SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 90.787 90.501 0,32
VIOP 113.509 113.136 0,33
USD/TRY 5,8959 5,8694 0,45
BIST BANKS 118.036 118.632 -0,50
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.096 12.169 -0,60
GOLD 1.341,84 1.342,40 -0,04
BRENT 62,05 61,30 1,22

 Özbal Çelik Boru Hisse Senedi | OZBAL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,05 1,24 0,19
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 13,3 13,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Özbal Çelik Boru
Kuruluş 10.07.1995
Faal Alanı Spiral Kaynaklı Çelik Boru Üretimi
Telefon (0216)4659697
Faks (0216)4659783
Adres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23 Akdeniz/MERSİN

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-5,30,7
Ödenmiş Sermaye20,520,5
Net Kâr-5,9-15,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 31,1
PD/DD A/D
FD/Satışlar 0,7
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,4
Piyasa Değeri 22,8 mnTL
Net Borç 46,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,83 0,00 0,00 -19,57
USD 0,96 -0,68 2,89 -27,76
Göreceli 1,51 3,33 -3,75 -19,14

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OZBAL0,000,00000,000,00 0 A/D
OZBAL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar30.540.12337.127.18845.541.02560.690.539
Nakit ve Nakit Benzerleri1.876.981307.2129.956.9366.309.391
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar19.924.25330.804.83923.555.01023.048.369
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar825.492807.093779.5341.405.609
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar5.775.8914.572.6708.340.25724.370.690
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar569.476635.3742.909.2885.556.480
(Ara Toplam)28.972.09337.127.18845.541.02560.690.539
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar1.568.030000
Duran Varlıklar57.788.33659.176.76550.812.54150.904.664
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.7101.7101.710956
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar62.50062.50062.50062.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10.930.00010.930.0009.465.0009.465.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar39.435.64541.368.13030.509.58531.083.412
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar167.001135.798101.00464.194
Ertelenmiş Vergi Varlığı7.007.9866.497.18210.603.52410.225.321
Diğer Duran Varlıklar183.494181.44569.2183.281
TOPLAM VARLIKLAR88.328.45996.303.95396.353.566111.595.203
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler90.660.72994.176.741102.832.719109.032.817
Finansal Borçlar46.419.70748.935.34253.118.62059.386.961
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar26.383.17026.610.43623.325.20525.911.803
Diğer Borçlar12.795.09715.997.72123.720.05918.273.327
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.024.960000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.353.5031.603.228873.220617.032
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler684.2921.030.0141.795.6154.843.694
(Ara Toplam)90.660.72994.176.741102.832.719109.032.817
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.935.8471.461.8902.379.0093.016.940
Finansal Borçlar2.191.596682.3481.545.4412.260.677
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar744.251779.54200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00833.568756.263
Özkaynaklar-5.268.117665.322-8.858.162-454.554
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-5.268.117665.322-8.858.162-454.554
Ödenmiş Sermaye20.540.00020.540.00020.540.00020.540.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri13.782.83013.782.83000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.366.3423.366.3423.366.3423.366.342
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-63.168.241-47.394.706-47.394.706-47.394.706
Dönem Net Kar/Zararı-5.933.439-15.773.535-15.262.314-6.897.494
Diğer Özsermaye Kalemleri26.144.39126.144.39129.892.51629.931.304
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR88.328.45996.303.95396.353.566111.595.203
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.599.156123.731.760103.053.96060.822.344
Satışların Maliyeti (-)-4.164.040-107.835.560-87.401.884-53.001.275
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)435.11615.896.20015.652.0767.821.069
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)435.11615.896.20015.652.0767.821.069
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-659.611-11.304.607-8.911.142-5.379.214
Genel Yönetim Giderleri (-)-997.689-4.211.987-2.970.260-1.823.918
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.401.94428.151.50019.892.8613.078.099
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.799.352-26.765.825-19.836.489-5.563.838
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.619.5921.765.2813.827.046-1.867.802
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.222.184379.6063.770.674617.937
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.0241.910.442882.642402.713
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-41.452-256.1880
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.595.5683.634.27100
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.848.675-20.344.222-23.439.879-8.789.208
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler24.0241.868.990626.454402.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.444.243-16.709.951-18.986.379-10.254.297
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)510.804936.4163.724.0653.356.803
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)510.804936.4163.724.0653.356.803
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-5.933.439-15.773.535-15.262.314-6.897.494
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-5.933.439-15.773.535-15.262.314-6.897.494
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-5.933.439-15.773.535-15.262.314-6.897.494
Hisse Başına Kazanç00-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri376.5312.342.9461.767.4931.190.343
Kıdem Tazminatı063.20400
Finansman Giderleri-4.848.675-20.344.222-23.439.879-8.789.208
Yurtiçi Satışlar4.223.91359.277.97648.970.82129.965.416
Yurtdışı Satışlar297.37463.197.47351.115.99329.941.140
Net Yabancı Para Pozisyonu-39.538.660-29.196.935-35.464.826-39.275.487
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-39.538.660-29.196.935-35.464.826-39.275.487
Net YPP (Hedge Dahil)-39.538.660-29.196.935-35.464.826-39.275.487
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OZBAL 1,1 A/D 31,0 0,7 A/D 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi