SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.689 119.802 -0,09
VIOP 143.938 143.996 -0,04
USD/TRY 5,9622 5,9413 0,35
BIST BANKS 173.457 174.718 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.345 13.324 0,16
GOLD 1.572,30 1.569,02 0,21
BRENT 58,97 58,81 0,27

 Soda Sanayii Hisse Senedi | SODA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 03.12.2019
  • Hedef Fiyat 7,50
  • Getiri Pot %15

Kayahan Demirak

<

Yatırım Teması


2019 Soda için görece zorlu bir yıldı. Bunun temel sebepleri olarak, i) krom kimyasalları iş kolunda dolar bazında %14’lük fiyat artışları nedeni ile 2018 yılında oluşan yüksek baz etkisi, ii) cam elyaf iş kolunun, zayıf talep koşulları nedeni ile çok düşük karlılık katkısı ve ii) Türkiye'deki doğal gaz fiyatlarındaki yıllık ortalama %45'lik güçlü artış, öne çıkıyor. Bunlara ek olarak, 2018'de USD/TL'deki ortalama %32artış 2018 yılı finansallarında genel olarak güçlü bir baz etkisi yarattı. Soda’yı defansif iş modeli ve güçlü bilanço yapısı nedeni ile beğensek de, mevcut makro tahminlerimiz çerçevesinde önemli bir katalist görmüyoruz. Soda’nın 1,075 milyar dolar yatırım ile 2024 yılında devreye girecek Amerika yatırımı henüz değerlememizin parçası değil. 2021’de proje finansmanının tamamlanması sonrası yatırımı değerlememize eklemeyi öngörüyoruz.


Katalizör


Global soda külü pazarında devam eden iyi talep koşulları nedeniyle,2020’de Soda'nın fiyatlarını dolar bazında %2 arttırmasını bekliyoruz. Krom kimyasalları segmentinde ise fiyatların, 2018 zirvesinden sonra devam eden normalleşmeden dolayı gerilemeye devam etmesini bekliyoruz. Cam elyaf tarafında, 2020 yılında 45mn dolar gelir ve 4mn dolar FAVÖK katkısı öngörüyoruz. Sonuç olarak Soda’nın 2020’de %14/%16 gelir ve FAVÖK büyümesi kaydetmesini bekliyoruz.


Riskler


Şirketin riskleri: Beklentilerin altında gerçekleşecek soda külü fiyatları, & beklentilerin üzerinde enerji maliyetleri ana risk faktörleri. p>

Önceki Öneri Tarihi 17.09.2019
Önceki Hedef Fiyat 7,80
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,46 6,65 1,19
Hacim Hareketi (Milyon TL) 36,1 296,7 260,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,9 1,0 1,1

Şirket Künyesi

Ünvanı Soda Sanayii
Kuruluş 16.10.1969
Faal Alanı Hafif soda, ağır soda, sodyum bikarbonat, sodyum bikromat, sodyum sülfür, sodyum sülfat,bazik krom sülfat (Tankrom AB, Tankrom SB, Tankrom OBM, Tankrom F24, Tankrom FS, Tankrom OB, Tankrom,FO, Resintan M), kromik asit ve diğer nevi soda türevleri ve sodadan hareket eden diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek, konuları ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapmak.
Telefon (0212)3505050
Faks (0212)3505860
Adres İş Kuleleri Kule 3 34330 4.Levent-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar5.358,75.268,1
Ödenmiş Sermaye1.000,01.000,0
Net Kâr812,3661,0

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 5.172 mn TL
FAVÖK 1.207 mn TL
Net Kar 1.052 mn TL
FD/Satışlar 1,0
FD/FAVÖK 4,5
F/K 6,2
PD/DD 0,9
Satışlar 4.706 mn TL
FAVÖK 1.091 mn TL
Net Kar 1.007 mn TL
FD/Satışlar 1,1
FD/FAVÖK 4,9
F/K 6,5
PD/DD 1,0
Satışlar 4.126 mn TL
FAVÖK 944 mn TL
Net Kar 1.133 mn TL
FD/Satışlar 1,3
FD/FAVÖK 5,7
F/K 5,7
PD/DD 1,2
Satışlar 3.430 mn TL
FAVÖK 958 mn TL
Net Kar 1.556 mn TL
FD/Satışlar 1,6
FD/FAVÖK 5,6
F/K 4,2
PD/DD 1,3

Cari Değerler

F/K 7,3
FD/FAVÖK 5,7
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%) 34,86
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 22,1 / 12,6
Piyasa Değeri 6.510,0 mnTL
Net Borç -411,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -59,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,31 -1,06 6,20 5,34
USD 0,14 -1,23 6,20 5,34
Göreceli 0,40 1,47 0,87 0,71

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
SODA 6,51
1.133,0
4.126,1
944,1
5.650,9
7.602,6
03.12.2019
03.12.2019
03.12.2019
03.12.2019
03.12.2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
117,5
-102,4
-40,8
117,5
-92,7
2019 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
SODA 03.12.2019 AL 7,50 0,00 AL 7,50 0,00 AL 7,80 -0,30
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
SODA 6,51
4,64
5,22
4,71
4,62
0,3021
0,3399
0,3450
0,2500
30
30
22
34
302,1
339,9
345,0
225,0
Tahmin
Tahmin
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
SODA 5.172,2 1.052,3 1.207,2 Tahmin
SODA 4.706,1 1.007,1 1.091,2 Tahmin
SODA 4.126,1 1.133,0 944,1 Tahmin
SODA 3.430,4 1.556,1 957,5 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
SODA 6,2 4,5 1,0 0,9 Tahmin
SODA 6,5 4,9 1,1 1,0 Tahmin
SODA 5,7 5,7 1,3 1,2 Tahmin
SODA 4,2 5,6 1,6 1,3 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SODA31.05.20194,710,345034,5029,33 345.000.000 22
SODA30.05.20184,620,250025,0021,25 225.000.000 34
SODA30.05.20174,200,266726,6722,67 200.000.000 35
SODA29.04.20167,320,363636,3630,91 240.000.000 55
SODA29.05.20151,950,119311,9310,14 60.000.000 16
SODA30.05.20142,830,100710,078,56 45.999.975 22
SODA31.05.20132,870,07537,536,40 32.000.000 24
SODA31.05.20112,660,07507,506,38 19.057.500 27
SODA29.04.20073,500,250025,0021,34 15.657.500 24
SODA16.04.20061,840,125012,5011,31 7.828.750 61
SODA29.05.20036,370,100010,0010,00 6.263.000 50
SODA30.05.200215,760,390039,0039,00 19.058.130 85
SODA30.05.20016,150,200020,0020,00 4.213.400 85
SODA31.05.20194,710,345034,5029,33345.000.00022
SODA30.05.20184,620,250025,0021,25225.000.00034
SODA30.05.20174,200,266726,6722,67200.000.00035
SODA29.04.20167,320,363636,3630,91240.000.00055
SODA29.05.20151,950,119311,9310,1460.000.00016
SODA30.05.20142,830,100710,078,5645.999.97522
SODA31.05.20132,870,07537,536,4032.000.00024
SODA31.05.20112,660,07507,506,3819.057.50027
SODA29.04.20073,500,250025,0021,3415.657.50024
SODA16.04.20061,840,125012,5011,317.828.75061
SODA29.05.20036,370,100010,0010,006.263.00050
SODA30.05.200215,760,390039,0039,0019.058.13085
SODA30.05.20016,150,200020,0020,004.213.40085

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.899.525.0003.573.961.0003.209.260.0002.612.358.000
Nakit ve Nakit Benzerleri1.947.074.0001.406.949.0001.560.113.0001.193.467.000
Finansal Yatırımlar120.166.000121.174.00091.490.00066.176.000
Ticari Alacaklar804.584.000874.647.000790.642.000735.853.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar207.949.000311.825.000136.846.000106.178.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar530.757.000506.704.000415.810.000320.488.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar288.995.000352.662.000214.359.000190.196.000
(Ara Toplam)3.899.525.0003.573.961.0003.209.260.0002.612.358.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.398.145.0004.389.488.0003.977.030.0003.756.700.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar317.000320.000468.000454.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar699.088.000706.276.000720.364.000684.175.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar394.096.000393.044.000455.216.000413.440.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları29.627.00027.878.00028.763.0000
Maddi Duran Varlıklar2.193.808.0002.211.347.0002.176.330.0002.094.130.000
Şerefiye25.430.00026.295.00025.749.00025.063.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar125.810.000126.745.000126.420.000127.220.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı448.778.000422.664.000400.878.000357.879.000
Diğer Duran Varlıklar481.191.000474.919.00042.842.00054.339.000
TOPLAM VARLIKLAR8.297.670.0007.963.449.0007.186.290.0006.369.058.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.552.260.0002.278.275.0001.713.647.0001.086.585.000
Finansal Borçlar1.325.215.0001.124.294.000273.173.000220.684.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar390.872.000400.393.000386.888.000447.247.000
Diğer Borçlar754.919.000665.630.000882.243.000363.073.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11.967.00011.222.00010.403.0009.419.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.788.0003.029.00055.428.000640.000
Borç Karşılıkları47.348.00043.132.00048.767.00024.221.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.151.00030.575.00056.745.00021.301.000
(Ara Toplam)2.552.260.0002.278.275.0001.713.647.0001.086.585.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler386.664.000417.102.000613.420.000413.278.000
Finansal Borçlar330.392.000335.244.000518.382.000321.328.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar776.000821.000789.000750.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar43.298.00042.645.00039.707.00037.775.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.992.00034.230.00054.542.00053.425.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler8.206.0004.162.00000
Özkaynaklar5.358.746.0005.268.072.0004.859.223.0004.869.195.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.358.746.0005.268.072.0004.852.458.0004.862.921.000
Ödenmiş Sermaye1.000.000.0001.000.000.0001.000.000.0001.000.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları675.988.000742.589.000702.316.000650.952.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler229.500.000229.500.000229.500.000198.000.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.452.418.0002.452.413.0002.453.221.0001.275.763.000
Dönem Net Kar/Zararı812.344.000661.014.000284.881.0001.556.119.000
Diğer Özsermaye Kalemleri188.496.000182.556.000182.540.000182.087.000
Azınlık Payları006.765.0006.274.000
TOPLAM KAYNAKLAR8.297.670.0007.963.449.0007.186.290.0006.369.058.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.064.736.0002.030.127.000947.994.0003.430.360.000
Satışların Maliyeti (-)-2.018.870.000-1.328.168.000-649.719.000-2.114.303.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.045.866.000701.959.000298.275.0001.316.057.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.045.866.000701.959.000298.275.0001.316.057.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-372.529.000-248.641.000-114.948.000-397.757.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-99.386.000-68.823.000-31.551.000-107.124.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-4.036.000-2.697.000-1.221.000-4.267.000
Diğer Faaliyet Gelirleri147.463.000107.100.00062.063.000267.344.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-111.398.000-66.641.000-37.370.000-157.504.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)605.980.000422.257.000175.248.000916.749.000
Net Faaliyet Kar/Zararı569.915.000381.798.000150.555.000806.909.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler161.821.000120.478.00064.976.000448.002.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-68.413.000-24.704.0000-200.500.000
Diğer Gelir ve Giderler824.000-1.902.000-397.000-18.237.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar63.436.00039.912.00021.049.00090.708.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı763.648.000556.041.000260.876.0001.236.722.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler461.282.000354.657.000124.766.000733.631.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-498.811.000-295.706.000-72.623.000-502.581.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler94.232.00093.872.00064.579.000229.265.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)726.119.000614.992.000313.019.0001.467.772.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)86.225.00046.022.000-27.955.00089.242.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-55.235.000-37.277.000-69.251.000-228.541.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)141.460.00083.299.00041.296.000317.783.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI812.344.000661.014.000285.064.0001.557.014.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)812.344.000661.014.000285.064.0001.557.014.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları00183.000895.000
Ana Ortaklık Payları812.344.000661.014.000284.881.0001.556.119.000
Hisse Başına Kazanç1102
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri148.633.00099.324.00049.427.000150.604.000
Kıdem Tazminatı5.115.0004.508.0002.114.0006.928.000
Finansman Giderleri-498.811.000-295.706.000-72.623.000-502.581.000
Yurtiçi Satışlar2.379.477.0001.588.485.000737.932.0002.551.134.000
Yurtdışı Satışlar758.802.000491.932.000232.906.000963.921.000
Net Yabancı Para Pozisyonu2.459.730.0002.004.430.0002.324.890.0002.043.596.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.433.017.0001.983.240.0002.287.449.0001.952.509.000
Net YPP (Hedge Dahil)2.465.680.0002.004.380.0002.324.890.0002.043.596.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SODA 6,5 7,3 5,7 1,3 1,2 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SODA 6,51 35,30 34,86 -43,87 -0,63
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
SODA 6,51 5,7 -59,1 5,7 -27,3 1,2 -4,9
2019 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
SODA 5,7 -6,6 5,7 -6,7 1,2 -19,4
2019 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.