SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.112 1.112 0,00
VIOP 1.240 1.240 0,00
USD/TRY 7,5710 7,5555 0,21
BIST BANKA 1.098 1.098 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.116 13.208 -0,70
ALTIN 1.953,72 1.950,56 0,16
BRENT 43,21 43,15 0,14

Bomonti Elektrik Muhendislik Hisse Senedi | BMELK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,4 7,5 3,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 2,7 2,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bomonti Elektrik Muhendislik
Kuruluş 24.09.2007
Faal Alanı Elektrik enerjisi üretimi
Telefon (0212)2190407
Faks (0212)2247862
Adres Sıracevizler Cad. Esen Sok. No:9 K:1-01 Bomonti Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar40,533,6
Ödenmiş Sermaye17,017,0
Net Kâr-0,3-1,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 23,0
PD/DD 2,7
FD/Satışlar 17,4
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 107,8 mnTL
Net Borç 18,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,88 19,62 -3,35 395,31
USD 9,58 18,04 -5,78 290,35
Göreceli 9,75 18,62 -2,25 409,68

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BMELK0,000,00000,000,00 0 A/D
BMELK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar5.848.1304.845.2038.768.8539.513.759
Nakit ve Nakit Benzerleri5.360.9402.739.0328.441.7618.796.497
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar391.4981.950.299209.053563.095
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar41.28941.28941.28941.289
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar54.403114.58376.750112.878
(Ara Toplam)5.848.1304.845.2038.768.8539.513.759
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar68.925.10963.044.95563.916.65865.694.187
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar156.297156.297156.29716.152
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar68.750.00062.869.71363.739.99365.660.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.38311.38312.80613.518
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar7.4297.5627.5624.517
TOPLAM VARLIKLAR74.773.23967.890.15872.685.51175.207.946
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.395.8651.852.04032.859.28032.996.590
Finansal Borçlar0031.920.92831.463.492
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar71.983196.37180.43686.594
Diğer Borçlar103.332153.332151.862127.242
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)215.600895.906123.352264.898
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları69.789193.613193.613194.983
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler935.161412.818389.089859.381
(Ara Toplam)1.395.8651.852.04032.859.28032.996.590
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler32.907.75432.483.0885.122.4075.427.760
Finansal Borçlar23.375.47424.035.82800
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar3.854.1003.607.50000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar95.12084.93380.11266.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.583.0604.754.8275.042.2955.360.949
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar40.469.62033.555.03034.703.82436.783.596
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.469.62033.555.03034.703.82436.783.596
Ödenmiş Sermaye17.000.00017.000.00017.000.00017.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri3.570.000003.570.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-28.464.802-28.464.802-29.384.744-29.384.744
Dönem Net Kar/Zararı-292.147-1.164.464919.9422.988.263
Diğer Özsermaye Kalemleri48.656.56946.184.29646.168.62642.610.077
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR74.773.23967.890.15872.685.51175.207.946
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri6.706.7502.648.8407.688.4737.150.702
Satışların Maliyeti (-)-2.602.069-1.307.791-3.993.950-1.632.115
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.104.6811.341.0493.694.5235.518.587
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.104.6811.341.0493.694.5235.518.587
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-270.906-150.321-454.937-179.467
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri139.60178844.05632.350
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-22.508-7.896-450-1.234
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.950.8681.183.6203.283.1925.370.236
Net Faaliyet Kar/Zararı3.833.7751.190.7283.239.5865.339.120
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.950.8681.183.6203.283.1925.370.236
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler662.383611.2332.251.42824.850
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.039.368-3.251.205-5.029.719-2.506.440
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-426.117-1.456.352504.9012.888.646
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)133.970291.888415.04199.617
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)133.970291.888415.04199.617
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-292.147-1.164.464919.9422.988.263
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-292.147-1.164.464919.9422.988.263
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-292.147-1.164.464919.9422.988.263
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.758.544879.8422.942.307958.702
Kıdem Tazminatı19.02216.69930.9336.460
Finansman Giderleri-5.039.368-3.251.205-5.029.719-2.506.440
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-25.089.880-25.180.226-22.586.340-23.757.410
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-25.089.880-25.180.226-22.586.340-23.757.410
Net YPP (Hedge Dahil)-25.089.880-25.180.226-22.586.340-23.757.410

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BMELK 6,3 A/D 23,0 17,4 2,7 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi