SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 118.803 119.574 -0,64
VIOP 142.160 143.022 -0,60
USD/TRY 6,0786 6,0670 0,19
BIST BANKS 166.106 169.089 -1,76
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.681 13.784 -0,75
GOLD 1.603,48 1.603,21 0,02
BRENT 58,73 57,75 1,70

 Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş Hisse Senedi | FLAP

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,38 5,07 1,69
Hacim Hareketi (Milyon TL) 8,8 238,1 229,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş
Kuruluş 24.08.1993
Faal Alanı Toplanti ve kongre hizmetleri
Telefon (0312)4540000
Faks (0312)4540001
Adres 441. Cadde No: 1 Birlik, Çankaya / Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar64,765,9
Ödenmiş Sermaye31,331,3
Net Kâr2,23,5

Cari Değerler

F/K 13,7
FD/FAVÖK 34,6
PD/DD 2,3
FD/Satışlar 3,1
Yabancı Oranı (%) 5,82
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,2 / 2,9
Piyasa Değeri 146,6 mnTL
Net Borç 17,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,09 1,74 3,08 2,63
USD -4,41 1,23 0,70 0,60
Göreceli -3,11 1,93 6,51 -1,79
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FLAP0,000,00000,000,00 0 A/D
FLAP0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar51.937.97038.742.32140.620.66043.183.167
Nakit ve Nakit Benzerleri5.459.3882.582.8534.246.4256.203.975
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar18.924.14319.827.54219.371.75722.701.554
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar37.1885.18815.47210.235
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar27.517.25116.326.73816.987.00614.267.403
(Ara Toplam)51.937.97038.742.32140.620.66043.183.167
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar55.398.69952.730.02452.601.56650.783.983
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar46.80682.545122.981106.776
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar264.896264.896264.896264.896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar22.561.91122.367.25721.943.84320.216.872
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller25.344.56525.344.56525.344.56525.344.565
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.027.3014.059.6064.067.9564.099.674
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.155.361479.745713.401632.629
Diğer Duran Varlıklar1.997.859131.410143.924118.571
TOPLAM VARLIKLAR107.336.66991.472.34593.222.22693.967.150
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler27.964.36311.822.43613.970.31417.993.131
Finansal Borçlar7.983.6003.437.7633.679.2396.056.446
Diğer Finansal Yükümlülükler699.439479.7460337.321
Ticari Borçlar6.098.4241.906.7812.928.7837.336.019
Diğer Borçlar1.689.426935.1121.415.8882.106.869
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)10.727.3663.138.0675.305.416904.775
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü065.85600
Borç Karşılıkları349.664350.384235.267155.867
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler416.4441.508.727405.7211.095.834
(Ara Toplam)27.964.36311.822.43613.970.31417.993.131
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler14.701.94813.702.00614.106.16913.299.191
Finansal Borçlar13.856.41812.955.78013.475.06912.675.581
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0085.71985.719
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar845.530746.226545.381537.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar64.670.35865.947.90365.145.74362.674.828
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar64.670.35865.947.90365.145.74362.674.828
Ödenmiş Sermaye31.250.00031.250.00031.250.00031.250.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri07.379.37400
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.154.5353.154.5356.989.3553.108.610
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları21.578.75721.578.75717.743.93717.262.525
Dönem Net Kar/Zararı2.246.5743.478.6082.395.9764.362.157
Diğer Özsermaye Kalemleri6.440.492-893.3716.766.4756.691.536
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR107.336.66991.472.34593.222.22693.967.150
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri17.778.79217.317.7333.175.16666.109.020
Satışların Maliyeti (-)-14.755.737-13.276.564-2.301.386-51.361.254
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.023.0554.041.169873.78014.747.766
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.023.0554.041.169873.78014.747.766
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-507.038-312.943-174.092-661.777
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.067.474-3.399.674-2.202.670-7.282.967
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.863.2712.266.6472.233.7211.620.789
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-844.922-670.649-259.501-1.212.139
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)466.8921.924.550471.2387.211.672
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.551.457328.552-1.502.9826.803.022
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler139.83100295.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar2.345.0392.150.3851.672.886175.200
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.951.7624.074.9352.144.1247.681.872
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler475.847446.920187.4411.416.511
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.641.006-773.124-22.243-1.939.442
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler139.83100295.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.786.6033.748.7312.309.3227.158.941
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)459.971-270.12386.654-2.796.785
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-65.85600
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)459.971-204.26786.654-2.796.785
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.246.5743.478.6082.395.9764.362.156
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.246.5743.478.6082.395.9764.362.156
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.246.5743.478.6082.395.9764.362.156
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri167.181110.11162.101326.752
Kıdem Tazminatı68.42141.16315.96441.598
Finansman Giderleri-1.641.006-773.124-22.243-1.939.442
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu91.809-12.619-83.071400.688
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu91.809-12.619-83.071400.688
Net YPP (Hedge Dahil)91.809-12.619-83.071400.688
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FLAP 4,7 13,7 34,5 3,1 2,3 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FLAP 4,69 6,21 5,82 -39,13 -0,41
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi