SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 İskenderun Demir Çelik Hisse Senedi | ISDMR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,37 7,6 1,23
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,6 73,5 69,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,4 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İskenderun Demir Çelik
Kuruluş 12.11.1968
Faal Alanı Demir çelik üretimi
Telefon (0326)7584040
Faks (0326)7553838
Adres Karayılan Mahallesi, 31319 İskenderun / Hatay

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar17.986,816.191,7
Ödenmiş Sermaye2.900,02.900,0
Net Kâr210,92.155,4

Cari Değerler

F/K 11,7
FD/FAVÖK 7,8
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 1,5
Yabancı Oranı (%) 13,31
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,5 / 1,7
Piyasa Değeri 21.576,0 mnTL
Net Borç 2.031,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,11 3,77 6,29 -7,12
USD -1,96 3,77 5,36 -19,33
Göreceli -1,13 2,80 -0,74 -8,19

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISDMR16.07.20202,420,180018,0015,30 522.000.000 24
ISDMR08.05.201917,161,2100121,00108,95 3.509.000.000 85
ISDMR29.05.20187,780,700070,0070,00 2.030.000.000 85
ISDMR07.12.20176,210,270027,0026,94 783.000.000 83
ISDMR05.04.201710,070,280028,0028,00 812.000.000 86
ISDMR25.05.20164,580,170017,0017,00 493.000.000 86
ISDMR08.05.201917,161,2100121,00108,953.509.000.00085
ISDMR29.05.20187,780,700070,0070,002.030.000.00085
ISDMR07.12.20176,210,270027,0026,94783.000.00083
ISDMR05.04.201710,070,280028,0028,00812.000.00086
ISDMR25.05.20164,580,170017,0017,00493.000.00086
ISDMR16.07.20202,420,180018,0015,30522.000.00024

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.057.413.0009.778.890.0008.851.640.0008.821.645.000
Nakit ve Nakit Benzerleri32.637.00058.197.00039.919.000170.899.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.188.364.0001.062.852.0001.062.547.0001.196.808.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.944.201.0004.522.594.0003.570.774.0003.039.951.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.743.770.0004.023.192.0004.052.535.0004.328.675.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar148.441.000112.055.000125.865.00085.312.000
(Ara Toplam)11.057.413.0009.778.890.0008.851.640.0008.821.645.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar12.957.898.00011.843.311.00011.208.206.00011.458.164.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.306.00011.306.0008.817.0008.817.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar177.000161.000153.000156.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar192.654.000200.820.000158.496.000159.039.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları253.669.000229.773.000219.953.000226.006.000
Maddi Duran Varlıklar12.020.516.00011.001.236.00010.459.853.00010.710.183.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar272.441.000251.448.000242.467.000249.514.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar207.135.000148.567.000118.467.000104.449.000
TOPLAM VARLIKLAR24.015.311.00021.622.201.00020.059.846.00020.279.809.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.295.990.0002.943.097.0002.550.034.0002.822.303.000
Finansal Borçlar1.658.059.0001.415.439.0001.223.685.0001.114.448.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.027.490.0001.195.179.0001.001.651.0001.182.256.000
Diğer Borçlar42.685.00020.882.00031.210.00030.577.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)71.432.00046.858.00054.521.00052.935.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü234.231.000150.732.000120.981.000344.416.000
Borç Karşılıkları49.531.00047.331.00044.917.00039.353.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler212.562.00066.676.00073.069.00058.318.000
(Ara Toplam)3.295.990.0002.943.097.0002.550.034.0002.822.303.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.732.540.0002.487.377.0002.320.943.0002.440.211.000
Finansal Borçlar405.956.000404.197.000376.224.000426.187.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar336.620.000334.757.000308.808.000301.895.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.989.964.0001.748.423.0001.635.911.0001.712.129.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar17.986.781.00016.191.727.00015.188.869.00015.017.295.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.986.781.00016.191.727.00015.188.869.00015.017.295.000
Ödenmiş Sermaye2.900.000.0002.900.000.0002.900.000.0002.900.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları11.320.534.00008.983.051.0009.236.522.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.364.160.0001.364.160.0001.364.160.0001.364.160.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.239.705.00084.277.00084.277.00084.277.000
Dönem Net Kar/Zararı210.882.0002.155.428.0001.895.866.0001.470.821.000
Diğer Özsermaye Kalemleri-48.500.0009.687.862.000-38.485.000-38.485.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR24.015.311.00021.622.201.00020.059.846.00020.279.809.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.697.229.00016.453.432.00012.590.867.0008.558.226.000
Satışların Maliyeti (-)-3.086.527.000-13.602.013.000-10.117.131.000-6.793.065.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)610.702.0002.851.419.0002.473.736.0001.765.161.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)610.702.0002.851.419.0002.473.736.0001.765.161.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-24.969.000-108.868.000-81.411.000-54.974.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-44.938.000-163.678.000-115.502.000-77.202.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-52.000-251.000-177.000-84.000
Diğer Faaliyet Gelirleri12.459.00071.811.00041.011.00044.383.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.699.000-45.399.000-38.596.000-22.881.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)545.503.0002.605.034.0002.279.061.0001.654.403.000
Net Faaliyet Kar/Zararı540.743.0002.578.622.0002.276.646.0001.632.901.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler014.00014.00013.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.695.000-1.204.000-3.615.000-3.566.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-4.044.00038.517.0005.598.0003.486.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı539.764.0002.642.361.0002.281.058.0001.654.336.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler35.889.000542.402.000429.687.000525.098.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-62.782.000-128.944.000-97.922.000-65.486.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-1.695.000-1.190.000-3.601.000-3.553.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)512.871.0003.055.819.0002.612.823.0002.113.948.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-301.989.000-900.391.000-716.957.000-643.127.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-234.611.000-887.181.000-736.140.000-614.985.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-67.378.000-13.210.00019.183.000-28.142.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI210.882.0002.155.428.0001.895.866.0001.470.821.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)210.882.0002.155.428.0001.895.866.0001.470.821.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları210.882.0002.155.428.0001.895.866.0001.470.821.000
Hisse Başına Kazanç0111
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri164.461.000652.169.000480.078.000321.487.000
Kıdem Tazminatı4.417.00017.443.00013.596.0009.363.000
Finansman Giderleri-62.782.000-128.944.000-97.922.000-65.486.000
Yurtiçi Satışlar3.219.763.00012.552.200.0009.576.844.0006.313.537.000
Yurtdışı Satışlar321.571.0003.458.533.0002.660.739.0001.993.692.000
Net Yabancı Para Pozisyonu4.070.657.0002.628.489.0002.293.257.0001.944.657.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu3.932.788.0002.535.846.0002.194.719.0001.841.975.000
Net YPP (Hedge Dahil)4.070.657.0002.628.489.0002.293.257.0001.944.657.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISDMR 7,4 11,7 7,8 1,5 1,2 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISDMR 7,44 13,63 13,31 -32,12 -0,24
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi