SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 98.799 97.886 0,93
VIOP 122.285 121.159 0,93
USD/TRY 5,7885 5,8084 -0,34
BIST BANKS 140.312 138.439 1,35
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.755 12.748 0,05
GOLD 1.491,50 1.487,77 0,25
BRENT 59,46 59,70 -0,40

 Güler Yatırım Holding Hisse Senedi | GLRYH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,27 1,85 0,58
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 66,7 66,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Güler Yatırım Holding
Kuruluş 20.01.2006
Faal Alanı Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği
Telefon (0212)2902590
Faks (0212)2902596
Adres BeybiGiz Plaza Meydan Sk. No:1 Kat:17 D:66 Maslak/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar48,052,2
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr1,2-1,3

Cari Değerler

F/K 8,4
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,80
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,4
Piyasa Değeri 53,4 mnTL
Net Borç 46,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,09 2,30 34,85 66,36
USD 3,74 3,35 31,61 50,69
Göreceli 3,49 -0,45 38,08 55,11

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GLRYH0,000,00000,000,00 0 A/D
GLRYH0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar126.876.949150.358.125136.057.333160.634.402
Nakit ve Nakit Benzerleri18.550.84916.372.91219.762.51825.162.464
Finansal Yatırımlar4.220.1959.917.8075.834.13510.689.618
Ticari Alacaklar7.469.8108.713.4658.373.2677.878.452
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar80.188.233103.045.95690.448.37497.748.627
Diğer Alacaklar7.405.9812.816.322807.8359.136.535
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.809.2731.730.5703.870.8595.455.684
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.232.6087.761.0936.960.3454.563.022
(Ara Toplam)126.876.949150.358.125136.057.333160.634.402
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar53.210.73654.444.83049.371.74943.061.166
Ticari Alacaklar364.068000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.417.5281.917.7191.690.5061.901.139
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar6.085.2166.085.2166.085.2166.085.216
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller21.289.55820.930.81920.993.85812.669.675
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar15.447.82415.326.71912.351.01511.273.766
Şerefiye4.595.4855.626.1845.626.1846.497.805
Maddi Olmayan Duran Varlıklar832.084912.344930.6022.669.514
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.253.4972.956.3501.694.3681.964.051
Diğer Duran Varlıklar1.925.476689.47900
TOPLAM VARLIKLAR180.087.685204.802.955185.429.082203.695.568
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler72.700.899100.359.13883.569.335103.823.061
Finansal Borçlar14.908.59124.150.70519.654.79811.045.379
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.128.5715.156.0086.287.3456.439.630
Diğer Borçlar810.0311.378.1671.574.92720.641.433
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar51.775.89066.090.21653.826.73861.009.748
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)103.00267.42500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.651.2291.226.691490.0522.647.588
Borç Karşılıkları490.6401.251.6371.024.347823.923
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler832.9451.038.289711.1281.215.360
(Ara Toplam)72.700.899100.359.13883.569.335103.823.061
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.061.8093.530.173995.753924.671
Finansal Borçlar2.300.3832.508.69400
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar761.4261.021.479995.753924.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar104.324.977100.913.644100.863.99498.947.836
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar48.037.69852.170.19553.614.33554.923.992
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-3.258.021-2.163.724-1.962.3170
Hisse Senedi İhraç Primleri003.363.3610
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.409.10102.113.346151.029
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları10.865.18916.095.1175.399.1887.248.751
Dönem Net Kar/Zararı1.192.820-1.311.46810.897.33610.356.342
Diğer Özsermaye Kalemleri5.828.6099.550.2703.803.4217.167.870
Azınlık Payları56.287.27948.743.44947.249.65944.023.844
TOPLAM KAYNAKLAR180.087.685204.802.955185.429.082203.695.568
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri9.098.4465.582.5576.642.8210
Satışların Maliyeti (-)-6.659.439-3.746.511-5.308.0040
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.439.0071.836.0461.334.8170
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler168.509.87165.235.3301.171.882.5901.118.949.073
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-149.188.981-56.029.921-1.132.308.904-1.087.353.749
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)19.320.8909.205.40939.573.68631.595.324
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)21.759.89711.041.45540.908.50331.595.324
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7.333.438-4.188.428-13.806.661-9.563.345
Genel Yönetim Giderleri (-)-13.464.655-10.390.251-22.548.527-15.760.026
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.874.784-732.349-892.6160
Diğer Faaliyet Gelirleri22.953.35710.249.25926.443.33317.303.375
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-16.099.316-5.080.306-16.830.363-9.202.387
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.941.061899.38013.273.66914.372.941
Net Faaliyet Kar/Zararı-912.980-4.269.5733.660.6996.271.953
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.723.8741.539.4663.492.7832.222.444
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-2.852.846-1.240.791-6.288.310-3.396.897
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.812.0891.198.05510.478.1420
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.079.555299.7782.854.4921.361.190
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.958.900-1.397.512-3.595.622-1.791.392
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler871.028298.675-2.795.527-1.174.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.932.744100.3219.737.01212.768.286
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-796.25852.388363.619-2.186.333
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.651.229-1.226.691-267.884-2.616.817
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)854.9711.279.079631.503430.484
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.136.486152.70910.100.63110.581.953
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.136.486152.70910.100.63110.581.953
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları2.943.6661.464.177-796.705225.611
Ana Ortaklık Payları1.192.820-1.311.46810.897.33610.356.342
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri1.374.243691.111821.164449.413
Kıdem Tazminatı33.708119.643263.849-11.746
Finansman Giderleri-2.958.900-1.397.512-3.595.622-1.791.392
Yurtiçi Satışlar8.520.78606.550.4820
Yurtdışı Satışlar447.3950472.8540
Net Yabancı Para Pozisyonu6.734.2578.274.3358.316.60610.437.485
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu4.816.7278.274.3357.557.04410.437.360
Net YPP (Hedge Dahil)6.734.2578.274.3358.316.60610.437.485
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GLRYH 1,8 8,4 A/D A/D 1,1 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GLRYH 1,78 2,80 2,80 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi