borçlar401.429.7811.644.720.313823.033.235835.831.276
Diğer Finansal Yükümlülükler8.421.61527.039.43543.551.11412.597.894
Ticari Borçlar878.615.271848.490.6322.100.402.6031.901.427.854
Diğer Borçlar551.703522.9344.060.01214.028.177
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)137.103.975103.019.114176.234.1000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16.008.31324.575.92175.398.33564.795.176
Borç Karşılıkları66.075.13268.283.61782.566.61794.275.039
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26.853.82761.703.160151.372.867319.847.554
(Ara Toplam)1.535.059.6172.778.355.1263.456.618.8833.242.802.970
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.653.881.2482.252.382.3473.750.544.5551.569.400.220
Finansal Borçlar3.190.157.6262.112.073.6823.504.613.6771.310.681.101
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar56.02756.02724.109.11128.201.453
Diğer Borçlar220.975275.4444.775.8015.324.230
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)9.778.6607.852.52625.791.3050
Uzun vadeli karşılıklar21.805.31320.336.30952.481.63249.175.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü84.721.39786.063.409137.711.291143.356.285
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler347.141.25025.724.9501.061.73832.661.547
Özkaynaklar-747.396.764-849.378.244-684.762.786-255.263.151
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-750.480.133-852.118.604-687.572.133-258.957.458
Ödenmiş Sermaye657.700.000657.700.000657.700.000657.700.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri787.6770787.677787.677
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları00-802.932-812.607
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33.451.10733.451.10733.451.10733.451.107
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-656.539.964-656.539.964-655.739.66415.987.614
Dönem Net Kar/Zararı-314.977.230-580.329.163-425.686.466-673.554.788
Diğer Özsermaye Kalemleri-470.901.723-306.400.584-297.281.855-292.516.461
Azınlık Payları3.083.3692.740.3602.809.3473.694.307
TOPLAM KAYNAKLAR4.441.544.1014.181.359.2296.522.400.6524.556.940.039
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.619.513.1952.846.537.7311.342.435.4075.400.598.817
Satışların Maliyeti (-)-2.035.700.623-1.622.357.117-831.786.013-3.060.497.110
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.583.812.5721.224.180.614510.649.3942.340.101.707
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.583.812.5721.224.180.614510.649.3942.340.101.707
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.020.792.742-816.135.310-396.771.062-1.538.967.127
Genel Yönetim Giderleri (-)-251.195.589-207.988.298-82.116.868-351.112.637
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-13.586.970-10.481.994-4.825.493-14.729.114
Diğer Faaliyet Gelirleri190.330.519181.740.673144.787.328329.946.826
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-209.037.639-194.929.904-168.091.596-349.916.833
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)279.530.151176.385.7813.631.703415.322.822
Net Faaliyet Kar/Zararı298.237.271189.575.01226.935.971435.292.829
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler56.132.59054.452.919442.1293.518.649
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-22.856.034-20.674.497-7.042.063-8.814.648
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-485.087-195.013072.034
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı312.321.620209.969.190-2.968.231410.098.857
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler153.266.54663.970.99929.965.823332.163.492
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.225.628.833-903.192.805-479.514.274-1.379.565.599
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler33.276.55633.778.422-6.599.934-5.295.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-760.040.667-629.252.616-452.516.682-637.303.250
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)445.904.54449.421.55127.100.431-34.356.051
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-52.939.711-35.328.955-11.745.347-68.309.553
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)498.844.25584.750.50638.845.77833.953.502
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-314.136.123-579.831.065-425.416.251-671.659.301
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-314.136.123-579.831.065-425.416.251-671.659.301
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları841.107498.098270.2151.895.487
Ana Ortaklık Payları-314.977.230-580.329.163-425.686.466-673.554.788
Hisse Başına Kazanç0-1-1-3
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-1-1-3
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-1-1-3
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-1-1-3
Amortisman Giderleri314.797.150240.951.267118.781.866142.052.905
Kıdem Tazminatı37.009.3728.857.24318.537.8039.737.488
Finansman Giderleri-1.225.628.833-903.192.805-479.514.274-1.379.565.599
Yurtiçi Satışlar4.544.027.4743.560.167.5531.678.561.5396.389.705.177
Yurtdışı Satışlar34.527.64132.859.33117.285.02365.704.649
Net Yabancı Para Pozisyonu-3.052.463.979-2.411.393.312-3.475.359.444-1.734.454.681
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-3.057.110.830-2.412.735.977-3.474.298.989-1.722.627.646
Net YPP (Hedge Dahil)-3.052.463.979-2.411.393.312-3.475.359.444-1.734.454.681

Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi