SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 98.935 97.886 1,07
VIOP 122.460 121.159 1,07
USD/TRY 5,7852 5,8084 -0,40
BIST BANKA 140.633 138.439 1,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.755 12.748 0,05
ALTIN 1.491,76 1.487,77 0,27
BRENT 59,49 59,70 -0,35

 Egeli &Co Tarım Girişim Serm. Hisse Senedi | EGCYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,13 0,14 0,01
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,1 0,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Egeli &Co Tarım Girişim Serm.
Kuruluş 19.10.1994
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletme.
Telefon (0212)3430626
Faks (0212)3430627
Adres Abdi İpekçi Cad.Azer İş Merkezi No:40 K.3 D:10 34367 Harbiye 34337, Etiler - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar8,99,8
Ödenmiş Sermaye22,022,0
Net Kâr-1,4-0,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 2,9 mnTL
Net Borç 6,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -7,14 0,00 0,00
USD -0,34 -6,18 -2,40 -9,42
Göreceli -0,58 -9,63 2,40 -6,76
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EGCYO18.04.200614,820,548254,8254,82 2.083.451 98
EGCYO24.04.20057,450,164616,4615,39 625.697 47
EGCYO30.05.200233,140,737473,7473,74 700.526 47
EGCYO20.02.200074,555,1440514,40514,40 4.887.000 A/D
EGCYO01.04.199811,310,452545,2545,25 113.125 A/D
EGCYO13.04.199730,190,800080,0080,00 200.000 A/D
EGCYO18.04.200614,820,548254,8254,822.083.45198
EGCYO24.04.20057,450,164616,4615,39625.69747
EGCYO30.05.200233,140,737473,7473,74700.52647
EGCYO20.02.200074,555,1440514,40514,404.887.000A/D
EGCYO01.04.199811,310,452545,2545,25113.125A/D
EGCYO13.04.199730,190,800080,0080,00200.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.818.1651.672.4501.661.974717.742
Nakit ve Nakit Benzerleri616241932
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.809.9611.663.3521.661.294707.580
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.1438.47466110.130
(Ara Toplam)1.818.1651.672.4501.661.974717.742
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar14.463.85215.255.35815.246.86517.809.360
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar14.455.82615.255.35815.246.86517.809.360
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.026000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR16.282.01716.927.80816.908.83918.527.102
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.316.0767.103.0966.538.2215.908.576
Finansal Borçlar6.563.9386.144.2915.729.2565.304.997
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar348.851266.081241.459230.668
Diğer Borçlar26.622313.034234.67695.159
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları23.26223.26212.4259.876
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler353.403356.428320.405267.876
(Ara Toplam)7.316.0767.103.0966.538.2215.908.576
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler41.07339.82946.89321.503
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar41.07339.82946.89321.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar8.924.8689.784.88310.323.72512.597.023
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.924.8689.784.88310.323.72512.597.023
Ödenmiş Sermaye22.000.00022.000.00022.000.00022.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri10.87010.87010.8700
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler474.975474.975474.975474.975
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-12.934.090-12.934.090-8.016.270-9.003.502
Dönem Net Kar/Zararı-1.393.198-533.183-4.917.820-1.656.642
Diğer Özsermaye Kalemleri766.311766.311771.970782.192
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR16.282.01716.927.80816.908.83918.527.102
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.208.500000
Satışların Maliyeti (-)-1.482.422000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-273.922000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-273.922000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-337.919-132.278-519.035-356.612
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri53.52914.3342.334.20436.930
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-150-150-5.002.895-31.124
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-558.462-118.094-3.187.726-350.806
Net Faaliyet Kar/Zararı-611.841-132.278-519.035-356.612
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-558.462-118.094-3.187.7260
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-834.736-415.089-1.730.094-1.305.836
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.393.198-533.183-4.917.820-1.656.642
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.393.198-533.183-4.917.820-1.656.642
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.393.198-533.183-4.917.820-1.656.642
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.393.198-533.183-4.917.820-1.656.642
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri535000
Kıdem Tazminatı-11.533-12.77718.778-7.261
Finansman Giderleri-834.736-415.089-1.730.094-1.305.836
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EGCYO 0,1 A/D A/D A/D 0,3 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi