SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 118.343 118.399 -0,05
VIOP 134.731 134.736 0,00
USD/TRY 6,8654 6,8599 0,08
BIST BANKS 127.770 128.001 -0,18
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.800 12.634 1,32
GOLD 1.801,22 1.802,57 -0,07
BRENT 42,32 42,72 -0,94

 Prizma Pres Matbaacılık Hisse Senedi | PRZMA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,71 4,74 1,03
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,9 95,1 89,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Prizma Pres Matbaacılık
Kuruluş 01.01.1978
Faal Alanı Matbaacılık faaliyetleri
Telefon (0212)7714636
Faks (0212)7714898
Adres Atatürk Org. Sanayi Bölgesi 75. Yil Cd. N:21 Hadimkoy

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar44,243,3
Ödenmiş Sermaye24,024,0
Net Kâr1,01,0

Cari Değerler

F/K 39,5
FD/FAVÖK 33,2
PD/DD 2,4
FD/Satışlar 9,7
Yabancı Oranı (%) 10,71
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,2 / 1,0
Piyasa Değeri 104,4 mnTL
Net Borç 1,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,33 -8,23 12,40 1,16
USD 5,17 -8,37 11,74 -12,39
Göreceli 2,13 -8,17 4,27 -2,23

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PRZMA0,000,00000,000,00 0 A/D
PRZMA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar23.287.89823.862.25924.180.21922.122.124
Nakit ve Nakit Benzerleri95.174319.561160.20220.640
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar12.465.87214.345.63214.548.07313.733.982
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.71924.667130.715130.715
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar10.370.4368.773.6248.847.9607.697.257
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar353.697398.775493.269539.530
(Ara Toplam)23.287.89823.862.25924.180.21922.122.124
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar26.928.24626.957.04926.997.61427.019.881
Ticari Alacaklar116.789000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar33.51033.25530.81430.813
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller22.804.97122.804.97122.784.97122.784.971
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.749.1701.826.0281.824.3651.920.819
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.223.8062.292.7952.357.4642.283.278
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR50.216.14450.819.30851.177.83349.142.005
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.580.6586.528.4037.208.1876.050.697
Finansal Borçlar1.391.0865.322.8175.679.5364.767.287
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.170.842662.6061.112.643664.776
Diğer Borçlar74.52081.358107.78080.596
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.442.67025.117118.110393.803
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü326.227335.58522.0520
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler175.313100.920168.066144.235
(Ara Toplam)4.580.6586.528.4037.208.1876.050.697
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.387.5391.019.6651.592.5821.576.618
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar151.397154.316158.7490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.236.142865.3491.433.8331.404.016
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler000172.602
Özkaynaklar44.247.94743.271.24042.377.06441.514.690
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.247.94743.271.24042.377.06441.514.690
Ödenmiş Sermaye24.000.00024.000.00024.000.00024.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler890.030890.030890.030890.030
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları7.033.9906.007.2276.007.2276.007.227
Dönem Net Kar/Zararı1.014.1591.026.763143.068-745.129
Diğer Özsermaye Kalemleri11.309.76811.347.22011.336.73911.362.562
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR50.216.14450.819.30851.177.83349.142.005
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.624.98710.816.5205.861.2573.244.679
Satışların Maliyeti (-)-1.036.208-7.710.817-4.718.627-3.236.695
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)588.7793.105.7031.142.6307.984
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)588.7793.105.7031.142.6307.984
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-163.855-257.133-174.976-113.500
Genel Yönetim Giderleri (-)-201.802-909.280-689.616-462.131
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.592.9751.039.5271.577.9471.616.236
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.183.113-1.584.199-1.153.126-1.399.238
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.632.9841.394.618702.859-350.649
Net Faaliyet Kar/Zararı223.1221.939.290278.038-567.647
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler212.400932.230719.750507.123
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.845.3842.326.8481.422.609156.474
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-123.642-1.007.446-732.426-412.847
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler212.400932.230719.750507.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.721.7421.319.402690.183-256.373
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-707.583-292.639-547.115-488.756
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-326.227-335.585-22.0860
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-381.35642.946-525.029-488.756
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.014.1591.026.763143.068-745.129
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.014.1591.026.763143.068-745.129
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.014.1591.026.763143.068-745.129
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri159.493678.339507.539337.772
Kıdem Tazminatı9.07827.01027.79237.548
Finansman Giderleri-123.642-1.007.446-732.426-412.847
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu056.53554
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu056.53554
Net YPP (Hedge Dahil)056.53554

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PRZMA 4,4 39,5 33,2 9,7 2,4 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PRZMA 4,35 10,30 10,71 41,06 0,42
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi