SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Global Menkul Değerler Hisse Senedi | GLBMD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,85 5,44 3,59
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 22,5 22,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Global Menkul Değerler
Kuruluş 01.10.2004
Faal Alanı Global Menkul Değerler yerli ve yabancı yatırımcılara, borsa aracılığı, yatırım danışmanlığı, kurumsal finansman hizmetleri ve fon yönetimi hizmetleri sunmaktadır.
Telefon (0212)2445566
Faks (0212)2445567
Adres Rıhtım Cad.No: 51 Karaköy 34425 İstanbul - Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar52,348,1
Ödenmiş Sermaye40,040,0
Net Kâr4,31,8

Cari Değerler

F/K 32,8
FD/FAVÖK 14,8
PD/DD 3,3
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 0,03
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,5
Piyasa Değeri 174,0 mnTL
Net Borç -3,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,03 -16,35 -16,51 131,38
USD -1,88 -16,35 -17,24 100,97
Göreceli -1,05 -17,13 -22,03 128,73

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GLBMD30.05.20125,870,04764,764,04 1.903.371 81
GLBMD24.08.20114,320,05015,015,01 1.502.398 59
GLBMD30.05.20125,870,04764,764,041.903.37181
GLBMD24.08.20114,320,05015,015,011.502.39859

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar282.866.324292.915.386240.343.171311.094.015
Nakit ve Nakit Benzerleri19.299.99725.156.59422.465.68221.583.878
Finansal Yatırımlar377.959144.430801.476158.454
Ticari Alacaklar252.156.908259.482.236209.227.855275.785.622
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.741.7306.346.0775.613.88312.283.230
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.289.7301.786.0492.234.2751.282.831
(Ara Toplam)282.866.324292.915.386240.343.171311.094.015
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar10.938.19412.182.20612.833.93213.049.938
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar80.10180.10180.29382.223
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.034.5083.034.5083.034.5083.034.508
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları902.0281.168.5071.426.2081.721.601
Maddi Duran Varlıklar1.622.7821.400.6261.513.1391.622.805
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.481.9451.540.7361.517.0831.095.297
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.718.4954.957.7285.262.7015.493.504
Diğer Duran Varlıklar98.335000
TOPLAM VARLIKLAR293.804.518305.097.592253.177.103324.143.953
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler238.509.832254.059.683202.466.000273.640.064
Finansal Borçlar16.072.06032.283.12926.235.21022.159.555
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar218.656.156217.191.113173.294.504248.220.250
Diğer Borçlar1.674.6531.323.0331.018.5801.137.160
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.382.1381.504.3561.238.9841.188.524
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler724.8251.758.052678.722934.575
(Ara Toplam)238.509.832254.059.683202.466.000273.640.064
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.971.2392.902.5512.935.2023.245.602
Finansal Borçlar191.362282.350391.447779.780
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.015.3781.962.4621.843.5351.770.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler764.499657.739700.220695.345
Özkaynaklar52.323.44748.135.35847.775.90147.258.287
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.323.44748.135.35847.775.90147.258.287
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.00040.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri06.233.1766.233.1760
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.050.2198.050.2198.050.2198.050.219
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-6.016.404-7.827.885-7.827.885-7.827.885
Dönem Net Kar/Zararı4.269.2461.811.4811.335.263600.735
Diğer Özsermaye Kalemleri6.020.386-131.633-14.8726.435.218
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR293.804.518305.097.592253.177.103324.143.953
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.650.197.4857.424.014.1094.253.553.0222.921.781.033
Satışların Maliyeti (-)-4.631.433.122-7.377.325.723-4.219.961.734-2.900.106.967
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)18.764.36346.688.38633.591.28821.674.066
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)18.764.36346.688.38633.591.28821.674.066
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.410.107-5.297.794-3.774.428-2.529.287
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.983.790-36.704.892-26.296.647-17.397.542
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri111.311773.728682.389513.988
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-16.999-78.592-239.792-45.121
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.464.7785.380.8363.962.8102.216.104
Net Faaliyet Kar/Zararı6.370.4664.685.7003.520.2131.747.237
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0138.757138.757138.757
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-106.760-7.607-50.088-45.213
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.358.0185.511.9864.051.4792.309.648
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler462.9083.071.8232.408.7471.616.176
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.292.158-5.790.762-4.476.459-2.961.616
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0138.757138.757138.757
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.528.7682.793.0471.983.767964.208
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.259.522-981.566-648.504-363.473
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.259.522-981.566-648.504-363.473
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.269.2461.811.4811.335.263600.735
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.269.2461.811.4811.335.263600.735
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.269.2461.811.4811.335.263600.735
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri540.7372.024.8551.481.750951.494
Kıdem Tazminatı188.113193.766183.018172.858
Finansman Giderleri-1.292.158-5.790.762-4.476.459-2.961.616
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GLBMD 4,4 32,8 14,8 0,0 3,3 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GLBMD 4,35 0,01 0,03 1,53 0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi