SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 107.266 107.266 0,00
VIOP 124.950 124.950 0,00
USD/TRY 6,8097 6,8100 0,00
BIST BANKS 124.817 124.817 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.587 11.781 -1,65
GOLD 1.739,92 1.739,66 0,01
BRENT 38,48 38,32 0,42

 Martı GYO Hisse Senedi | MRGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Martı GYO
Kuruluş 12.06.1987
Faal Alanı Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak, gayrimenkul portföyü oluşturmak ve geliştirmek.
Telefon (0212)3348850
Faks (0212)3348852
Adres İnönü cad. Devres Han No:50/4 Gümüşsuyu,Beyoğlu - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar314,2290,2
Ödenmiş Sermaye110,0110,0
Net Kâr4,73,6

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A /
Piyasa Değeri
Net Borç
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%)

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,26 7,09 30,77 34,65
USD 2,41 6,78 33,83 17,48
Göreceli 0,60 2,85 23,26 43,64

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MRGYO29.08.20120,820,00470,470,47 514.397 27
MRGYO26.08.20116,170,05005,005,00 5.500.000 73
MRGYO29.08.20120,820,00470,470,47514.39727
MRGYO26.08.20116,170,05005,005,005.500.00073

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar124.463.457128.131.093112.497.529106.321.052
Nakit ve Nakit Benzerleri126.355117.235151.767190.746
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar31.968.70837.985.60126.109.83221.027.608
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar90.275.80987.514.01784.301.63382.259.295
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar816.674858.371825.592846.302
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.275.9111.655.8691.108.7051.997.101
(Ara Toplam)124.463.457128.131.093112.497.529106.321.052
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar534.415.295480.761.550503.837.084485.675.315
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar19.012.084120.487120.48769.121
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller488.892.597454.603.493480.263.216463.149.969
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar61.431175.417211.019130.458
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.42610.93811.58812.764
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar26.440.75725.851.21523.230.77422.313.003
TOPLAM VARLIKLAR658.878.752608.892.643616.334.613591.996.367
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler147.560.744124.430.04189.091.31283.754.147
Finansal Borçlar127.378.523101.189.04370.394.33466.841.271
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.525.1613.799.0502.380.3803.215.663
Diğer Borçlar14.288.10615.131.93512.335.85610.540.132
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)770.139786.746908.56996.621
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.872.4502.702.1032.213.1212.222.701
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler726.365821.164859.052837.759
(Ara Toplam)147.560.744124.430.04189.091.31283.754.147
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler197.137.637194.226.611217.106.286214.368.993
Finansal Borçlar196.416.280193.150.559215.620.869212.673.381
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar584.554619.962491.407478.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler136.803456.090994.0101.217.140
Özkaynaklar314.180.371290.235.991310.137.015293.873.227
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar314.180.371290.235.991310.137.015293.873.227
Ödenmiş Sermaye110.000.000110.000.000110.000.000110.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları275.063.480252.226.995270.250.922259.470.764
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.685.2723.685.2723.685.2723.685.272
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-96.360.702-96.360.702-96.360.702-20.953.605
Dönem Net Kar/Zararı4.740.6383.613.5585.415.025-75.407.097
Diğer Özsermaye Kalemleri17.051.68317.070.86817.146.49817.077.893
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR658.878.752608.892.643616.334.613591.996.367
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri23.303.94620.245.4466.821.17217.535.053
Satışların Maliyeti (-)-1.741.253-1.290.829-800.040-1.732.145
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)21.562.69318.954.6176.021.13215.802.908
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)21.562.69318.954.6176.021.13215.802.908
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.813.526-4.982.618-2.640.031-5.838.961
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.188.7101.150.168305.25418.332.550
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.442.036-2.215.053-196.933-54.574.308
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)15.495.84112.907.1143.489.422-26.277.811
Net Faaliyet Kar/Zararı16.749.16713.971.9993.381.1019.963.947
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12.373.5738.195.0413.230.20414.596.132
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı27.869.41421.102.1556.719.626-11.681.679
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.403.0931.474.9398.107.0880
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-24.531.869-18.963.536-9.411.689-63.725.418
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler12.373.5738.195.0413.230.20414.596.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.740.6383.613.5585.415.025-75.407.097
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.740.6383.613.5585.415.025-75.407.097
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.740.6383.613.5585.415.025-75.407.097
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.740.6383.613.5585.415.025-75.407.097
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Amortisman Giderleri185.36463.41934.251135.926
Kıdem Tazminatı41.02233.93549.07729.789
Finansman Giderleri-24.531.869-18.963.536-9.411.689-63.725.418
Yurtiçi Satışlar23.303.94620.245.4466.821.17217.535.053
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-116.530.000-139.039.974-111.478.696-139.025.593
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-208.920.466-213.229.986-111.478.696268.744.441
Net YPP (Hedge Dahil)-116.530.000-213.229.986-111.478.696213.890.523

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MRGYO 1,4 A/D A/D A/D 0,5 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi