SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 99.048 97.886 1,19
VIOP 122.578 121.159 1,17
USD/TRY 5,7895 5,8084 -0,33
BIST BANKS 140.898 138.439 1,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.755 12.748 0,05
GOLD 1.491,34 1.487,77 0,24
BRENT 59,45 59,70 -0,42

 Kapital Yatırım Holding Hisse Senedi | KPHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,52 3,1 1,58
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,2 0,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kapital Yatırım Holding
Kuruluş 06.04.2005
Faal Alanı Menkul kıymet portföy işletmeciliği.
Telefon (0212)2102525
Faks (0212)2215152
Adres Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar6,76,4
Ödenmiş Sermaye4,34,3
Net Kâr0,60,3

Cari Değerler

F/K 8,1
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 11,4 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,08 8,06 27,62 -6,62
USD 2,73 9,17 24,56 -15,42
Göreceli 2,49 5,16 30,68 -12,93

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KPHOL21.08.20174,480,03543,543,01 150.306 31
KPHOL17.05.200615,890,185918,5918,59 464.855 87
KPHOL21.08.20174,480,03543,543,01150.30631
KPHOL17.05.200615,890,185918,5918,59464.85587

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar7.409.5357.024.9766.697.6955.885.663
Nakit ve Nakit Benzerleri7293.42633.902366
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.396.8727.007.8566.663.7935.880.054
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar11.93413.69405.243
(Ara Toplam)7.409.5357.024.9766.697.6955.885.663
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar005.1230
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı005.1230
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR7.409.5357.024.9766.702.8185.885.663
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler527.208485.986587.581282.307
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar36.07131.50622.8809.871
Diğer Borçlar404.915390.506186.20613.112
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00309.587166.140
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler86.22263.97468.90893.184
(Ara Toplam)527.208485.986587.581282.307
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler212.165141.82525.61621.894
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar35.68429.97025.61619.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü176.481111.85502.730
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar6.670.1626.397.1656.089.6215.581.462
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.670.1626.397.1656.089.6215.581.462
Ödenmiş Sermaye4.250.0004.250.0004.250.0004.250.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler80.45680.45680.45680.456
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.759.0911.759.091561.286561.286
Dönem Net Kar/Zararı580.541307.5441.197.805689.646
Diğer Özsermaye Kalemleri74747474
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR7.409.5357.024.9766.702.8185.885.663
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-196.399-74.541-324.785-204.863
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri0041.67122.742
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.42700-88
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-202.826-74.541-283.114-182.209
Net Faaliyet Kar/Zararı-196.399-74.541-324.785-204.863
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler964.971499.0631.819.5941.074.936
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı762.145424.5221.536.4800
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler964.971499.0631.819.5941.074.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)762.145424.5221.536.480892.727
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-181.604-116.978-338.675-203.081
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-340.809-197.362
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-181.604-116.9782.134-5.719
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI580.541307.5441.197.805689.646
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)580.541307.5441.197.805689.646
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları580.541307.5441.197.805689.646
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri0000
Kıdem Tazminatı17.314010.6710
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0002.070.770
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0002.070.770
Net YPP (Hedge Dahil)0002.070.770
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KPHOL 2,7 8,1 A/D A/D 1,7 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi