SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKS 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
GOLD 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Ral Yatırım Holding Hisse Senedi | RALYH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,15 9 2,85
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,6 0,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ral Yatırım Holding
Kuruluş 04.11.1976
Faal Alanı Pamuklu dokuma üretim ve ticareti.
Telefon (0212)5274284
Faks (0212)5204282
Adres Alemdar Mah. Bab-ı Ali Cad. Seyhan İşhanı No:22 K:4 Fatih- İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar21,521,2
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr0,3-0,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 8,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 173,0 mnTL
Net Borç 0,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,72 4,30 -1,20 21,18
USD 10,06 5,11 -6,10 11,79
Göreceli 13,96 1,55 28,21 57,34

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RALYH25.05.19971,540,100010,0010,00 20.800 A/D
RALYH25.05.19971,540,100010,0010,0020.800A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar21.678.23820.284.82919.528.96420.024.152
Nakit ve Nakit Benzerleri698.447103.49966.99129.203
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar4.849.7535.145.3615.191.1914.850.425
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.484.49513.985.25613.158.65013.607.524
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar242.178000
Stoklar383.4791.40000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.019.8861.049.3131.112.1321.537.000
(Ara Toplam)21.678.23820.284.82919.528.96420.024.152
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar6.205.8325.101.3395.743.1195.258.285
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.4941.40000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.240.8434.328.7764.432.3034.567.557
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar48.33647.35049.67051.990
Ertelenmiş Vergi Varlığı891.159723.5011.260.834638.738
Diğer Duran Varlıklar1.018.0003123120
TOPLAM VARLIKLAR27.884.07025.386.16825.272.08325.282.437
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.383.4842.395.9222.056.9942.520.658
Finansal Borçlar803.852123.293161.727320.366
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.613.029910.588630.2091.037.289
Diğer Borçlar1.423.2141.126.881890.808784.413
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0011.50090.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü281.24057.919170.8650
Borç Karşılıkları88.99715.00830.46827.780
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler173.152162.233161.417260.810
(Ara Toplam)5.383.4842.395.9222.056.9942.520.658
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.003.4121.805.4611.703.7661.571.498
Finansal Borçlar818.7171.345.7051.345.7051.345.705
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar49.53245.21265.89349.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü135.163414.544292.168176.534
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar21.497.17421.184.78521.511.32321.190.281
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.497.17421.184.78521.511.32321.190.281
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.00021.000.00021.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0316.70200
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler69.85269.85269.85269.852
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-37.864.614-37.864.614-37.864.614-37.864.614
Dönem Net Kar/Zararı277.609-183.678137.198-183.988
Diğer Özsermaye Kalemleri38.014.32737.846.52338.168.88738.169.031
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR27.884.07025.386.16825.272.08325.282.437
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.622.5082.653.3401.959.607822.701
Satışların Maliyeti (-)-3.121.070-2.271.002-1.780.760-717.410
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)501.438382.338178.847105.291
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)501.438382.338178.847105.291
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.866.428-1.455.672-1.029.912-573.572
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri548.820332.624186.89529.878
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-426.392-398.479-410.267-59.692
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.242.562-1.139.189-1.074.437-498.095
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.364.990-1.073.334-851.065-468.281
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.242.562-1.139.189-1.074.437-498.095
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.051.7081.528.400989.292476.484
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-444.513-262.124-186.117-64.416
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)364.633127.087-271.262-86.027
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-87.024-310.765408.460-97.961
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-281.240-57.91900
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)194.216-252.846408.460-97.961
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI277.609-183.678137.198-183.988
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)277.609-183.678137.198-183.988
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları277.609-183.678137.198-183.988
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri369.911279.565184.22893.543
Kıdem Tazminatı1.769-2.58425.4279.045
Finansman Giderleri-444.513-262.124-186.117-64.416
Yurtiçi Satışlar3.484.3492.515.1800822.701
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.127.4871.127.4871.146.6161.070.048
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.127.4871.127.4871.146.6161.070.048
Net YPP (Hedge Dahil)1.127.4871.127.4871.146.6161.070.048

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RALYH 8,2 A/D A/D A/D 8,0 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi