SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.087 1.112 -2,24
VIOP 1.213 1.240 -2,16
USD/TRY 7,6321 7,6321 0,00
BIST BANKS 1.068 1.098 -2,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.542 13.116 -4,37
GOLD 1.916,75 1.912,39 0,23
BRENT 41,70 41,67 0,07

Artı Yatırım Holding A.Ş. Hisse Senedi | ARTI

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,44 7,99 6,55
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 12,1 12,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Artı Yatırım Holding A.Ş.
Kuruluş 2006
Faal Alanı Yatırım holdingi
Telefon (0216)2907959
Faks (0216)2907963
Adres Sahrayıcedid Mah.Halk Sokak.Pakpen Plaza No:44 Kat:5 Kadıköy/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2,70,6
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr-0,2-1,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 29,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 79,9 mnTL
Net Borç 2,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,90 60,44 230,17 886,42
USD 9,32 58,12 214,51 673,30
Göreceli 12,42 63,43 237,11 938,34

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ARTI0,000,00000,000,00 0 A/D
ARTI0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar860.997577.9682.101.96118.586.366
Nakit ve Nakit Benzerleri2017.48715.82216.065
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0164.43351.6117.374.636
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar786.209300.9691.620.3369.135.763
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar74.76895.079414.1922.059.902
(Ara Toplam)860.997577.9682.101.96118.586.366
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar6.583.86011.152.83710.702.1397.214.339
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar111.3101.610.6531.766.9251.799.518
Şerefiye01.064.1611.011.4311.333.775
Maddi Olmayan Duran Varlıklar030.79833.66436.561
Ertelenmiş Vergi Varlığı6.472.4568.447.1317.888.9044.026.770
Diğer Duran Varlıklar94941.21517.715
TOPLAM VARLIKLAR7.444.85711.730.80512.804.10025.800.705
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.762.39012.529.68412.327.56011.536.525
Finansal Borçlar2.762.8108.566.6948.454.8687.483.337
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar375.353835.557749.811529.390
Diğer Borçlar1.040.1717.49191.239284.785
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.1272.5732.5735.045
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları055.71562.397533.945
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler582.9293.061.6542.966.6722.700.023
(Ara Toplam)4.762.39012.529.68412.327.56011.536.525
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.76395.40169.28566.640
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar11.76395.40169.28566.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar2.670.704-894.280407.25514.197.540
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.670.704550.2571.760.08210.102.228
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.499.67801.543.2801.906.038
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler447.204521.219521.2191.137.002
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-9.062.606-10.365.10911.421.85911.432.334
Dönem Net Kar/Zararı-212.650-1.281.214-21.861.030-15.692.084
Diğer Özsermaye Kalemleri-9221.675.361134.7541.318.938
Azınlık Payları0-1.444.537-1.352.8274.095.312
TOPLAM KAYNAKLAR7.444.85711.730.80512.804.10025.800.705
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri005.212.3125.209.659
Satışların Maliyeti (-)00-3.561.850-3.370.954
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)001.650.4621.838.705
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)001.650.4621.838.705
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)00-23.535-23.535
Genel Yönetim Giderleri (-)-128.814-244.906-1.484.527-1.082.447
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri674.997679.0812.376.3771.552.582
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.860.398-1.732.700-36.153.345-19.125.737
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.314.215-1.298.525-33.634.568-16.840.432
Net Faaliyet Kar/Zararı-128.814-244.906142.400732.723
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler674.31352.73000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-126.127-126.127-513.594-191.250
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-766.029-1.371.922-34.148.162-17.031.682
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)58.070-203.447-2.311.140-1.771.645
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler548.186-73.397-513.594-191.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-707.959-1.575.369-36.459.302-18.803.327
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)495.309217.5088.026.2694.163.352
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)495.309217.5088.026.2694.163.352
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-212.650-1.357.861-28.433.033-14.639.975
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-212.650-1.357.861-28.433.033-14.639.975
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0-76.647-6.572.0031.052.109
Ana Ortaklık Payları-212.650-1.281.214-21.861.030-15.692.084
Hisse Başına Kazanç00-3-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-30
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00-30
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-30
Amortisman Giderleri22.18622.955134.443103.240
Kıdem Tazminatı843.8462.721-23.082
Finansman Giderleri58.070-203.447-2.311.140-1.771.645
Yurtiçi Satışlar005.419.8675.417.214
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu017.18715.66815.128
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu017.18715.66815.128
Net YPP (Hedge Dahil)017.18715.66815.128

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ARTI 8,0 A/D A/D A/D 29,9 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi