SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.499 96.142 -1,71
VIOP 117.736 120.016 -1,90
USD/TRY 5,9451 5,8727 1,23
BIST BANKA 123.744 128.625 -3,79
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.283 12.313 -0,25
ALTIN 1.277,51 1.275,92 0,12
BRENT 74,94 74,55 0,52

 KRDMD Hisse Senedi | Kardemir (D)

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 30.11.2018
  • Hedef Fiyat 4,43
  • Getiri Pot %92

Aslı Özata Kumbaracı

Yatırım Teması


Kardemir yerel pazardaki güçlü pozisyonu, devam eden yatırımları ve elverişli maliyet ortamı sayesinde güçlü büyüme ve karlılığı sahip.


Katalizör


Şirket 2018 yılında 2.3 milyon ton üretim hacmi ile %23-25 FAVÖK marjı kaydetmeyi bekliyor. Şirketin orta vadedeki hedefi ise 3-3.5 milyon ton üretim hacmine ulaşmak.


Kardemir’in ray üretimi ile başlayan, katma değerli ürünlere odaklanan yatırım stratejisinin operasyonel karlılığa olumlu etki edecektir. Yatırımların tam kapasiteye ulaşması 3-5 yıl sürüyor. Kangal ve inşaat demiri arasındaki fiyat farkına baktığımız zaman kangal üretiminin artması şirketin karlılığını arttıracaktır.


Demiryolu tekeri üretim tesisi yatırımı da diğer önemli yatırımları arasında bulunuyor. Yatırımın 2018 yılının ikinci yarısında ticari işletmeye alınması ve üretim kapasitesinin 200 bin adet olması hedefleniyor.


Filyos Liman yatırımı bir süredir şirketin gündeminde yer alıyor çünkü limanın lojistik maliyetlerini düşürmesi ve tedarik zinciri yönetimini geliştirmesi bekleniyor.


Riskler


Makroekonomik şartlarda elverişsiz ve ani değişimler uzun çelik talebinde negatif etki yaratabilir. Ayrıca, çelik fiyatlarında düşüş, demir cevheri ve kömür maliyetlerinde artış marjlar üzerinde baskı yaratabilir.


Önceki Öneri Tarihi 17.09.2018
Önceki Hedef Fiyat 6,02
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,21 2,7 0,49
Hacim Hareketi (Milyon TL) 67,1 2.150,9 2.083,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,7 0,8 0,9

Şirket Künyesi

Ünvanı Kardemir (D)
Kuruluş 20.02.1995
Faal Alanı Her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışı.
Telefon (0370)4183244
Faks (0370)4191054
Adres KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC. A.Ş. FABRİKA SAHASI 78170 KARABÜK

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2.797,32.008,7
Ödenmiş Sermaye780,2780,2
Net Kâr557,4333,0

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 3.759 mn TL
FAVÖK 888 mn TL
Net Kar 423 mn TL
FD/Satışlar 0,8
FD/FAVÖK 3,3
F/K 4,3
PD/DD 0,6
Satışlar 3.759 mn TL
FAVÖK 957 mn TL
Net Kar 478 mn TL
FD/Satışlar 0,8
FD/FAVÖK 3,1
F/K 3,8
PD/DD 0,7
Satışlar 3.821 mn TL
FAVÖK 1.208 mn TL
Net Kar 557 mn TL
FD/Satışlar 0,8
FD/FAVÖK 2,5
F/K 3,2
PD/DD 0,6

Cari Değerler

F/K 3,2
FD/FAVÖK 2,5
PD/DD 0,6
FD/Satışlar 0,8
Yabancı Oranı (%) 14,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 85,1 / 82,5
Piyasa Değeri 1.802,3 mnTL
Net Borç 1.166,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -59,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,94 -2,94 -6,85 5,96
USD -3,43 -4,25 -13,16 -4,99
Göreceli -1,25 -0,49 -4,01 2,34
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
KRDMD 2,31
478,1
3.759,4
956,6
2.697,9
5.655,4
27.11.2018
27.11.2018
27.11.2018
27.11.2018
27.11.2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
KRDMD 30.11.2018 AL 4,43 0,00 AL 4,43 0,00 AL 4,43 0,00
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
KRDMD 2,31
0,00
11,39
0,00
0,0000
0,2632
0,0000
37
0,0
205,2
0,0
Tahmin
Gerçekleşen
Tahmin
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
KRDMD 3.759,4 422,6 888,4 Tahmin
KRDMD 3.759,4 478,1 956,6 Tahmin
KRDMD 3.820,9 557,4 1.207,6 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
KRDMD 4,3 3,3 0,8 0,6 Tahmin
KRDMD 3,8 3,1 0,8 0,7 Tahmin
KRDMD 3,2 2,5 0,8 0,6 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRDMD27.11.20195,700,131613,1611,18 102.599.719 18
KRDMD26.06.20195,700,131613,1611,18 102.599.719 18
KRDMD10.12.20153,750,04394,393,73 34.220.400 14
KRDMD30.06.20152,720,04394,393,73 34.220.478 14
KRDMD29.05.20126,390,05695,694,84 34.220.650 27
KRDMD10.12.20153,750,04394,393,7334.220.40014
KRDMD30.06.20152,720,04394,393,7334.220.47814
KRDMD29.05.20126,390,05695,694,8434.220.65027
KRDMD27.11.20195,700,131613,1611,18102.599.71918
KRDMD26.06.20195,700,131613,1611,18102.599.71918

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.994.230.5582.498.852.5842.099.872.8921.983.568.303
Nakit ve Nakit Benzerleri186.634.114698.963.000908.187.489801.237.981
Finansal Yatırımlar7.095.5816.622.8686.318.3150
Ticari Alacaklar552.544.517469.974.257375.639.078573.517.260
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar40.273.70716.435.2405.654.9768.330.123
Stoklar1.125.947.902920.259.197606.317.986494.626.543
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar81.734.738386.598.022197.755.048105.856.395
(Ara Toplam)1.994.230.5582.498.852.5842.099.872.8921.983.568.303
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.640.347.5552.956.804.4262.846.503.7392.827.412.276
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar187.455188.401201.724190.446
Finansal Yatırımlar332.6015.682.6385.682.6385.682.638
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10.481.5349.288.01810.476.81510.013.359
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller419.640422.212424.550426.884
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar3.563.264.3342.783.753.2142.740.639.3242.714.424.210
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.505.30124.062.20324.339.26524.966.990
Ertelenmiş Vergi Varlığı676.257109.009.92147.505.98464.627.597
Diğer Duran Varlıklar42.480.43324.397.81917.233.4407.080.151
TOPLAM VARLIKLAR5.634.578.1145.455.657.0104.946.376.6314.810.980.579
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.441.108.4922.061.790.5371.790.474.0991.889.798.192
Finansal Borçlar338.935.714385.487.632342.021.572315.338.036
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar943.405.7581.402.838.545985.169.319883.823.553
Diğer Borçlar1.971.6112.071.6091.677.9221.559.861
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.662.391130.853103.37984.984
Borç Karşılıkları25.464.5609.111.3397.640.6648.404.083
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler127.668.458262.150.559453.861.244680.587.675
(Ara Toplam)1.441.108.4922.061.790.5371.790.474.0991.889.798.192
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.396.211.7161.385.434.6471.179.949.1811.085.291.154
Finansal Borçlar1.021.391.2651.213.774.8141.021.057.642931.968.667
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar36.305.42241.790.09832.232.41029.193.587
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar0124.481.276121.246.229118.630.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü207.029.607000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler131.485.4235.388.4605.412.9005.498.082
Özkaynaklar2.797.257.9052.008.431.8251.975.953.3511.835.891.233
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.797.257.8872.008.683.4891.976.100.6791.836.006.975
Ödenmiş Sermaye780.226.002780.226.002780.226.002780.226.002
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-56.367.768-56.367.768-56.367.768-54.739.268
Hisse Senedi İhraç Primleri08.078.72908.078.729
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25.068.46925.068.46925.068.46925.068.469
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları349.333.600348.027.742345.922.798343.817.852
Dönem Net Kar/Zararı557.440.372333.027.889300.445.079160.881.436
Diğer Özsermaye Kalemleri1.141.557.212570.622.425580.806.099572.673.755
Azınlık Payları18-251.663-147.329-115.742
TOPLAM KAYNAKLAR5.634.578.1145.455.657.0104.946.376.6314.810.980.579
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.820.917.7012.704.893.4841.744.347.150881.865.268
Satışların Maliyeti (-)-2.651.480.894-1.802.504.078-1.197.621.014-637.086.004
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.169.436.807902.389.407546.726.136244.779.265
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.169.436.807902.389.407546.726.136244.779.265
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-21.136.856-13.937.356-10.498.297-6.638.739
Genel Yönetim Giderleri (-)-40.650.317-26.909.831-16.322.096-7.773.930
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri802.477.888654.974.621205.910.00559.180.666
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-792.518.056-677.335.911-201.083.799-58.790.129
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.117.609.466839.180.930524.731.948230.757.133
Net Faaliyet Kar/Zararı1.107.649.634861.542.220519.905.742230.366.596
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21.996.89421.600.37821.273.20320.853.493
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar156.615-1.036.901151.896-140.458
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler405.531.128217.353.15351.488.94922.812.889
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-815.688.748-771.390.576-262.956.907-95.784.401
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler21.996.89421.600.37821.273.20320.853.493
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)729.605.355305.706.983334.689.090178.498.656
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-172.319.24327.176.108-34.284.475-17.626.098
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.662.391-182.619-139.265-100.979
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-168.656.85227.358.727-34.145.210-17.525.119
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI557.286.112332.883.091300.404.616160.872.559
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)557.286.112332.883.091300.404.616160.872.559
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-154.260-144.798-40.464-8.877
Ana Ortaklık Payları557.440.372333.027.889300.445.079160.881.436
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri99.994.77573.288.73451.159.43325.945.298
Kıdem Tazminatı9.150.2566.588.1654.392.5842.196.293
Finansman Giderleri-815.688.748-771.390.576-262.956.907-95.784.401
Yurtiçi Satışlar3.799.797.3102.447.133.9721.591.283.798784.246.255
Yurtdışı Satışlar53.482.044279.576.177167.432.827105.034.117
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.947.573.869-2.088.931.645-1.257.560.913-1.144.771.710
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.955.139.990-2.118.066.916-1.267.452.693-1.154.311.373
Net YPP (Hedge Dahil)-1.614.300.950-1.761.865.932-1.043.686.936-860.601.010
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRDMD 2,3 3,2 2,5 0,8 0,6 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRDMD 2,31 14,43 14,27 -16,43 -0,18
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
KRDMD 2,31 3,8 -59,1 3,1 -46,6 0,7 -54,6
2019 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
KRDMD 3,8 -64,5 3,1 -59,1 0,7 -53,6
2019 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.