SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Trabzonspor A.Ş Hisse Senedi | TSPOR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Trabzonspor A.Ş
Kuruluş 25.03.1994
Faal Alanı Profesyonel futbol faaliyetlerini devralmak ve kiralamak
Telefon (0462)3250967
Faks (0462)3280973
Adres Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Ahmet Suat Özyazici Havaalanı altı Trabzon

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-497,3-450,6
Ödenmiş Sermaye236,4236,4
Net Kâr23,269,9

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A /
Piyasa Değeri
Net Borç
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%)

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,17 -17,40 20,57 213,49
USD -1,02 -17,40 19,52 172,29
Göreceli -0,18 -18,17 12,60 209,90

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TSPOR26.07.20133,950,214021,4018,19 5.348.842 A/D
TSPOR12.02.20138,800,924592,4578,58 23.111.306 A/D
TSPOR15.01.200814,381,1069110,6994,09 27.673.457 103
TSPOR19.11.200715,101,0718107,1891,09 26.794.270 86
TSPOR29.10.200615,940,860986,0973,17 21.521.930 86
TSPOR10.10.20056,300,280828,0825,27 7.019.346 2.644
TSPOR26.07.20133,950,214021,4018,195.348.842A/D
TSPOR12.02.20138,800,924592,4578,5823.111.306A/D
TSPOR15.01.200814,381,1069110,6994,0927.673.457103
TSPOR19.11.200715,101,0718107,1891,0926.794.27086
TSPOR29.10.200615,940,860986,0973,1721.521.93086
TSPOR10.10.20056,300,280828,0825,277.019.3462.644

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar134.982.998188.608.107242.695.11175.083.723
Nakit ve Nakit Benzerleri3.491.80350.749.2489.831.9295.252.594
Finansal Yatırımlar2.486.7632.354.8432.658.2232.204.707
Ticari Alacaklar117.193.765123.254.462152.077.06457.113.401
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar391.968402.87060.308.28010.494
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar11.418.69911.846.68417.819.61510.502.527
(Ara Toplam)134.982.998188.608.107242.695.11175.083.723
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar482.510.827552.753.434546.567.931505.129.265
Ticari Alacaklar660.00054.358.75042.524.55019.789.800
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları135.926.865139.327.37800
Maddi Duran Varlıklar6.221.8615.985.8225.500.9063.475.409
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar337.547.776349.791.848389.807.224372.530.576
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar2.154.3253.289.636108.735.251109.333.480
TOPLAM VARLIKLAR617.493.825741.361.541789.263.042580.212.988
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler225.047.174386.225.427285.682.563624.974.889
Finansal Borçlar57.992.843192.272.57165.725.832284.508.162
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar34.367.22737.693.72347.286.223137.667.671
Diğer Borçlar18.894.79237.848.00343.360.13830.042.891
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)35.928.92060.358.74657.250.50514.530.406
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları8.974.8363.353.3803.305.04049.382.810
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler68.888.55654.699.00468.754.825108.842.949
(Ara Toplam)225.047.174386.225.427285.682.563624.974.889
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler889.779.812805.686.223917.001.143475.555.919
Finansal Borçlar825.189.413742.953.378854.455.536428.355.914
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.376.4408.997.25010.210.6134.575.000
Diğer Borçlar26.963.92429.707.79328.211.27830.767.724
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)22.376.45018.129.84018.129.8406.405.369
Uzun vadeli karşılıklar515.096459.640318.429401.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler5.358.4895.438.3225.675.4475.050.829
Özkaynaklar-497.333.161-450.550.109-413.420.664-520.317.820
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-497.333.161-450.550.109-413.420.664-520.317.820
Ödenmiş Sermaye236.390.631236.390.631236.390.631236.390.631
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.144.07613.144.07613.144.07613.144.076
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-816.075.548-816.075.548-816.075.548-750.061.980
Dönem Net Kar/Zararı23.228.25369.855.185106.889.757-66.013.568
Diğer Özsermaye Kalemleri45.979.42746.135.54746.230.42046.223.021
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR617.493.825741.361.541789.263.042580.212.988
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri358.849.247278.945.620190.928.395361.740.062
Satışların Maliyeti (-)-221.935.917-140.474.129-64.641.277-280.741.567
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)136.913.330138.471.491126.287.11880.998.495
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)136.913.330138.471.491126.287.11880.998.495
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-12.926.813-8.777.723-6.944.825-21.657.888
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri38.584.24322.516.91815.448.478105.142.086
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-30.240.047-20.768.309-14.850.844-54.172.519
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)132.330.713131.442.377119.939.927110.310.174
Net Faaliyet Kar/Zararı123.986.517129.693.768119.342.29359.340.607
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı132.330.713131.442.377119.939.927110.310.174
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler22.069.99018.130.03111.053.60012.835.839
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-131.172.450-79.717.223-24.103.770-189.159.581
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.228.25369.855.185106.889.757-66.013.568
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI23.228.25369.855.185106.889.757-66.013.568
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)23.228.25369.855.185106.889.757-66.013.568
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları23.228.25369.855.185106.889.757-66.013.568
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri43.900.01729.063.45711.384.33352.068.227
Kıdem Tazminatı-19.22171.808-85.66169.887
Finansman Giderleri-131.172.450-79.717.223-24.103.770-189.159.581
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-94.774.961-26.141.945-58.677.238-392.127.280
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-94.774.961-26.141.945-58.677.238-392.127.280
Net YPP (Hedge Dahil)-94.774.961-26.141.945-75.197.634-392.127.280

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TSPOR 6,7 A/D 11,0 5,3 A/D 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TSPOR 6,74 0,18 0,23 4,42 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi