SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKS 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
GOLD 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Niğde Beton Sanayi Hisse Senedi | NIBAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,24 6,9 2,66
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,8 0,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Niğde Beton Sanayi
Kuruluş 31.10.1969
Faal Alanı Beton uretimi
Telefon (0216)5370000
Faks (0216)5370362
Adres Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 34810 Kavacık-Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar97,851,6
Ödenmiş Sermaye54,054,0
Net Kâr3,5-1,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,3
FD/Satışlar 11,3
Yabancı Oranı (%) 17,77
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,4
Piyasa Değeri 318,6 mnTL
Net Borç -1,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,51 -1,67 3,51 -4,84
USD 3,83 -0,91 -1,63 -12,21
Göreceli 7,51 -4,26 34,32 23,55

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NIBAS30.09.20162,680,01771,771,51 478.410 22
NIBAS30.09.20162,680,01771,771,51478.41022

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar17.249.87725.175.76526.866.72020.827.191
Nakit ve Nakit Benzerleri1.830.0201.220.6406.982.7948.276.039
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar4.464.1504.563.8976.099.5793.402.275
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.652.4578.739.4175.443.7273.311.569
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar000420.109
Stoklar2.806.9709.845.2737.389.9444.722.573
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar496.280806.538950.676694.626
(Ara Toplam)17.249.87725.175.76526.866.72020.827.191
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar102.285.58747.320.60147.529.63247.906.610
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.16113.16113.16113.161
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14.703.80413.045.58413.090.00413.428.202
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller20.220.000000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar67.346.40133.783.66633.908.48734.074.420
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.2212.3632.5042.646
Ertelenmiş Vergi Varlığı0475.827515.476388.181
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR119.535.46472.496.36674.396.35268.733.801
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.647.65616.798.77218.810.35012.381.375
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.601.6163.756.1952.306.2352.926.397
Diğer Borçlar805.8532.053.7964.378.3132.710.231
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.824.9097.878.6279.031.2263.516.445
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.565.4562.148.4832.148.4832.098.022
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.849.822961.671946.0931.130.280
(Ara Toplam)11.647.65616.798.77218.810.35012.381.375
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.051.5974.113.9714.294.2784.131.672
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.417.0234.113.9714.294.2784.131.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.546.746000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler87.828000
Özkaynaklar97.836.21151.583.62351.291.72452.220.754
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar97.836.21151.583.62351.291.72452.220.754
Ödenmiş Sermaye54.000.00054.000.00054.000.00054.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.035.5431.035.5431.035.5431.035.543
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-16.183.073-16.700.573-16.700.573-16.700.573
Dönem Net Kar/Zararı3.519.633-1.542.270-1.634.434-984.978
Diğer Özsermaye Kalemleri55.464.10814.790.92314.591.18814.870.762
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR119.535.46472.496.36674.396.35268.733.801
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri28.066.66214.863.8728.937.0463.669.701
Satışların Maliyeti (-)-27.081.897-13.354.727-8.381.295-3.362.933
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)984.7651.509.145555.751306.768
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)984.7651.509.145555.751306.768
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.642.953-750.163-275.702-154.305
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.514.167-2.678.959-1.560.795-1.075.678
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.225.0131.827.1481.368.670547.801
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.200.832-1.821.860-1.700.676-696.242
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-5.148.174-1.914.689-1.612.752-1.071.656
Net Faaliyet Kar/Zararı-4.172.355-1.919.977-1.280.746-923.215
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler10.460.27731.00000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-3.101.978-1.197.810-1.153.390-815.192
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.210.125-3.081.499-2.766.142-1.886.848
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.953.7291.421.747914.281581.905
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-444.473-377.457-267.227-107.287
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler10.460.27731.00000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.719.381-2.037.209-2.119.088-1.412.230
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-199.748494.939484.654427.252
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-199.748494.939484.654427.252
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.519.633-1.542.270-1.634.434-984.978
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.519.633-1.542.270-1.634.434-984.978
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.519.633-1.542.270-1.634.434-984.978
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri911.683648.903436.119218.904
Kıdem Tazminatı346.324318.354100.206319.716
Finansman Giderleri-444.473-377.457-267.227-107.287
Yurtiçi Satışlar28.112.07014.896.9808.902.0343.634.689
Yurtdışı Satışlar65.81265.81235.01235.012
Net Yabancı Para Pozisyonu5.55459.8195.662.2797.117.112
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.55459.8195.662.2797.117.112
Net YPP (Hedge Dahil)5.55459.8195.662.2797.117.112

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NIBAS 5,9 A/D A/D 11,3 3,3 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NIBAS 5,90 17,77 17,77 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi