SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 96.817 96.817 0,00
VIOP 122.353 122.353 0,00
USD/TRY 5,3506 5,3363 0,27
BIST BANKA 132.147 132.147 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 10.919 10.931 -0,12
ALTIN 1.292,01 1.291,88 0,01
BRENT 61,73 61,18 0,90

 HALKS Hisse Senedi | Halk Sigorta

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,72 1,85 1,13
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,6 0,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Halk Sigorta
Kuruluş 29.12.1958
Faal Alanı Sigortacılık
Telefon (0212)3147300
Faks (0212)3147364
Adres Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23 Şişli /İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar332,9242,3
Net Kâr30,935,3

Cari Değerler

F/K 5,0
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 322,0 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,68 26,37 0,88 4,55
USD 3,45 28,73 1,25 2,99
Göreceli 1,19 19,04 -6,26 -1,44

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HALKS30.04.201512,430,425042,5036,13 39.953.835 87
HALKS30.04.201512,430,425042,5036,1339.953.83587

Mali Tablolar

Bilanço
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 1.360.734.7111.208.803.9381.103.190.638824.724.705
1- Kasa0000
2- Alınan Çekler0000
3- Bankalar1.135.413.7381.015.421.600913.128.997711.469.890
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0000
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları225.320.973193.382.338190.061.641113.254.815
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar0000
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar210.926.270181.356.905152.933.926111.298.992
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4.3344.3344.3344.395
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 204.464.356175.459.514146.251.606105.321.610
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 6.457.5805.893.0576.677.9865.972.987
4- Krediler0000
5- Krediler Karşılığı (-)0000
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0000
7- Şirket Hissesi0000
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0000
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar283.355.626168.328.019138.549.736154.516.607
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 290.649.881175.508.260146.758.346161.332.980
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)-9.007.921-8.908.907-9.936.777-8.554.316
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0000
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0000
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0000
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0000
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0000
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar49.670.30439.569.74136.698.60529.783.725
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)-47.956.638-37.841.075-34.970.438-28.045.782
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 59.998.17913.89313.89313.893
1- Ortaklardan Alacaklar 59.984.286000
2- İştiraklerden Alacaklar0000
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0000
5- Personelden Alacaklar0000
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar13.89313.89313.89313.893
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0000
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0000
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
E- Diğer Alacaklar2.403.126-5.931.488-2.306.211-5.161.857
1- Finansal Kiralama Alacakları0000
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0000
3- Verilen Depozito ve Teminatlar362.233493.772471.660558.109
4- Diğer Çeşitli Alacaklar2.040.893-6.425.260-2.777.871-5.719.966
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)0000
6- Şüpheli Diğer Alacaklar0000
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0000
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 113.017.05691.570.790113.775.37779.919.908
1- Gelecek Aylara Ait Giderler 109.273.82090.290.740111.784.96178.958.892
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri0000
3- Gelir Tahakkukları255.190130.164130.584116.780
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 3.488.0461.149.8861.859.832844.236
G- Diğer Cari Varlıklar15.415.4464.859.0786.073.70631.796
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0000
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 15.367.3935.184.4796.033.5750
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları0000
4- İş Avansları 8.257-360.9095.1380
5- Personele Verilen Avanslar 0000
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0000
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 39.79635.50834.99331.796
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)0000
I- Cari Varlıklar Toplamı2.045.850.4141.649.001.1351.512.231.0651.165.344.044
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 0000
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0000
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0000
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0000
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0000
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0000
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0000
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0000
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 0000
1- Ortaklardan Alacaklar 0000
2- İştiraklerden Alacaklar0000
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0000
5- Personelden Alacaklar 0000
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0000
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0000
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0000
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
C- Diğer Alacaklar712.464952.553595.346793.847
1- Finansal Kiralama Alacakları0000
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0000
3- Verilen Depozito ve Teminatlar712.464952.553595.346793.847
4- Diğer Çeşitli Alacaklar0000
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)0000
6- Şüpheli Diğer Alacaklar0000
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0000
D- Finansal Varlıklar 412.831346.211360.636220.125
1- Bağlı Menkul Kıymetler 412.831346.211360.636220.125
2- İştirakler 0000
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0000
4- Bağlı Ortaklıklar0000
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0000
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0000
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0000
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0000
9- Diğer Finansal Varlıklar 0000
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0000
E- Maddi Varlıklar1.660.7321.617.1731.748.1091.944.060
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller722.737701.433701.433937.070
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0000
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller235.637235.637235.6370
4- Makine Ve Teçhizatlar 225.003225.003225.003225.004
5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6.814.5866.557.2876.411.7206.241.057
6- Motorlu Taşıtlar 11.55011.55011.55011.550
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)925.877876.234872.989872.989
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar0000
9- Birikmiş Amortismanlar (-)-7.274.658-6.989.971-6.710.223-6.343.610
10- Maddi Var. İlişkin Avanslar (Yap. Olan Yat. Dahil)0000
F- Maddi Olmayan Varlıklar3.128.7383.082.2863.141.1703.163.042
1- Haklar 0000
2- Şerefiye 0000
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0000
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0000
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 16.407.50615.421.95614.426.31613.352.016
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -13.278.768-12.339.670-11.285.146-10.188.974
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 0000
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 0000
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler0000
2- Gelir Tahakkukları 0000
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 0000
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar17.748.86310.224.7188.811.4008.110.634
1- Efektif Yabancı Para Hesapları0000
2- Döviz Hesapları0000
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0000
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0000
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları17.748.86310.224.7188.811.4008.110.634
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0000
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0000
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0000
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı23.663.62816.222.94114.656.66114.231.708
AKTİF TOPLAMI2.069.514.0421.665.224.0761.526.887.7261.179.575.752
A- Finansal Borçlar 0000
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0000
2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar0000
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0000
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0000
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0000
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0000
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0000
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0000
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 145.850.193105.200.81061.509.21541.594.118
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 145.850.052105.200.66961.509.07441.593.977
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0000
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 141141141141
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0000
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0000
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)0000
C-İlişkili Taraflara Borçlar 1.663.1531.646.2741.621.7371.601.411
1- Ortaklara Borçlar1.501.2281.523.2441.536.2211.562.084
2- İştiraklere Borçlar0000
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0000
5- Personele Borçlar161.925123.03085.51639.327
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0000
D- Diğer Borçlar 66.225.37953.079.84045.367.91246.868.794
1- Alınan Depozito ve Teminatlar1.556.5561.235.9491.132.1691.034.605
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar28.360.31620.535.60623.704.40619.232.438
3- Diğer Çeşitli Borçlar36.308.50731.308.28520.531.33726.601.751
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0000
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 1.415.145.0271.182.412.1921.146.702.282834.529.214
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 580.254.017488.974.069589.753.610386.685.120
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 44.564.7199.298.07210.397.5096.060.931
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 0000
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 790.326.291684.140.051546.551.163441.783.163
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0000
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sa. Ait Pol. Ayr. Karş. Net0000
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net0000
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 33.396.57319.213.52414.916.64812.458.492
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 20.166.59818.284.51512.527.62411.406.536
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1.798.857929.009979.381847.600
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taks. Vergi Diğ.Yük.0000
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler0000
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 15.713.23510.725.0131.409.64318.982.461
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)-4.282.117-10.725.0130-18.778.105
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0000
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar1.048.2901.148.4931.169.501953.447
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı0000
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0000
3- Maliyet Giderleri Karşılığı1.048.2901.148.4931.169.501953.447
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 52.007.92139.761.39527.341.17717.494.508
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 50.129.31736.749.66725.825.78415.088.535
2- Gider Tahakkukları1.878.6043.011.7281.515.3932.405.973
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları0000
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0000
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü0000
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0000
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0000
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı1.715.336.5361.402.462.5281.298.628.472955.499.984
A- Finansal Borçlar 0000
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0000
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0000
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0000
4- Çıkarılmış Tahviller0000
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0000
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0000
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0000
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 0000
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0000
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0000
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0000
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0000
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0000
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0000
C- İlişkili Taraflara Borçlar 0000
1- Ortaklara Borçlar0000
2- İştiraklere Borçlar0000
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0000
5- Personele Borçlar 0000
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0000
D- Diğer Borçlar 0000
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 0000
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0000
2- Diğer Çeşitli Borçlar 0000
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu0000
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 13.197.27413.200.65111.879.46010.105.049
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 0000
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0000
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 0000
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 0000
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0000
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sah. Pol. Ayr.Kar. Net0000
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net13.197.27413.200.65111.879.46010.105.049
G-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 3.506.1353.522.8503.661.0183.706.529
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0000
2- Vadesi Geçmiş, Ert.ş Veya Tak. Vergi Ve Yük.0000
3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 3.506.1353.522.8503.661.0183.706.529
F- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 4.573.9813.764.1913.320.6473.086.938
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı4.573.9813.764.1913.320.6473.086.938
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0000
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0000
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0000
2- Gider Tahakkukları0000
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları0000
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0000
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı21.277.39020.487.69218.861.12516.898.516
A- Ödenmiş Sermaye 280.000.000187.000.000129.000.000129.000.000
1- (Nominal) Sermaye 280.000.000187.000.000129.000.000129.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)0000
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0000
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0000
5- Tescili Beklenen Sermaye0000
B- Sermaye Yedekleri 95.15295.15295.15295.152
1- Hisse Senedi İhraç Primleri 95.15295.15295.15295.152
2- Hisse Senedi İptal Karları0000
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları0000
4- Yabancı Para Çevirim Farkları0000
5- Diğer Sermaye Yedekleri0000
C- Kar Yedekleri 21.872.23519.830.95317.340.47917.287.423
1- Yasal Yedekler 14.756.17612.988.78810.612.98710.612.987
2- Statü Yedekleri0000
3- Olağanüstü Yedekler1.266.352685.989267.113267.113
4- Özel Fonlar (Yedekler)0000
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi2.4052.4052.4052.466
6- Diğer Kar Yedekleri 5.847.3026.153.7716.457.9746.404.857
D- Geçmiş Yıllar Karları 0060.794.67738.792.887
1- Geçmiş Yıllar Karları 0000
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)0000
1- Geçmiş Yıllar Zararları 0000
F-Dönem Net Karı 30.932.72935.347.7512.167.82122.001.790
1- Dönem Net Karı30.932.72935.347.7512.167.82122.001.790
2- Dönem Net Zararı (-)0000
3- Dağıtıma Konu Olmayan Kar0000
G-Azınlık Payları0000
Özsermaye Toplamı332.900.116242.273.856209.398.129207.177.252
PASİF TOPLAMI2.069.514.0421.665.224.0761.526.887.7261.179.575.752
Gelir Tablosu
A- Hayat Dışı Teknik Gelir 510.797.760952.627.089427.358.985766.520.737
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)462.037.979880.951.912400.335.459720.254.217
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)588.584.573986.478.003607.740.527807.996.711
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)890.877.9671.480.370.603776.952.9231.035.484.162
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-)-256.671.553-418.557.978-128.846.674-168.838.649
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)-45.621.841-75.334.622-40.365.722-58.648.802
1.2- Kaz.Prim. Karş. Değ.(Reas. Payı ve Dev. K.Düşülmüş )(+/-) -91.279.947-102.288.950-203.068.490-81.681.563
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-134.853.108-270.379.325-251.922.577-88.912.076
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)36.442.352155.031.95835.784.9655.076.878
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+)7.130.80913.058.41713.069.1222.153.635
1.3- Dev.Eden Risk.Karş. (Reas.ürör Payı ve Dev. Kısım Düş.-35.266.647-3.237.141-4.336.578-6.060.931
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)-47.215.215-11.372.324-6.479.911-7.142.482
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)11.948.5688.135.1832.143.3331.081.551
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri44.694.68859.155.12321.895.40531.012.633
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0206.292206.292953.289
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)0206.292206.292953.289
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)0000
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)4.065.09312.313.7624.921.82914.300.598
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)-512.547.534-966.178.874-442.350.201-778.928.271
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-408.150.038-752.414.275-338.159.152-588.333.529
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-301.963.799-510.057.388-233.391.153-369.044.371
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-)-383.779.388-591.705.859-264.297.844-421.475.321
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+)81.815.58981.648.47130.906.69152.430.950
1.2- Muallak Hasarlar Karş.Değ. (Reas.Pay Dev. Kıs.Düş. (+/-)-106.186.239-242.356.887-104.767.999-219.289.158
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-)-233.553.864-397.909.939-109.318.174-275.745.444
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)127.367.625155.553.0524.550.17556.456.286
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim0000
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0000
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim 3.378-3.095.602-1.774.412-2.415.503
4- Faaliyet Giderleri (-)-89.119.073-187.311.989-91.452.247-170.786.673
5- Matematik Karşılıklarda Değişim 0000
5.1- Matematik Karşılıklar (-)0000
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0000
6- Diğer Teknik Giderler (-)-15.281.801-23.357.008-10.964.390-17.392.566
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-15.281.801-23.357.008-10.964.390-17.392.566
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0000
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)-1.749.774-13.551.785-14.991.216-12.407.534
D- Hayat Teknik Gelir 0000
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0000
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 0000
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)0000
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)0000
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim 0000
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0000
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim 0000
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0000
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 0000
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0000
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0000
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0000
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0000
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0000
E- Hayat Teknik Gider 0000
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0000
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0000
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0000
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0000
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim 0000
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0000
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim0000
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0000
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
3- Matematik Karşılıklarda Değişim 0000
3.1- Matematik Karşılıklar (-)0000
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (-)0000
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yat.Riski Pol. Sah. Ait Pol.Ayr.Krş (-))0000
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0000
3.2.2- Kar P. Karş.Reas. Payı (Yat.Ris.Pol. Sah. Ait Pol.Ayr.Krş (-))0000
4- Diğer Teknik Karş. Değ. (Reas.Pay Dev. Kıs.Düş.(+/-)0000
5- Faaliyet Giderleri (-) 0000
6- Yatırım Giderler (-)0000
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0000
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0000
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)0000
G- Emeklilik Teknik Gelir0000
1- Fon İşletim Gelirleri 0000
2- Yönetim Gideri Kesintisi 0000
3- Giriş Aidatı Gelirleri 0000
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0000
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi0000
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0000
7- Diğer Teknik Gelirler0000
H- Emeklilik Teknik Gideri0000
1- Fon İşletim Giderleri (-) 0000
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)0000
3- Faaliyet Giderleri (-)0000
4- Diğer Teknik Giderler (-) 0000
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik0000
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0000
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı-1.749.774-13.551.785-14.991.216-12.407.534
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat 0000
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik0000
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi-1.749.774-13.551.785-14.991.216-12.407.534
K- Yatırım Gelirleri104.704.054142.738.12254.846.10784.438.199
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler75.668.826111.635.11842.586.58068.645.639
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar10.713.38414.033.1944.837.5597.196.067
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi3.147.8974.879.3022.984.9412.158.536
4- Kambiyo Karları15.058.91012.083.8594.375.4646.364.339
5- iştiraklerden Gelirler66.620140.533140.5110
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0000
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler26.44022.1403.40040.492
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler21.977-56.024-82.34833.126
9- Diğer Yatırımlar0000
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0000
L- Yatırım Giderleri (-)-52.088.476-70.248.716-27.802.984-37.577.697
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)-84.866-156.566-75.405-153.060
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)0000
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-8.270-109.645-101.097-154.319
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-44.694.689-59.155.123-21.895.405-31.012.633
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0000
6- Kambiyo Zararları (-) -6.066.803-8.030.326-4.268.292-3.130.554
7- Amortisman Giderleri (-)-1.233.848-2.797.056-1.462.785-3.127.131
8- Diğer Yatırım Giderleri (-) 0000
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faal. Gelir ve Karlar(+/-)-4.219.840-12.864.857-8.474.443-1.927.830
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)-11.086.455-10.733.830-8.018.424-5.273.076
2- Reeskont Hesabı (+/-)-647.752-4.410.713-1.167.65364.238
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0000
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0000
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)7.437.7050714.0460
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)02.051.31304.073.246
7- Diğer Gelir ve Karlar113.362382.65293.726344.252
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)-36.700-154.279-96.138-1.136.490
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları0000
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)0000
N- Dönem Net Karı veya Zararı30.932.72935.347.7512.167.82122.001.790
1- Dönem Karı Ve Zararı46.645.96446.072.7643.577.46432.525.138
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)-15.713.235-10.725.013-1.409.643-10.523.348
3- Dönem Net Kar veya Zararı30.932.72935.347.7512.167.82122.001.790
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HALKS 1,2 5,0 A/D A/D 1,0 6/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi