SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Kuştur Turizm Hisse Senedi | KSTUR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 22,04 58,5 36,46
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,5 0,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kuştur Turizm
Kuruluş 01.01.1966
Faal Alanı Turizm faaliyetlerinde bulunmak.
Telefon (0256)6181313
Faks (0256)6180440
Adres Bayraklıdede Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/AYDIN

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar49,338,0
Ödenmiş Sermaye4,24,2
Net Kâr14,02,6

Cari Değerler

F/K 17,2
FD/FAVÖK 11,8
PD/DD 4,9
FD/Satışlar 5,7
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 241,9 mnTL
Net Borç -23,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -2,56 58,25 140,51
USD 0,15 -2,56 56,87 108,90
Göreceli 1,00 -3,47 47,79 137,75

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KSTUR10.07.20200,970,551255,1246,85 2.339.723 17
KSTUR17.04.201914,312,9285292,85248,92 12.430.359 77
KSTUR17.04.20184,910,588858,8850,05 2.499.213 49
KSTUR21.04.20175,920,548054,8046,58 2.362.823 171
KSTUR15.04.20164,320,565956,5948,10 2.440.002 61
KSTUR20.04.20152,580,429942,9936,54 1.853.608 31
KSTUR17.04.201914,312,9285292,85248,9212.430.35977
KSTUR17.04.20184,910,588858,8850,052.499.21349
KSTUR21.04.20175,920,548054,8046,582.362.823171
KSTUR15.04.20164,320,565956,5948,102.440.00261
KSTUR20.04.20152,580,429942,9936,541.853.60831
KSTUR10.07.20200,970,551255,1246,852.339.72317

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar25.082.24426.293.60031.402.40425.781.958
Nakit ve Nakit Benzerleri23.429.52917.494.49527.614.56019.686.337
Finansal Yatırımlar1.091621.03951
Ticari Alacaklar59.1075.388.700821.2993.863.716
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.822273.09965.09270.342
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.306.7262.286.7611.572.9241.723.121
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar281.969850.4831.327.490438.391
(Ara Toplam)25.082.24426.293.60031.402.40425.781.958
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar27.913.21426.533.43726.706.50024.181.213
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.22113.22117.19717.197
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar48.05450.80950.80950.809
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar27.824.55226.464.79326.633.41624.106.882
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.7993.7254.8425.959
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar588889236366
TOPLAM VARLIKLAR52.995.45852.827.03758.108.90449.963.171
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.982.37214.293.3728.637.42614.633.909
Finansal Borçlar02.620.2805.425.2004.778.280
Diğer Finansal Yükümlülükler200365.018129.088
Ticari Borçlar1.534.1913.291.0372.466.6652.732.066
Diğer Borçlar784.4191.327.308283.266501.272
Müşteri Söz. Doğan Yük.228.901060.7170
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)05.415.36900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0616.3940545.287
Borç Karşılıkları131.313163.37987.511104.650
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler303.348859.602249.0495.843.266
(Ara Toplam)2.982.37214.293.3728.637.42614.633.909
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler703.982531.608483.490372.851
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.44.492000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar486.483389.977279.414189.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü173.007141.631204.076183.840
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar49.309.10438.002.05748.987.98834.956.411
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.309.10438.002.05748.987.98834.956.411
Ödenmiş Sermaye4.244.5874.244.5874.244.5874.244.587
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri000560.707
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.719.4434.719.4433.368.4843.368.484
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları18.931.22218.931.22217.860.71117.870.974
Dönem Net Kar/Zararı14.039.7452.641.21616.143.2922.077.773
Diğer Özsermaye Kalemleri7.374.1077.465.5897.370.9146.833.886
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR52.995.45852.827.03758.108.90449.963.171
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri38.510.5549.041.51931.966.4966.400.959
Satışların Maliyeti (-)-20.531.700-8.143.598-15.934.535-5.912.893
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)17.978.854897.92116.031.961488.066
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)17.978.854897.92116.031.961488.066
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-205.753-24.851-223.165-27.020
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.087.454-488.048-854.774-395.357
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.135.8691.152.6344.245.220786.803
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.441.225-456.827-2.672.953-605.618
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)14.380.2911.080.82916.526.289246.874
Net Faaliyet Kar/Zararı16.685.647385.02214.954.02265.689
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-2.755000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı14.377.5361.080.82916.526.289246.874
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.571.5292.871.18713.524.8792.922.012
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.496.774-724.545-9.983.270-592.168
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-2.755000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.452.2913.227.47120.067.8982.576.718
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.412.546-586.255-3.924.606-498.945
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.444.515-675.403-3.941.138-545.287
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)31.96989.14816.53246.342
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI14.039.7452.641.21616.143.2922.077.773
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)14.039.7452.641.21616.143.2922.077.773
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları14.039.7452.641.21616.143.2922.077.773
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.827.174887.3951.757.295864.177
Kıdem Tazminatı183.668179.583144.15297.291
Finansman Giderleri-2.496.774-724.545-9.983.270-592.168
Yurtiçi Satışlar38.520.4009.047.17831.398.7196.237.201
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu27.642.21614.235.41223.165.50511.968.185
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu27.642.21614.235.41223.165.50511.968.185
Net YPP (Hedge Dahil)27.642.21614.235.41223.165.50511.968.185

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KSTUR 57,0 17,2 11,8 5,7 4,9 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi