SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.225 92.382 0,91
VIOP 110.843 109.870 0,89
USD/TRY 6,7738 6,7545 0,29
BIST BANKS 116.718 115.889 0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 10.333 10.357 -0,23
GOLD 1.645,77 1.647,52 -0,11
BRENT 33,63 31,87 5,52

 Türk Traktör Hisse Senedi | TTRAK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 06.04.2020
  • Hedef Fiyat 50,25
  • Getiri Pot %10

Esra Şirinel

Yatırım Teması


Yurtiçi traktör pazarında %50 pay ile uzun süreli pazar liderliği, ihracat kabileyeti (cirosunun yaklaşık %25’i), geniş ürün gamı ve cazip temettü politikası ile Türk Traktör önde gelen sanayi şirketleri arasında yer alıyor. Önümüzdeki uzun dönemde tarım arazilerinde konsolidasyonun artması ile yüksek beygir gücü olan traktörlere talep artışıyla birlikte yurtiçi traktör pazarında hacimsel büyüme yerine değer büyümesi öngörüyoruz.


Katalizör


Traktör iç pazar tahminlerimizi de 2019 için 24 bin (Önceki: 23 bin) ve 2020 için 29 bin (Önceki : 24 bin) olarak yukarı yönlü revize ettik. Faiz oranlarındaki düşüş, ürün rekoltelerindeki artış (buğday dışı) nedeniyle çiftçinin alım gücündeki iyileşme ve 2020’de devlet tarım desteklerinde %29 oranındaki artış yukarı yönlü pazar tahmin revizyonunumuzun temel gerekçeleridir. Ziraat Bankası’nın Kasım 2019’da yeni traktör alımları için faiz oranını %17.4’den %12’e - %50 faiz destiğini koruyarak - indirdiğini hatırlatmak isteriz. Türk Traktör’ün 2020’de %13 satış hacim büyümesi (iç satış hacmi +%25; ihracat hacmi +%4), iç pazarda fiyat artışları ve kurun ihracat gelirlerine ılımlı olumlu etkisi neticesinde satış gelirlerinde %21 artış bekliyoruz. 2020’de iç satışların toplam ciroda payının artması ve kapasite kullanım oranındaki artış kaynaklı FAVÖK marjının yıllık bazda yüzde 1.4 puan artışla %11’e ulaşacağını tahmin ediyoruz. 2020’de borçlanma oranlardaki düşüş kaynaklı faiz giderlerindeki düşüş ve operasyonel perfromansta iyileşme sayesinde şirketin net kar rakamında yıllık bazda iki katından fazla büyüme öngörüyoruz.


TTRAK için revize 66.75TL (%50 -TL bazlı- İNA; %50 çarpan analizi) hedef fiyatımız dikkat çekici getiriye işaret ettiğinden, hisse için AL tavsiyesi veriyoruz. Hisse 2020T çarpanları ile uluslararası benzer şirket medyanına kıyasla iskontolu işlem görüyor.


Riskler


Traktör talebini olumlu etkileyecek devlet tarım teşviklerinin ve Ziraat Bankası’nın traktör alımları için faiz desteğinin artması, çiftçinin gelirini arttıracak beklentiden iyi giden hasat ve beklentilerin üzerinde ihracat performansı hisse tavsiyemizin risk unsurlarını oluşturmaktadır. P>

Önceki Öneri Tarihi 03.12.2019
Önceki Hedef Fiyat 64,87
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 37,9 60,0259 22,1259
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,6 35,4 33,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,3 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Türk Traktör
Kuruluş 29.07.1954
Faal Alanı Tarım traktörleri, biçerdöver ve diğer tarım makine ve aletlerinin üretimi ve ticareti.
Telefon (0312)2332502
Faks (0312)2333373
Adres Güvercin Yolu No:111-112 06560 Gazi - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar764,0699,0
Ödenmiş Sermaye53,453,4
Net Kâr111,943,6

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 6.474 mn TL
FAVÖK 810 mn TL
Net Kar 366 mn TL
FD/Satışlar 0,5
FD/FAVÖK 3,8
F/K 6,7
PD/DD 2,1
Satışlar 5.150 mn TL
FAVÖK 593 mn TL
Net Kar 276 mn TL
FD/Satışlar 0,6
FD/FAVÖK 5,2
F/K 8,9
PD/DD 2,5
Satışlar 3.685 mn TL
FAVÖK 332 mn TL
Net Kar 123 mn TL
FD/Satışlar 0,8
FD/FAVÖK 9,3
F/K 19,8
PD/DD 3,1
Satışlar 3.807 mn TL
FAVÖK 373 mn TL
Net Kar 112 mn TL
FD/Satışlar 0,8
FD/FAVÖK 8,3
F/K 21,8
PD/DD 3,2

Cari Değerler

F/K 21,8
FD/FAVÖK 8,3
PD/DD 3,2
FD/Satışlar 0,8
Yabancı Oranı (%) 50,97
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,4 / 1,4
Piyasa Değeri 2.443,2 mnTL
Net Borç 649,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) 71,3

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,48 11,66 -12,93 -13,48
USD 5,02 9,52 -21,40 -24,07
Göreceli 4,53 6,70 -3,31 6,20

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
TTRAK 45,78
123,4
3.684,6
332,4
787,4
2.640,9
05.04.2020
05.04.2020
05.04.2020
05.04.2020
05.04.2020
-87,4
-952,9
-176,1
-50,9
-419,2
-87,4
-952,9
-176,1
-50,9
-419,2
-87,4
-952,9
-176,1
-50,9
-419,2
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
TTRAK 06.04.2020 AL 64,87 -14,62 AL 64,87 -14,62 AL 64,87 -14,62
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
TTRAK 45,78
7,90
3,54
4,49
3,6177
1,6182
1,8738
70
70
89
193,1
86,4
100,0
Tahmin
Tahmin
Gerçekleşen
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
TTRAK 6.474,2 365,6 810,2 Tahmin
TTRAK 5.149,8 275,8 592,8 Tahmin
TTRAK 3.684,6 123,4 332,4 Tahmin
TTRAK 3.806,5 111,9 372,9 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
TTRAK 6,7 3,8 0,5 2,1 Tahmin
TTRAK 8,9 5,2 0,6 2,5 Tahmin
TTRAK 19,8 9,3 0,8 3,1 Tahmin
TTRAK 21,8 8,3 0,8 3,2 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TTRAK20.03.20204,491,8737187,37159,27 100.000.000 89
TTRAK21.03.20187,255,6212562,12477,81 300.000.011 94
TTRAK03.04.20175,734,6844468,44398,17 250.000.000 68
TTRAK01.04.20166,705,6212562,12477,81 299.999.958 117
TTRAK30.10.20152,611,8738187,38159,27 100.000.000 38
TTRAK24.03.20154,523,7475374,75318,54 200.000.000 77
TTRAK30.03.20149,315,6212562,12477,81 300.000.000 107
TTRAK24.03.20136,143,7475374,75318,54 200.000.000 75
TTRAK09.04.201210,243,7475374,75318,54 200.000.000 72
TTRAK01.04.20118,442,8106281,06238,90 150.000.000 83
TTRAK02.04.20102,210,229522,9519,51 12.247.117 40
TTRAK15.04.20097,210,320032,0027,20 17.078.080 26
TTRAK12.05.200812,491,7613176,13158,52 94.000.000 101
TTRAK14.05.200714,232,2766227,66193,51 107.000.012 94
TTRAK14.05.200612,052,0000200,00181,87 94.000.000 100
TTRAK15.05.200513,891,0000100,0090,00 47.000.000 54
TTRAK20.03.20204,491,8737187,37159,27100.000.00089
TTRAK21.03.20187,255,6212562,12477,81300.000.01194
TTRAK03.04.20175,734,6844468,44398,17250.000.00068
TTRAK01.04.20166,705,6212562,12477,81299.999.958117
TTRAK30.10.20152,611,8738187,38159,27100.000.00038
TTRAK24.03.20154,523,7475374,75318,54200.000.00077
TTRAK30.03.20149,315,6212562,12477,81300.000.000107
TTRAK24.03.20136,143,7475374,75318,54200.000.00075
TTRAK09.04.201210,243,7475374,75318,54200.000.00072
TTRAK01.04.20118,442,8106281,06238,90150.000.00083
TTRAK02.04.20102,210,229522,9519,5112.247.11740
TTRAK15.04.20097,210,320032,0027,2017.078.08026
TTRAK12.05.200812,491,7613176,13158,5294.000.000101
TTRAK14.05.200714,232,2766227,66193,51107.000.01294
TTRAK14.05.200612,052,0000200,00181,8794.000.000100
TTRAK15.05.200513,891,0000100,0090,0047.000.00054

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.935.831.1921.889.074.3592.336.388.5012.355.265.102
Nakit ve Nakit Benzerleri746.806.508616.754.895827.968.640599.421.447
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar466.999.469486.511.749537.523.599637.320.776
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar631.694.053672.388.868823.414.246920.215.345
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar90.331.162113.418.847147.482.016198.307.534
(Ara Toplam)1.935.831.1921.889.074.3592.336.388.5012.355.265.102
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar979.940.237969.973.992987.789.747977.265.289
Ticari Alacaklar908.760908.76000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar390.365390.367386.267389.321
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları25.878.40029.142.21032.597.99235.840.582
Maddi Duran Varlıklar584.676.374575.289.679588.175.680595.681.755
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar295.718.210290.860.937287.616.583275.842.868
Ertelenmiş Vergi Varlığı71.324.64368.158.94272.730.54362.455.717
Diğer Duran Varlıklar1.043.4855.223.0976.282.6827.055.046
TOPLAM VARLIKLAR2.915.771.4292.859.048.3513.324.178.2483.332.530.391
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.095.038.3341.335.173.7421.845.514.8371.625.034.790
Finansal Borçlar397.098.120744.397.1681.226.455.7561.068.358.013
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar608.844.043514.171.160541.098.289479.869.972
Diğer Borçlar13.310.65317.917.17217.798.54916.301.851
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları4.113.2924.657.3514.083.2184.083.218
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)16.153.8336.895.0877.403.1194.604.459
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları26.644.85026.304.59034.570.01038.333.168
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28.873.54320.831.21414.105.89613.484.109
(Ara Toplam)1.095.038.3341.335.173.7421.845.514.8371.625.034.790
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.056.718.830824.837.530810.923.0261.050.831.178
Finansal Borçlar999.411.407771.168.106756.590.895995.733.125
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar57.307.42353.669.42454.332.13155.098.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar764.014.265699.037.079667.740.385656.664.423
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar764.014.265699.037.079667.740.385656.664.423
Ödenmiş Sermaye53.369.00053.369.00053.369.00053.369.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler135.620.450135.620.450135.620.450135.620.450
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları519.679.547519.679.547519.679.547519.679.547
Dönem Net Kar/Zararı111.893.46643.604.16121.358.9987.581.947
Diğer Özsermaye Kalemleri-56.548.198-53.236.079-62.287.610-59.586.521
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.915.771.4292.859.048.3513.324.178.2483.332.530.391
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.806.474.6332.722.983.0901.739.811.538817.964.375
Satışların Maliyeti (-)-3.257.839.047-2.360.403.893-1.516.672.417-722.037.404
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)548.635.586362.579.197223.139.12195.926.971
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)548.635.586362.579.197223.139.12195.926.971
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-164.224.875-117.348.222-80.098.951-45.200.259
Genel Yönetim Giderleri (-)-105.574.123-72.707.578-48.936.629-24.052.966
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-31.033.484-22.798.473-14.802.437-7.655.832
Diğer Faaliyet Gelirleri303.591.801232.639.554196.430.247126.881.100
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-263.301.884-202.368.800-155.785.978-87.033.635
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)288.093.021179.995.678119.945.37358.865.379
Net Faaliyet Kar/Zararı247.803.104149.724.92479.301.10419.017.914
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.314.0804.438.1894.346.1043.572.646
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı290.407.101184.433.867124.291.47762.438.025
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler184.293.121152.510.17475.433.92234.025.736
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-365.442.550-293.744.161-180.789.286-91.644.353
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.314.0804.438.1894.346.1043.572.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)109.257.67243.199.88018.936.1134.819.408
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.635.794404.2812.422.8852.762.539
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0009.852.635
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.635.794404.2812.422.885-7.090.096
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI111.893.46643.604.16121.358.9987.581.947
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)111.893.46643.604.16121.358.9987.581.947
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları111.893.46643.604.16121.358.9987.581.947
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri125.105.19895.669.95063.611.11731.733.639
Kıdem Tazminatı3.250.9612.470.3091.657.569847.530
Finansman Giderleri-365.442.550-293.744.161-180.789.286-91.644.353
Yurtiçi Satışlar1.928.112.1971.249.314.508792.861.448406.663.257
Yurtdışı Satışlar2.164.874.3611.669.149.1151.070.904.961478.818.263
Net Yabancı Para Pozisyonu-241.847.205-230.691.876-266.312.473-203.036.648
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-241.847.205-230.691.876-266.312.473-203.036.648
Net YPP (Hedge Dahil)-45.654.505-35.908.476-40.859.21527.072.985

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TTRAK 45,8 21,8 8,3 0,8 3,2 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TTRAK 45,78 51,05 50,97 -8,22 -0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
TTRAK 45,78 19,8 71,3 9,3 5,5 3,1 156,7
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
TTRAK 19,8 42,1 9,3 -7,9 3,1 -45,8
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.