SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ Hisse Senedi | CASA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,98 24,8 15,82
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 2,2 2,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ
Kuruluş 04.05.1976
Faal Alanı Balık Uretimi
Telefon (0462)3213769
Faks (0462)3224807
Adres İskenderpaşa Mah. Sıramağazalar No : 25/2 TRABZON

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar55,554,2
Ödenmiş Sermaye4,94,9
Net Kâr1,312,4

Cari Değerler

F/K 7,8
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 5,3
Yabancı Oranı (%) 19,07
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 108,5 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,64 -1,16 -5,38 135,78
USD 0,79 -1,16 -6,21 104,79
Göreceli 1,65 -2,08 -11,64 133,08

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CASA0,000,00000,000,00 0 A/D
CASA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar42.897.80022.333.92456.105.38747.250.837
Nakit ve Nakit Benzerleri5.6584.9412.8728.670
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar21.563.294788.429788.4281.208.377
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.195.5265.200.5265.608.9225.624.501
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0052.1041.292.875
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar16.133.32216.340.02815.535.7344.999.087
(Ara Toplam)42.897.80022.333.92421.988.06013.133.510
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0034.117.32734.117.327
Duran Varlıklar73.344.86673.441.18775.317.50693.997.420
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.0393.3443.3443.344
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.000.0003.000.0003.000.0003.000.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar8.736.7187.154.6497.350.88310.596.884
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar61.603.10963.283.19464.963.27980.397.192
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR116.242.66695.775.111131.422.893141.248.257
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler59.932.92840.795.70173.317.17383.810.472
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar19.267.629192.8308.978.03635.882.370
Diğer Borçlar35.868.91135.839.80326.885.66410.443.214
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.726.0001.726.0001.726.0001.726.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.837.5162.837.5161.518.5691.516.658
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler232.872199.55291.577124.903
(Ara Toplam)59.932.92840.795.70139.199.84649.693.145
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0034.117.32734.117.327
Uzun Vadeli Yükümlülükler787.659747.1486.747.2007.783.518
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü787.659747.1486.747.2007.783.518
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar55.522.07954.232.26251.358.52049.654.267
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.522.07954.232.26251.358.52049.654.267
Ödenmiş Sermaye4.900.0004.900.0004.900.0004.900.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)000-5.263.149
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.482.2587.482.2587.482.2587.482.258
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları41.867.88129.456.9266.874.1317.228.264
Dönem Net Kar/Zararı1.289.81712.410.9559.537.21310.415.958
Diğer Özsermaye Kalemleri-17.877-17.87722.564.91824.890.936
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR116.242.66695.775.111131.422.893141.248.257
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri20.317.155153.303133.303133.303
Satışların Maliyeti (-)-16.998.911000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.318.244153.303133.303133.303
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.318.244153.303133.303133.303
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.030.695000
Genel Yönetim Giderleri (-)0-6.492.151-3.996.026-2.031.241
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri52.0962.563.2804.358.2152.575.961
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-9.268-1.464.05500
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.330.377-5.239.623495.492678.023
Net Faaliyet Kar/Zararı1.287.549-6.338.848-3.862.723-1.897.938
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler019.526.47210.527.82910.253.662
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.330.37714.286.84911.023.32110.931.685
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0073.3311.601.691
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-49-11.860-64.860-64.860
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler019.526.47210.527.82910.253.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.330.32814.274.98911.031.79212.468.516
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-40.511-1.864.034-1.494.579-1.979.123
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-40.511-1.864.034-1.494.579-1.979.123
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.289.81712.410.9559.537.21310.489.393
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.289.81712.410.9559.537.21310.489.393
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.289.81712.410.9559.537.21310.489.393
Hisse Başına Kazanç0022
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0022
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0022
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0022
Dipnot
Amortisman Giderleri1.877.6774.652.9152.794.6521.071.624
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-49-11.860-64.860-64.860
Yurtiçi Satışlar2.987.286133.303133.303340.391
Yurtdışı Satışlar17.309.869000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CASA 22,1 7,8 A/D 5,3 2,0 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CASA 22,14 19,07 19,07 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi