SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Vakıf YO Hisse Senedi | VKFYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,4147 4,38 2,9653
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 60,1 58,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vakıf YO
Kuruluş 13.06.1991
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda portföy işletme.
Telefon (0212)3523560
Faks (0212)3523559
Adres Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F-2 A Blok Zemin Kat Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar18,018,7
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr-0,71,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 7,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 4,77
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,5 / 1,2
Piyasa Değeri 131,4 mnTL
Net Borç -17,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,77 60,44 131,75 140,66
USD 9,93 60,44 129,73 109,03
Göreceli 10,87 58,95 116,43 137,90

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VKFYO15.04.20087,240,108610,8610,86 543.055 24
VKFYO30.05.20065,590,199119,9119,91 507.808 24
VKFYO26.05.19995,370,08598,598,59 42.950 A/D
VKFYO28.05.199817,680,610061,0061,00 152.500 A/D
VKFYO29.05.199725,970,675267,5267,52 67.522 A/D
VKFYO15.04.20087,240,108610,8610,86543.05524
VKFYO30.05.20065,590,199119,9119,91507.80824
VKFYO26.05.19995,370,08598,598,5942.950A/D
VKFYO28.05.199817,680,610061,0061,00152.500A/D
VKFYO29.05.199725,970,675267,5267,5267.522A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar18.162.13119.195.73218.852.84018.209.210
Nakit ve Nakit Benzerleri16.176.51616.160.17616.033.59216.283.662
Finansal Yatırımlar1.776.9612.867.2252.280.5611.863.003
Ticari Alacaklar150.421160.655518.28528.550
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.9451.9032.0442.362
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar56.2885.77318.35831.633
(Ara Toplam)18.162.13119.195.73218.852.84018.209.210
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar306.422265.932297.626307.606
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları58.5625.14520.58136.016
Maddi Duran Varlıklar246.131258.870274.731268.878
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.7291.9172.3142.712
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR18.468.55319.461.66419.150.46618.516.816
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler284.856558.985507.497208.077
Finansal Borçlar59.1465.54821.73537.261
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar116.153391.143374.43849.562
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları48.673108.94056.19450.548
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler60.88453.35455.13070.706
(Ara Toplam)284.856558.985507.497208.077
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler179.854193.136177.823172.688
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar179.854193.136177.823172.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar18.003.84318.709.54318.465.14618.136.051
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.003.84318.709.54318.465.14618.136.051
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler394.768394.768394.768394.768
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.732.569-2.905.220-2.905.220-2.905.220
Dönem Net Kar/Zararı-731.6521.172.651936.185607.090
Diğer Özsermaye Kalemleri73.29647.34439.41339.413
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR18.468.55319.461.66419.150.46618.516.816
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler17.959.38131.269.46921.897.95914.245.383
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-18.176.393-28.015.271-19.449.842-12.636.125
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)-217.0123.254.1982.448.1171.609.258
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-217.0123.254.1982.448.1171.609.258
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-512.655-2.072.455-1.503.528-995.113
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri0000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-738-3.411-3.411-3.411
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-730.4051.178.332941.178610.734
Net Faaliyet Kar/Zararı-729.6671.181.743944.589614.145
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-730.4051.178.332941.178610.734
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.247-5.681-4.993-3.644
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-731.6521.172.651936.185607.090
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-731.6521.172.651936.185607.090
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-731.6521.172.651936.185607.090
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-731.6521.172.651936.185607.090
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri33.212123.04291.34859.778
Kıdem Tazminatı6.79024.11414.06210.682
Finansman Giderleri-1.247-5.681-4.993-3.644
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VKFYO 4,4 A/D A/D A/D 7,3 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VKFYO 4,38 3,08 4,77 169,48 2,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi