SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 99.785 97.886 1,94
VIOP 123.532 121.159 1,96
USD/TRY 5,7390 5,7342 0,08
BIST BANKA 141.586 138.439 2,27
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.798 12.755 0,34
ALTIN 1.491,98 1.492,17 -0,01
BRENT 61,09 61,03 0,10

 Verusatürk Girişim Sermayesi Hisse Senedi | VERTU

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,07 3,42 0,35
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 3,9 3,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Verusatürk Girişim Sermayesi
Kuruluş 08.01.2012
Faal Alanı Girişim sermayesi
Telefon (0212)2907478
Faks (0212)2907493
Adres Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:49-50 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar163,3163,6
Ödenmiş Sermaye52,052,0
Net Kâr12,80,9

Cari Değerler

F/K 6,2
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 0,8
Yabancı Oranı (%) 0,46
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 167,4 mnTL
Net Borç -139,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,63 4,89 -4,17 -2,72
USD 1,68 7,06 -5,00 -10,96
Göreceli -1,29 -1,05 -3,94 -11,02

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VERTU16.09.20196,870,235023,5023,50 12.220.000 79
VERTU16.08.20173,480,09509,509,50 4.940.000 22
VERTU10.06.20166,150,300030,0030,00 15.600.000 47
VERTU16.09.20196,870,235023,5023,5012.220.00079
VERTU16.08.20173,480,09509,509,504.940.00022
VERTU10.06.20166,150,300030,0030,0015.600.00047

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar167.560.292163.840.183162.837.336151.732.726
Nakit ve Nakit Benzerleri26.747.9823.40028.8603.262
Finansal Yatırımlar112.217.442127.748.693127.190.993140.001.341
Ticari Alacaklar15.123.07622.899.62422.383.08611.250.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.017.90912.759.50112.832.393140.828
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar453.883428.965402.004337.295
(Ara Toplam)167.560.292163.840.183162.837.336151.732.726
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar18.99023.88428.95812.925.671
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar00012.891.415
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar18.99023.88428.95834.089
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar000167
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR167.579.282163.864.067162.866.294164.658.397
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.209.022157.025121.8033.125.188
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar40.902139738466
Diğer Borçlar3.940.218002.989.265
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları106.04899.30759.54566.942
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler121.85457.57961.52068.515
(Ara Toplam)4.209.022157.025121.8033.125.188
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler84.45373.99460.95157.599
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar84.45373.99460.95157.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar163.285.807163.633.048162.683.540161.475.610
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar163.285.807163.633.048162.683.540161.475.610
Ödenmiş Sermaye52.000.00052.000.00052.000.00052.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.370.4082.712.7422.712.7422.712.742
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları76.266.27390.143.93974.660.50374.660.503
Dönem Net Kar/Zararı12.822.267949.50815.483.43614.275.506
Diğer Özsermaye Kalemleri17.826.85917.826.85917.826.85917.826.859
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR167.579.282163.864.067162.866.294164.658.397
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri31.558.330037.965.57932.447.228
Satışların Maliyeti (-)-29.811.9980-37.311.718-31.915.545
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.746.3320653.861531.683
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.746.3320653.861531.683
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.488.635-680.349-2.399.070-1.790.478
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri12.754.9291.687.20318.095.62116.535.971
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-187-82-50.237-239.474
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)13.012.4391.006.77216.300.17515.037.702
Net Faaliyet Kar/Zararı257.697-680.349-1.745.209-1.258.795
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı13.012.4391.006.77216.300.1750
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-190.172-57.264-816.739-762.196
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.822.267949.50815.483.43614.275.506
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI12.822.267949.50815.483.43614.275.506
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)12.822.267949.50815.483.43614.275.506
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları12.822.267949.50815.483.43614.275.506
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri9.9685.07421.19215.894
Kıdem Tazminatı70.00552.80517.67722.825
Finansman Giderleri-190.172-57.264-816.739-762.196
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu97.83795.68389.435101.833
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu97.83795.68389.435101.833
Net YPP (Hedge Dahil)97.83795.68389.435101.833
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VERTU 3,2 6,2 A/D 0,8 1,0 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VERTU 3,22 0,49 0,46 -2,52 -0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi