SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 118.827 119.574 -0,62
VIOP 142.205 143.022 -0,57
USD/TRY 6,0782 6,0670 0,18
BIST BANKA 166.458 169.089 -1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.681 13.784 -0,75
ALTIN 1.603,64 1.603,21 0,03
BRENT 58,72 57,75 1,68

 Rodrigo Tekstil Hisse Senedi | RODRG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,73 2,05 0,32
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,6 0,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Rodrigo Tekstil
Kuruluş 28.12.1997
Faal Alanı Tekstil uretimi
Telefon (0212)8750741
Faks (0212)8750841
Adres M.Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kasım Sk. No:3/1 Merter - Güngören - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar9,89,0
Ödenmiş Sermaye7,17,1
Net Kâr0,31,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 27,4
PD/DD 1,4
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 13,7 mnTL
Net Borç 4,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,03 -1,53 -5,85 6,63
USD -1,36 -2,02 -8,02 4,52
Göreceli -0,02 -1,34 -2,72 2,04

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RODRG0,000,00000,000,00 0 A/D
RODRG0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar16.651.05814.938.45914.062.15614.071.826
Nakit ve Nakit Benzerleri1.665.1501.880.6971.149.4541.787.529
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar4.761.7785.277.2173.675.3294.152.982
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar638.655408.591211.671214.778
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar9.463.2037.161.0308.190.3557.351.319
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar122.272210.924835.347565.218
(Ara Toplam)16.651.05814.938.45914.062.15614.071.826
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar6.970.0077.157.7276.486.4265.290.654
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.505.0001.505.0001.332.0001.350.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar5.435.5405.374.1624.945.4693.835.068
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.46730.93733.15035.363
Ertelenmiş Vergi Varlığı0247.628175.80770.223
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR23.621.06522.096.18620.548.58219.362.480
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.711.3249.387.0157.012.5468.331.008
Finansal Borçlar2.861.5512.331.8181.829.9132.023.786
Diğer Finansal Yükümlülükler26.07248.21700
Ticari Borçlar5.588.3545.219.9754.468.6555.511.829
Diğer Borçlar2.049.8051.606.029546.836576.974
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)121.654131.81600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00028.610
Borç Karşılıkları6.8106.8105.8077.177
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler57.07842.350161.335182.632
(Ara Toplam)10.711.3249.387.0157.012.5468.331.008
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.076.4743.757.8494.260.1672.870.076
Finansal Borçlar2.808.1413.681.6894.170.1922.783.082
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar89.65376.16089.97586.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü178.680000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar9.833.2678.951.3229.275.8698.161.396
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.833.2678.951.3229.275.8698.161.396
Ödenmiş Sermaye7.085.0007.085.0007.085.0007.085.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri003.494.3090
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0015.2180
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.546.226-2.560.577-2.406.727-2.494.356
Dönem Net Kar/Zararı255.5821.014.3511.090.83987.629
Diğer Özsermaye Kalemleri4.038.9113.412.548-2.7703.483.123
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR23.621.06522.096.18620.548.58219.362.480
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.003.16014.366.9186.099.35112.381.137
Satışların Maliyeti (-)-1.722.583-7.731.137-2.798.252-7.270.772
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.280.5776.635.7813.301.0995.110.365
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.280.5776.635.7813.301.0995.110.365
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.742.391-6.140.433-2.646.892-4.543.408
Genel Yönetim Giderleri (-)-628.466-1.184.067-609.101-1.126.158
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.204.0021.145.0261.100.399825.681
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-670.779-213.736-466.585-498.081
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.442.943242.571678.920-231.601
Net Faaliyet Kar/Zararı909.720-688.71945.106-559.201
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0155.0000320.801
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.442.943397.571678.9200
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler197.4394.351.9091.996.8671.687.986
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-959.775-3.954.229-1.675.454-1.678.984
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0155.0000320.801
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)680.607795.2511.000.33398.202
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-425.025178.099104.547-10.573
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-28.610
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-425.025178.099104.54718.037
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI255.582973.3501.104.88087.629
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)255.582973.3501.104.88087.629
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları255.582973.3501.104.88087.629
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri49.606759.490339.462297.904
Kıdem Tazminatı18.47315.578013.941
Finansman Giderleri-959.775-3.954.229-1.675.454-1.678.984
Yurtiçi Satışlar2.437.74811.988.5512.816.7425.737.972
Yurtdışı Satışlar4.572.6402.520.3673.360.0646.834.323
Net Yabancı Para Pozisyonu10.180.2934.040.355-3.745.200-1.941.189
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.268.241-3.707.717-3.745.206-1.941.189
Net YPP (Hedge Dahil)10.180.2934.040.355-3.745.206-1.941.189
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RODRG 1,9 A/D 27,4 1,2 1,4 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi