SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 118.990 119.574 -0,49
VIOP 142.394 143.022 -0,44
USD/TRY 6,0727 6,0670 0,09
BIST BANKA 166.763 169.089 -1,38
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.681 13.784 -0,75
ALTIN 1.606,21 1.603,21 0,19
BRENT 58,64 57,75 1,54

 Bomonti Elektrik Muhendislik Hisse Senedi | BMELK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,14 1,89 0,75
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,7 0,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bomonti Elektrik Muhendislik
Kuruluş 24.09.2007
Faal Alanı Elektrik enerjisi üretimi
Telefon (0212)2190407
Faks (0212)2247862
Adres Sıracevizler Cad. Esen Sok. No:9 K:1-01 Bomonti Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar36,814,3
Ödenmiş Sermaye17,017,0
Net Kâr3,0-6,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 6,8
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 5,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,2
Piyasa Değeri 25,5 mnTL
Net Borç 22,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,32 5,63 -5,66 17,19
USD -1,64 5,10 -7,84 14,87
Göreceli -0,31 5,83 -2,52 12,14

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BMELK0,000,00000,000,00 0 A/D
BMELK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar9.513.7593.886.8763.372.7782.054.213
Nakit ve Nakit Benzerleri8.796.4971.707.1632.102.167641.190
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar563.0951.139.993299.88476.943
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar41.28941.28941.90041.900
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar112.878998.431928.8271.294.180
(Ara Toplam)9.513.7593.886.8763.372.7782.054.213
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar65.694.18745.039.31445.515.80646.456.490
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.15216.15200
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar65.660.00045.004.50145.492.59446.431.367
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.51814.22914.96015.793
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar4.5174.4328.2529.330
TOPLAM VARLIKLAR75.207.94648.926.19048.888.58448.510.703
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler32.996.59031.241.15627.605.01323.912.306
Finansal Borçlar31.463.49229.487.16126.620.67323.225.657
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar86.594357.640101.207118.538
Diğer Borçlar127.242127.242104.09116.909
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)264.898000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları194.983194.578320.067194.489
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler859.3811.074.535458.975356.713
(Ara Toplam)32.996.59031.241.15627.605.01323.912.306
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.427.7603.361.7713.420.6723.548.849
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar66.81168.17564.55672.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.360.9493.293.5963.356.1163.476.848
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar36.783.59614.323.26317.862.89921.049.548
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.783.59614.323.26317.862.89921.049.548
Ödenmiş Sermaye17.000.00017.000.00017.000.00017.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri3.570.0003.570.00000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-29.384.744-22.630.204-22.630.204-15.269.553
Dönem Net Kar/Zararı2.988.263-6.754.540-3.267.978-7.360.651
Diğer Özsermaye Kalemleri42.610.07723.138.00726.761.08126.679.752
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR75.207.94648.926.19048.888.58448.510.703
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.150.7023.482.8872.260.4121.406.062
Satışların Maliyeti (-)-1.632.115-2.717.685-1.398.417-2.712.279
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.518.587765.202861.995-1.306.217
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.518.587765.202861.995-1.306.217
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-179.467-386.421-345.941-664.660
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri32.35019.7381.45334.318
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.234-3.096-4.598-1.044
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.370.236395.423512.909-1.937.603
Net Faaliyet Kar/Zararı5.339.120378.781516.054-1.970.877
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler035.98320.0580
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.370.236431.406532.9670
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler24.8504.313.1362.46394.857
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.506.440-11.690.303-3.944.472-4.519.114
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler035.98320.0580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.888.646-6.945.761-3.409.042-6.361.860
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)99.617191.221141.064-998.791
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)99.617191.221141.064-998.791
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.988.263-6.754.540-3.267.978-7.360.651
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.988.263-6.754.540-3.267.978-7.360.651
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.988.263-6.754.540-3.267.978-7.360.651
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri958.7021.893.375944.1821.930.812
Kıdem Tazminatı6.46013.67714.29518.799
Finansman Giderleri-2.506.440-11.690.303-3.944.472-4.519.114
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-23.757.410-28.017.579-25.150.265-21.536.811
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-23.757.410-28.017.579-25.150.265-21.536.811
Net YPP (Hedge Dahil)-23.757.410-28.017.579-25.150.265-21.536.811
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BMELK 1,5 A/D 6,8 5,8 0,7 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi